Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dzimšana 1780 – 1792

METRICA BAPTIZATORUM
Ecclesiae Alschwangensis

Anno 1780.

Janvāris

978. 2. janvāris, Ans, vecāki: Latšu Toms un Margieta, krustvecāki: Špulģu Ans, Dunduru Andrejs, Teņņu Anna, Šwiķķu Trīne, no Alswanges.
979. 2. janvāris, Edde, vecāki: Jaunaraja Pāwels un Babba, krustvecāki: Kriķķu Edde no Leijam, Bieranža Anna no Blinteniem, Kanapera Brencis, Zundes Toms, no Guddiniekiem.
980. 2. janvāris, Grieta, vecāki: Štiernas Jannis un Trīne, krustvecāki: Šnikkera Grieta no Graweriem, Padubia Grieta, Pūŗu Jēkobs, Šterres Anša, no Alswanges.
981. 2. janvāris, Margieta, vecāki: Andiņu Anša un Babba, krustvecāki: Andiņu Margieta, Andiņu Bille, Kānes Adams, Anužu Joseps, no Alswanges.
982. 4. janvāris, Edde, vecāki: Galles Andrejs un Margieta no Bassiem, krustvecāki: Kalna Edde, Čimas Anna, Dubina Andrejs, Kalna Jurris no Cerenden.
983. 6. janvāris, Ilze, vecāki: Tipšes Krišts un Trīne, krustvecāki: Čimas Ilze no Guddiniekiem, Billes Katte, Tipšes Pēteris, Pīkšes Atšs (?), no Adzam.
984. 6. janvāris, Maria, vecāki: Štrēlu Krišts un Anna, krustvecāki: Štrēlu Maria, Šwelmes Grieta, Štrēlu Adams, no Jaunas muižas.
985. 9. janvāris, Andrejs, vecāki: Poļu Jānis un Ortija, krustvecāki: Dundura Andrejs no Alswanges, Poļu Krists, Buntu Grieta, no Guddiniekiem.
986. 9. janvāris, Luša, vecāki: Dubena Adam un Anna no Graweriem, krustvecāki: Runģu Luša no Jaunas muižas, Gatšes Līze, Ulmu Inta, Žogarraja Krists no Blinteniem.
987. 13. janvāris, Joanne, vecāki: Joanne Berrent un Magdalena Orthodoxis no Bassiem, krustvecāki: Joannes Mayer, Joannes Jacobus Schmidt, Veronica Elisabetha Kehrnin.
988. 14. janvāris, Jānis, vecāki: Jenkas Andrejs un Ilze, krustvecāki: Struijes Jānis no Bassiem, Jenkas Adams, Witšu Līze no Adzam, pārējie no Guddiniekiem.
989. 16. janvāris, Anna, vecāki: Kebre Jānis un Edde no Guddiniekiem, krustvecāki: Kinķe Anna, Rudumu Gēda no Alswanges, VecWagares Anša, Grajes Sandars no Leijam.
990. 16. janvāris, Anna, vecāki: Teņņe Jannis un Tāle, krustvecāki: Pintes Anna, Truļļu Līze, Swiķķu Adams, no Alswanges.
991. 19. janvāris, Grieta, vecāki: Dreimaņa Anša un Edde, krustvecāki: Straute Grieta no Blinteniem, Būcmaņu Grieta, Spulģu Jānis, no Alswanges.
992. 23. janvāris, Anša, vecāki: Brūwera Jānis un Edde, krustvecāki: VecWaggara Anša, Aizgraja Atšs (?), Kaiķu Maria, Aizgraja Grieta, no Leijam.
993. 30. janvāris, Anna, vecāki: Jaunaraja Pēteris un Ilze, krustvecāki: Bumbulu Anna, Waggares Līze, Pidakšes Jānis no Adzam, Kaibuta Jānis no Jaunas muižas, pārējie no Dūrem.

Februāris

994. 2. februāris, Luše, vecāki: Dunduru Andrejs un Katte, krustvecāki: Trullu Luše, Būcmanu Edde, Dekšnieka Anša, Latšu Toms, no Alswanges.
995. 2. februāris, Maria, vecāki: Būcmaņu Mattis un Katte, krustvecāki: Klingu Maria, Waggares Līze, Spulģu Jannnis, Kulbulu Anša, no Alswanges.
996. 2. februāris, Margieta, vecāki: Jākas Jēkobs un Babba, krustvecāki: Dauģu Margieta, Kriķķu Ortija, Grājes Sanderis, Kriķķu Ans, no Leijam.
997. 6. februāris, Babba, vecāki: Padubja Brencis un Edde, krustvecāki: Šterres Babba, Būriņu Luše, Šterres Jēkobs, Bāliņu Jēkobs, no Alswanges.
998. 8. februāris, Adams, vecāki: Menģu Jannis un Kēršta, krustvecāki: Leisariņa Adams no Graweriem, Kinķu Andrejs, Menģu Līze, Teņņu Katte, no Alswanges.
999. 13. februāris, Pēteris, vecāki: Lipšņu Adams un Maria, krustvecāki: Pīkšes Pēteris, Putkules Mačs no Alswanges, Lipšņu Babba, Striķu Grieta no Guddiniekiem, pārējie no Graweriem.
1000. 13. februāris, Jānis, vecāki: Pūŗu Jānis un Orše, krustvecāki: Gatvas Jānis no Jamaiken, Veišraja Adams, Witšu Līze, Pīkšes Edde, no Adzam.
1001. 13. februāris, Grieta, vecāki: Čimas Jānis un Katte, krustvecāki: Buntu Grieta no Graweriem, Kautiņu Katte, Gailu Andrejs, Štrujes Mačs (?) no Bassiem, pārējie no Guddiniekiem.
1002. 13. februāris, Katte, vecāki: Žibju Krists un Anna, krustvecāki: Klinģu Katte, Štrencelu Katrine, Panta Ans, Klinģu Jānis, no Alswanges.
1003. 13. februāris, Grieta, vecāki: Gatšu Jānis un Maria, krustvecāki: Udru Grieta no Bassiem, Gatšes Babba, Kaibuta Bērtolis, Kanderu Adams no Graweriem, pārējie no Blinteniem.
1004. 20. februāris, Pēteris, vecāki: Zvagulu Martiņš un Grieta, krustvecāki: Andiņu Pēteris, Putkules Mačs, Būriņu Katrine, Dreimaņu Edde, no Alswanges.

Marts

1005. 1. marts, Iewa, vecāki: Muižaraja Adams un Katte, krustvecāki: Bāliņu Iewa, Čimes Katte, Kautiņu Krists, Bullu (?) Lūli (?) no Graweriem, pārējie no Blinteniem.
1006. 5. marts, Anna, vecāki: Linkulu Pēteris un Edde, krustvecāki: Linkulu Anna, Latšu Ilze, Klinģu Jānis, Andiņu Martiņš, no Alswanges.
1007. 5. marts, Margieta, vecāki: Gaišuma Pēteris un Trīne, krustvecāki: Jaunaraja Margieta no Guddiniekiem, Karkluppes Līze, Karkluppes Šīmanis, Štruijes Jānis no Bassiem, pārējie no Dūrem.
1008. 9. marts, Adams, vecāki: Dekšnieku Jānis un Anna, krustvecāki: Kautiņu Adams, Štrīķu Jānis no Guddiniekiem, Rattinieka Katte, Poļu Trīne, no Blinteniem.
1009. 9. marts, Anna, vecāki: Treides Inta un Līze, krustvecāki: Runges Anna no Guddiniekiem, Bumbulu Grieta, Bulkas Bērtols no Blinteniem, Bumbulu Anša, no Dūrem.
1010. 12. marts, Jēkobs, vecāki: Dubbina Jurris un Trīne, krustvecāki: Kukšes Jēkobs no Alswanges, Bumbulu Jēkobs, Bumbulu Katte, Waggares Līze, no Dūrem, vecāki no Guddiniekiem.
1011. 12. marts, Grieta, vecāki: Kinķu Jēkobs un Čappa, krustvecāki: Runges Grieta no Guddiniekiem, Kelku Anna, Šterres Šalms, Stiernas Toms, no Alswanges.
1012. 15. marts, Juliana Scharlotta, vecāki: Joanne Rehmann Fabro lignario un Anna Catharina no Alswanges, krustvecāki: Juliana Scharlotta Lovisa Blendinin uxor fabri ferrari, Anna Catharina Herzbergin uxor Tabernatoris Alschwangenis, Fridericus Carolus Zorgewicz Sutor, no Alswanges.
1013. 19. marts, Michael Fridrich, vecāki: Johan Jacob Greblewski un Anna Catharina no Bassiem, krustvecāki: Clarissimus Admodum Reverendus Dominus Michael Thiet Vicarius Alschwangensis, Fridrich Carolus Zorgewicz Sutor, Honorata Virgo Juliana Lukowiczin, no Alswanges.
1014. 20. marts, Anna, māte: Kaniepe Wērpe Trīne ārlaulības bērns, Patre nequam Jenkas Adam, krustvecāki: Strēle Anna, Kaniepe Wērpe Brenc no Guddiniekiem.
1015. 27. marts, Grieta, vecāki: Dekšnieku Anša un Līze, krustvecāki: Menģu Grieta, Kalnaraja Anna, Menģu Andrejs, Strencelu Jannis, no Alswanges.
1016. 28. marts, Brencis, vecāki: Kanapperu Krists un Anna, krustvecāki: Kanapperu Brencis, Gēres Pēteris, Štrēlu Trīne, Zarinu Čappe, no Guddiniekiem.
1017. 29. marts, Mattīs, vecāki: Jākas Jānis un Orte, krustvecāki: Pūŗu Mattīs no Alswanges, Berdes (?) Andrejs, Nikas Edde, no Leijam.

Aprīlis

1018. 2. aprīlis, Jānis, vecāki: Bāliņa Pēteris un Edde, krustvecāki: Zariņa Jānis no Guddiniekiem, Skrīste Adam, Andiņa Kērste, Warkala Edde, no Alswanges.
1019. 2. aprīlis, Maria, vecāki: Cērpa Andrejs un Līze no Adzam, krustvecāki: Zarriņa Maria no Graweriem, Podiņu Grieta no Guddiniekiem, Dekšņa Jānis no Adzam, Zarriņa Anša no Graweriem.
1020. 2. aprīlis, Anna, vecāki: Pantu Anša un Katrīn, krustvecāki: Strēle Anna no Guddiniekiem, Pidilte Ortija, Brujata Ans, no Alswanges.
1021. 2. aprīlis, Mārgiet, vecāki: Meiru Brencis un Grieta, krustvecāki: Gulles Mārgieta no Dūrem, Stiernas Anna no Alswanges, Pūŗu Trīne no Adzam, Stiernas Anša no Alswanges, vecāki no Jaunas muižas.
1022. 5. aprīlis, Jānis, vecāki: Pidakša Bērtuls un Katte, krustvecāki: Pūŗu Jānis, Dabbara Krists, Witšu Līze, no Adzam.
1023. 6. aprīlis, Babba, vecāki: Klūģa Jannis un Kēršta, krustvecāki: Pīšlu Babba, Pīšlu Jēkobs, no Alswanges.
1024. 9. aprīlis, Jēkobs, vecāki: Kebru Indrikis un Trīne, krustvecāki: Wetšu Jēkobs, Kautiņu Krists, Šmidru Ortija no Jaunas muižas, Remešu Ortija no Graweriem, pārējie no Guddiniekiem.
1025. 9. aprīlis, Luše, vecāki: Kunkulu Pēteris un Čappe, krustvecāki: Runģes Luše, Runģu Grieta, Ulmu Jurris un Dekšņu Jurris no Blinteniem, pārējie no Guddiniekiem.
1026. 12. aprīlis, Mārgieta, vecāki: Kallei Jānis un Trīne, krustvecāki: Bēges (?) Mārgieta, Krikke Trīne, Latšu Jēkabs, no Leijam.
1027. 16. aprīlis, Adam, vecāki: Jēres Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Pidelta Adams no Alswanges, Andules Brenc no Bassiem, Leišu Trīne no Guddiniekiem, Rubeklu Kēršta no Dūrem, vecāki no Blinteniem.
1028. 16. aprīlis, Andrejs, vecāki: Būcmaņu Jēkobs un Madde, krustvecāki: Mengu Andrejs, Panta Ans, Klingu Katte, Būcmaņu Katte, no Alswanges.
1029. 16. aprīlis, Dorothea Scharlotta, vecāki: Johan Kristoph Šwanczewski un Līze, krustvecāki: M.G. Dna Dorothea Scharlota de Randin cujui nomine levabat Anna Herzbergin uxor Tabernatoris Alschwange, Lauklapša Madde, Joannes Mickiewicz, Lauklapša Salms, no Reggen (Reģiem).
1030. 16. aprīlis, Anna, vecāki: Tēwinu Brencis un Ilze, krustvecāki: Šwelmes Anna no Jaunas muižas, Struijes Ilze, Mauric Jēkobs, Muccinieka Adam, no Bassiem.
1031. 19. aprīlis, Pēteris, vecāki: Kautiņu Toms un Edde no Blinteniem, krustvecāki: Jēres Pēteris, Buļļu Jēkobs, Zundes Kērsta, Kaniepe Wērpe Maria, no Guddiniekiem.
1032. 23. aprīlis, Sophia Juliana, vecāki: Kestera Miķķelis un Grieta Editui seu Sacristiani Alschwange, krustvecāki: Prienobilis ac Honorata Domina Sophia Juliana Steinin Conjux Oeconomi Alschwange, Honorata Virgo Catharina Bidder ex Arce, Honoratus Dnus Reinholdus Cichholtz Scriba Arcensis, Christianus Puchert Filius Molendinani Arcensis.
1033. 23. aprīlis, Anna Catharina Elisabeth, vecāki: Bernardo Eisenberg un Elisabeth Holstein habitantibus in aula Gudeneeken, krustvecāki: Dna Anna Catharina Herzbergin Tabernatoris Alschwange, Uxor Anna Maria Kanti ex aula Graweren, Joannes Jacobus Meyer Arculanus ex Taberna Gudenecensi, Oto Fridericus Kern Textor in aula Gudeneken.
1034. 23. aprīlis, Lovisa Juliana, vecāki: Andrea Petkiewicz un Lovisa sub aula Birsen, krustvecāki: Lovisa Catharina Zamburska Tabernatrix in Birsen, Charlota Elisabeth Freimann Dispensatrix in aula Reggen, Joannes Christianus Grünhag.
1035. 23. aprīlis, Anna, vecāki: Naglas Krists un Iewa, krustvecāki: Naglas Anna, Udru Grieta, Naglas Jānis, Mauric Jēkobs, no Bassiem.
1036. 23. aprīlis, Babba, vecāki: Pīkšu Andrejs un Katte, krustvecāki: Pūŗu Babba, Vešraja Edde, Miķķelis Zurkowski, no Adzam.
1037. 27. aprīlis, Jānis, vecāki: Kubles Jēkobs un Orše, krustvecāki: Daugu Jānis, Latšu Pēteris, Daugu Babba, Kebru Trīne, no Leijam.
1038. 30. aprīlis, Mačs, vecāki: Menģu Jānis un Iewa, krustvecāki: Putkules Mačs, Latšu Toms, Dekšnieku Katte, Kalnareja Anna, no Alswanges.
1039. 30. aprīlis, Pēteris, vecāki: Digaiņu Krists un Trīne, krustvecāki: Buccmaņu Bērtols no Alswanges, Digaiņu Mačs, Lipšņu Babba no Graweriem, Štruijes Grieta no Bassiem.
1040. 30. aprīlis, Margieta, vecāki: Marka Miķķelis un Trīne, krustvecāki: Bennes Margieta, Kikkutu Edde, Jākas Babba, Aizgraja Ats, no Leijam.

Maijs

1041. 9. maijs, Jēkobs, vecāki: Klūģu Andrejs un Margieta, krustvecāki: Pūŗu Jēkobs, Duppata Jannis, Špulģu Trīne, no Alswanges.
1042. 9. maijs, Jannis, vecāki: Ante Lūļa (Luhļa?) un Margieta no Graweriem, krustvecāki: Kandeŗa Jannis no Graweriem, Wetšu Jēkobs no Guddiniekiem, Zarriņa Čappa no Guddiniekiem, Šmīdru Ortija no Graweriem.
1043. 9. maijs, Andrejs, vecāki: Naglas Jānis un Margieta, krustvecāki: Naruša Andrejs, Naglas Brencis, Digaiņa Grieta, Kunkulu Ilze, no Bassiem.
1044. 20. maijs, Ilze, vecāki: Wetšu Toms un Līze, krustvecāki: Leisariņu Ilze, Naglas Babba, Naglas Toms, vecāki no Guddiniekiem, krustvecāki no Graweriem.
1045. 20. maijs, Luše, vecāki: Šwelmes Jēkobs un Maria, krustvecāki: Runģu Luše, Kaibuta Edde, Kunkulu Pēteris, Runģu Pēteris, no Jaunas Muižas.
1046. 21. maijs, Andrejs, vecāki: Dubbina Andrejs un Margieta, krustvecāki: Jankas Andrejs, Dubbina Brencis, VecWaggara Trīne no Graweriem, pārējie no Jaunas Muižas.
1047. 21. maijs, Adams, vecāki: Bulkas Krists un Grieta, krustvecāki: Dūres Waggara Adams no Dūrem, Kinķu (?) Jēkobs no Alswanges, Leišu Trīne, Čimas Līze no Blinteniem, pārējie no Guddiniekiem.
1048. 21. maijs, Babba, vecāki: Kulpu Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Sterres Anna no Blinteniem, Pūŗu Babba no Alswanges, Bumbulu Jēkobs no Dūrem, Pīkšes (?) Anna un vecāki no Graweriem.
1049. 25. maijs, Jānis, vecāki: Pinta Brencis un Ortija, krustvecāki: Dauģu Jānis no Leijam, Teņņu Jannis, Pūŗu Anna, no Alswanges.
1050. 28. maijs, Adams, vecāki: Anta Jānis un Grieta, krustvecāki: Anta Adams, Šniķķera Jēkobs, Polu Ortija, Ulmu Luša no Blinteniem, pārējie no Graweriem.
1051. 28. maijs, Krišts, vecāki: Trullu Martiņš un Līze, krustvecāki: Dardatša Krišts, Jaunaraja Krišts, VecWaggares Grieta, Bambules Līze, no Leijam.

