Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Izglītība

Senākā informācija par skolu Alšvangā ir saglabājusies no 1567. gada, kas to padara par vecāko zināmo izglītības iestādi bijušajā Kuldīgas rajonā. Tomēr pēc 1634. gada rakstiska informācija par tās darbību vairs nav atrodama.

Pēc garāka pārrāvuma skolu darbība Suitu novadā atsākas ar 1822. gadu, kad Biržu muižas īpašnieks atvēl Biržu pagastam zemi un kokmateriālus skolas ēkas celtniecībai. Alšvangas skola darbu uzsāk 1859. gadā. Tai seko Fēliksberga (Jūrkalne) 1875. gadā un Gudenieki 1883. gadā. Laikā no 1871. līdz 1902. gadam Fēliksbergā darbojās arī jūras skola. Pēc Otrā pasaules kara īsu brīdi skolas darbojās arī Bērzkalnos un Grāveros.

Šobrīd Suitu novadā darbojas vairs tikai Alsungas pamatskola. Jūrkalnes pamatskola beidza darbību 2016.gadā, bet Basu pamatskola – 2017.gadā. Alsungas vidusskolas ēkas celtniecība tika pabeigta 1986. gadā. Taču vidusskolu tajā slēdza 2021. gadā. Pirmsskolas izglītību nodrošina Alsungas pirmsskolas izglītības iestāde “Miķelītis”. Bērnudārza ēka tika uzbūvēta 1979. gadā. Alsungā kopš 1977. gada darbojas mūzikas, vēlāk arī mūzikas un mākslas skola.