Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ievadītās baznīcas grāmatas

Ir trīs galvenie baznīcas reģistri: dzimšanas, laulību un miršanas grāmatas. Dzimušo reģistri par Alšvangas draudzi ar dažiem pārrāvumiem ir saglabājušies no 1690. gada, laulību reģistri no 1726. gada, miršanas reģistri no 1771. gada. Mums ir ļoti paveicies, jo daudz kur Latvijā šīs reģistru grāmatas ir pazudušas vai gājušas bojā.

Baznīcas reģistru grāmatas visbiežāk tiek izmantotas dzimtu vēstures pētīšanai un ciltskoku sastādīšanai. Tomēr no tām mēs varam uzzināt arī daudz ko citu, piemēram, kad ir radušās mājas, kapsētas, informāciju par mājām, muižām un kapsētām, kuru šodien vairs nav, kādi vārdi cilvēkiem Suitu novadā agrāk ir bijuši populāri, cik lielas bija ģimenes, kādas sērgas un kuros gados ir gājušas pāri un daudz, daudz ko citu.

Seno baznīcas reģistru lasīšana prasa iemaņas, jo tie ir rakstīti dažādas izšķirtspējas rokrakstos latīņu, poļu, vācu, krievu un jaunākie arī latviešu valodās. Ar šiem senajiem tekstiem strādājot ir jāsamierinās, ka būs nesalasāmas vietas, ka lasot gadīsies kļūdas, ka kļūdas ir gadījušās jau pierakstot, ka vieni un tie paši vārdi dažādos gados tiks rakstīti dažādi. Bet ar to ir jāsamierinās, jo citu, labāku informācijas avotu mums nekad nebūs.

Te esam mēģinājuši ielikt dažus gadus ieskatam. Varbūt kādreiz tas viss būs savadīts datorā, taču tas prasīs milzīgi daudz darba, jo kopā pa Alšvangas draudzi, kas aptver visu Suitu novadu, varētu būt jāievada ap 100 tūkstošiem reģistrācijas ierakstu. Kādam varbūt būs atklājums, ka viņa mājas ir jau tik vecas un kapsēta tik sena. Kāds uzzinās kaut ko vairāk. Aiz katra no šiem ierakstiem reiz bija dzīvs cilvēks, ar savu ikdienu, sāpēm, priekiem un problēmām. Tā visa ir mūsu vēsture. Suitu vēsture.

Alšvangas katoļu draudzes reģistru grāmatas

Līdz tam laikam, kad Jūrkalnes un Gudenieku draudzes uzsāk savu reģistru grāmatu vešanu, Jūrkalnes un Gudenieku informācija ir ietverta Alšvangas draudzes reģistros. Šeit ir minēti gadi, kuri esošajās Alšvangas grāmatās ir ietverti un šo grāmatu atrašanās vietas. Latvijas Valsts vēstures arhīvā esošās grāmatas ir apskatāmas arī internetā zem adreses www.lvva-raduraksti.lv

Izmantotie saīsinājumi:

LVVA – Latvijas Valsts vēstures arhīvs
TMDA – Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu arhīvs
KPDN – Kuldīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimšanas (vai kristību) reģistru grāmatas

1690 – 1736 Alsungas draudze
1745 – 1773 Alsungas draudze
1773 – 1792 Alsungas draudze
1793 – 1805 Alsungas draudze
1806 – 1818 Alsungas draudze
1819 – 1834 Alsungas draudze
1832 – 1837 Alsungas draudze, LVVA
1838 – 1841 Alsungas draudze, LVVA
1841 – 1848 Alsungas draudze, LVVA
1848 – 1851 Alsungas draudze, LVVA
1852 – 1856 Alsungas draudze, LVVA
1856 – 1859 Alsungas draudze, LVVA
1860 – 1866 Alsungas draudze, LVVA
1866 – 1871 Alsungas draudze, LVVA
1871 – 1877 Alsungas draudze, LVVA
1877 – 1886 Alsungas draudze, LVVA
1887 – 1900 LVVA
1901 – 1904 LVVA, KPDN
1905 KPDN
1906 – 1907 TMDA, KPDN
1908 KPDN
1909 KPDN
1910 TMDA, KPDN
1911 KPDN
1912 TMDA, KPDN
1913 – 1917 KPDN
1918 – 1922 TMDA, KPDN
1923 Alsungas draudze, TMDA, KPDN
1924 Alsungas draudze, TMDA
1925 – 1932 Alsungas draudze, TMDA
1933 TMDA, KPDN
1934 – 1935 KPDN
1936 TMDA, KPDN
1937 – 1938 KPDN

Pirmslaulību eksaminācijas

1828 – 1851 Alsungas draudze
1879 – 1886 Alsungas draudze
1886 – 1893 Alsungas draudze
1893 – 1902 Alsungas draudze
1911 – 1925 LVVA

Laulību reģistri

1726 – 1771 Alsungas draudze
1773 – 1808 Alsungas draudze
1808 – 1827 Alsungas draudze
1828 – 1833 Alsungas draudze
1833 – 1841 Alsungas draudze, LVVA
1841 – 1848 Alsungas draudze, LVVA
1848 – 1862 Alsungas draudze, LVVA
1863 – 1879 Alsungas draudze, LVVA
1880 – 1895 LVVA
1896 – 1897 LVVA, KPDA
1898 KPDA
1899 – 1903 LVVA, KPDA
1904 – 1905 KPDA
1906 – 1907 TMDA, KPDA
1908 KPDA
1909 TMDA, KPDA
1910 – 1911 KPDA
1912 TMDA, KPDA
1913 – 1917 KPDA
1918 – 1925 TMDA, KPDA
1926 – 1932 TMDA
1933 Alsungas draudze, TMDA
1934 – 1935 Alsungas draudze
1936 Alsungas draudze, TMDA
1937 – 1940 Alsungas draudze

Mirušo reģistri

1771 – 1805 Alsungas draudze
1828 – 1832 Alsungas draudze
1833 – 1843 Alsungas draudze, LVVA
1844 – 1847 LVVA
1848 – 1851 Alsungas draudze, LVVA
1852 – 1869 LVVA
1871 – 1903 LVVA
1904 – 1905 KPDA
1906 – 1907 TMDA, KPDA
1908 KPDA
1909 TMDA, KPDA
1910 KPDA
1911 – 1912 TMDA, KPDA
1913 – 1917 KPDA
1918 – 1924 TMDA, KPDA
1925 – 1933 Alsungas draudze, TMDA
1934 – 1935 Alsungas draudze
1936 Alsungas draudze, TMDA
1937 – 1941 Alsungas draudze

Informācija par Jūrkalnes un Gudenieku katoļu draudžu grāmatām un to atrašanās vietām nav apzināta. Zināms tikai, ka KPDA atrodas Gudenieku draudzes dzimšanas reģistru grāmata par laika posmu no 1923. – 1932. gadam.