Jūnijs

1052. 4. jūnijs, Miķķelis, vecāki: Muižaraja Brencis un Līze, krustvecāki: Zvagguļa Miķķelis no Alswanges, Dekšņu Jānis, Rattinieka Katte, Anužu Grieta, no Blinteniem.
1053. 7. jūnijs, Līze, vecāki: Aniņa Adams un Marenc, krustvecāki: Anna Elisabeth Zamburskin uxor Tabernatoris Birsensis, Wetšu Margieta, Štriķu Jānis, Jenkas Andrejs no Jaunas Muižas, pārējie un vecāki no Guddiniekiem.
1054. 11. jūnijs, Johan Fridrich, vecāki: Michael Schwartz un Ilze, krustvecāki: Johan Fridrich Twarjanski Filius Procentoris Alschwangensis, Pliķķu Krištops, Pliķķu Edde, Anna Elisabeth Zamburskin uxor Tabernatoris Birsensis, pārējie no Kalna Muiže.
1055. 11. jūnijs, Trīne, vecāki: Dūras Dawids un Madde, krustvecāki: Bunta Trīne, Dūres Babba, Buntu Pēteris, no Graweriem.
1056. 13. jūnijs, Anše, vecāki: Pletšu Dawids un Orte, krustvecāki: Leiploču Anša, Pletšu Martiņš, Pūŗu Tāle, no Alswanges.
1057. 18. jūnijs, Pāvilis, vecāki: Digaiņa Andrejs un Bille, krustvecāki: Kaltinieka Pāvils de Hasenpoth, Šmidru Andrejs, Štruijes Grieta, Kunkulu Ilze, no Bassiem.
1058. 18. jūnijs, Adams, vecāki: Zariņa Brencis un Anna, krustvecāki: Naraiša Adams no Bassiem, Kānes Jannis no Alswanges, Aniņu Katte, Bullu Ilze, no Guddiniekiem.
1059. 21. jūnijs, Pēteris, vecāki: Skrīste Adam un Ortija, krustvecāki: Linkulu Pēteris, Spulģu Toms, Bāliņu Edde, no Alswanges.
1060. 22. jūnijs, Grieta, vecāki: Aisgraja Ats un Anna, krustvecāki: Aisgraja Grieta, Dauģa Mārtiņš, no Leijam.
1061. 25. jūnijs, Ans, vecāki: Tipšu Bērtul un Ortija, krustvecāki: Lātšu Ans no Leijam, Cērpu Mārgieta no Adzam, vecāki no Adzam.
1062. 25. jūnijs, Anša, vecāki: Smīdru Adam un Grieta, krustvecāki: Renšta Anša, Gaiļu Ats, Zwierbula Līze, no Bassiem.
1063. 29. jūnijs, Pēteris, vecāki: Riwagares Andrejs un Līze, krustvecāki: Andiņu Pēteris, Annužu Jorens, Kunduŗa Katte, Annužu Anna, no Alswanges.
1064. 29. jūnijs, Ilze, vecāki: Šīle Inta un Kērste, krustvecāki: Buļļu Ilze no Guddiniekiem, Andiņu Mārgieta, Klungsta Brencis no Baznickunga Ļaudim, Deģģe Ans no Alswanges.

Jūlijs

1065. 2. jūlijs, Pēteris, vecāki: Mauric Anša un Trīne, krustvecāki: Kaltinieka Pēteris, Šmīdru Andrejs, Teviņu Orte, Štruijes Ilze, no Bassiem.
1066. 2. jūlijs, Miķķelis, vecāki: Upleja Ērnešts un Kēršte, krustvecāki: Pilles Jātinieks Miķķelis, Bullu Jēkabs, Raušu Orte, Gātščes Līze no Blinteniem, pārējie no Guddiniekiem.
1067. 5. jūlijs, Jānis, vecāki: Ruddumu Bērtols un Anna, krustvecāki: Rudumu Inta, Pletču Luše, no Alswanges.
1068. 9. jūlijs, Jacobus, vecāki: Casimiro Schismatico Rutheno un Anna Catharina Catholica sub aula Felixberg, krustvecāki: Jacobus Schmidt Murarius et Tabernator Felixberge, Stephanus Weidenbaum Tornator Alschwange, Juliana Blendihnin filia Fabri Ferrari Alschwange, Riwinieka Katte no Leijam.
1069. 9. jūlijs, Jannis, vecāki: Kulbutu Toms un Babba, krustvecāki: Menģe Jannis, Strīķu Krišts, Andiņa Bille, Annušu Ilze, no Alswanges.
1070. 9. jūlijs, Krists, vecāki: Pulpju Jannis un Kērste, krustvecāki: Jaunarraja Krists, Riwinieka Anša, Bambales Anna, Bruweŗa Maria, no Leijam.
1071. 9. jūlijs, Mārtiņš, vecāki: Sniķķera Jannis un Maria, krustvecāki: Bāliņu Mārti no Alswanges, Strauta Ērmannis, Buntu Trīne, Kanninieka Maria, no Graweriem.
1072. 9. jūlijs, Edde, vecāki: Dižgalla Indriķis un Trīne, krustvecāki: Riwagares Ķērste, Šīle Madde, Pērkoņu Anša, Būriņu Jannis, no Alswanges.
1073. 15. jūlijs, Margieta, vecāki: Plāņu Andrejs un Anna no Tigwen, krustvecāki: Latšu Margieta, Leizariņa Iewa, Andiņu Krišts, no Alswanges.
1074. 15. jūlijs, Grieta, vecāki: Štrujes Ants (?) un Tija, krustvecāki: Štrujes Grieta, Kukšes Anna no Guddiniekiem, Naglas Krišts, Renšta Jēkobs, no Bassiem.
1075. 23. jūlijs, Maria, vecāki: Strīku (?) Adams un Anna, krustvecāki: Teņņu Maria, Klūģu Anna, Pletšu Martiņš, Padubju Jēkabs, no Alswanges.
1076. 23. jūlijs, Anna, vecāki: Strīke Jānis un Grieta, krustvecāki: Kanderu Anna no Jaunas Muižas, Poļu Anna no Graweriem, Raušu (?) Bertuls, Jaunarraja Toms, no Guddiniekiem.
1077. 25. jūlijs, Katte, vecāki: Billes Jānis un Grieta, krustvecāki: Billes Katte, Grieta Aditui uxor no Alschwangen, Tipšu Toms, no Adzam.
1078. 26. jūlijs, Margieta, vecāki: Dižgalla Jurris un Gēde, krustvecāki: Jēlu Margieta, Čukstu Līze, Pērkona Anša, no Alswanges.
1079. 28. jūlijs, Brencis, vecāki: Šterres Šalms un Margieta, krustvecāks: Sillu Brencis no Alswanges.
1080. 30. jūlijs, Adams, vecāki: Kukšes Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Šwiķķu Adams, Pūŗu Jānis, Varkales Trīne, Ustupa Gēde, no Alswanges.
1081. 30. jūlijs, Trīne, vecāki: Andiņu Toms un Kēršte, krustvecāki: Andiņu Trīne, Latšu Anna, Andiņu Krists, Menģu Jānis, no Alswanges.
1082. 30. jūlijs, Babba, vecāki: Būriņu Bērtols un Katrīne, krustvecāki: Pīšlu Babba, Škītužu Grieta, Menģu Mačs, Deggu Anšs, no Alswanges.
1083. 30. jūlijs, Edde, vecāki: Klungštu Miķķelis un Grieta, krustvecāki: Pīšļu Babba, Kriķķu Edde, Trullu Līze, no Leijam, Buccmaņu Pēteris, Pīšlu Jannis, no Alswanges.

Augusts

1084. 1. augusts, Krists, vecāki: Annužu Šalms un Grieta, krustvecāki: Mēru (Mehru) Krists no Guddiniekiem, Pūŗu Brencis, Annužu Anna, Kulbulu Anna, no Alswanges.
1085. 5. augusts, Krists, vecāki: Dekšņu Jānis un Anna, krustvecāki: Honoratus Dominus Christianus Wilhelmus Fleüschert Oeconomus in Graweren, Čuču Pēteris, Cerpa Līze, Dekšņu Grieta, no Adzam.
1086. 5. augusts, Jēkabs, vecāki: Kulbulu Anša un Katrīne, krustvecāki: Štrencela Jēkabs, Menģu Andrejs, Šumatas Maria, Latšu Margieta, no Alswanges.
1087. 5. augusts, Matčs, vecāki: Gailu Ats un Kēršta, krustvecāki: Digaiņu Matčs, Smīdru Brencis, Gailu Katte, Renštu Anna, no Bassiem.
1088. 7. augusts, Krištops, vecāki: Škitužu Jēkobs un Margieta, krustvecāki: Kunduru Krištops, Škitužu Andrejs, Sterres Edde, no Alswanges.
1089. 9. augusts, Pēteris, vecāki: Podiņu Joseps un Katrine, krustvecāki: Kandaru Pēteris, Podiņu Andrejs, Cerpe Madde no Adzam, Kandaru Trīne, no Jaunas Muižas.
1090. 15. augusts, Pēteris, vecāki: Latšu Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Latšu Pēteris, Wamžes Jānis, Rivnieka Katte, Wamžu Orte, no Leijam.
1091. 20. augusts, Adams, vecāki: Kautiņu Gēde un Luše, krustvecāki: Bumbulu Anše, Dubbina Adams no Bassiem, Daggalu Madde, Gaišumu Orte, no Dūrem.
1092. 20. augusts, Anna, vecāki: Rudumu Inta un Gēde, krustvecāki: Anužu Anna, Kelķu Miķķelis, Kunduru (?) Kristops, no Alswanges.
1093. 20. augusts, Trīne, vecāki: Zarriņu Adams un Maria, krustvecāki: Gēres Trīne, Anniņu Marentz, Wetšu Jēkobs, Bullu Jēkobs, no Guddiniekiem.
1094. 27. augusts, Katte, vecāki: Miķķelis un Maria Cingaris, krustvecāki: Dubbina Katte no Graweriem, Josephus Twarjanski, Casimirus Iwanowski, no Alswanges.

Septembris

1095. 3. septembris, Pēteris, vecāki: Dižkarta Jannis un Katte, krustvecāki: Warkala Pēteris, Andiņu Martiņš, Klinģu Katte, Anužu Ilze, no Alswanges.
1096. 9. septembris, Anša, vecāki: Stiernas Toms un Maria, krustvecāki: Stiernas Anša, Pūŗu Matčs, Stiernas Anna, no Alswanges.
1097. 10. septembris, Jēkabs, vecāki: Dekšņu Pēteris un Tija, krustvecāki: Pūŗu Jēkabs, Tipšes Bērtuls, Dekšņu Grieta, Pidakšes Katte, no Adzam.
1098. 10. septembris, Babba, vecāki: Daggala Jurris un Maria, krustvecāki: Zalameža Babba, Riwagares Katte, Pidelta Adams, Šwiķķu Adams, no Alswanges.
1099. 13. septembris, Anna, vecāki: Leiploču Adams un Babba, krustvecāki: Pūŗu Anna, Riwaggares Katte, Putkules Matčs, Sterres Mačs, no Alswanges.
1100. 17. septembris, Jēkobs, vecāki: Tēviņu Brencis un Grieta, krustvecāki: Tēviņu Jēkobs, Kaltinieka Pēteris, Gailu Katte, Naglas Ortija, no Bassiem.
1101. 17. septembris, Adams, vecāki: Nikkas Didriķķis un Maria, krustvecāki: Leiploču Adams no Alswanges, Trullu Anšs, Trullu Ilze, no Leijam.
1102. 17. septembris, Grieta, vecāki: Bulkas Martiņš un Katte, krustvecāki: Anužu Grieta, Daggalu Grieta no Dūrem, Polu Jānis no Graweriem, Pārējie un vecāki no Blinteniem.
1103. 18. septembris, Anše, vecāki: Kinķe Pēter un Katrīn, krustvecāks: Naglas Anša no Graweriem, vecāki no Alswanges.
1104. 24. septembris, Pēteris, vecāki: Billes Krists un Anna, krustvecāki: Čučes Pēteris, Tipšes Toms, Pūŗu Madde, Tipšes Trīne, no Adzam.

Oktobris

1105. 1. oktobris, Katrīn, vecāki: Panta Ans un Grieta, krustvecāki: Strencela Katrīn, Klinģe Ķērste, Būcmaņu Jēkobs, Menģe Andrejs, no Alswanges.
1106. 4. oktobris, Katrīn, vecāki: Reina Matčs un Anna, krustvecāki: Podiņu Katrīn, Wetšu Mārgieta, Kīšu IIernests, Sprīstiķu Jannis, no Guddiniekiem.
1107. 8. oktobris, Pēteris, vecāki: Kubles Adam un Maddale, krustvecāki: Apes Pēteris, Aizgraja Ats, Pulpju Anna, Ušiņu Ortija, no Leijam.
1108. 8. oktobris, Ortija, vecāki: Kārkluppes Jānis un Trīne no Adzam, krustvecāki: Tipšes Ortija no Adzam, Zarrina Mārgieta no Guddiniekiem, Gaišuma Pēteris no Dūrem, Škitužu Pēteris no Alswanges.
1109. 10. oktobris, Jēkobs, vecāki: Dārdedža Jānis un Katte, krustvecāki: Leiploču Jēkobs no Alswanges, Trullu Mārtiņš, Nikkas Bille, Gulbju Ilze, no Leijam.
1110. 15. oktobris, Krišts, vecāki: Annužu Andrejs un Babba, krustvecāki: Bāliņu Krists, Leišu Toms, Jaunarraja Babba, Muižarraja Ortija, no Blinteniem.
1111. 15. oktobris, Miķķelis, vecāki: Kebre Jēkobs un Trīne, krustvecāki: Kriķe Miķķelis, Kaiķu Gērts, Kalleja Kērste, Kubles Orša, no Leijam.
1112. 17. oktobris, Jānis, vecāki: Šmīdre Indrikis un Ortija, krustvecāki: Jānis, Žibja Grieta, no Jaunas Muižas.
1113. 22. oktobris, Andrejs, vecāki: Menģe Matčs un Grieta, krustvecāki: Klūģu Andrejs, Warkala Jannis, Dekšnieka Līze, Kulbulu Katrīn, no Alswanges.
1114. 22. oktobris, Toms, vecāki: Kalnarraja Pēteris un Maria, krustvecāki: Stiernas Toms, Annužu Šalms, Kulbulu Ilze, no Alswanges.
1115. 24. oktobris, Jānis, vecāki: Pleccu Jānis un Tāle, krustvecāki: Kišu Jānis, Dundurra Katte, no Alswanges.
1116. 24. oktobris, Jēkabs, vecāki: Pūŗu Mattīs un Anna, krustvecāks: Pūŗu Jēkabs, no Alswanges.
1117. 29. oktobris, Jānis, vecāki: Šripiu (?) Janis un Orte, krustvecāki: Johann Henrich Schultz, Michaële Zurkowski Alschwange.
1118. 29. oktobris, Krists, vecāki: Ante Adam un Edde, krustvecāki: H. Dnus Christianus Fleischer suboeconomus Alschwange, Smīdru Jānis, Kaibuta Anna, Dubbena Trīne, no Graweriem.
1119. 29. oktobris, Jēkobs, vecāki: Runģa Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Runģa Jēkobs, Šwelmes Andrejs, Kebre Ortija, no Guddiniekiem.
1120. 29. oktobris, Grieta, vecāki: Bumbulu Jēkobs un Tija, krustvecāki: Kulpju Grieta, Treide Iewa, Bumbulu Anša, no Dūrem.
1121. 29. oktobris, Anna, vecāki: Buntu Pēteris un Mārgieta no Guddiniekiem, Klungsta Anna no Baznickunga Ļaudim, Sterras Anša, Anniņa Marence, no Alswanges.

Novembris

1122. 1. novembris, Mārtiņš, vecāki: Vecvaggare Andžu (Andschu) un Līze, krustvecāki: Putkuli Mārtiņš, Asgraja Anna, asistēja: Škitu Ancis, Kriku Orte, no Lejeem.
1123. 5. novembris, Andrejs, vecāki: Andiņņu Krišts un Margieta, krustvecāki: Mengiu Andrejs, Andiņņu Baba, no Guddiniekiem.
1124. 5.novembris, Adams, vecāki: Pīkšes Mikkelis un Mare, krustvecāki: Kautiņņa Adams, Špulgiu Luše, no Graweriem.
1125. 5. novembris, Jannis, vecāki: Nīhoš Jāniš un Trīne, krustvecāki: Pulgiu Jannis, Jaunaraja Baba, no Lejeem.
1126. 15. novembris, Jannis, vecāki: Šīmaš Mārtiņš un Katte, krustvecāki: Runģa Jannis, Billes Katte, asistēja: Bunku Jānis, Bunku Anna, no Jaunaš Muižaš.
1127. 15. novembris, Bērtulis, vecāki: Lātšu Anšiš un Līze, krustvecāki: Štipšu Bērtulis, Dauģu Babba, asistēja: Lātšu Pēteriš, no Lejeem.
1128. 15. novembris, Grieta, vecāki: Anninu Andreiš un Anna, krustvecāki: Švelmaš Grieta, Švelmaš Pēteris, no Guddiniekiem.
1129. 19. novembris, Jānis, vecāki: Jānišu Mikkelis un Anna, krustvecāki: Balandes Jānis, RīWagares Katte, Pišļu Anna, Klungstu Jānis, no Alswanges.
1130. 19. novembris, Mikkelis, vecāki: Menģe Jānis un Līze, krustvecāki: Annuža Mikkelis, Mengu Jānis, Klungsta Mārgieta, Bāliņa Katrine, no Alswanges.
1131. 19. novembris, Babba, vecāki: Billes … un Anna, krustvecāki: Pīkša Babba, Pūŗu Orše (?), Billes Toms, no Adzam.
1132. 19. novembris, Luša, vecāki: Reinu Anša un Maria, krustvecāki: Zverbulu Luša no Bassiem, G… Līze no Jaunas Muižas, Buntu Ādams no Graweriem, vecāki no Guddiniekiem.
1133. 25. novembris, Pēteris, vecāki: Kebru Jānis un Maria, krustvecāki: Bucmaņu Pēteriš, Kebru Margieta, asistēja: Kebru Jāniš, no Guddiniekiem.
1134. 26. novembris, Anna, vecāki: Zvirblu Anš un Ortija, krustvecāki: Rēnšta (?) Anna, Rēnšta Andžu, asistēja: Seviņņa Jēkabs, Reijņu Anna, no … (nav minēts).

Decembris

1135. 3. decembris, Mara, vecāki: Katlapu Jannis un Līze, krustvecāki: Mesterru Mara Lutherana Seeta, Svelmaš Jannis Catholica Religionis, asistēja: Mesterru Madde iten Lutherane Seeta, no Jaunaš Muižaš.
1136. 4. decembris, Edde, vecāki: Kinku Jēkobš un Anna, krustvecāki: Kebru Edde, Nagleš Jēkobš, asistēja: Kalnaraja Juris un Orte, no Alswanges.
1137. 10. decembris, Edde, vecāki: Mautze Jēkabs un Grieta, krustvecāki: Bāliņa Edde no Alswanges, Mautze Trīne, Kaltinieka Jēkabs, no Bassiem.
1138. 10. decembris, Gottlieb, vecāki: Petro Inschewicz Catholico un Anna Lutherana ārlaulības bērns, krustvecāki: Gottlieb Leddbaum, Antonio Jenkowski, Simon Barkowski, Omnes de Todaischen.
1139. 14. decembris, Bille, vecāki: Šumutš …hmš un Līze, krustvecāki: Andiņu Bille, Šlūžeš Anš, asistēja: Anšu (?) Šalmš, Kalnaraja Mara, no Alswanges.
1140. 17. decembris, Krištš, vecāki: Leišu Pēteriš un Trīne, krustvecāki: D. Christophus Fleischer Economus de Graweren Lutheranus, Bulkaš Krišta Anna, asistēja: Bulkaš Katte, Zibu Grieta, no Guddiniekiem.
1141. 17. decembris, Janniš, vecāki: Prūšu Jāņa un Grieta, krustvecāki: Joanne Zichman, Spildenga (?) Orše, asistēja: Dangas Jāņa Maria no Šaleniekiem.
1142. 17. decembris, Adams, vecāki: RiWaggaraš Jānis un Lūša, krustvecāki: Leijiņa Adams un Menģu Līze, asistēja: Menģu Janniš, Būriņu Katrina, no Alswanges.
1143. 21. decembris, Jannis, vecāki: Kulbulu Indrikis un Trīne, krustvecāki: Škujaš Jekobš, Rivagareš Margieta, asistēja: Šalmaraja Margieta, no Alswanges.
1144. 24. decembris, Andrejs, vecāki: Warkala Jannis un Trīne no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Klūģu Andrejs, Duppata Matšs, Būcmaņu Anna, no Alswanges.
1145. 24. decembris, Krištops, vecāki: Muccinieka Jannis un Katrīn, krustvecāki: Muccinieka Kristops, Kaltinieka Jēkobs, Stempela Čappa, Gaiļu Ilze, no Bassiem.
1146. 27. decembris, Madde, vecāki: Skrištu Matīs un Trīne, krustvecāki: Bruģģatu Madde, Škillu Janniš, asistēja: Kulpu Mare, Būcmaņe Andžu, no Alswanges.
1147. 31. decembris, Anše, vecāki: Meiru Sīmons un Margieta no Jaunas Muižas, krustvecāki: Dreimaņa Anše no Alswanges, Strikke Jēkabs no Blinten, Švikke Grieta no Alswanges.
1148. 31. decembris, Orte, vecāki: Strūja Pāvils un Madde, krustvecāki: Jaunarraj Anna, Strūjes Antons, Muccinieka Adams, no Bassiem.
1149. 31. decembris, Grieta, vecāki: Sprindeka (?) Jānis un Līze, krustvecāki: Grieta Kestera SIewa no Alswanges, Tipšu Krists no Adzam, Pūŗu Jēkabs no Adzam.

