Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu AIF projekts

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu AIF projekts “Biedrības “Suitu kultūras mantojums” kapacitātes stiprināšana darbībai starptautiskā mērogā”

Biedrība 2024.gadā īsteno EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu AIF projektu “Biedrības “Suitu kultūras mantojums” kapacitātes stiprināšana darbībai starptautiskā mērogā”. Galvenās aktivitātes: mājas lapas www.suitunovads.lv satura papildināšana angļu valodā, sadarbības tīklu kapacitātes stiprināšanas aktivitātes (pieredzes apmaiņas brauciens pie Norvēģijas amatniecības institūta un vietējām organizācijām), angļu valodas kurss ar specializāciju NKM jomas terminoloģijā, integrētās mārketinga komunikācijas stratēģijas izveide; konsultācija. Projekta finansējums 19989.61 eur. Tiek īstenots līdz 30.04.2024.

Plaša informācija par suitu kultūru un biedrības “Suitu kultūras mantojums” darbību tagad pieejama arī angļu valodā!

Īstenojot EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu AIF projektu “Biedrības “Suitu kultūras mantojums” kapacitātes stiprināšana darbībai starptautiskā mērogā”, rediğēts saturs un iztulkotas angliski daudzas sadaļas mājas lapā www.suitunovads.lv. To paveica biedrības biedrs Grigorijs Rozentāls kopā ar projekta darba grupu. Līdz ar to tiek popularizēts suitu kultūras mantojums un veicinātas starptautiskās sadarbības iespējas suitu kopienai.

Papildināto saturu var apskatīt šeit:https://suitunovads.lv/en/sakums-english/

Biedrības biedri uzlabo savas angļu valodas zināšanas nemateriālā kultūras mantojuma jomā

Projektā 5 biedrības biedriem četru mēnešu garumā bija iespēja intensīvās mācībās uzlabot savas angļu valodas prasmes, īpašu uzmanību pievēršot nemateriālā kultūras mantojuma terminoloģijai. Mācības tiek organizētas virtuāli. Noslēgumā aprīļa beigās dalībnieki saņem apliecības par sekmīgu kursa pabeigšanu. Nodarbības organizē mācību centrs “Buts”, pasniedzēja – pieredzējusī Vija Pētersone.

Tiek uzlabotas biedrības sabiedriskās attiecības

Projektā izveidota integrētās mārketinga komunikācijas stratēģija sadarbībā ar Integrētās Mārketinga Komunikācijas Aģentūru (SIA Dajo), kā arī īstenota praktiska konsultācija par stratēģijas ieviešanu. Stratēģija ietver esošo komunikācijas kanālu auditu, stratēģijas izstrādi, komunikācijas plānu 3 gadiem, kā arī mediju sarakstu.

Šīs aktivitātes nodrošinās biedrības reklāmas un sabiedrisko attiecību uzlabošanu – regulāru, mērķtiecību sabiedrības informēšanu par biedrības darbību, kā arī atgriezeniskās saites nodrošināšanu un tās rezultātu analīzi.

Pieredzes apmaiņas brauciens pie partnera Norvēģijā

Biedrība Suitu kultūras mantojums pārstāvji Grigorijs Rozentāls, Juris Lipsnis un Māra Rozentāle no 22.līdz 25.aprīlim viesojās Norvēğijā pie Norvēğijas Amatniecības institūta Lillehammerē.

Šai organizācijai ir ievērojama pieredze kopš 1987.gada nemateriālā kultūras mantojuma jomā, īpaši saistībā ar tradicionālo amatniecību. Norvēģijas amatniecības institūts ir UNESCO akreditēta nevalstiska organizācija, kā arī kopš 2016.gada darbojas UNESCO Starpvaldību komitejā kā NVO pārstāvis pieteikumu vērtēšanā. Biedrības “Suitu kultūras mantojums” viens no darbības virzieniem ir tradicionālās amatniecības veicināšana, tāpēc ir būtiski svarīga partnera praktiskā pieredze, metodes un prakses darbā arī mērķgrupām, īpaši UNESCO akreditētu NVO tīklā. Tāpat norvēģi aktīvi darbojas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu NVO sadarbības tīklā, tai skaitā veidojot mājaslapu par tīkla darbību un NKM reģionā: https://safeguardingpractices.com/the-nordic-and-baltic…/

Pieredzes apmaiņas brauciens pie Starpnozaru mākslas grupas Serde

Biedrība Suitu kultūras mantojums pārstāvji 30.04.2024. ciemojās kaimiņu novadā – pie Starpnozaru mākslas grupas SERDE , kura kopš 2016.gada ir UNESCO akreditēta nevalstiska organizācija – pirmā Baltijas valstīs (!). Biedrības vadītāja Signe Pucena dalījās ar pieredzes stāstiem par biedrības aktivitātēm nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā (tai skaitā jau gadiem sadarbojoties arī ar suitiem), gan pastāstīja par savu pieredzi un sniedza ieteikumus dalībai UNESCO akreditētu NVO tīklā.

Informatīvs seminārs

Ar informatīvu semināru un lustīgiem dančiem kopas “Alšvangas spēlmaņi” vadībā 29.aprīlī noslēdzās EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu AIF projekts “Biedrības “Suitu kultūras mantojums” kapacitātes stiprināšana darbībai starptautiskā mērogā”.

Paldies visiem par sadarbību!