Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Projekti 2020

PuMPuRS jauniešu iniciatīvas projekts “Suitu jaunieši var!”

Ir noslēdzies PuMPuRS jauniešu iniciatīvas projekts Suitu jaunieši var!, Līguma Nr.15/07/19-1, kuru realizēja biedrība Suitu kultūras mantojums sadarbībā ar Alsungas novada domi.

Projekta mērķis – ar neformālu mācību metožu palīdzību attīstīt jauniešu mērķtiecību un uzņēmību, prasmi sadarboties, tādejādi motivējot viņus turpināt izglītību un veicināt aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Projektā tika īstenotas daudzveidīgas aktivitātes – lekcijas, pārgājieni, veloceļojums, apmācības-darbnīcas, diskusijas u.c., ar kuru palīdzību jaunieši iepazina un apguva ceļošanai un dzīvei dabā nepieciešamās iemaņas.

Vienlaicīgi ar fizisko un emocionālo sagatavošanos, projekta aktivitāšu papildus mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar Pētera Upenieka grāmatā Balandnieki atspoguļoto suitu ļaužu ikgadējo ceļošanu uz Žemaitijas Kalvāriju Lietuvā, kuru plānojām veikt ar velosipēdiem 5 dienu laikā, taču Covid19 izplatības un ierobežojumu dēļ no šī nodoma nācās atteikties. Šo kultūrvēsturisko ceļojumu un vienlaicīgi arī fiziskās izturības pārbaudījumu veicām līdz Vecpilij, kas arī bija gana liels izaicinājums – nobraucām vairāk nekā 60 kilometru!

Aktivitātes vietējiem jauniešiem bija pieejamas no 2019.gada decembra līdz pat 2021.gada jūnija pēdējai dienai, tās īstenojām tuvu viņu dzīvesvietām Alsungas novadā, līdz ar to tika iesaistīts ikviens interesents.

Projekta aktivitātēs kopumā iesaistījās 48 jaunieši, galvenokārt Alsungas vidusskolas skolēni, kā arī daži jaunieši no citām skolām, kuri paši vai viņu radinieki saistīti ar Alsungas novadu.

Suitu mērķtiecīgie jaunieši un pavadošās atbalsta personas pie Apriķu baznīcas – pieveikts aptuveni pusceļš no 60 km.

2021.gada 15.jūnijā

Projektu atbalsta:

2020. gadā biedrības īstenotie projekti un pasākumi

Īstenots Latvijas Nacionālā kultūras centra līdzfinansēts projekts Biedrības Suitu kultūras mantojums aktivitātes suitu kultūras saglabāšanai un stiprināšanai 2020.g. ar dažādām aktivitātēm suitu kultūras vērtību saglabāšanai un popularizēšanai:

Pasākumu tradicionālo dūdu spēles veicināšanai suitos: apmācības, divu dūdu iegāde, meistarklases un saspēle ar dūdu un bungu grupu Auļi;

Izdota grāmatiņa Suiti, kas paredzēta 5-12 g. vecuma bērniem; tās saturs saistīts ar suitu kultūrtelpu, līdz ar to bērniem saistošā veidā paplašinātas viņu un bērnu vecāku zināšanas par suitu kultūru un veicināta viņu piederības sajūta un lokālpatriotisms;

Suitu cirks grāmatiņā “Suiti”

Latviešu-suitu vārdnīcas satura izstrāde un publicēšana mājas lapā www.suitunovads.lv, kas veicina strauji izzūdošā suitu dialekta saglabāšanu un lietošanas veicināšanu.

Kopējais LNKC finansējums projektam 8412 euro.

Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansēts projekts Suitu amatniecības veicināšanas aktivitātes, kurā tika organizētas ādas apstrādes, tautastērpa detaļas kranča izgatavošanas un pērlīšu adīšanas nodarbības; VKKF finansējums projektam 720 euro;

Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansēts projekts Alsungas etnogrāfiskā ansambļa “Suitu sievas” tautastērpu papildināšana, kurā ansambļa dalībniecēm tiks iegādātas vairākas, suitu amatnieku izgatavotas, tautastērpa detaļas; VKKF finansējums projektam 2000 euro;