Hoc Anno in universum baptizati 172.

Anno 1781.

Janvāris

1150. 3. janvāris, Pēteris, vecāki: Šnīdra Andreiš un Madde, krustvecāki: Štruju Pēteriš, Štruju Trīne, asistēja: Kaltinieku Brenciš, Mauricu Trīne, no Bassiem.
1151. 7. janvāris, Trīne, vecāki: Rattinieku Inte un Katte no Blintiniekiem, krustvecāki: Buļļu Trīne, Kanninieku Krištapš, asistēja: Leizeru Andreiš, Šnikeru Anna, Bulkaš (?) Katte no Blinteniem.
1152. 14. janvāris, Krists, vecāki: Andiņa Pēter un Maria, krustvecāki: Meira Krišts no Jaunas Muižas, Summata Jannis, Dreimaņa Edde, Zwagula Grieta, no Alswanges.
1153. 14. janvāris, Maria, vecāki: Kautiņa Adam un Katte, krustvecāki: Būcmaņa Maria no Alswanges, Žibja Grieta, Kandeŗa IIernests, Zariņa Andrejs, no Guddiniekiem.
1154. 21. janvāris, Madde, vecāki: Balliņu Jēkobš un Iewa no Blinteniem, krustvecāki: Dinu Madde, Čīmaš Jēkabš, asistēja: Šmīdru Indrikis, Puru Madde no Klohštara Laudim.
1155. 24. janvāris, Pēteris, vecāki: Šlūžu Anš un Madde, vecāki: Šwiķķu Pēteriš, Šwiķķu Anna, asistēja: Andiņu Pāvilš, Dundarru Mārgieta, no Alswanges.
1156. 28. janvāris, Matše, vecāki: Tēviņņu Adamš un Baba, krustvecāki: Digaņu Matše, Tēviņņu Grieta, asistēja: Tēviņņu Jēkabš, Gailu Katte, no Bassiem.
1157. 31. janvāris, Luše, vecāki: Berenša Mač un Anna, krustvecāki: Ulmana Luše, Berenša Līze, Strikku Pāvils no Guddiniekiem, pārējie no Blinteniem.

Februāris

1158. 4.februāris, Katte, vecāki: Kaltinieka Pēteris un Kērste, krustvecāki: Katte no Klostera Laudim, Šmidera Madde, Kaltinieka Jēkabs, Kaltinieka Brenc, no Bassiem.
1159. 4. februāris, Kēršta, vecāki: Pīšļu Janniš un Anna no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Sterreš Kēršta, Pinneš Andreiš, asistēja: Pīšlu Jēkobš, Šterreš Maddeļļa, Pīšlu Anna, no Alswanges.
1160. 6. februāris, Jāniš, vecāki: Polu Andže un Trīne, krustvecāki: Polu Jāniš, Kulpu Grieta, asistēja: Kulpu Šalmš, Kanninieku Krištapš, Aisuppeš Lūkiš, Snikkerru Anna, Snikkerru Grieta, no Graweriem.
1161. 14. februāris, Mārgieta, vecāki: Strēlu Kristš un Anna, krustvecāki: Jaunaraja Mārgieta, Panta Andžu, asistēja: Gaišuma Pēteris, Svelmas Grieta, Muccinieku Anna, no Nova aula (?).
1162. 14. februāris, Anna, vecāki: Degšnieka Pēteris un Trīne, krustvecāki: Štrauta Anna, Dundura Margieta, Kugšu Jēkobs, no Alswanges.
1163. 16. februāris, Mārgieta, vecāki: Špulgu Janniš un Trīne, krustvecāki: Kluģu Mārgieta, Pūŗu Jēkobš, asistēja: Pūŗu Brenciš, Pūŗu Anna, Špulģu Matše, Štrencu Ilze, Škrišta Maria, no Alswanges.
1164. 18. februāris, Anna, vecāki: Kunkula Andreiš un Katte, krustvecāki: Kannapu Vērpia Anna, Buntu Adamš, asistēja: Kaltinieku Andreiš, Pūŗu Jēkobš, Vitša Jannis, Bullu Madde.
1165. 18. februāris, Anna, vecāki: Dimaš Jēkobš un Grieta, krustvecāki: Šnikkerra Anna Lutherana no Klohstera Laudiem, Čūču Jēkobš, asistēja: Čūču Ilze, Škrubiu Andreis no Adzam.
1166. 18. februāris, Jēkabs, vecāki: Žibba Andreiš un Grieta, krustvecāki: Rungia Jēkobš, Žibbu Edde, asistēja: Kabbru (?) Mārtiņš, Kukšu (?) Babba.
1167. 25. februāris, Grieta, vecāki: Leizeru Andreiš un Babba, krustvecāki: Andžu Grieta, Strincelu Jannis, asistēja: Dringula Andreiš, Waggaraš Līze, Buntu Trīne, Buntu Mare, Latšu Andže, … Andreiš, no Graweriem.
1168. 27. februāris, Ans, vecāki: Štrīķe Krišts un Anna, Brujata Ans, Kalnarraja Pēter, Andiņu Bille, Štrīke Anna, no Alswanges.
1169. 28. februāris, Jēkobs, vecāki: Drigula Pāvils un Trīne no Graweriem, krustvecāki: Čīmas Jēkobs, Kautiņu Krists, Čīmas Ilze, krustvecāki no Blinteniem.

Marts

1170. 1. marts, Andrejs, vecāki: Kārklupes Jānis un Trīne, krustvecāki: Diganu Andejs no Bassiem, Strues Miķķelis no Bassiem, Pūŗu Madde no Adzam, vecāki no Dūrem.
1171. 4. marts, Katte, vecāki: Vārkele Pēteris un Edde no Baznic Kunga Laudim, krustvecāki: Dziedataja Katte, Brigata Trīne, Lēselu Mikkelis, no Alswanges.
1172. 11. marts, Jannis, vecāki: Annužu Miķķelis un Ilze, krustvecāki: Saltameža Jannis, Kulbutu Indrikis, Riwagares Mārgieta, Bāliņu Katrīn, no Alswanges.
1173. 11.marts, Anna, vecāki: Kārklupes Pēteris un Mārgieta, krustvecāki: Pūŗu Anna, Strencela Ilze, Pūŗu Adams, Špulģu Matčs, vecāki no Dūrem, krustvecāki no Alswanges.
1174. 11. marts, Ādam, vecāki: Appaš Krišta un Grieta, krustvecāki: Pasiu Ādamš, Lātšu Līze, asistēja: Palpu Jannis, Bambulas Mārtiņš, Latšu Pēteris, Rinieka Katte, no Leijam.
1175. 13.marts, Mārgieta, vecāki: Škita Krists un Grieta, krustvecāki: Andiņu Mārgieta, Laugala Grieta, Liejana (Leejana) Kārlis, Brujata Pēteris, no Alswanges.
1176. 13. marts, Babba, vecāki: Pērkoņu Jurris un Ilze, krustvecāki: Riwagares Babba, Pantu Trīne, Klinģe Anša, Pērkoņu Anša, no Alswanges.
1177. 17.marts, Matčs, vecāki: Summataš Jāniš un Maria no Alswanges, krustvecāki: Šterres Matčs, asistēja: Brigula Andreiš, Pūŗu Andreiš, Pūŗu Babba, Kalnaraja Mare, Drigula Anna, Šwikku Grieta, no Alswanges.
1178. 18. marts, Krištš, vecāki: Kluģģu Andreis un Katte, krustvecāki: Zibu Krištš, Klinku Ēršte, asistēja: Būcmaņu Bērtuliš, Klinģu Jēkobš, Klinģu Edde, Kulbulu Anna, no Alswanges.
1179. 18. marts, Brenciš, vecāki: Vecvagareš Jēkobš un Katte, krustvecāki: Dubbenu Brenciš, Podabu Edde, asistēja: Deģa Anš, Buntu Janniš, Dubbenu Janniš, no Alswanges.
1180. 19. marts, Juliana Katharina, vecāki: Joanne Jacobo Mayer un Maria Sibilla Zawitajowska, krustvecāki: Honorata Virgo Juliana Katharina Lukowiczin, Dna Anna Elisabeth Herzbergin Tabernatrice, omnes de Alschwangen.
1181. 19. marts, Maria, vecāki: Drigulu Toms un Anna, krustvecāki: Kulpju Maria, Šnikkera Maria, Kulpju Šalms, Līpšņu Jānis no Blinteniem, pārējie no Graweriem.
1182. 23. marts, Andreiš, vecāki: Zarrinu Anš un Anna, krustvecāki: Zarrinu Andreiš, Zarriņu Čappa, asistēja: Kaltinia Adamš, Kelkiu Mikkeliš, Bullu Jēkobš, Dekšņu Līze, Teņņu Anna, no Guddiniekiem.
1183. 23. marts, Mārtiņš, vecāki: Gāču Andže un Līze, krustvecāki: Kaibutu Mārtiņš, Gāču Andže un Līze, Ūdru (Ohdru) Grieta, asistēja: Smīdru Jāniš, Gatšu Jāniš, Žibu Grieta, Kalnaraja Anna, no Graweriem.
1184. 29. marts, Petr, Antonio Zurkowski un Agata Kuzlinska, krustvecāki: Šemboš Pēteriš, Šemboš Mikkeliš, Kumbulu Mikkelis, Michaļ Urbanowicz, Michaļ Zurkowski, Jakob Zurkowski, asistēja: Kristina Urbanowiczowa uxore Editus Ecclesia Alschwange, omnes de Alschwangen.

Aprīlis

1185. 3. aprīlis, Jānis, vecāki: Tengu (Mengu?) Jēkabs un Katte, krustvecāki: Mengu Jānis, Pīšlu Jānis, Strikke Anna, Mengu Līze, no Alswanges.
1186. 4. aprīlis, Jēkobš, vecāki: Štrauta Ādamš un Grieta, krustvecāki: Dekšņu Jēkobš, Būcmaņu Katte, asistēja: Uļmu Inta, Uļmu Jannis, Būcmaņa Tomš, Uļmu Kēršta, Bieranžu Līze, no Blinteniem.
1187. 8. aprīlis, Martiņš, vecāki: Rubekla Pēteris un Katrine, krustvecāki: Dagel Martinš, Treite Jēkabs, Dagele (?) Katte, no Leijam, pārējie no Dūrem.
1188. 8.aprīlis, Pēteris, vecāki: Dižkārt Jorens un Iewa no Alswanges un no Basnic Kunga Ļaudim, krustvecāki: Dreimaņa Pēteris, Šnikkera Mikkelis, Dreimaņa Trīne, Omnes de Eddols.
1189. 14.aprīlis, Jēkobs, vecāki: Kukšes Ērmannis un Maddale no Graweriem, krustvecāki: Strauta Jēkobs, Annužu Ērmannis, Bieranža Anna, citi no Blinteniem.
1190. 15. aprīlis, Anša, vecāki: Pilles Waggara Jurris un Līze, krustvecāki: Bumbula Anša, Bumbulas Grieta, no Dūrem.
1191. 15. aprīlis, Andrejs, vecāki: Kandaras Pēteris un Kērste, krustvecāki: Podiņu Andrejs, Žibje Kristops, Truļļu Luša, no Jaunas Muižas.
1192. 15. aprīlis, Anna, vecāki: Naglas Brencis un Mārgieta, krustvecāki: Būcmaņu Anna, Būcmaņu Grieta, Būcmaņu Anša, Būcmaņu Miķķelis, no Alswanges, vecāki no Bassiem.
1193. 16. marts, Andreiš, vecāki: Pīkša Inta un Iewa, krustvecāki: Kluģģa Andreiš, Zarriņa Trīne, asistēja: Zarriņa Anše, Dēkšņa Jannis, Šnikkeru Grieta, no Graweriem.
1194. 19. aprīlis, Mārgieta, vecāki: Pletšu Dāvid un Iewa, krustvecāki: Lātšu Mārgieta, Kāneš Jāniš, asistēja: Putkuļu Babba, Kundiņa (?) Katte, Dekšnu Katte, no Alswanges.
1195. 22. aprīlis, Maria, vecāki: Šwikku Ādams un Anna, krustvecāki: Šummataš Maria, Škillu Janiš, asistēja: Tennu Jēkobš, Škillu Grieta, Bruggatu Madde, no Alswanges.
1196. 22. aprīlis, Ortija, vecāki: VecWaggara Ērmania un Anna, krustvecāki: Jākaš Ortija, Pulpu Janiš, asistēja: Asgraja Atze, Asgraja Grieta, no Leijam.
1197. 29. aprīlis, Christophorus Benjamin, vecāki: Josepho May un Barbara habitantibus in aula Felixbergensis, krustvecāki: Christophorus Ludovicus Kemmerling Molitor, Jacobus Ulricus Autenhoff Textor, Anna Catharina Kemmerlingin filia Molitoris.

Maijs

1198. 3.maijs, Čappa, vecāki: Štempelu Ādamš un Ortija, krustvecāki: Štempelu Čappa, Kunkulu Mikkeliš, asistēja: Švirbulu Anš, Naglaš Anna, no Guddiniekiem.
1199. 6. maijs, Krištš un Rekkiš, vecāki: Kebbru Jāniš un Grieta, krustvecāki: Dandžu Krištš, Kriķķu Rekkiš, VecWaggara Maddale, Ūsinu Orte, asistēja: Bēneš Miķķeliš, Vanša Janiš, Gallinu Anna, no Leijam.
1200. 6. maijs, Ilze, vecāki: Laugala Ans Luroecia (?) Alschwangensis Subdito un Bille, krustvecāki: Tēwinu Ilze, Pīšļu (?) Jannis, asistēja: Vārkulu Janniš, Šterreš Kēršta, Trullu (?) Anna, no Alswanges.
1201. 6. maijs, Edde, vecāki: Kāniu Jānis un Čappa, krustvecāki: Anta Edde, Pletšu Dāvidš, asistēja: Pletšu Janniš, Vērkalu Babba, Kāņu Jānis, Klunkšta Grieta, no Alswanges.
1202. 13. maijs, Indriķis, vecāki: Kriķķe Jannis un Katte, krustvecāki: Klappara Indrikis no Peewikam, Bēņes Miķķelis, Wamžes Ilze, Jakas Trīne, no Leijam.
1203. 13. maijs, Katte, vecāki: Pūŗu Jānis un Orša, krustvecāki: Pidakšes Katte, Tipšes Ortija, Wēršarraja Adams, Witšu Jannis, no Adzam.
1204. 16. maijs, Toms, vecāki: Kulbulu Andže un Ilze, krustvecāki: Būcmaņa Tomš, Būcmaņa Maria, Šalmu Andže, Warkala Trīne, no Alswanges.
1205. 20. maijs, Brenciš, vecāki: Padubbu Tomš un Grieta, krustvecāki: Čučuš Brencis, Kulbulu Ilze, krustvecāki: Šterraš Ādamš, Zarriņu Grieta, no Alswanges.
1206. 24. maijs, Toms, vecāki: Kalnarraja Jēkobs un Katte, krustvecāki: Lātše Toms, Annužu Šalm, Kalnarraja Anna, no Alswanges.
1207. 27. maijs, Jānis, vecāki: Šwelmes Pēteris un Mārgieta, krustvecāki: Šwelmes Jānis, Zarriņa Andrejs, Anniņa Anna, Antu Mārgieta, no Guddiniekiem.
1208. 30. maijs, Krištš, vecāki: Kukštaš Andreiš un Kattrine, krustvecāki: Kasluppu (?) Krištš, VecWaggara Līze, asistēja: Jaunarraja Mārtiņš, Bantu Iewa, no Dūrem.

Jūnijs

1209. 3. jūnijs, Anš un Edde, vecāki: Daugia Kristapš un Babba, pirmā bērna krustvecāki: Lātšu Anš, Kulbaš Trīne, otrā bērna krustvecāki: Kīkaru (?) Edde, Āpeš Krištapš, asistēja: Jaunaraja Brencis, Gulbu Maria, no Leijam.
1210. 3. jūnijs, Kēršta, vecāki: Bruggata Jēkobš un Katte, krustvecāki: Šiļļu Kēršta, Menģu Andreiš, asistēja: Balandeš Maria, no Alswanges.
1211. 4. jūnijs, Mārgieta, vecāki: Dūres Adam un Maria, krustvecāki: Salmarraja Mārgieta no Alswanges, Dūres Čappa, Dūru Mārtiņš, no Graweriem.
1212. 5. jūnijs, Jānis un Tāle, vecāki: Stanislav Szemata un Anna, pirmā bērna krustvecāki: Skrīste Jānis, Andiņa Jēkabs, Deggu Maria, Pidelta Katrine, otrā bērna krustvecāki: Pūŗu Tāle, Pūŗu Jēkabs, Pletšu Orte, no Alswanges.
1213. 7. jūnijs, Jēkabs, vecāki: Kukšes Jānis un Edde no Alswanges, krustvecāki: Kulpju Jēkabs, Dziedataju Jānis, Pikšu Iewa, Sniķķera Grieta, no Graweriem.
1214. 9. jūnijs, Scharlotta Maria, vecāki: Joanne Hartung un Maria Lovisa nata Kleinin, krustvecāki: Scharlotta Maria Maruten, Bernardus Eisenberger, asistēja: Friderico Otto un Anna Ke… (nevar salasīt) no Graweriem.
1215. 10. jūnijs, Kēršta, vecāki: Naglaš Jēkobš un Līze, krustvecāki: Domina Cristina Umalia Fleischerin, Kinku Andreiš, asistēja: Raušu Juriš, Menģa Kēršta, no Graweriem.
1216. 12. maijs, Grieta, vecāki: Pīšļu Brenc un Babba no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Runģu Grieta no Jaunas Muižas, Bāliņa Iewa no Blinteniem, Klūģu IIernests, Pūŗu Jēkobs no Alswanges.
1217. 13. jūnijs, Grieta, vecāki: Dūru Waggara Tomš un Madde, krustvecāki: Škillu Grieta, Pilles Vagareš Šētaš Ārnikš, asistēja: Dāgalu Madde, Kistera (?) Mikkeliš no Dūrem.
1218. 17. jūnijs, Fridericus Casimirus, vecāki: Joanne Henrico Germell Tigulo (?) Acatholico un Anna Pakulewiczin Catholica, krustvecāki: Fridericus Casimirus Schtein Dispositor Bonorum Daliarn (?) Alscwangenzrum (?) cujus vices supplevit, D. Reinholdas Eishholtz Secretarius ejus D. Schtein un Anna Sibilla Krantsche, asistēja: Constantino Benedicto Wittmann Excubitor, Joannes Henricus Schultz Cau Al, Michaël Blendihn, Taber Al, Omnes de Alschwangensis.
1219. 20. jūnijs, Catharina Elisabetha, vecāki: Michaële Zurkoski Sartore Libero un Anna Kuzlinska etian e liberis, krustvecāki: Catharina Elisabeth Herzbergin un Joanne Zurkowski, asistēja: Michaële Urbanowicz, Catharina Munkewiczowna, Kristina Arbanowiczowna etian Antonio Zurkowski de Adsen.

