Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Novada karte

Šodienas izpratnē seno Suitu novadu veido trīs pagasti: Alsunga, Gudenieki un Jūrkalne. Agrākais nelielais Basu pagasts padomju laikos tika iekļauts Gudenieku pagastā.

Robežas gadsimtu gaitā ir mainījušās. Pagasti kā zemnieku pašpārvaldes sistēma tika izveidota pēc dzimtbūšanas atcelšanas Kurzemē 1817. gadā. Kad 18. gadsimta beigās senie muižu pagasti tika apvienoti lielākos suitu administratīvos pagastos, tiem pievienoja arī dažas privātmuižas, kuru teritorija nebija iepriekš bijusi Šverinu dzimtas īpašumā un, tādējādi, nebija katoļu apdzīvota.

Novada jēdziens, kas šodien nereti apzīmē visai plašas teritorijas, izsenis Kurzemē ir apzīmējis vienas muižas teritoriju. Līdz ar to novadnieki bija vienas muižas iedzīvotāji. Tieši uz novadiem arī galvenokārt balstījās dažādi apzīmējumi un palamas cilvēkiem pēc viņu dzīves vietām. Tomēr bija arī mazākas teritorijas, kuru iedzīvotājiem bija kāda iemesla dēļ kāda pašiem sava identitāte, kas bija pietiekami atšķirīga, lai tiem tiktu iedota pašiem sava palama. Te ieskatam daži muižu un pusmuižu novadu iedzīvotāju vēsturiskie apzīmējumi:

adzeniek – Adzes muižas iedzīvotāji
almālniek – Almāles muižas iedzīvotāji
alšvandzniek – Alšvangas muižas iedzīvotāji
balandniek – Balandes pusmuižas iedzīvotāji
baseniek – Basu muižas iedzīvotāji
blinteniek – Blintenes muižas iedzīvotāji
grāverniek – Grāveru muižas iedzīvotāji
gudeniek – Gudenieku muižas iedzīvotāji
jaunmuižniek – Jaunās muižas iedzīvotājs
krētainie suit – Basu muižas iedzīvotāji
leiniķ – Jūrkalnes muižas iedzīvotāji
lejniek – Jūrkalnes muižas iedzīvotāji
maģie suit – Jūrkalnes muižas iedzīvotāji
mencciemniek – Jūrkalnes muižas iedzīvotāji
orniek (uo) – Jūrkalnes muižas iedzīvotāji
ozolmuižniek – Ozolmuižas pusmuižas iedzīvotāji
pilsberģniek – Pilsberģes (Jūrkalnes) muižas iedzīvotāji
reģeniek – Reģu muižas iedzīvotāji

Ar muižu robežām nesaistītu apvidu iedzīvotāju apzīmējumi:

bagātais gals – Basu un Jaunās muižas auglīgāko zemju (uz dienvidiem no Zvirgzdu ezera) zemnieki
būcmaniek – Būcmaņciema iedzīvotāji
būr – Basu muižas centra būdinieki (no vārda būri angļu-būru karā Dienvidāfrikā), tie esot turējušies kopā un viens otru aizstāvējuši
ellsarāj – Alšvangas pagasta būdnieku (mazo māju saimnieku) kopējā palama
dižie suit – Alšvangas un Gudenieku muižu auglīgāko apgabalu lielo sētu iedzīvotāji, te atradās labākās lauksaimniecības zemes un bagātākās mājas
gatujniek – Balandes gatves māju iedzīvotāji
kalnarāj – tie kas dzīvoja Alsungas kraujā (uz ziemeļiem no Alsungas)
kalneniek – Alsungas kraujas iedzīvotāji
kalniķ – tā Jūrkalnē sauca Alsungas, Gudenieku un Basu pagastu iedzīvotājus, kas aiz senā jūras krasta
kraumaniek – Kraumaņu (Alšvangas kraujas) gala iedzīvotāji
mežarāj – tie kas dzīvoja nelielās sētās (būdās) mežainā apvidū, tur kur nebija lielu un labu lauksaimniecības zemju
redelniek – redeļkalnu māju iedzīvotāji
resnais gals – Basu un Gudenieku muižu vecsaimniecību iedzīvotāji