Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Suitu parlaments

Suitu parlaments ir kopš 2020. gada pastāvoša juridiski nereģistrēta suitu kopienas pārstāvniecības organizācija, kuru no sava vidus ievēlē suitu identitātes karšu turētāji. Parlamenta mērķis ir Latvijā un starptautiski pārstāvēt suitu identitātes karšu turētāju intereses, lobēt tās un nodrošināt apstākļus suitu kopienas pastāvēšanai un attīstībai nākotnē. Suitu parlamenta deputātu skaits ir mainīgs. Savas sēdes parlaments, ja nav nepieciešams sanākt kopā biežāk, notur vienu reizi mēnesī.

Suitu identitāšu karšu izsniegšanu 2019. gada rudenī uzsāka biedrība Suitu kultūras mantojums. Karti sākot no 16 gadu vecuma var saņemt ikviens, kas ir gatavs aizpildīt pieteikum anketu, tajā rakstiski apliecinot savu piederību suitu kopienai. Šādu soli bija nepieciešams spert lai formalizētu kopienu, tādējādi dodot iespēju veidot tās interešu pārstāvniecību.

Galvenie Suitu parlamenta darbības virzieni ir komunikācija ar UNESCO, atzinuma sniegšana par Latvijas sniegtajiem Suitu kultūrtelpas glābšanas pasākumu plāniem un to progresa ziņojumiem, komunikācija ar valsts pārvaldes institūcijām, politiskajām partijām un masu medijiem.

Parlamenta priekšsēdētājs: Grigorijs Rozentāls, tel: 29196396
Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks: Juris Lipsnis, tel: 26151541