Jūlijs

1220. 1. jūlijs, Trīne, vecāki: Andula Kristops un Līze, krustvecāki: Kandeŗa Trīne no Jaunas Muižas, Jaunarraja Anna no Bassiem, Dekšņu Krists no Adzam, Mauricu Jēkobs no Bassiem, vecāki no Bassiem.
1221. 3. jūlijs, Babba, vecāki: Dubbennu Brence un Katte, krustvecāki: Lipšņu Babba un Anniņu Andreiš, asistēja: Būcmaņu Krištš, Anniņu Marence, Būcmaņu Madde, Jenkaš Adamš, Svelmeš Mārgieta no Jaunas Muižas.
1222. 16. jūlijs, Jēkobs, vecāki: Graja Miķķelis un Mārgieta, krustvecāki: Graja Jēkobs, Aisgraja Pēteris, Kalleja Trīne, VeccWagares Edde, no Leijam.
1223. 16. jūlijs, Jānis, vecāki: Kīše Jannis un Anna, krustvecāki: Poļu Jānis, Lipšņu Andrejs, Leizariņa Babba, Dūres Čappa, no Graweriem.
1224. 16. jūlijs, Grieta, vecāki: Runģu Mārtiņš un Anna, krustvecāki: Runģu Grieta, Šwelmes Anna, Bulkas Krištops, Swelmes Andrejs, no Guddiniekiem.
1225. 17. jūlijs, Michaele Jacobus, vecāki: Jacobo Gebelsberg Sartore liberos honestis un … (nevar salasīt), krustvecāki: Adorissimus Adm. R. Dnus Michael Thiel Vicarius Edicta (?) Eccle un Dna Juliana Schteinsche Uxor Dni Schtein qua none Dispositoris Bonorum Alschwangensium, asistēja: Michaële Blendihn fabro hujate un Dna Anna Sibilla Krantsche, Henrico Schultz Coupone itid hujate un Gertruda Plenicin, Omnes de Alschwangen.
1226. 18. jūlijs, Līze, vecāki: Linkulu Andreja un Babba, krustvecāki: Bambalaš Līze, Linkulu Berencis, asistēja Klunkšta Mikkeliš, Linkulu Edde, Klunšta Janiš, Ozolu Vagariene Grieta, RiWaggara Katte no Alswanges.
1227. 22. jūlijs, Luše, Uļma Andže un Grieta, krustvecāki: Uļma Luše, Būcmana Krištš, asistēja: Uļma Juriš, Bierandže Līze, Buntu Mārgieta no Blinteniem.
1228. 22. jūlijs, Trīne, vecāki: Dundura Krištš un Ortija, krustvecāki: Kebbru Trīne no Guddiniekiem, Kandaru Pēteris no Jaunaš muižaš, asistēja: Pletšu Dāvidš no Alswanges, Būcmania Toms no Alswanges, Kaltinieku Katrīne no Ozolu muižas.
1229. 22. jūlijs, Jānis, vecāki: Jaunaraja Krists un Babba, krustvecāki: Jaunaraja Jānis, Trullu Ans, Kalleja Trīne, Trullu Līze, Krikke Trīne, no Leijam.
1230. 22. jūlijs, Babba, vecāki: Grāve Rekkis un Katrina, krustvecāki: Grāve Babba, Andiņu Ilze, Krikke Jēkabs, Krikke Rekkis, no Leijam.
1231. 24. jūlijs, Edde, vecāki: Klūģa Brenciš un Edde, krustvecāki: Andiņu Edde un Šprīštiķu Janiš no Graweriem, asistēja: Pīšlu Babba, Šnikeru Mare, Rivagareš Babba, no Alswanges.
1232. 25. jūlijs, Pēteris, vecāki: RīWaggares Ans un Anna, krustvecāki: Špulģu Pēteris, Ruddumu Jānis, Annužu Anna, Sterras Līze, no Alswanges.
1233. 29. jūlijs, Janniš, vecāki: Raušu Bērtula un … (nav rakstīts), krustvecāki: Raušu Janniš un Buntu Trīne, asistēja: Rungiu Tomš, Striķu Jāniš, Šnikkere Jēkobš, Ligoņu Matčs no Bassiem, Lipšņu Cappa no Blinteniem, Rattinieka Maria no … (nav minēts).
1234. 29. jūlijs, Margrieta, vecāki: Kalnaraja Janis un Anna, krustvecāks: Lātšu Margieta.

Augusts

1235. 2. augusts, Andrejs un Jēkobs, vecāki: Kanderu Ērnaštš un Grieta, pirmā bērna krustvecāki: Sterras Andreis no Alswanges Baznickunga Ļaudim un Štrēlu Anna, otrā bērna krustvecāki: Buntu Jēkobš, Kanderu Trīne, asistēja: Špulgu Anš, Būcmaņu Andže, Štrēlu Jannis, Renstu Anna no Bassiem, Kautiņu Katte no Guddiniekiem, jaundzimušie no Jaunas Muižas.
1236. 2. augusts, Janniš, vecāki: Šnikkera Jāniš un Trīne, krustvecāki: Stiernas Jannis, Polu Edde, asistēja: Polu Krištš, Zarriņa Andžis, Annužu Grieta no Graweriem.
1237. 2. augusts, Juris, vecāki: Jeraš Jēkobš un Grieta, krustvecāki: Ūdru Juriš no Basiem, Bulkaš Trīne, asistēja: Meiru Krištš, Leišu Tomš no Guddiniekiem, Ulmu Kēršta, Strēlu Trīne no Guddiniekiem.
1238. 5. augusts, Kērste, vecāki: Andula Inga un Babba no Bassiem, krustvecāki: Honorata Domina Catharina Fleischerin suboeconomi Alschwange uxor, Honorata Virgo Maria Elisabeth Fleischerin, Podiņu Joseps no Jaunas Muižas, Buntu Adam no Guddiniekiem.
1239. 5. augusts, Ķērste, vecāki: VecWaggares Anša un Katte, krustvecāki: Pulpju Ķērste, Bruweru Edde, Kalleja Jānis, Kubles Miķķelis, no Leijam.
1240. 19. augusts, Krists, vecāki: Vitše Jēkabs un Līze, krustvecāki: Īpaša Krists no Abrikken, Pūŗu Jēkobs, Pūŗu Orte, no Adzam.
1241. 19. augusts, Katte, vecāki: Runģu Andreis un Maria, krustvecāki: Anniņa Katte no Guddiniekiem, Kannera Kērste, Streile Anna, Swelmes Andreis, no Jaunas Muižas.
1242. 20. augusts, Anna, vecāki: Kinke Andreis un Gēde, krustvecāki: Kalnara Anna, Baliņņu Edde, Dziedataja Jānis, no Alswanges.

Septembris

1243. 1. septembris, Maria, vecāki: Lauklapaš Jorens un Madde Lutheranis, krustvecāki: Šedlu Maria un Grabbu Pēteris, asistēja: Lauklapaš Madde, Omnes de Regenn.
1244. 2. septembris, Marija, vecāki: Dāgalaš Mārtiņa un Kattrine, krustvecāki: Stiernaš Marija un Dāgalaš Andreiš, asistēja: Čučeš Jēkobš no Adzam, Čučes Ilze, Zarrinu Anš, Zarrinu Grieta, Kelku Madde, Rubbeklu Kattrine, Kaulinu Līze no Dūrem.
1245. 5. septembris, Grieta, vecāki: Špulgu Pēteriš un Katte, krustvecāki: Pīkšeš Grieta un Kulbulu Mārtiņš, asistēja: Ūštupu Jēkobš, Pīkšeš Anna, Klunkšta Andreiš, Šmidru Trīne, Šterraš Jāniš, Šterraš Līze, no Alswanges.
1246. 9. septembris, Andrea, vecāki: Leizeru Ādamš un Maria, krustvecāki: Leizeru Andreiš, Lipšņu Babba, asistēja: Kanninieku Krištapš, Menģu Iewa, no Graweriem.
1247. 9. septembris, Juriš, vecāki: Šwikku Krištš un Trīne, krustvecāki: Kulbulu Juriš, Škillu Grieta, asistēja: Lātču Anže, Lātču Babba, no Alswanges.
1248. 9. septembris, Matčs, vecāki: Drigulaš Andreiš un Trīne, krustvecāki: Pūŗu Matčs, Zarrinu Grieta, asistēja: Prūšu Pēteriš, Pīšleš Babba no Graweriem.
1249. 11. septembris, Mārtiņš, vecāki: Raušu Jura un Kēršta, krustvecāki: Laugalu Mārtiņš no Alswanges un Bāliņu Katte, asistēja: Kinku Jēkabš, Jannišu Kattrine, Naglaš Jēkabš no Graweriem, Zarrinu Anna no Guddiniekiem.
1250. 17. septembris, Jēkobš, vecāki: Podiņu Janniš un Luše, krustvecāki: Kinķu Jēkobš un Kebbru Ilze, asistēja: Kebbru Janiš, Snikkeru Tija, Liesanna Mikkeliš, Digana Anna no Jaunas Muižas.
1251. 23. septembris, Mikkelis, vecāki: Kanninieku Jannis un Bille, krustvecāki: … (nav rakstīts) Mikkelis un Krike Edde, asistēja: Leizeru Andreiš no Graweriem.
1252. 23. septembris, Mārtiņš, vecāki: Krikke Rekkiš un Ortija, krustvecāki: Krikke Mārtiņš un Kebbru Edde, asistēja: Kebbru Janniš. No Leijam.
1253. 23. septembris, Katte, vecāki: Balandeš Jānis un Maria, krustvecāki: Būcmaņu Katte un Likulu Pēteris, asistēja: Vaggareš Matše, Škillu Bille. No Balandes.
1254. 23. septembris, Katte, vecāki: Kunkula Jānia un Līze, krustvecāki: Dinu Katte un Renšta Janniš, asistēja: Digaiņu Grieta no Bassiem.
1255. 27. septembris, Matše, vecāki: Klūgu Jaņņa un Bille, krustvecāki: Waggares Matše, Riwagares Anna, asistēja: Šterraš Matše, Pīšle Babba, Klūģa Andreis, Ruddumu Līze, Annužu Jorens, no Alswanges.
1256. 30. septembris, Kristaps, vecāki: Podiņhu Josepš un Kattrine, krustvecāki: Škubbu Krištapš un Podiņu Līze, asistēja: Reina Andže. No Jaunas Muižas.
1257. 30. septembris, Jēkobš, vecāki: Buntu Pēteriš un Katte, krustvecāki: Bullu Jēkobš, Kandaru Mārgrieta, asistēja: Būcmaņa Tomš un Čappa. No Guddiniekiem.
1258. 30. septembris, Katte, vecāki: Rungu Jēkobš un Grieta, krustvecāki: Kunkulu Katte, Žibbu Andreiš, asistēja: Kannape Krisstapš un Runga Grieta. No Jaunas Muižas.

Oktobris

1259. 7. oktobris, Babba, vecāki: Kārklupes Anša un Maria, krustvecāki: Kārklupes Babba, Bulkas Grieta, Kārklupes Jannis, no Dūrem.
1260. 11. oktobris, Juris, vecāki: Bumburu Anše un Anna, krustvecāki: Juris Pileš Vaggare un Laugalu Katte, asistēja: Kaibutu Mārtiņš, Kaulinu Katte, Dāgala Juriš. No Dūrem.
1261. 14. oktobris, Mikkeliš, vecāki: Katlapu Brenciš un Edde, krustvecāki: Veiseru (?) Mikkeliš un Kaibulu Madde, asistēja: Muižaraja Juriš un Meiru Grieta. No Jaunas Muižas.
1262. 14. oktobris, Anna Katte, vecāki: …(nevar salasīt) Janiš un Cappa, krustvecāki: M… (?) Katte, Kanepe Brenciš, asistēja … (?) Ilze. No Guddiniekiem.
1263. 14. oktobris, Mārgieta un Katte, vecāki: Riwagares Jānis un Babba, pirmā bērna krustvecāks: Riwagares Mārgieta, otrā bērna krustvecāks: Klinģe Katte, no Alswanges.
1264. 17. oktobris, Katte un … (nav skaidrs), vecāki: Rivagareš Andreis un Babba, pirmā bērna krustvecāki: Zvagulu Katte, Štereš Jāniš, asistēja: Pērkona Anna un Mārgrieta. Otrā bērna krustvecāki: Rivagareš Mārgrieta un Špristikiu Janiš, asistēja: Klūgia Andže un Uļmaš Luša. No Alswanges.
1265. 21. oktobris, Krišts, vecāki: Gulbju Jānis un Katte, krustvecāki: Dārdedžu Krišts, Pintes Brenc, Truļļu Līze, Gulbju Ilze, no Leijam.
1266. 21. oktobris, Katte, vecāki: Truļļu Miķķelis un Luša, krustvecāki: Dekšnieku Katte no Alswanges, Kaltinieka Čappa no Bassiem, Podiņu Andrejs no Jaunas Muižas, Leizariņa Andrejs no Graweriem, vecāki no Alswanges.
1267. 25. oktobris, Carolus (Kārlis?), vecāki: Jēres Jurris un Ortija, krustvecāki: Jēres Jānis, Jaunarraja Edde, no Blinteniem.
1268. 25. oktobris, Babba, vecāki: Zaļļameža Klāws un Bille, krustvecāki: Zaļļameža Babba, Bēņes Mārgieta no Leijam, Dāgala Jurris no Dūrem, Kriķķe Jannis no Leijam, vecāki no Alswanges.
1269. 30. oktobris, Kattrīn, vecāki: Kandara IIernests un Līze no Jaunas Muižas, krustvecāki: Podiņu Kattrīn no Jaunas Muižas, Leijas Grieta no Bassiem, Swelmes Jēkobs no Guddiniekiem, Pūŗu Inta no Adzam.

Novembris

1270. 4. novembris, Sophia Elisabeth, vecāki: Andrea Iwanowski un Anna Catharina Wilkiewiczin habitantibus in Edwahlen, krustvecāki: Sophia Elisabeth Braun de Rissenhoff, Joannes Fridericus Spring de Jateln.
1271. 4. novembris, Andrejs, vecāki: Swelmes Jurris un Mārgieta, krustvecāki: Swelmes Andrejs, Rungišu Jēkobs, Žibje Ortija, no Guddiniekiem.
1272. 4. novembris, Grieta, vecāki: Brujata Pēter un Madde, krustvecāki: Klungsta Grieta no Baznickunga Ļaudim, Šwiķķu Trīne, Šīle Inta, Summata Jānis, no Alswanges.
1273. 7. novembris, Jurris, vecāki: Muižraj Jēkobs un Līze no Blinteniem, krustvecāki: Bulle Jurris, Anniņa Andrejs, Bulle Maria, no Guddiniekiem.
1274. 10. novembris, Andrejs, vecāki: B… (nevar salasīt) Adam un Babba, krustvecāki: Drigula Andrejs, Sterras Matčs, Pūŗu Anna, no Graweriem.
1275. 15. novembris, Jānis, vecāki: Būcmaņņu Toms un Grieta, krustvecāki: Balandes Waggara Jānis, Spulģu Ans, Waggares Trīne, Skrīste Ortija, no Alswanges.
1276. 18. novembris, Anna, vecāki: Jaunarraja Pawals un Babba, krustvecāki: Dekšnieka Anna, Jaunarraja Edde, Bāliņu Krists, Zundes Toms, no Blinteniem.
1277. 21. novembris, Jēkabs, vecāki: Būcmaņņu Bērtuls un Katte, krustvecāki: Lipšņu Jēkobs no Graweriem, Mengu Indriks, Būcmaņņa Madde, no Alswanges.
1278. 25. novembris, Adam, vecāki: Andiņa Pawals un Bille, krustvecāki: Andiņa Adams, Brujata Pēteris, Dreimaņa Edde, Klungsta Anna, no Alswanges.
1279. 25. novembris, Grieta, vecāki: Sniķķera Jēkobs un Maria, krustvecāki: Bāliņu Grieta, Leizariņa Babba, Buntu Trīne, Kulpju Šalms, Drigula Andrejs, no Graweriem.
1280. 25. novembris, Tija, vecāki: Struijes Pēteris un Līze, krustvecāki: Skoles Kalna Tija no Kalna muižas, Struijes Kērste, Struijes Pēteris, Struijes Jēkobs, no Bassiem.
1281. 28. novembris, Mikkelis, vecāki: Ūdru Jurris un Grieta, krustvecāki: Kunkulu Mikkelis, Kaltinieka Jēkobs, Jēres Edde no Guddiniekiem, pārējie no Bassiem.

Decembris

1282. 2. decembris, Ortija, vecāki: Bēņes Brenc un Trīne, krustvecāki: Pintes Ortija, Kriķe Babba, Dauģa Jānis, AisGrawe Pēteris, no Leijam.
1283. 4. decembris, Katte, vecāki: Biggas Pawals un Trīne no Bassiem, krustvecāki: Lipšņu Katte no Graweriem, Katlāpju Edde no Blinteniem, Strēļu Matīs no Guddiniekiem.
1284. 8. decembris, Katte, vecāki: Kautiņa Krists un Anna, krustvecāki: Kautiņa Katte, Čimas Jēkobs, no Guddiniekiem.
1285. 9. decembris, Jēkobs, vecāki: Grāve Sanders un Babba, krustvecāki: Kriķķe Jēkobs, Krikke Rekkis, Bēges (Behges) Līze, no Leijam.
1286. 9. decembris, Anna, vecāki: Appus Ādams un Madduļa, krustvecāki: Pulpju Anna, Kebru Grieta, Krikkes Sanders, no Leijam.
1287. 13. decembris, Jule, vecāki: Dziedataja Jannis un Katte, krustvecāki: Honorata Virgo Juliana Lukowiczin de domo Parochiali, Liezona Mārgieta no Baznickunga Ļaudim, Riwagares Jānis, Pupkules Jēkobs, no Alswanges.
1288. 14. decembris, Jānis, vecāki: Būringa Lūkis un Madde, krustvecāki: (nav ierakstīti).
1289. 23. decembris, Andrejs, vecāki: Klinģe Jānis un Ķērste, krustvecāki: Klinge Andrejs, Linkula Brencis, Būcmaņu Madde, Pantu Grieta, no Alswanges.
1290. 25. decembris, Katte, vecāki: Liezanas Miķķelis un Iewa no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Kauliņu Katte, Kauliņu Ilze, Bumbulu Anša, Kauliņu Mārtiņš, no Dūrem.
1291. 27. decembris, Mārtiņš, vecāki: Jēču Uldrikis un Ortija, krustvecāki: Muižu Mārtiņš, Pavara Anša, Rētču Odola (Ohdola), Raggu Babba, no Sernahten.
1292. 30. decembris, IIernests, vecāki: Kautiņa Toms un Grieta, krustvecāki: Kandeŗa IIernests, Buntu Pēteris, Antu Edde, Buntu Maria, no Guddiniekiem.

Hoc Anno in universum baptizati 148.

Anno 1782.

Janvāris

1293. 1. janvāris, Katte, vecāki: Strēle Andrejs un Madde, krustvecāki: Kunkulu Katte, Swelmes Grieta, no Guddiniekiem.
1294. 13. janvāris, Miķķelis, vecāki: Dubbena Ans un Grieta no Jaunas Muižas, krustvecāki: Bašu (Baschu, droši vien Basu) Waggares Miķķelis, Gatšes Jān no Blinteniem, Naglas Trīne no Bassiem, Žibju Grieta no Jaunas Muižas.
1295. 13. janvāris, Grieta, vecāki: Andiņu Jānis un Maria, krustvecāki: Škrīste Grieta, Būriņu Katrīn, Pantu Ans, Swiķķu Krists, no Alswanges.
1296. 15. janvāris, Mārgieta, vecāki: Šwelmes Andrejs un Ortija, krustvecāki: Šwelmes Mārgieta, Kandeŗa Jannis, no Guddiniekiem.
1297. 16. janvāris, Adams, vecāki: Jaunarraja Andrejs un Grieta, krustvecāki: Jaunarraja Adams, Dūres Waggara Toms, Bumbulu Grieta, Jaunarraja Babba, no Dūrem.
1298. 16. janvāris, Jēkobs, vecāki: Kaltinieka Andrejs un Katte, krustvecāki: Kaltinieka Jēkobs, Renstu Anša, Muccinieka Trīne, Gaile Kērste, no Bassiem.
1299. 16. janvāris, Krists, vecāki: Gaišuma Pēter un Trīne, krustvecāki: Strēle Krists no Guddiniekiem, Karkluppes Maria, no Dūrem.
1300. 20. janvāris, Līze, vecāki: Kulpju Jannis un Maria no Graweriem, krustvecāki: Salmarraja Līze no Alswanges, Strēle Trīne no Guddiniekiem, Saltawalka Miķķelis no Adzam, Bierzinieka Adams no Bieržiem.
1301. 22. janvāris, Jānis, vecāki: Bumbulu Toms un Katte, krustvecāki: Bumbulu Jānis, Bumbulu Miķķelis, Kārklupes Trīne, Prūšu Ilze, no Dūrem.
1302. 23. janvāris, Katte, vecāki: Gatšes Jānis un Anna, krustvecāki: Kauliņu Katte no Guddiniekiem, Šniķķera Grieta, Dekšnieka Lūkis, no Blinteniem.
1303. 29. janvāris, Edde, vecāki: Strikke Ādams un Anna, krustvecāki: Andiņa Edde, Strikke Anna, Spulgi Ans, Pilles Antons, no Alswanges.

