Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Jūrkalnē

Jūrkalnes pagastā pie baznīcas skola jau darbojās 1875. gadā. Tajā strādāja skolotājs un skolotāja, abi ar mājas izglītību. Skola atradās pastorātā (mācītājmuižā) un tajā mācījās 46 bērni. Pagasta skolas Jūrkalnē tajā laikā vēl nebija.

1888. gadā Jūrkalnē jau ir pieminēta arī pagasta skola, kas gan esot bijusi nožēlojamā stāvoklī. Tajā mācījās 80 bērni un strādāja tikai viens skolotājs.

1892. gadā skolu apmeklēja 46 bērni (30 zēni un 16 meitenes) un tajā mācīja viens skolotājs ar privātskolotāja tiesībām. Skolas telpas bija apmierinošā stāvoklī.

1936. gadā Jūrkalnē darbojās 4 klašu pamatskola ar 3 skolotājiem, kurā mācījās 91 skolēns.

Laikā no 1871. gada līdz 1902. gadam Pilsberģes muižā darbojās arī jūrasskola. Tajā gatavoja kuģu kapteiņus, stūrmaņus un mehāniķus.

1991. gadā Jūrkalnē tiek uzbūvēta jauna pamatskolas ēka.

2007. gadā Jūrkalnes pamatskolā mācījās 62 skolēni. No tiem 14 bija no citām pašvaldībām, galvenokārt no Sakas un Užavas pagastiem. Te strādāja 12 pedagogi, tai skaitā 2 ar maģistra grādiem. Pamatskolā darbojās arī divas pirmsskolas vecuma bērnu grupiņas: no 2 – 4 gadu un 5 – 6 gadu vecumiem ar 18 bērniem (2 nav no Jūrkalnes pagasta). Ar pirmsskolas vecuma bērniem strādāja trīs skolotājas.

Jūrkalnē skola likvidēta 2016.gadā. Skolas ēkā darbojas nodibinājuma Fonds Cilvēks Cilvēkam ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde.