Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gudeniekos

Pirmā skola Gudeniekos sāka darboties no 1883. gada. Jauna Gudenieku 6 klašu pamatskolas ēka tika uzbūvēta 1935. gadā. Pēc tās atklāšanas Gudenieku skolā mācījās pāri par 100 skolēniem un tur strādāja vairāki skolotāji.

Gudenieku 8 klašu pamatskola darbojās līdz 70. gadu vidum, kad tā tika pārveidota par internātpalīgskolu, kura, savukārt, tika pārcelta uz Pelčiem 80. gadu sākumā. Vecā skolas ēka šobrīd ir pamesta un pamazām sabrūk.

1989. gadā Gudenieku skola atkal tika atjaunota, vispirms kā divu klašu Alsungas vidusskolas filiāle, bet no 1992. gada kā Gudenieku 4 klašu sākumskola. Tāda tā pastāvēja līdz savai slēgšanai 2002. gadā. Pēdējos gados Gudenieku sākumskolā mācījās ap 20 skolēniem un strādāja 4 pedagogi.

Bērnu dārzs Gudeniekos pastāvēja līdz 90. gadu otrajai pusei.