Februāris

1304. 3. februāris, Mattīs, vecāki: Kulpju Jēkobs un Grieta no Graweriem, krustvecāki: Pūŗu Mattīs, Andiņa Indriks, Kukšes Edde, Klinģe Maria, no Alswanges.
1305. 3. februāris, Anna, vecāki: Lātču Toms un Mārgieta, krustvecāki: Kalnarraja Anna, Strencela Trīne, Kulbulu Jurris, Kalnarraja Jannis, no Alswanges.
1306. 3. februāris, Līze, vecāki: Pažu (Paschu) Adam un Gēda, krustvecāki: Bambales Līze, Apes Grieta, Lātču Ans, no Leijam.
1307. 4. februāris, Jānis, vecāki: Pūŗu Mattīs un Anna, krustvecāks: Pūŗu Jēkobs no Alswanges.
1308. 10. februāris, Jannis, vecāki: Naraiša Andrejs un Čappa, krustvecāki: Runģu Jannis no Jaunas Muižas, Muccinieka Krištops, Mauriccu Grieta, Naglas Grieta, no Bassiem.
1309. 10. februāris, Mārgieta, vecāki: Kaniepevērpe Brenc un Maria, krustvecāki: Kaniepevērpe Mārgieta, Jenkas Ilze, Bullu Jēkobs, Zarrinu Andrejs, no Guddiniekiem.
1310. 10. februāris, Iewa, vecāki: Swelmes Jēkobs un Anna, krustvecāki: Bulkas Iewa, Swelmes Grieta, Kandeŗa Iernests, Rožu (Rohschu) Swelmes Anša, no Guddiniekiem.
1311. 10. februāris, Anna, vecāki: Žibju Kristops un Grieta, krustvecāki: Klungsta Anna, Truļu Luša, Andiņa Adams, Strīķe Pawals, no Alswanges, vecāki no Jaunas Muižas.
1312. 10. februāris, Jūle, vecāki: Thomasz Niedzwieckoy un Maria habitantibus in Taberna Reggen, krustvecāki: Ēdolas Jūle, Pūsturu Madde, Pūsturu Adams, no Reģiem.
1313. 12. februāris, Jēkobs, vecāki: Stiernas Anše un Katriņņe, krustvecāki: Stiernas Jēkobs, Būcmaņņa Krists, Klinge Anna, Klinge Katte, no Alswanges.
1314. 12. februāris, Madde, vecāki: Sille Inta un Kērste, krustvecāki: Brugat Madde, Andiņņa Bille, Deggu Ans, Andiņņa Ādams, no Alswanges.
1315. 13. februāris, Maria, vecāki: Mauric Anše un Trīne, krustvecāki: Mauritz Maria, Kaltinieka Kērste, Kaltinieka Jēkobs, Mauritz Jēkobs, no Bassiem.
1316. 17. februāris, Ans, vecāki: Dundura Inta un Mārgieta, krustvecāki: Slūjes Ans, Ķelķe Miķķelis, Dekšnieku Līze, no Alswanges.
1317. 17. februāris, Katte, vecāki: Kīši Adams un Maria, krustvecāki: Drigula Katte, Brūnu Katte, Brūnu Adams, no Graweriem.
1318. 19. februāris, Andrejs, vecāki: Sprīgstika Jānis un Līze, krustvecāki: Degšnieka Andrejs no Alswanges, Billes Krists no Adzam, Vārkala Trīne no Basnic Kunga Ļaudim, vecāki no Graweriem.
1319. 19. februāris, Miķķelis, vecāki: Pidelta Ādams un Mārgieta, krustvecāki: Piddelta Miķķelis, Degšnieka Pēteris, Laišu Trīne, Salmara Edde, no Alswanges.
1320. 19. februāris, Grieta, vecāki: Šmīdera Andrejs un Madde, krustvecāki: Mauriccu Grieta, Mauriccu Lūš, Kaltinieka Jēkobs, Kaltinieka Brencis, no Bassiem.
1321. 21. februāris, Andrejs, vecāki: Degšņu Ādams un Katte, krustvecāki: Zarriņņa Andrejs no Guddiniekiem, Baliņņa Jēkobs no Blinteniem, Šwelmes Margieta no Jaunas muižas, vecāki no Blinteniem.
1322. 24. februāris, Līze, vecāki: Menģe Jānis un Iewa, krustvecāki: Menģa Līze, Kalnarraja Anna, Menģa Matčs, Lātču Toms, no Alswanges.
1323. 25. februāris, Anna, vecāki: Kestera Miķķelis un Grieta, krustvecāki: Būcmaņņa Anna, Būcmaņņa Maria, Pilles Waggara Jurris, Deģģa Ans, no Alswanges.

Marts

1324. 3. marts, Andrejs, vecāki: Dārdedže Krišts un Babba, krustvecāki: Dārdedžes Andrejs, Gulbju Jannis, Krike Ortija, Dauģa Anna, no Leijam.
1325. 5. marts, Luša, vecāki: Zwierbula Ans un Ortija, krustvecāki: Zwierbula Luša, Kaniepe Wērpe Ilze no Jaunas Muižas, Struijes Pawals, Renste Jannis, no Bassiem.
1326. 10. marts, David, vecāki: Čukstes Krists un Katte, krustvecāki: Pletše David, Pletšu Ortija, no Alswanges.
1327. 10. marts, Grieta, vecāki: Kebre Jānis un Edde no Guddiniekiem, krustvecāki: Kebre Grieta no Leijam, Rudumu Gēda no Alswanges, Kinķe Jēkobs no Alswanges.
1328. 10. marts, Līze, vecāki: Dreimaņa Jānis un Anna, krustvecāki: Andiņa Anna, Zwagula Mārtiņš, no Alswanges.
1329. 12. marts, Jānis, vecāki: Bunte Pēteris un Mārgieta no Graweriem, krustvecāki: Jēres Jānis no Guddiniekiem, Klungstu Brensis, Pīšlu Jānis, Klungstu Anna no Basnic Kunga Ļaudim.
1330. 19. marts, Grieta, vecāki: Kaltinieka Jēkobs un Anna, krustvecāki: Kulpju Grieta no Graweriem, Šmīdera Maria, Kunkulu Mikkelis, Podiņņa Andrejs no Jaunas Muižas, pārējie no Bassiem.
1331. 21. marts, Mārgieta, vecāki: Riwaggares Jānis un Katte, krustvecāki: Klūģu Mārgieta, Klungstu Trīne, Padubbu Toms, Klungstu Jānis, no Alswanges.
1332. 23. marts, Grieta, vecāki: Kaibutu Bērtul un Anna no Jaunas Muižas, krustvecāks: Ūdru Grieta no Bassiem.
1333. 24.marts, Jānis, vecāki: Anta Adams un Edde, krustvecāki: Gatšes Jānis, Čimas Jēkobs, Smīdre Ortija, Kautiņu Katte, no Blinteniem.
1334. 24. marts, Toms, vecāki: Strencela Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Salmarraja Toms, Swiķķe Krists, Lātča Anna, no Alswanges.
1335. 24. marts, Adams, vecāki: Naglas Iernests un Anna, krustvecāki: Muižarraja Adams no Blinteniem, Mauricu Anša, Naraiša Čappa, Mauricu Grieta, no Bassiem.
1336. 24. marts, Jēkobs, vecāki: Swiķķe Pēteris un Grieta, krustvecāki: Kulpju Jēkobs no Graweriem, Panta Ans, Sllīzes Madde, Būcmaņu Maria, no Alswanges.
1337. 24. marts, Andrejs, vecāki: Čučes Jēkobs un Maria, krustvecāki: Čučes Andrejs, Prušu Toms no Dūrem, Cērpe Madde, no Adzam.
1338. 24. marts, Adams, vecāki: Kaltinieka Andrejs un Katrīn, krustvecāki: Kaltinieka Adams, Zwierbula Ans, Kaltinieka Katte, no Bassiem.
1339. 24. marts, Andrejs, vecāki: Dagala Ans un Grieta, krustvecāki: Kalnarraja Andrejs no Alswanges, Rubeklu Katrīn, no Dūrem.
1340. 24. marts, Anna, vecāki: Tipšes Krists un Trīne, krustvecāki: Billes Anna, Tipšes Madde, Dabbara Pēteris, Dabbara Atiņš, no Adzam.
1341. 24. marts, Fridericus Josephus, vecāki: Bašu Waggares Miķķelis un Babba, krustvecāki: Fridericus Josephus Stein Oeconomus Alschwangensis, Virtuosa Virgo Juliana Lubkowiczin, Streile Mattīs, Bulle Jēkobs no Guddiniekiem.
1342. 25. marts, Grieta, vecāki: Andulu Jānis un Luše no Bassiem, krustvecāki: Žibbi Grieta no Jaunas Muižas, Kaltinieka Andrejs no Bassiem, Kunkulu Andrejs no Jaunas Muižas.
1343. 31. marts, Bērtuls, vecāki: Strikke Anše un Grieta, krustvecāki: Bulkas Bērtuls, Strikke Pāvils, Aniņņa Anna, no Guddiniekiem.

Aprīlis

1344. 1. aprīlis, Ilze, vecāki: Annužu Jānis un Anna, krustvecāki: Annužu Ilze, Jēres Grieta, Kanninieka Jānis, no Blinteniem.
1345. 3. aprīlis, Luša, vecāki: Dīgaiņa Matčs un Anna, krustvecāki: Runģu Luša no Jaunas Muižas, Zwierbula Babba, Šmīdre Adams, Gaiļu Atts, no Bassiem.
1346. 7. aprīlis, Jānis, vecāki: Liezonas Andrejs un Trīne, krustvecāki: Liezona Jānis, Warkala Babba, Omnes de Rusticis Parochiae hujus (no Baznickunga Ļaudim).
1347. 7. aprīlis, Miķķelis, vecāki: Būcmaņu Anša un Čappa, krustvecāki: Pīkše Miķķelis no Graweriem, Kulbulu Adams, Spulģu Anna, Būcmaņu Katte, no Alswanges.
1348. 10. aprīlis, Grieta, vecāki: Būcmaņu Brencis un Katte, krustvecāki: Brujata Grieta, Škiļu Grieta, Andiņu Indrikis, Liezana Kārlis, no Alswanges.
1349. 14.aprīlis, Miķķelis, vecāki: Pūŗu Jēkobs un Madde, krustvecāki: Saltawalka Miķķelis, Dabbara Pēteris, Dekšņu Tija, Billes Anna, no Adzam.
1350. 14. aprīlis, Mārgieta, vecāki: Gaišumu Jannis un Maria no Dūrem, krustvecāki: Kalna Kebre Mārgieta no Guddiniekiem, Žibje Katte no Jaunas Muižas, Būcmaņu Pēteris no Alswanges.
1351. 16. aprīlis, Jānis, vecāki: Pīšle Jēkobs un Anna, krustvecāki: Pīšle Jānis, Sterras Anša, Pīšļu Anna, Sterras Anna, no Baznickunga Ļaudim.
1352. 18. aprīlis, Joannes Andreas, vecāki: Joanne Berendt un Magdalena nata Eisenbergerin, krustvecāki: Joannes Andreas Girdick (?), Joannes Puchert Molitor Alschwangensis, Catharina Puchertin, Anna Reimannin.
1353. 24. aprīlis, Fridericus, vecāki: Pilles Waggara Jurris un Līze, krustvecāki: Honoratus Dnus Fridericus Stein Oeconomus Alschwange, Treide Bērtuls, Josephus Radzievicz, Virgo Anna Regina Reymanin, Bumbulu Anna no Dūrem.

Maijs

1354. 1. maijs, Anša, vecāki: Ruduma Bērtul un Anna, krustvecāki: Rudumu Anša, Rudumu Inta, Ustupju Anna, no Alswanges.
1355. 5. maijs, Brenc, vecāki: Kunkulu Miķķelis un Ilze, krustvecāki: Šmīdru Brenc, Kaltinieka Jēkabs, Struijes Grieta, Digaina Bille, no Bassiem.
1356. 15. maijs, Anna, vecāki: Tēwiņņa Brencis un Grieta, krustvecāki: Kunkulu Anna, Muccnieka Trīne, Maurica Jēkobs, Zwirbulu Ans, no Bassiem.
1357. 15. maijs, Trīne, vecāki: Petro August Doliario un Agnete, krustvecāki: Trīne Zittmannin, Trīne Piewikas muižas meita, Wēwera Ansis, visi no Pewiken.
1358. 18. maijs, Katte, vecāki: Kukšu Jēkobs un Anna, krustvecāki: Teņņe Katte, Kukšu Katrine, Laurinz (?) Jenkowicz, no Alswanges.
1359. 19. maijs, Trīne, vecāki: Sterras Sīmons un Maria, krustvecāki: Riwagares Trīne, Sterras Līze, Ruddumu Jānis, Balandes Jānis, no Alswanges.

Jūnijs

1360. 5. jūnijs, Mikkelis, vecāki: Kinke Jēkobs un Anna, krustvecāki: Kelke Mikkelis, Baliņa Kristops, Kebru Ilze, Kebru Edde no Guddiniekiem, pārējie no Alswanges.
1361. 11. jūnijs, Pēteris, vecāki: Dagala Jūris un Maria no Leijam, krustvecāki: Prušu Pēteris no Dūrem, Zaļļmež Klaws no Alswanges, Kauliņa Lūš no Dūrem.
1362. 16. jūnijs, Krists, vecāki: Krikke Ans un Trīne, krustvecāki: Jaunarraj Krists, Kalleja Jānis, Kebru Grieta, Truļļu Edde, no Leijam.
1363. 17. jūnijs, Jurris, vecāki: Škitužu Jēkobs un Mārgieta, krustvecāki: Pilles Waggara Jurris, Putkules Maria, no Alswanges.
1364. 23. jūnijs, Andrejs, vecāki: Jaunarraja Pēter un Ilze, krustvecāki: Jaunarraja Andrejs, Bumbulu Anna, no Dūrem.
1365. 24. jūnijs, Grieta, vecāki: Strīķe Krists un Anna, krustvecāki: Brujatu Grieta, Klungsta Anna, Stiernas Toms, Šīle Inta, no Alswanges.
1366. 30. jūnijs, Adam, vecāki: Škille Krists un Grieta, krustvecāki: Šwiķķu Adam, Liezana Kārlis, Andiņu Mārgieta, Škille Katte, no Alswanges.
1367. 30. jūnijs, Iewa, vecāki: Runģu Šīmanis un Sappia, krustvecāki: Runģu Iewa, Jaunarraja Maria, Struiju Jannis, no Jaunas Muižas.

Jūlijs

1368. 9. jūlijs, Anna, vecāki: Šmīderu Brencis un Maria, krustvecāki: Rensta Anna, Andulis Trīne, Kaltinieka Jēkobs, Renste Anše, no Bassiem.
1369. 11. jūlijs, Jānis, vecāki: Kaiku Ans un Kērste, krustvecāki: Dau… (?) Jānis, Pintes Brencis, Pletču Dawids, Pletču Orte no Alswanges, pārējie no Leijam.
1370. 14. jūlijs, Jēkobs, vecāki: Buļļu Adam un Maria, krustvecāki: Buļļu Jēkobs, Strēle Mattīs, Anniņa Anna, Buļļu Maria, no Guddiniekiem.
1371. 14. jūlijs, Madde, krustvecāki: Būriņa Jēkobs un Līze, krustvecāki: Brujata Madde, Riwagares Mārgieta, Balandes Wagara Jānis, Dziedataja Jannis, no Alswanges.
1372. 15. jūlijs, Jānis, vecāki: Sniķķera Andrejs un Grieta, krustvecāki: Sniķķera Andrejs, Sniķķera Ilze, no Graweriem.
1373. 15. jūlijs, Anna, Šļūzes Ans un Madde, krustvecāki: Šikke (?) Anna, Škille Katte, Šļūzes Mattīs, no Alswanges.
1374. 17. jūlijs, Jurris, vecāki: Kaltinieka Matčs un Grieta, krustvecāki: Ūdru Jurris, Kaltinieka Brencis, Šmīdera Madde, Gattales (?) Līze, no Bassiem.
1375. 21. jūlijs, Andrejs, vecāki: Būcmaņu Miķķelis un Maria, krustvecāki: Klūģu Andrejs, Warkala Jannis, Būcmaņu Anna, Spulģu Anna, no Alswanges.
1376. 21. jūlijs, Mārgieta, vecāki: Kautiņu Adam un Katte, krustvecāki: Pīkšes Mārgieta no Graweriem, Kautiņu Anna, Aniņa Andrejs, Zarriņa Andrejs, no Guddiniekiem.
1377. 25. jūlijs, Līze, vecāki: Bambales Jannis un Maria, krustvecāki: Pintes Līze, Bruweŗa Edde, Kriķe Ortija, Kalleja Jannis, no Leijam.
1378. 28. jūlijs, Mikkelis, vecāki: Jaunarraja Brenc un Maria, krustvecāki: Grāwe Mikkelis, Āps Krists, Gulpju Katte, no Leijam.

Augusts

1379. 4. augusts, Jēkobs, vecāki: Leijas Waggare Pēter un Grieta, krustvecāki: Ozola Waggare Jēkobs, Bēnes Miķķelis, Jaunarraja Babba, Truļļu Edde, no Leijam.
1380. 4. augusts, Mārgieta, vecāki: Riwaggares Jannis un Līze, krustvecāki: Riwaggares Mārgieta, Muižarraja Ortija, Riwaggares Andrejs, Būriņu Jēkobs, no Alswanges.
1381. 4. augusts, Mikkelis, vecāki: Dagala Martiņš un Katrine, krustvecāki: Kelķu Mikkelis no Alswanges, Dagala Andreis, Rubeka Katrine, Kauliņu Lūš, no Dūrem.
1382. 7. augusts, Pēteris, vecāki: Muccinieka Krists un Anna, krustvecāki: Blinten Waggare Pēteris, Kaltinieka Jēkobs, Kaltinieka Anna, Kaltinieka Čappa, no Bassiem.
1383. 11. augusts, Trīne, māte: Krikke Kērste, krustvecāki: Krikke Orte, Kebru Maria, Grāwe Mikkelis, Bambulu Martiņš, no Leijam.
1384. 20. augusts, Maria, vecāki: Kunduru Jorens un Katte, krustvecāki: Baland Maria, Waggares Iewa (?), Pērkona Kērste, Pērkona Anša, Pletču Jānis, no Alswanges.
1385. 21. augusts, Līze, vecāki: Jāke Jurris un Līze, krustvecāki: Lātče Līze, Jaunarraja Babba, Kalleja Jēkobs, Wamžu Jēkobs, no Leijam.
1386. 25. augusts, Inta, vecāki: Prūšu Toms un Ilze, krustvecāki: Šīle Inta no Alswanges, Bumbulu Jānis, Treide Iewa, Kniploku Ilze, no Dūrem.
1387. 25. augusts, Anna, vecāki: Swelmes Pētera un Mārgieta, krustvecāki: Anniņa Anna, Kautiņu Katte, Zarriņa Andrejs, Jenkas Adam, no Guddiniekiem.
1388. 25. augusts, Lovisa Juliana, vecāki: Joseph May Textore Catholico un Anna Maria Gertrude Dedlau Acatholica, krustvecāki: Virgo Lovisa Juliana Grünbaum, Dna Anna Charlota Fleischerin, Joannes Christophorus Göttner Textor, Oes de Felixberg.
1389. 29. augusts, Babba, vecāki: Klungsta Miķķelis un Grieta no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Leišu Babba, Dekšnieka Anna no Blinteniem, Truļļu Ans no Leijam, Sarlmarraja Jānis no Alswanges.
1390. 29. augusts, Grieta, vecāki: Warkalla Jannis un Trīne no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Menģe Grieta, Ustupju Trīne, Klūģu Andrejs, Būcmaņu Anša, no Alswanges.

