Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Simbolika

Suitiem agrākos laikos nebija nekādas visus suitus vienojošas simbolikas, ja par tādu neuzskata dažādus tautas tērpa elementus. Sava oficiāli apstiprināta simbolika ir gan Alsungas, gan Jūrkalnes un Gudenieku pagastiem kā administratīvām vienībām. Tomēr suitiem kā cilvēku kopumam tādas nebija. Vajadzība pēc vienojošiem simboliem radās 2007. gada sākumā, kad kļuva skaidrs, ka Novadu reformas gaitā var notikt Suitu vēsturisko teritoriju sadalīšana un iekļaušana dažādos lielākos novados. Tad arī tika uzsākts darbs pie karoga skiču izstrādes un apspriešanas. Suitu karoga gala versija tika apstiprināta biedrības “Suitu novads” otrajā valdes sēdē 2007. gada 25. augustā.

Karoga pamatu veido Kurzemes hercogistes Bīronu perioda sakanbaltais karogs. Tas ir simboliski, jo kopš 1561. gada vēsturiskā Suitu novada teritorija bija iekļauta Kurzemes hercogistē un laikā no 1738. līdz 1795. gadam tā bija hercogu Ernesta Johana Bīrona un Pētera Bīrona privātīpašums. Tieši pateicoties šim faktam tālākajā Krievijas impērijas laikā novads piederēja Krievijas valstij un zemniekiem te bija daudz lielāka brīvība, nekā muižnieku privātīpašumā esošajos apvidos. Dažreiz ar to tiek izskaidrota suitu tiešā valoda un tādas rakstura īpašības kā individuālisms un stūrgalvība.

Tā kā suitu izcelšanās un sava īpašā identitāte gandrīz 400 gadu garumā ir pastāvējusi, pateicoties katoļu baznīcai, karoga fons tika papildināts ar novada vecākās baznīcas – Alsungas Sv. Miķeļa katoļu baznīcas – torņa veco krustu pelēkā krāsā ar melnu apmali. Precīzs šī krusta izgatavošanas gads nav zināms, tomēr nav šaubu, ka tas ir senākais krusts Suitu novadā.

Suitu karoga krāsas – sarkans, balts, pelēks – labi sasaucas arī ar Šverinu dzimtas ģerboņa krāsām, kuras ir sarkans un sudrabs. Viss senais Suitu novads laikā no 1574. līdz 1738. gadam atradās Šverinu dzimtas īpašumā. Tieši pateicoties šai dzimtai, te tika ieviesta katoļu baznīca, kas vēlāk kļuva par visas suitu kopienas identitātes pamatu.

Karogs publiski pirmo reizi tika izmantots piketā pie Ministru kabineta ēkas Rīgā 2007. gada 4. septembrī. Tā paša gada 30. septembrī viņa ekselence, Romas katoļu baznīcas Liepājas un Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis Alsungas baznīcā veica pirmā suitu karoga iesvētīšanu.

2017.gada nogalē, aptaujājot suitu viedokli, tika izstrādāts vienots logo Suitu kultūrtelpai. Tajā ietverta suitos bieži sastopamā jumja zīme, kas simbolizē auglību un dzīvības sākumu. Jumis ietver suitos raksturīgākās villaines – trakās drānas – rakstu.