Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Basos

Basu pamatskolas priekštece ir Biržu muižas pagasta skola. Pirmās ziņas par to ir atrodamas 1822. gada Latviešu Avīzē, saskaņā ar kuru Biržu muižas īpašnieks ir piešķīris skolas un skolotāja vajadzībām zemi un no sava meža arī kokmateriālus skolas celtniecībai, no kuriem šajā pat gadā Biržu zemnieki būvē skolas ēku.

1841. gada skolu pārskatā ir norādīts, ka Biržos mājās mācījušies un tapuši pārklaušināti 17 bērni, bet Cērandē 9 bērni. Noteiktas ziņas par Biržu pagasta skolu dotas 1862. gada pārskatā, saskaņā ar kuru ziemas skolā mācījušies 16 zēni un 12 meitenes un par skolotāju strādājis Vilis Lecis (Ville Lece).

1874. gadā Biržu muižas īpašnieks barons Holtejs pagasta pašvaldībai pārdevis muižas ķieģeļnieka dzīvojamo māju ar 6 hektāriem zemes ar noteikumu, ka šī ēka ir izlietojama skolas vai pagasta vajadzībām. Šajā ēkā skola atrodas no 1874. – 1922. gadam, kad tā pāriet uz Biržu muižas pili. Iepriekšējā skolas ēkā tika ierīkota nespējnieku patversme.

1875. gadā skola bija pārveidota par 2 klašu mācību iestādi, kurā mācījās 87 skolēni.

1925. gadā bijušās Biržu muižas klētī tika izbūvēta sarīkojumu zāle ar skatuvi. No 1926. gada pagastā darbojās 6 klašu pamatskola ar 4 skolotājiem un 2 stundu pasniedzējiem. Skolu apmeklēja 147 skolēni, no kuriem 40 % nāca no kaimiņu pagastiem.

2007. gadā Basu pamatskolā mācījās 67 skolēni un strādāja 11 skolotāji. Visi skolnieki bija Gudenieku pagasta iedzīvotāji. Pie skolas darbojās pirmsskolas vecuma bērnu grupiņa (5 – 6 gadi) ar 10 bērniem, vienu skolotāju un vienu auklīti.

2009. gadā skola zaudē savu patstāvību un kļūst par Kuldīgas pamatskolas Basu filiāli. Skolā tiek ierīkots internāts.

Skola likvidēta 2017.gadā.