Septembris

1391. 1. septembris, Iernests, vecāki: Naglas Krists un Iewa, krustvecāki: Naglas Iernests, Struijes Miķķelis, Kunkulu Ilze, Digaiņa Bille, no Bassiem.
1392. 8. septembris, Bieranžs, vecāki: Služes Kristops un Edde, krustvecāki: Deģģe Bieranžs, Kānes Jēkobs, Kānes Čappa, Andiņa Anna, no Alswanges.
1393. 8. septembris, Kārlis, vecāki: Cērpe Adam un Katte, krustvecāki: Cērpe Kārlis, Cērpe Jēkobs, Cērpe Madde, no Adzam.
1394. 9. septembris, Mārgieta, vecāki: Jenkas Andrejs un Ilze, krustvecāki: Kaniepewērpe Mārgieta no Guddiniekiem, Kandeŗa Katte, Dubbena Jānis, Jenkas Ādams, no Jaunas Muižas.
1395. 15. septembris, Jēkobs, vecāki: Bāliņu Krists un Grieta, krustvecāki: Šniķķera Jēkobs no Graweriem, Ulmu Jurris, Jaunarraja Babba, no Blinteniem.
1396. 15. septembris, Adams, vecāki: Mauricu Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Wērsarraja Adams no Adzam, Kaltinieka Brencis, Stempela Ortija, Kaltinieka Trīne, no Bassiem.15. septembris, Mattīs, vecāki: Katlāpja Jannis un Līze no Jaunas Muižas, krustvecāki: Strēlu Mattīs, Murinieka Jānis no Alswanges, Strēle Madde, no Guddiniekiem.
1397. 15. septembris, Madde, vecāki: Ruddumu Inta un Gēda, krustvecāki: Ķelķe Madde, Pletču Iewa, Annužu Jorens, Riwagares Ans, no Alswanges.
1398. 18. septembris, Anše, vecāki: Stiernas Jānis un Trīne no Alswanges, krustvecāki: Sterras Anše no Baznic Kunga Ļaudim, Šnikkera Jānis, Šnikkera Edde no Graweriem, Kļūju Maria no Alswanges.
1399. 18. septembris, Babba, vecāki: Weccwaggares Anše un Maria, krustvecāki: Lipšni Babba, Naglas Trīne, Kanninieka Inta, no Graweriem.
1400. 22. septembris, Jānis, vecāki: Witšu Jannis un Katte, krustvecāki: Pūŗu Jānis, Witšu Pēteris, Pūŗu Babba, Witšu Babba, no Adzam.
1401. 22. septembris, Trīne, vecāki: Gatšes Jānis un Maria no Blinteniem, krustvecāki: Kandeŗa Trīne, Antu Adam, Dubbena Grieta, Kandeŗa Adam, no Guddiniekiem.
1402. 25. septembris, Andrejs, vecāki: Baliņņu Pēteris un Edde, krustvecāki: Šwelmes Andrejs no Jaunas Muižas, Kalnarraja Andreis, Kalnarraja Maria, Škrīste Orte, no Alswanges.
1403. 29. septembris, Sophia Juliana, vecāki: Joanne Jacobo Grabolewski Catholico un Anna Catharina Acatholica no Jaunas Muižas, krustvecāki: Honorata Dna Sophia Juliana Steinin Oeconomi Alschwange Uxor levavit pro ipsa, Honorata Virgo Catharina Bidderin, Virgo Anna Rehmanin, Gotthardas Christophoro König, Carolus Birich, Fridericus Casimirus Sorgiewitz.
1404. 29. septembris, Pēteris, vecāki: Dekšnu Krists un Babba, krustvecāki: Dekšņu Pēteris, Cērpa Kārlis, Tipšes Maria, Dekšņu Anna, no Adzam.
1405. 29. septembris, Iewa, vecāki: Kunkula Andrejs un Katte, krustvecāki: Strīķe Iewa, Buntu Trīne, Kunkula Jēkobs, Buntu Adam, no Jaunas Muižas.
1406. 29. septembris, Ilze, vecāki: Wamže Jannis un Grieta, krustvecāki: Wamže Ilze, Riwinieka Anna, Kriķe Reķķis, Riwinieka Anša, no Leijam.

Oktobris

1407. 1. oktobris, Ans, vecāki: Pikše Mikkelis un Maria, krustvecāki: Spulģu Ans, Stiernas Anše, Būcmaņņa Maria, Spulģu Luš, no Alswanges.
1408. 6.oktobris, Anša, vecāki: Laugala Ans un Katte no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Bumbula Anša, Pinnes Andrejs de subditis Parochiae, Treide Anna, Kauliņu Katte, no Dūrem.
1409. 6. oktobris, Matčs, vecāki: Būcmaņu Žibju Krists un Anna, krustvecāki: Jannišu Matčs, Pantu Ans, Klinģe Anna, Kalnarraja Līze, no Alswanges.
1410. 6. oktobris, Anna, vecāki: Kriķe Jannis un Katte, krustvecāki: Kebru Anna, Wamžu Ilze, Bēnes Miķķelis, Kalleja Jannis, no Leijam.
1411. 6. oktobris, Anna, vecāki: Mauricu Krists un Maria, krustvecāki: Muccinieka Anna, Kaltinieka Čappa, Kaltinieka Brencis, Stempela Andrejs, no Bassiem.
1412. 6. oktobris, Anna, vecāki: Riwagares Andrejs un Līze, krustvecāki: Annužu Anna, Klūģu Bille, Kunduru Jannis, Putkules Pēteris, no Alswanges.
1413. 8. oktobris, Matčs, vecāki: Drigula Pawals un Trīne no Graweriem, krustvecāki: Putkules Matčs no Alswanges, Kautiņu Adams no Blinteniem, Drigula Anna no Graweriem, Žibju Grieta no Alswanges.
1414. 8. oktobris, Madde, vecāki: Šummatas Jānis un Maria, krustvecāki: Brujata Madde, Kulbula Anna, Pūŗu Andrejs, Menģe Indrikis, no Alswanges.
1415. 13. oktobris, Anna Maria, vecāki: Sciepan un Maria Schismaticis Ruthenis, krustvecāki: Anna Maria Casimirin Catholica, Matwici Iwanow Schismaticus, Oes de Alschwangen.
1416. 15. oktobris, Maše, vecāki: Wecca Waggares Anše un Katte, krustvecāki: Kalleja Maše, Kebru Anna, Kalleja Jānis, Kubbulu Jēkobs, no Leijam.
1417. 17. oktobris, Trīne, vecāki: Dunduru Pēteris un Trīne, krustvecāki: Šwikke Trīne, Kukšu Mārgieta, Dunduru Krists, Rīwaggares Jānis, no Alswanges.
1418. 20. oktobris, Trīne, vecāki: Kubles Jēkobs un Orša, krustvecāki: Kalleja Trīne, Lātšu Līze, Dauģa Jānis, Kriķe Jannis, no Leijam.
1419. 20. oktobris, Maria, vecāki: Gaiļu Atts un Kērste, krustvecāki: Kanninieka Maria no Graweriem, Jaunarraja Anna no Guddiniekiem, Witšu Katte no Adzam, Weccwaggares Jēkobs no Graweriem, vecāki no Bassiem.
1420. 27. oktobris, Andrejs, vecāki: Struijes Toms un Ķērste, krustvecāki: Remešu Andrejs no Graweriem, Gaiļu Ats, Digaiņa Grieta, Muccinieka Katte, no Bassiem.
1421. 27. oktobris, Pēteris, vecāki: Riwinieka Jānis un Babba, krustvecāki: Grawju Pēteris, Aisgrawja Adams, Kriķe Ortija, Wamžu Ilze, no Leijam.
1422. 27. oktobris, Grieta, vecāki: Podiņu Andrejs un Līze no Jaunas Muižas, krustvecāki: Zarriņa Grieta no Graweriem, Čučes Maria no Adzam, Žibju Kristops no Jaunas Muižas, Cērpe Kārlis no Adzam.
1423. 30. oktobris, Katte, vecāki: Kalnarraja Jannis un Anna, krustvecāki: Riwagares Katte, Menģe Iewa, Andiņa Adam, Klinģe Jēkobs, no Alswanges.

Novembris

1424. 3. novembris, Adams, vecāki: Rudduma Jānis un Līze, krustvecāki: Leizariņa Adams no Graweriem, Špulģu Ans, Riwagares Babba, Klūģu Bille, no Alswanges.
1425. 3. novembris, Jēkobs, vecāki: Žogarraja Krišts un Čappa, krustvecāki: Joannes Jacobus Mayer Tabernator Gudenecensis, Runģu Jannis, Zundas Maria, Annužu Ilze, no Blinteniem.
1426. 3. novembris, Trīne, vecāki: Pikšes Pēteris un Edde, krustvecāki: Tipšes Trīne, Pūŗu Ortija, Čučes Jēkobs, Billes Jānis, no Adzam.
1427. 5. novembris, Jānis, vecāki: Dižgalla Ans un Trīne, krustvecāks: Dižgalla Matčs, no Alswanges.
1428. 7. novembris, Trīne, vecāki: Dreimaņņa Anše un Edde, krustvecāki: Škītužu Trīne, Dreimaņņa Jānis, no Alswanges.
1429. 10. novembris, Miķķelis, vecāki: Gaile Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Clarms Adam, Rdus Dnus Michael Thiel Vicarius Alschwange, Kunkulu Jēkobs, Muccinieka Kattrīn, no Bassiem.
1430. 10. novembris, Iewa, vecāki: Kaltinieka Pēteris un Kērste, krustvecāki: Wierpinieka Iewa no Klostereo Ļaudim, Šmīdre Ilze, Mauricu Jēkobs, Muccinieka Kristops, no Bassiem.
1431. 10. novembris, Maria, vecāki: Strēle Mattīs un Trīne, krustvecāki: Kulpju Maria no Graweriem, Būcmaņu Čappa no Alswanges, Renstu Jannis no Bassiem, Jannišu Matčs no Alswanges, vecāki no Guddiniekiem.
1432. 12. novembris, Andrejs, vecāki: Ante Lū… (nevar salasīt) un Mārgieta no Blinteniem, krustvecāki: Zarriņa Andrejs no Guddiniekiem, Šwelmes Pēteris, Šmīdera Orte, Kandara Katte, no Jaunas Muižas.
1433. 19. novembris, Ans, vecāki: Būcmaņa Matīs un Katte, krustvecāki: Špulģu Ans, Kulbulu Anša, Riwagares Trīne, Klinģu Katte, no Alswanges.
1434. 19. novembris, Fridericus, vecāki: Mikkīta Catholico un Johanna Maria Lutherana no Adzam, krustvecāki: Dominus Fridericus Stein Oeconomus Alschwangensis, Matwici Iwanow, Pilles Waggares Jūris, Anna Catharina Reimerin (?), Sibilla Falkin, Omnes de Alschwangen.
1435. 24. novembris, Jannis, vecāki: Šniķķera Krištops un Grieta no Graweriem, krustvecāki: Stiernas Jannis no Alswanges, Struijes Ants no Bassiem, Klinģu Maria no Alswanges.
1436. 24. novembris, Jannis, vecāki: Dekšnieka Anša un Līze no Alswanges, krustvecāki: Digaiņa Jannis no Bassiem, Billes Pēteris no Adzam, Lipšņu Babba no Graweriem, Dundura Mārgieta no Alswanges.
1437. 24. novembris, Maria, vecāki: Dekšņu Adam un Edde, krustvecāki: Stiernas Maria no Alswanges, Muižarraja Jurris, Ulmu Luša, no Blinteniem.
1438. 26. novembris, Jannis, vecāki: Šwelmes Andrejs un Ortija, krustvecāki: Kandeŗa Jannis, Annužu Toms, Swelmes Mārgieta, no Guddiniekiem,
1439. 28. novembris, Andrejs, vecāki: Runģu Jānis un Grieta, krustvecāki: Bulkas Krištops, Jenkas Andrejs, Runģu Anna, no Jaunas Muižas.

Decembris

1440. 1. decembris, Jēkobs, vecāki: Wērsarraja Krišts un Tija, krustvecāki: Pūŗu Jēkobs, Tipšes Adam, Dekšņu Anna, Struijes Trīne, no Adzam.
1441. 1. decembris, Katte, krustvecāki: Šniķķera Jēkobs un Tija, krustvecāki: Kauliņu Katte no Dūrem, Kulpju Grieta, Buntu Jannis, Drigula Andrejs, no Graweriem.
1442. 3. decembris, Maria, vecāki: Kulbulu Martiņš un Ilze, krustvecāki: Būcmaņņa Maria, Menģu Babba, Linkulu Andrejs, Menģu Ādams, no Alswanges.
1443. 8. decembris, Jānis, vecāki: Andulu Kristops un Līze, krustvecāki: Dekšnu Jānis, Naglas Iernests, Andules Trīne, no Bassiem.
1444. 12. decembris, Babba, vecāki: Kubles Miķķelis un Trīne, krustvecāki: Bēņes Mārgieta, Jakas Jannis, no Leijam.
1445. 15. decembris, Babba, vecāki: Pūŗu Bērtul un Katte, krustvecāki: Dabbara Babba, Billes Edde, Tipšes Krišts, Dekšņu Jānis, no Adzam.
1446. 15. decembris, Krišts, vecāki: Kukšes Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Kukšes Krists, Swiķķu Adams, Zariņu Katte, no Alswanges.
1447. 17. decembris, Šalm, vecāki: Sterras Lūkis un Madde, krustvecāks: Sterras Šalm, no Alswanges.
1448. 22. decembris, Jēkobs, vecāki: Žibje Pawels un Ortija no Jaunas Muižas, krustvecāki: Kunkulu Jēkobs, Naglas Jēkobs, Naraiša Čappa, Kaltinieka Ortija, no Bassiem.
1449. 22. decembris, Trīne, vecāki: Lauris Jenkowski un Magdleen, krustvecāki: Warkala Trīne no Baznickunga Ļaudim, Jānis Zurkowski, Dreimaņa Anna, Pridikis Rymkiewicis, no Alswanges.
1450. 22. decembris, Babba, vecāki: Špulģu Pēteris un Katte, krustvecāki: Riwaggares Babba, Lātše Līze, Ustupju Jēkobs, Klungsta Andrejs, no Alswanges.
1451. 25. decembris, Anša, vecāki: Bunta Adam un Maria, krustvecāki: Štrīķe Anša, Buļļu Jēkobs, Kandeŗa Grieta, Kunkula Luša, no Guddiniekiem.
1452. 29. decembris, Grieta, vecāki: Anniņa Anša un Mārgieta, krustvecāki: Šwelmes Grieta, Štrēle Anna, Zarriņa Andrejs, Rožu Šwelme Jannis, no Guddiniekiem.

Hoc Anno in universum baptizati 161.

Anno 1783.

Janvāris

1453. 5. janvāris, Maria, vecāki: Panta Ans un Grieta, krustvecāki: Klinge Maria, Žibju Katte, Šwiķķu Pēteris, Būmaņu Krišts, no Alswanges.
1454. 12. janvāris, Pēteris, vecāki: Billes Toms un Katte, krustvecāki: Prūšu Pēteris no Dūrem, Dimmas Jēkobs, Pūŗu Madde, no Adzam.
1455. 15. janvāris, Katte, vecāki: Būcmaņu Jēkobs un Madde, krustvecāki: Raibules Katte no Almalen, Būcmaņu Katte, Pantu Ans, Klinģe Andrejs, no Alswanges.
1456. 15. janvāris, Jēkobs, vecāki: Kunkulu Inta un Līze, krustvecāki: Kukšes Jēkobs no Dūrem, Rungišu Jannis, Jenkas Ilze, Bulkas Trīne, no Jaunas Muižas.
1457. 26. janvāris, Maria, vecāki: Zwagula Mārtiņš un Grieta, krustvecāki: Šummata Maria, Andiņa Bille, Annužu Šalms, Kalnarraja Jēkobs, no Alswanges.
1458. 29. janvāris, Jēkobs, vecāki: Pletšu Jannis un Ortija, krustvecāki: Dižgala Jēkobs, Kunduru Jorens, Pletšu Trīne, Deģģe Maria, no Alswanges.
1459. 31. janvāris, Babba, vecāki: Kukšes Jannis un Anna no Guddiniekiem, Čukstu Babba no Alswanges, Mežašarga Krists no Edwahlen.

Februāris

1460. 2. februāris, Pēteris, vecāki: Drigula Andrejs un Ilze no Graweriem, krustvecāki: Prūšu Pēteris no Dūrem, Putkules Mārtiņš no Alswanges, Čučes Maria, Cērpu Madde, no Adzam.
1461. 5. februāris, Grieta, vecāki: Brūweru Jānis un Edde, krustvecāki: Waggares Grieta, Jaunarraja Maria, Bambales Jannis, Dārdedža Andrejs, no Leijam.
1462. 5. februāris, Ķērste, vecāki: Bruweru Adams un Maddale, krustvecāki: Kaiķe Kērste, Usiņu Jannis, no Leijam.
1463. 6. februāris, Andrejs, vecāki: Pletču Dawid un Iewa, krustvecāki: Dekšnieka Andrejs, Pūŗu Jēkobs, Kunduŗa Katte, Dižgala Babba, no Alswanges.
1464. 12. februāris, Jurris, vecāki: Būcmaņu Toms un Grieta, krustvecāki: Pilles Waggara Jurris, Kulbulu Anša, Šalmarraja Līze, Klūģu Mārgieta, no Alswanges.
1465. 16. februāris, Jānis, vecāki: Sterras Šalm un Mārgieta, krustvecāks: Sterras Jānis, no Alswanges.
1466. 23. februāris, Jānis, vecāki: Gēle Pēteris un Edde, krustvecāki: Balandes Waggare Jānis, Linkula Brencis, Klungsta Trīne, Linkula Babba, no Alswanges.
1467. 23. februāris, Andrejs, vecāki: Kaniepe Wērpje Krists un Anna, krustvecāki: Kunkulu Andrejs, Zariņņa Toms, Kunkula Luša, Kaniepewērpe Madde, no Jaunas Muižas.

