Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Feliksbergas jūrskola

Jūrskola valstij piederošajā Fēliksbergas (Pilsberģes) muižā sāka darboties 1871. gadā. Tā bija viena no 13 piekrastē izveidotajām jūras skolām, kuru izveidē aktīvi bija iesaistīts Krišjānis Valdemārs. Skolā mācīja gan jauniešus, gan arī vīrus brieduma gados. Tajā varēja iegūt piekrastes stūrmaņa diplomu. Pavisam skolas pastāvēšanas gados tajā mācījušies ap 350 zemnieku un zvejnieku. Galvenokārt tie bijuši no tuvākās apkārtnes. Vairāk nekā 70 no visiem izturēja kabotāžas (piekrastes) stūrmaņa eksāmenu.

Jūrskolas darbība Jūrkalnē labvēlīgi ietekmēja saimniecības un kultūras attīstību. 19. un 20. gadsimtu mijā jūrkalniešiem jau piederēja vairāki divmastu burinieki – Alexander, Orion, Maria un Felix. Jūrskolu slēdza 1902. gadā.

Muižas ēku Pirmā pasaules kara laikā sagrāva Vācijas kuģu artilērija. 1989. gadā tās vietā tika izveidota piemiņas vieta pēc koktēlnieka Burvja projekta, kas sastāvēja no diviem mākslinieciski izveidotiem koka stabiem ar tajos izgrieztām senajām zvejnieku īpašuma zīmēm un stilizētas koka laivas. Piemiņas vietas izveidi finansēja Latvijas kuģniecība.

l