Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Biedrība

Biedrība Suitu kultūras mantojums ir dibināta 2013.gadā.
Tajā apvienojušies biedri, kuriem ir svarīgi saglabāt suitu kultūras mantojuma vēsturiskās vērtības. Tādēļ biedrības darbības pamatmērķi ir:

  • Sekmēt suitu kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, restaurāciju un saglabāt to nākamajām paaudzēm;
  • Veicināt tūrisma aktivitātes un kultūras mantojuma pieejamību plašākam sabiedrības lokam;
  • Nodrošināt sabiedrībai pieejamu informāciju par suitu kultūras un mākslas pieminekļu vērtībām un to nozīmi suitu kultūrvidē;
  • Veicināt sabiedrības, tai skaitā, bērnu un jauniešu, līdzdalību kultūras mantojuma saglabāšanā;
  • Veicināt mūžizglītības aktivitātes.

2022. gadā biedrība ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Biedrības reģistrētā adrese:

“Dīķenieki”, Alsungas pagasts, Kuldīgas novads, LV – 3306
Reģistrācijas numurs: 40008217647
E-pasts: skm.biedriba@gmail.com

Biedrības valde

Biedrība uzsāka darbību 2014.gadā, organizējot dažādus pasākumus un realizējot projektus.