Marts

1468. 2. marts, Brencis, vecāki: Dekšņu Pēteris un Tija, krustvecāki: Witkopu Mārtiņš no Klostero Ļaudim, Pūŗu Jēkobs, Pīkšes Edde, Beķķe (?) Anna, no Adzam.
1469. 4. marts, Andrejs, vecāki: Andiņa Indrikis un Katte, krustvecāki: Menģe Andrejs, Andiņņa Krists, Andiņņa Edde, Škille Grieta, no Alswanges.
1470. 6. marts, Anna, vecāki: Dīgaiņa Krists un Trīne no Bassiem, krustvecāki: Čimas Anna no Blinteniem, Žibja Katte no Alswanges, Kunkula Matčs no Bassiem, Dundura Inta no Alswanges.
1471. 12. marts, Andrejs, vecāki: Kīšu Jannis un Grieta, krustvecāki: Lipšņu Andrejs, Naglas Toms, Poļu Anna, Lipšņu Čappa, no Graweriem.
1472. 15. marts, Ilze un Maria, vecāki: Dīgaiņa Andrejs un Bille no Bassiem, pirmā bērna krustvecāki: Kunkulu Ilze un Štrīķe Iernests no Guddiniekiem, otrā bērna krustvecāki: Štrīķe Maria no Guddiniekiem un Naglas Pawel no Bassiem.
1473. 16. marts, Andrejs, vecāki: Sprīstiķu Antc un Līze, krustvecāki: Naraiša Andrejs no Bassiem, Šprīstiķu Jannis, Laura Magdaleen, no Alswanges.
1474. 16. marts, Anša, vecāki: Kīšu Brencis un Grieta no Graweriem, krustvecāki: Dekšnieka Anša, Škītužu Bille, no Alswanges.
1475. 23. marts, Ilze, vecāki: Gēres Adama un Anna, krustvecāki: Čīmas Ilze, Kandeŗa Jannis, no Guddiniekiem.
1476. 26. marts, Grieta, vecāki: Jaunarraja Mārtiņa un Babba, krustvecāki: Bumbulu Grieta, Jaunarraja Inta, no Dūrem.
1477. 30. marts, Brenc, vecāki: Strimpe Jannis un Ortija liberis hominibus, krustvecāki: Pīšlu Brenc no Baznickunga Ļaudim, Kārkluppes Tija no Dūrem.
1478. 30. marts, Mārgieta, vecāki: Anniņa Andrejs un Anna, krustvecāki: Šwelmes Mārgieta, Strēle Trīne, Zarriņa Andrejs, Anniņa Anša, no Guddiniekiem.
1479. 30. marts, Ilze, vecāki: Jēres Jannis un Babba, krustvecāki: Kunkulu Ilze, Naglas Iernests, Naraiša Adams, Zwierbula Babba no Bassiem, vecāki no Guddiniekiem.

Aprīlis

1480. 6. aprīlis, Mārgieta, vecāki: Zarriņa Jēkobs un Katte no Graweriem, krustvecāki: Kukšes Mārgieta no Alswanges, Poļu Anna, Buntu Jannis, no Graweriem.
1481. 10. aprīlis, Jēkobs, vecāki: Kalleja Jānis un Trīne, krustvecāki: Wamže Jēkobs, Kriķe Jannis, Kalleja Mača, Bambales Anna, no Leijam.
1482. 13. aprīlis, Jānis, vecāki: Skrīste Adams un Ortija, krustvecāki: Sterras Jānis, Bāliņu Pēteris, Pūŗu Anna, Kalnarraja Trīne, no Alswanges.
1483. 13. aprīlis, Jannis, vecāki: Menģe Matčs un Grieta, krustvecāki: Warkala Jannis no Baznickunga Ļaudim, Būriņu Anša, Kulbulu Katrīn, Būriņu Mārgieta, no Alswanges.
1484. 13. aprīlis, Miķķelis, vecāki: Rattinieka Inta un Katte no Blinteniem, krustvecāki: Weccwaggares Anša no Graweriem, Zwagula Mārtiņš no Alswanges, Buntu Trīne no Graweriem, Šummatas Maria no Alswanges.
1485. 13. aprīlis, Orte, vecāki: Rāšu Jorans un Babba, krustvecāki: Gedšu Orte, Jaunarraja Babba, Šprunku Ērnests, Bulle Martiņš, no Šarnaten.
1486. 20. aprīlis, Pēteris, vecāki: Kriķe Adam un Maria, krustvecāki: Graja Pēteris, Kebre Anna, no Leijam.
1487. 21. aprīlis, Jēkobs, vecāki: Dauģe Krištops un Babba, krustvecāki: Apes Jēkobs, Jaunarraja Brencis, Kubles Ortija, Dauģa Anna, no Leijam.
1488. 23. aprīlis, Jānis, vecāki: Straute Ādam un Grieta, krustvecāki: Kīšu Jānis, Berenc Jūris, Straute Edde, no Blinteniem.
1489. 27. aprīlis, Trīne, vecāki: Zarriņa Krištops un Anna no Graweriem, krustvecāki: Kandeŗa Trīne no Jaunas Muižas, Annužu Maria no Blinteniem, Kukšes Krists no Alswanges, Weccwaggares Jurris no Graweriem.
1490. 27. aprīlis, Trīne, vecāki: Dekšnieka Andrejs un Katte, krustvecāki: Digaiņa Trīne no Bassiem, Poļu Edde no Graweriem, Būcmaņņu Toms no Alswanges, Kīše Jannis no Graweriem, vecāki no Alswanges.
1491. 27. aprīlis, Grieta, vecāki: Tipšes Bērtul un Ortija no Adzam, krustvecāki: Weccwaggares Grieta no Leijam, Billes Maria no Adzam, Škītužu Pēteris no Alswanges, Lātču Ans no Leijam.

Maijs

1492. 4. maijs, Anna, vecāki: Kārklupes Jānis un Trīne no Dūrem, krustvecāki: Dekšņu Anna no Adzam, Jenkas Ilze no Jaunas Muižas, Struijes Pēter no Bassiem, Gaišumu Jēkobs no Dūrem.
1493. 6. maijs, Pēteris, vecāki: Pintes Brenc un Līze, krustvecāki: Grāwe Pēteris, Krikke Martiņš, Krikke Orte, Kebru Anna, no Leijam.
1494. 7. maijs, Jannis, vecāki: Kaltinieka Leijas Andrejs un Grieta, krustvecāki: Renšte Jannis, Zwierbula Ans, Rensta Anna, Zwierbula Madde, no Bassiem.
1495. 11. maijs, Anša, vecāki: Graja Ans un Edde, krustvecāki: Riwinieka Anša, Bēnes Miķķelis, Jaunarraja Mača, Grajes Ķērste, no Leijam.
1496. 11. maijs, Miķķelis, vecāki: Weccwaggares Ērmanis un Anna, krustvecāki: Kubles Miķķelis, Dauģes Sander, Usiņu Babba, Nikas Bille, no Leijam.
1497. 15. maijs, Trīne, vecāki: Billes Jurris un Grieta, krustvecāki: Tipšes Trīne, Pīkšes Edde, Cērpe Kārlis, Tipšes Toms, no Adzam.
1498. 18. maijs, Jorens, vecāki: Graja Miķķelis un Mārgieta, krustvecāki: Annužu Jorens no Alswanges, Kriķu Mārtiņš, Kalleja Trīne, Jakas Babba, no Leijam.
1499. 18. maijs, Mārtiņš, vecāki: Kebre Jannis un Grieta, krustvecāki: Kebru Mārtiņš, Riwinieka Anša, Kriķe Ortija, Ušinu Maddale, no Leijam.
1500. 18. maijs, Jēkobs, vecāki: Pūŗu Jānis un Ortija no Adzam, krustvecāki: Wamže Jēkobs no Leijam, Wērsarraja Adams, Dabbara Edde, Tipšes Ortija, no Adzam.
1501. 18. maijs, Jannis, vecāki: Dauģu Jānis un Anna, krustvecāki: Wamže Jannis, Pintes Krišts, Gulbju Babba, Bēņes Trīne, no Leijam.
1502. 18. maijs, Grieta, vecāki: Kunkulu Matčs un Anna, krustvecāki: Tewiņu Grieta, Digaiņa Trīne, Kaltinieka Adams, Gaiļu Ats, no Bassiem.
1503. 18. maijs, Līze, vecāki: Truļļu Miķķelis un Edde no Alswanges, krustvecāki: Podiņu Līze no Jaunas Muižas, Dūres Babba no Graweriem, Žibju Andres no Guddiniekiem.
1504. 21. maijs, Krišts, vecāki: Žogarraja Andrejs un Mārgieta, krustvecāks: Štrēle Krists, no Guddiniekiem.
1505. 25. maijs, Bērtul, vecāki: Witšu Jēkobs un Līze, krustvecāki: Pūŗu Bērtuls, Jenkas Līze, no Adzam.
1506. 29. maijs, Adam, vecāki: Remešu Anša un Līze, krustvecāki: Brunu Adam, Gatšes Maria, no Graweriem.
1507. 29. maijs, Babba, vecāki: Pintes Anša un Līze, krustvecāki: Dauģu Babba, Kriķe Ortija, Apes Jorens, Bambales Jannis, no Leijam.

Jūnijs

1508. 1. jūnijs, Jannis, vecāki: Pīšle Brenc un Babba no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Runģu Jannis no Jaunas Muižas, Ustupju Matčs, Ustupju Trīne, no Alswanges.
1509. 3. jūnijs, Grieta, vecāki: Bieranža Lūkis un Luša, krustvecāki: Strauta Grieta, Ulmu Inta, no Blinteniem.
1510. 8. jūnijs, Bērtul, vecāki: Kaibutes Mārtiņš un Katte, krustvecāki: Meire Bērtul, Šmīdre Jannis, Jaunarraja Trīne, no Jaunas Muižas.
1511. 8. jūnijs, Mārgieta, vecāki: Šwelmes Andrejs un Maria, krustvecāki: Skrīste Mārgieta no Alswanges, Pidakšes Tija no Adzam, Muccinieka Jurris no Bassiem, Bāliņu Pēteris no Alswanges, vecāki no Guddiniekiem.
1512. 8. jūnijs, Ķēršte, vecāki: Štruijes Adam un Ilze, krustvecāki: Kaltinieka Kērste, Naglas Iewa, Kunkulu Miķķelis, Rensta Anša, no Bassiem.
1513. 15. jūnijs, Andrejs, vecāki: Rudumu Anša un Babba, krustvecāki: Šwelmes Andrejs no Jaunas Muižas, Annužu Joseps, Kānes Grieta, Andiņu Mārgieta, no Alswanges.
1514. 15. jūnijs, Miķķelis, vecāki: Runģu Joseps un Katrīn no Jaunas Muižas, krustvecāki: Truļļu Miķķelis no Alswanges, Kaltinieka Jēkobs no Bassiem, Štrēle Līze no Guddiniekiem, Podiņu Līze no Jaunas Muižas.
1515. 15. jūnijs, Katte, vecāki: Kauliņu Gierts un Luša, krustvecāki: Prūšu Katte, Prūšu Toms, no Dūrem.
1516. 19. jūnijs, Anša, vecāki: Annužu Šalms un Grieta, krustvecāki: Kulbulu Anša, Andiņu Jānis, Annužu Anna, Andiņu Bille, no Alswanges.
1517. 22. jūnijs, Krists, vecāki: Šwiķķe Adam un Anna, krustvecāki: Šwiķķe Krišts, Brujata Ans, Slūžes Mārgieta, Kalnarraja Grieta, no Alswanges.
1518. 24. jūnijs, Krišts, vecāki: Rungišu Andrejs un Maria, krustvecāki: Strēle Krišts, Šwelmes Andrejs, Podiņu Katte, Šmīdru Katte, no Jaunas Muižas.
1519. 24. jūnijs, Mārgieta, vecāki: Lātču Toms un Līze, krustvecāki: Būcmaņu Mārgieta, Annužu Ilze, Annužu Šalms, no Alswanges.
1520. 29. jūnijs, Adam, vecāki: Tewiņa Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Šmīdre Adam, Rensta Anša, Naraiša Čappa, Tewiņa Ortija, no Bassiem.
1521. 29. jūnijs, Jānis, vecāki: Casimiro Rutheno Schismatico un Anna Catholica de Apriken, krustvecāki: Joannes Henricus Schultz Tabernator Alschwangensis, Grieta Kestera Miķķela Uxor.

Jūlijs

1522. 6. jūlijs, Toms, vecāki: Kukšes Andrejs un Katrīn no Alswanges, krustvecāki: Toms Wagarus Duhrensis, Leizariņa Krištops no Graweriem, Anta Ilze no Blinteniem, Kukšes Babba no Alswanges.
1523. 6. jūlijs, Mārtiņš, vecāki: Zarrina Ans un Anna, krustvecāki: Dagala Mārtiņš no Dūrem, Anniņa Anša, Šwelmes Mārgieta, Anniņa Anna, no Guddiniekiem.
1524. 6. jūlijs, Anna, vecāki: Poļu Iernests un Anna, krustvecāki: Pinkas Anna no Adzam, Buntu Jannis, Poļu Edde, no Graweriem.
1525. 6. jūlijs, Edde, vecāki: Cērpe Jēkobs un Mārgieta, krustvecāki: Pīkšes Edde, Pidakšes Tija, Tipšes Krišts, no Adzam.
1526. 9. jūlijs, Anše, vecāki: Klinģe Andrejs un Katte, krustvecāki: Stiernas Anše, Būcmaņņa Jēkobs, Būcmaņņa Anna, Klinge Kērste, no Alswanges.
1527. 13. jūlijs, Jēkobs, vecāki: Kautiņu Krists un Anna, krustvecāki: Kautiņu Adam, Čimas Jēkobs, Kautiņu Grieta, Čimas Ilze, no Blinteniem.
1528. 13. jūlijs, Luša, vecāki: Anniņa Adam un Marenc, krustvecāki: Wagara Luša no Jaunas Muižas, Bullu Jēkobs, Bullu Madde, no Guddiniekiem.
1529. 13. jūlijs, Andrejs un Grieta, vecāki: Trullu Mārtiņš un Līze, pirmā bērna krustvecāks: Nikas Andrejs, otrā bērna krustvecāks: Weccwaggares Grieta, no Leijam.
1530. 13. jūlijs, Anša, vecāki: Pulpju Jannis un Kērste, krustvecāks: Apes Anša, no Leijam.
1531. 20. jūlijs, Fritc, vecāki: Mūrinieka Jānis un Līze, krustvecāki: Honoratus Dnus Fridericus Casimirus Stein Oeconomus Alschwange, Strencela Jēkobs, Teņņe Maria, Putkules Madde, no Alswanges.
1532. 20. jūlijs, Krists, vecāki: Billes Ats un Anna, krustvecāki: Wērsarraja Krists, Dekšņu Pēteris, Pūŗu Orša, Dabbara Babba, no Adzam.
1533. 20. jūlijs, Jēkobs, vecāki: Kulbulu Anša un Ilze, krustvecāki: Skuijes Jēkobs no Edwahlen, Būcmaņu Toms, Annužu Anna, Kulbulu Katte, no Alswanges.
1534. 24.jūlijs, Miķķelis, vecāki: Warkala Pēter un Edde, krustvecāki: Laugala Miķķelis, Baznickunga Muižu Puisis Jozeps, no Baznickunga Ļaudim, Leijas Waggara Šiewa Luša.
1535. 27. jūlijs, Miķķelis, vecāki: Kaniepewērpje Brenc un Maria, krustvecāki: Bašu Waggara Miķķelis, Buļļu Jēkobs, Jenkas Ilze, Zariņa Edde, no Jaunas Muižas.
1536. 30. jūlijs, Trīne, vecāki: Jaunarraja Krišts un Babba, krustvecāki: Kriķe Trīne, Pulpju Mača, Grawja Miķķelis, Kalleja Jannis, no Leijam.

Augusts

1537. 3. augusts, Luša, vecāki: Rubbekla Jurris un Trīne, krustvecāki: Kauliņu Luša, Treide Sappia, Treide Bērtulis, Kaulinu Jānis, no Leijam.
1538. 4. augusts, Krists, vecāki: Škila Brenc un Babba, krustvecāks: Škila Krists, no Alswanges.
1539. 5. augusts, Babba, vecāki: Uššiņņi (?) Jānis un Orte, krustvecāki: Uššiņņi Babba, Aizgrāwe Grieta, Aizgrāwe Acc, Gulbju Jānis, no Leijam.
1540. 10. augusts, Šalm un Kērste, vecāki: Kluģu Brenc un Edde, pirmā bērna krustvecāki: Sterras Šalms, Riwaggares Andrejs, Žibje Katte, otrā bērna krustvecāki: Lauklapsa Kērste no Reggiem, Kinķe (?) Jēkobs, no Alswanges.
1541. 10. augusts, Adams, vecāki: Stiernas Toms un Maria, krustvecāki: Leizariņa Adam no Graweriem, Pūŗu Matčs, Pērkona Edde, Kalnarraja Katte, no Alswanges.
1542. 10. augusts, Trīne, vecāki: Pīkšes Inta un Iewa, krustvecāki: Zarriņa Trīne, Kulpju Grieta, Podiņu Andrejs no Jaunas Muižas, citi no Graweriem.
1543. 10. augusts, Trīne, vecāki: Naraiša Adam un Ortija, krustvecāki: Maurica Trīne, Kunkulu Ilze, Kunkulu Jēkobs, Muccinieka Kristops, no Bassiem.
1544. 10. augusts, Babba, vecāki: Dagala Ans un Grieta, krustvecāki: Leizariņa Babba no Graweriem, Dagala Grieta, Rubeklu Pēteris, no Dūrem.
1545. 13. augusts, Anna, vecāki: Strīķe Anša un Grieta, krustvecāki: Anniņu Anna, Buļļu Maria, Buntu Pēteris, Witšu Jēkobs, no Guddiniekiem.
1546. 19. augusts, Pēter, vecāki: Teņņe Jannis un Tāle, krustvecāki: Klūģu Jannis, Gulbju Jannis, Pinkas Anna no Adzam, pārējie no Alswanges.
1547. 24. augusts, Kērste, vecāki: Šniķķera Jannis un Maria, krustvecāki: Honorata Domina Christina Amalia Heischerin Oeconomi Uxor de Graweren, Buntu Trīne, Leizariņa Andrejs, no Graweriem.

Septembris

1548. 7. septembris, Pēteris, vecāki: Pidakšes Jurris un Iewa, krustvecāki: Dabbara Pēteris, Pinkas Andrejs, Dabbara Babba, Cērpa Katte, no Adzam.
1549. 10. septembris, Jurris, vecāki: Reinu Macc un Anna, krustvecāki: Kukšu Jurris no Alswanges, Reinu Jēkobs, Ruņņa Katrine, Wetšu Mārgieta, no Guddiniekiem.
1550. 11. septembris, Grieta, vecāki: Bieranža Mattīs un Trīne no Blinteniem, krustvecāki: Kīšu Grieta no Graweriem, Pawara Bīne (Bihne) no Edwahlen, Jakas Sander no Leijam, Annužu Jānis no Alswanges.
1551. 14. septembris, Anna, vecāki: Warkala Jannis un Trīne no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Būcmaņu Anna no Alswanges, Zarriņa Grieta no Graweriem, Kulbulu Anša no Alswanges, Zarriņa Jannis no Graweriem.
1552. 20. septembris, Petrus, vecāki: Kinķe Jēkobs un Anna, krustvecāki: Bāliņu Pēter, Bāliņu Katte, no Alswanges.
1553. 21. septembris, Babba, vecāki: Ante Adam un Katte, krustvecāki: Lipšņu Babba no Graweriem, Kautiņu Katte, Čimas Jēkobs, Šmīdru Jānis, no Blinteniem.
1554. 23. septembris, Johann Carolinus, vecāki: Magnifico et Generoso Otone von Huberstshausen un Magnifica ac Generosa Scharlota Carolina von Millenheim, krustvecāki: Honorata Domina Anna Magdalena Weicelin et From holdus. Pernitc Oes de Almahlen.
1555. 24. septembris, Anna, vecāki: Bāliņu Jēkobs un Iewa, krustvecāki: Lūķu Anna no Klostero Ļaudim, Saltawalka Anna no Adzam, Diņņu Mārtiņš no Klostero Ļaudim, Šmīdre Indrikis no Jaunas Muižas, vecāki no Blinteniem.
1556. 25. septembris, Carolus Gottlob Fridericus Zamuele, vecāki: Honorato Dno Godefrido Zamule Hagen Scriba in Fockenhoff ante quing menses defuncto Acatholico un Honorata Dna Elisabeth nata Lukowitcin Catholica, krustvecāki: egoipsemet tenuit vero pro me Honoratus Dnus Gottlob Daniel Hain Chirurgus Alschwangensis, Honoratus Dnus Zamuel Carolus Lukowicz, Honorata Dna Agatha Veronica Lukowiczowa, Oes de Alschwangen.
1557. 28. septembris, Kērste, vecāki: Blintenu Waggare Pēter un Katte, krustvecāki: Honorata Dna Christina Amalia Fleischerin Oeconomi Grawerensis Uxore, Kaltinieka Čappa, Buļļu Jēkobs, Zarriņa Toms, no Guddiniekiem.
1558. 30.septembris, Miķķelis, vecāki: Stenslau Samogita un Anna habitantibus sub aula Birsen, krustvecāki: Struijes Miķķelis no Bassiem, Brūnu Kristops no Marren, Struijes Tija no Bassiem, Brūnu Ilze no Marren.