Īstenots projekts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Alsungas novada domes finansiālu atbalstu, kā arī pašu dalībnieku daļēju pašfinansējumu Otrā Latvijas dūdu darbnīca un trešais Latvijas dūdenieku saiets suitos. Projektā tika organizētas četras dūdu izgatavošanas mācību darbnīcas, kurās septiņi dalībnieki izgatavoja sev dūdas. Sarīkots Trešais Latvijas dūdenieku saiets suitos, kurā piedalījās 20 dūdenieku. Notikuši divi publiski dūdu bezmaksas koncerti Alsungā, ko noskatījās apmēram 150 apmeklētāju. Biedrība Suitu kultūras mantojums ieguvusi dūdu izgatavošanas metodikas rokasgrāmatu, ko izstrādāja pasniedzējs Uldis Austriņš. Kopējā projekta summa 2850 euro, tai skaitā 350 euro Alsungas novada domes līdzfinansējums.

2020.gada decembrī tiks uzsākta Erasmus+ programmas Stratēģisko partnerību projekta īstenošana ar partneriem no Īrijas, Spānijas, Zviedrijas un Slovākijas One voice-many stories; storytelling as a vehicle for social inclusion and active citizenship; biedrības finansējums projektā 21980 euro (Eiropas Komisijas finansējums).

Eiropas Savienības fondu darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība Nr.8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai projekts Suitu jaunieši var!, kurš tika uzsākts 2019. – 2020.gadā, taču dēļ Covid-19 tika pabeigts 2021.gadā. Projekta kopējais finansējums 4600 euro.

Suitu suvenīru izgatavošana, popularizēšana un tirdzniecība ar mērķi popularizēt suitu kultūru un veicināt suitu lokālpatriotismu.

Sadarbība ar suitu etnogrāfiskajiem ansambļiem un folkloras kopām Suitu sievas, Suitu vīri un Suitu dūdenieki pasākuma Skolas soma un citu priekšnesumu organizēšanā.

Projekts “Pasākumi suitu kultūrtelpas stiprināšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšanai”

Biedrība Suitu kultūras mantojums īstenojusi Latvijas Nacionālā kultūras centra, Alsungas novada domes un biedrības Suitu kultūras mantojums līdzfinansētu projektu Pasākumi suitu kultūrtelpas stiprināšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšanai

Pasākumu tradicionālo dūdu spēles veicināšanai suitos īstenošanas rezultātā tika apmācīti jaunie dūdu spēles interesenti, kurus mācīja viena no Baltijas valstu vadošajām ekspertēm un pasniedzējām Leanne Barbo.

Dūdu un bungu grupas Auļi vadītājs, komponists un skaņu ierakstu speciālists Kaspars Bārbals kopā ar kolēģiem no grupas Auļi iepazīstināja suitu dūdeniekus ar tautas melodiju izmantošanu mūsdienu mūzikā, deva iespēju izmēģināt spēkus jaunradē, kā arī atklāja veidus, kā veidot kopīgus priekšnesumus ar citiem tautas mūzikas instrumentiem. 29.augustā Sapņotavā notika arī Auļu mūziķu un Suitu dūdenieku saspēle un koncerts. Biedrība arī iegādājās divas dūdas no meistara Eduarda Klints. Dūdu aktivitāšu koordinators projektā Juris Lipsnis.

Attēlā: Suitu dūdenieki un Auļi pēc koncerta Sapņotavā.

Kristīnes Vasiļevskas-Stepanovas vadībā tika izdota grāmatiņa Suiti 5 -12 g. vecuma bērniem (un ne tikai bērniem) – lasīšanai, mīklu minēšanai, spēļu spēlēšanai, krāsošanai, tajā iekļauta suitu vēsture, dzīvesstāsti, fotogrāfijas utt. Grāmatiņu var iegādāties pie Kristīnes Vasiļevskas-Stepanovas (m.29555637) un Māras Rozentāles (m.29452767), kā arī Alsungas vietējās tirdzniecības vietās.

Latviešu-suitu vārdnīcas satura izstrāde un publicēšana mājas lapā www.suitunovads.lv Grigorija Rozentāla vadībā, sadarbībā ar vietējiem suitiem – dialekta zinātājiem Ilgu Leimani, Lidiju Jansoni, Mariju Steimani, Terēziju Megni un Juri Lipsni – veicinās strauji izzūdošā suitu dialekta saglabāšanu un lietošanas veicināšanu.

Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums projektā 8412 euro, Alsungas novada domes līdzfinansējums 569,66 euro. Projekta vadītāja Māra Rozentāle