Oktobris

1559. 7. oktobris, Mārgieta, vecāki: Padubba Toms un Grieta, krustvecāki: Klūge Mārgieta, Stiernas Maria, Sterras Ādams, Čūdžus (Schuhdžus) Brenc no Adzam, pārējie no Alswanges.
1560. 9. oktobris, Pēteris, vecāki: Padubja Jannitis un Ortija liberis hominibus apud Pīšle Brenc Rusticum Parochia (Mācītājmuiža) hujus habitantibus, krustvecāki: Prūšu Pēter no Dūrem, Čučes Andrejs no Adzam, Eglinieku Ilze no Jamaiken, Dzennišu Kristīn no Klostero Ļaudim.
1561. 17.oktobris, Jēkobs, vecāki: Leišu Andrejs un Babba, krustvecāki: Muižarraja Jēkobs, Leišu Toms, Muižarraja Ortija, Leišu Grieta, no Guddiniekiem.
1562. 19. oktobris, Joseph, vecāki: Andrea Petkiewicz un Lovisa liberiso hominibus in Ibben habitantibus sub Aula Almahlen, krustvecāki: Clms ae Adm Rdus Dnus Michael Josephus Thiel Vicarius Alschwangensis, Peewiku Lavisa.
1563. 22. oktobris, Anna, vecāki: Andiņņa Toms un Kērste, krustvecāki: Plā… (nevar salasīt) Anna no Tihgus muižas, Annuža Anna, Strikke Krists, Menģe Jānis, no Alswanges.
1564. 29. oktobris, Tāle, vecāki: Reinu Anše (?) un Maria no Guddiniekiem, krustvecāki: Reinu Tāle, Kaltinieka Orte no Bassiem, Šwirbulu Ans no Bassiem, Buntu Ādams no Graweriem.
1565. 29. oktobris, Trīne, vecāki: Putkules Pēteris un Maria, krustvecāki: Andiņņa Trīne, Wārkale Babba, Andiņņa Bille, Klinge Jānis, no Alswanges.
1566. 30. oktobris, Ans, vecāki: Klūje Jānis un Bille, krustvecāki: Klungste Ans, Kandara Ērnest, Pante Mārgieta, Nogulles (?) Līze no Jaunas muižas, pārējie no Alswanges.

Novembris

1567. 2. novembris, Jannis, vecāki: Lātču Ans un Līze, krustvecāki: Kalleja Jannis, Kubles Jēkobs, Grawje Edde, Riwinieka Maria, no Leijam.
1568. 9. novembris, Maria, vecāki: Menģe Jannis un Kērste, krustvecāki: Menģe Maria, Strencela Trīne, Teņņe Jēkobs, Kinķe Andrejs, no Alswanges.
1569. 12. novembris, Grieta, vecāki: Jaunarraja Jānis un Maše (Masche), krustvecāki: Aizgrāwes Grieta, Grawje Edde, Pulpju Jānis, Krikke Ans, no Leijam.
1570. 16. novembris, Andrejs, vecāki: Pīkšes Krišts un Anna, krustvecāki: Wetšu Andrejs no Jaunas Muižas, Tipšes Toms, Pinkas Anna, Pūŗu Madde, no Adzam.
1571. 16. novembris, Līze, vecāki: Būcmaņņu Mattīs un Katte, krustvecāki: Pilles Waggara Līze, Riwaggares Trīne, Skrīšte Adam, Uztupju Matčs, no Alswanges.
1572. 16. novembris, Mārgieta, vecāki: Dubbena Brenc un Katte, krustvecāki: Šwelmes Mārgieta, Jenkas Ilze, Kaniepewērpje Brenc, Dubbena Jannis no Jaunas Muižas.
1573. 19. novembris, Jānis, vecāki: Leizeriņņa Ādams un Maria no Graweriem, krustvecāki: Gulles Jānis no Jaunas Muižas, Leizeriņņa Andrejs, Leizeriņņa Ilze no Graweriem, Strencele Trīne no Alswanges.
1574. 23. novembris, Trīne, vecāki: Dekšņu Jānis un Anna no Adzam, krustvecāki: Zarriņa Trīne no Graweriem, Kārkluppes Trīne no Dūrem, Andules Kristops no Bassiem, Kukšes Krists no Alswanges.
1575. 27. novembris, Jurris, vecāki: Jaunarraja Indriks un Grieta, krustvecāki: Biersinieka Jurris, Peške Asmus, Getše Edde, Tomdēla Kattrīn, no Sernahten.
1576. 30. novembris, Katte, vecāki: Kanninieka Andrejs un Trīne no Graweriem, krustvecāki: Prūšu Katte no Dūrem, Pīšle Anna no Alswanges, Weccwaggares Jēkobs no Graweriem, Sterras Matčs no Baznickunga Ļaudim.

Decembris

1577. 2. decembris, Jānis, vecāki: Dūres Anše un Katrine, krustvecāki: Klinge Jānis, Būcmaņņa Jēkobs, Pīšļu Anna, Annužu Anna, no Alswanges.
1578. 2. decembris, Trīne, vecāki: Šmīdera Indriks un Orte, krustvecāki: Drigulu Trīne no Graweriem, Žibju Grieta, Kaltiņa Krists no Blinteniem, Šmīdera Jānis, no Jaunas Muižas.
1579. 10. decembris, Adam, vecāki: Zwierbulu Pawal un Madde, krustvecāki: Šmīdre Adam, Struijes Miķķelis, Naraiša Ortija, Kaltinieka Grieta, no Bassiem.
1580. 10. decembris, Maria, vecāki: Naglu Brencis un Mārgieta no Bassiem, krustvecāki: Buntu Maria no Guddiniekiem, Šwelmes Grieta no Jaunas Muižas, Būcmaņu Anša no Alswanges, Kaltinieka Jēkobs no Bassiem.
1581. 14. decembris, Trīne, vecāki: Klungšta Joren un Iewa, krustvecāki: Warkala Trīne, Šnikera Ķērste no Edwahlen, Warkala Pēteris, no Baznickunga Ļaudim.
1582. 21. decembris, Trīne, vecāki: Linkula Andrejs un Babba, krustvecāki: Klungsta Trīne, Kulpju Ķērste, Putkules Mārtiņš, Gēle Miķķelis, no Alswanges.
1583. 21. decembris, Iewa, vecāki: Dimmas Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Skrubju Iewa no Klostero Ļaudim, Billes Brencis, Čutčes Maria, Cērpu Kārlis, no Adzam.
1584. 25. decembris, Edde, vecāki: Žibje Andrejs un Grieta, krustvecāki: Truļļu Edde no Alswanges, Dubbena Jannis, Žibje Katte, Kaibutu Jannis, no Jaunas Muižas.
1585. 28. decembris, Andrejs, vecāki: Riwaggares Ans un Anna, krustvecāki: Riwaggares Andrejs, Annužu Jānis, Klūģu Bille, Kunduŗa Katte, no Alswanges.
1586. 31. decembris, Scharlota Lovisa, vecāki: Jacobo Zurkowski Sartori libero homine un Anna, krustvecāki: Honorata Virgo Anna Reimersin, Teņņe Katte, Skrohdero Lauris, no Alswanges.

Hoc Anno in universum baptizati 137.

Anno 1784.

Janvāris

1587. 1. janvāris, Anša, vecāki: Andiņu Miķķelis un Ilze, krustvecāki: Bāliņu Anša, Klungsta Jorens, Zaļļameža Bille, Andiņu Mārgieta, no Alswanges.
1588. 1. janvāris, Babba, vecāki: Kriķe Reķķis un Ortija, krustvecāki: Graju Babba, Kebre Anna, Jakas Brencis, Wamžu Mārtiņš, no Leijam.
1589. 4. janvāris, Grieta, vecāki: Bulkas Adam un Mara no Jaunas Muižas, krustvecāki: Jēres Grieta no Guddiniekiem, Brūnu Adams no Graweriem, Putkules Madde no Alswanges, Sterras Anša no Baznickunga Ļaudim.
1590. 6. janvāris, Toms, vecāki: Upleija Iernests un Ķērste no Blinteniem, krustvecāki: Štruijes Toms no Bassiem, Buļļu Jēkobs no Guddiniekiem, Lipšņu Čappa no Graweriem, Bumbulu Grieta no Dūrem.
1591. 11. janvāris, Christina Amalia, vecāki: Joanne Jacobo Meyer Tabernatore Gudenecensi un Maria Sybilla Zawytajowska, krustvecāki: Honorata Dna Christina Amalia Fleischerin Uxor Oeconomi Grawerensis, Honorata Virgo Anna Reimersin de Alschwangen, Fridericus Ferdinandus Frosch Sartor in Aula Adsensi, Elias Borkowski Textor in Aula Basen.
1592. 13. janvāris, Jānis, vecāki: Bumbulu Anš un Anna, krustvecāki: Bumbulu Jānis, Billes Toms no Adzam, Gaišuma Katte, Prūšu Ilze, no Dūrem.
1593. 20. janvāris, Miķķelis, vecāki: Antonio Zurkowski Sartore liberoq homine un Agatha Kuzylinska quoq libera persona habitantibus sub aula Blinten, krustvecāki: Miķķelis Zurkowski Eustode in Luhschnen sub aula Adsen, Anton Urbanowicz de Basen, Catharina Zurkowska de Marren, Kunkuļu Anna no Bassiem.
1594. 20. janvāris, Maria, vecāki: Lipšņu Jannis un Katte, krustvecāki: Kulpju Maria, Ulmu Grieta, Buntu Jannis, Lipšņu Jēkobs, no Graweriem.
1595. 21. janvāris, Jannis, vecāki: Čīmas Jēkobs un Anna, krustvecāki: Čīmas Jannis, Gulles Ans, Kautiņu Anna, Žibju Grieta, no Jaunas Muižas.
1596. 22. janvāris, Mattīs, vecāki: Muccinieka Jānis un Tāle, krustvecāki: Pūŗu Mattīs, Pletšu Jēkobs, Čūkste Katte, Dekšnieka Katte, no Alswanges.
1597. 25. janvāris, Mattīs, vecāki: Petro August Doliario un Agneto Catholicus, krustvecāki: Mattīs Īwanow Ruhtenus Schismaticus Tabernator Almanensis, Joannes Henricus Schultz Tabernator Alschwangensis, Anna Regina Reimerin Honorata Virgo, Omnes de Alschwangen.
1598. 27. janvāris, Edde, vecāki: Rīnieka Anš un Māša (Mahscha), krustvecāki: Grāwju Edde, Wamže Ilze, Kalleja Jānis, Lātšu Pēteris, no Leijam.

Februāris

1599. 1. februāris, Brencis, vecāki: Kulpju Jēkobs un Grieta no Graweriem, krustvecāki: Pūŗu Brencis, Klinge Jēkobs, Pūŗu Līze, no Alswanges.
1600. 1. februāris, Jannis, vecāki: Gatšes Jānis un Anna, krustvecāki: Wēwera Jannis no Pewicken, Dekšnieka Lūkis, Kanninieka Inta, Jaunarraja Edde, Kanninieka Trīne, no Blinteniem.
1601. 1. februāris, Pawils, vecāki: Witšu Jannis un Katte, krustvecāki: Kalna Pawals no Marram, Pūŗu Ortija no Adzam, Struijes Toms no Bassiem, Pūŗu Madde no Adzam, vecāki no Adzam.
1602. 2. februāris, Andrejs, vecāki: Menģe Jānis un Iewa, krustvecāki: Linkula Andrejs, Pupkules Matčs, Kalnarraja Anna, Murinieka Līze, no Alswanges.
1603. 4. februāris, Ans, vecāki: Katlāpe Jannis un Līze, krustvecāki: Lohka Ans no Kunda… (nevar salasīt), Streiles Mattīs no Guddiniekiem, Kauliņņa Līze no Alswanges, Mestera Iewa no Marren, vecāki no Jaunas Muižas.
1604. 8. februāris, Anš, māte: Būcmaņņa Katte, krustvecāki: Būcmaņņa Anše, Žibju Jēkobs, Būcmaņa Katte, no Alswanges.
1605. 8. februāris, Pēteris, vecāki: Tipšu Krists un Trīne, krustvecāki: Dabbaru Pēteris, Tipšu Ādams, Dabbara Anna, Bille Katte, no Adzam.
1606. 9. februāris, Anna Catharina, vecāki: Kestera Mikkelis un Grieta, krustvecāki: Honorata Virgo Anna Catharina Reimerin, Anna Dorothea Stroitin (?), Friderico Casimiro Sorgiewicz, Pilles Waggares Jurris, no Alswanges.
1607. 12. februāris, Anna Catharina, vecāki: Adultero Matwi (?) Iwan Schismaticus un Maria Montin Catholica, krustvecāki: Honorata Virgo Anna Catharina Reimerin, Scharlotta Schultzin, Wilhelmus Rohrbach Secretario Alschwangensis, Martinus Weicel Oeconomus Almanensis.
1608. 12. februāris, Anna, vecāki: Kalnarraj Jēkobs un Katte, krustvecāki: Annuža Anna, Latše Līze, Latšu Toms, Annuža Šalms, no Alswanges.
1609. 15. februāris, Anna, vecāki: Kaltinieka Andrejs un Katte, krustvecāki: Kandeŗa Anna no Jaunas Muižas, Zwierbuļa Anna, Renšte Anša, Zwierbuļa Ans no Bassiem.
1610. 15. februāris, Katte, vecāki: Kānes Jānis un Čappa no Alswanges, krustvecāki: Ante Katte, Kautiņu Anna, Čimas Jēkobs, no Blinteniem.
1611. 18. februāris, Edde, vecāki: Diž Runģu Bērtuls un Trīne no Jaunas Muižas, krustvecāki: Baliņņa Edde no Ozola muižas, Leišu Mārgieta no Guddiniekiem, Dūres Kristops no Dūrem, Bulkas Trīne no Blinteniem.
1612. 21. februāris, Jēkobs, vecāki: Dimmas Pawel un Madde, krustvecāki: Čučes Jēkobs, Cērpe Kārlis, Čučes Ilze, Cērpe Madde, no Adzam.
1613. 22. februāris, Miķķelis, vecāki: Michaele Zurkowski un Anna liberiso hominibus, krustvecāki: Clms Adm Rds Dnus Michael Thiel Vicarius Alschwange, Jannis Zurkowski, Līze Petkiewicz, Maria Monkiewicz, no Adzam.
1614. 22. februāris, Līze, vecāki: Ūdru Jurris un Grieta, krustvecāki: Remešu Līze no Graweriem, Kaltinieka Grieta, Kaibutu Jānis, no Bassiem.
1615. 23. februāris, Scherlotta Gottlieb, vecāki: Labrona Mikkelis un Maria Catholicus, krustvecāki: Scherlotta Gottlieb Birin, Wilhelmus Rohrbach Secretarius Alschwangensis, Omnes de Alschwangen.
1616. 23. februāris, Ilze, vecāki: Kautiņu Adam un Katte, krustvecāki: Čimas Ilze, Kautiņu Anna, Kandeŗa Grieta, Čimas Jannis, Buntu Pēteris, no Blinteniem.
1617. 28. februāris, Matčs, vecāki: Ustupju Mattīs un Anna, krustvecāki: Ustupju Matčs, Warkala Jannis, Ustupju Trīne, no Alswanges.

Marts

1618. 2. marts, Trīne, vecāki: Ūdre Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Streile Trīne no Guddiniekiem, Leišu Jānis no Guddiniekiem, Andulas Anna, Ūdre Jurris, no Bassiem.
1619. 5. marts, Trīne, vecāki: Salmara Toms un Līze, krustvecāki: Strencele Trīne, Annuža Grieta, Strencele Jēkobs, Dabbura Jānis, no Alswanges.
1620. 7. marts, Anša, vecāki: Zarriņa Jānis un Čappa, krustvecāki: Štrīke Anša, Kaniepewērpe Brenc, Zarriņa Iewa, Anniņa Anna, no Guddiniekiem.
1621. 7. marts, Bille, vecāki: Dreimaņa Anša un Edde, krustvecāki: Andiņa Bille, Būcmaņu Grieta, Putkules Pēteris, Andiņa Toms, no Alswanges.
1622. 7. marts, Anna, vecāki: Sterras Jānis un Maria, krustvecāki: Gulles Anna no Jaunas Muižas, Šlūzes Katte, Riwagares Andrejs, Skrīste Adam, no Alswanges.
1623. 7. marts, Mārgieta, vecāki: Meire Bērtul un Anna, krustvecāki: Cērpes Mārgieta no Adzam, Kaibutu Katte, Kandeŗa Jānis, Kaibutu Jānis, no Jaunas Muižas.
1624. 10. marts, Anna, vecāki: Weccwaggares Jēkobs un Līze, krustvecāki: Weccwaggares Anna, Lipšnu Čappa, Buntu Andrejs, Kanninieka Andrejs, no Graweriem.
1625. 11. marts, Anna, vecāki: Gaiļu Andrejs un Katte no Bassiem, krustvecāki: Renstu Anna no Bassiem, Šniķķera Edde no Graweriem, Kaltinieka Jēkobs no Bassiem, Lipšņu Jannis no Graweriem.
1626. 17. marts, Ērnest, vecāki: Kandeŗa Jānis un Trīne, krustvecāki: Kandeŗa Ērnest, Zarriņņa Andrejs no Guddiniekiem, Anniņa Anna no Guddiniekiem, Šmīderu Maria no Bassiem, pārējie no Jaunas Muižas.
1627. 17. marts, Andrejs, vecāki: Leizeriņņa Jānis un Bille, krustvecāki: Nikas Andrejs, Grāwju Jēkobs, Krikke Edde, visi no Leijam, Rattinieka Katte no Blinteniem, vecāki no Graweriem.
1628. 21. marts, Trīne, vecāki: Lātšu Toms un Mārgieta, krustvecāki: Strencela Trīne, Kalnarraja Katte, Šalmarraja Jannis, Menģe Jānis, no Alswanges.
1629. 28. marts, Jannis, vecāki: Strencela Jēkobs un Katte, krustvecāki: Dziedataja Jannis, Kulpju Jēkobs, Šīle Ķērste, no Alswanges.
1630. 28. marts, Anna, vecāki: Laugalla Miķķelis un Iewa, krustvecāki: Bumbulu Anna no Dūrem, Šniķķera Tija no Graweriem, Podiņu Jannis no Jaunas Muižas, Jaunarraja Adam no Dūrem, vecāki no Baznickunga Ļaudim.
1631. 31. marts, Orte, vecāki: Rīwaggares Jānis un Līze, krustvecāki: Muižarra Orte no Blinteniem, Rīwaggares Mārgieta, Buriu Jēkobs, Brūgata Pēteris, no Alswanges.

Aprīlis

1632. 1. aprīlis, Čappa, vecāki: Šalmara Pēteris un Trīne no Alswanges, krustvecāki: Šnikkera Čappa no Graweriem, Naglas Trīne, Naglas Ans no Graweriem, Annužu Jorens no Alswanges.
1633. 1. aprīlis, Ilze, vecāki: Kārkluppes Jānis un Trīne no Dūrem, krustvecāki: Strencele Ilze no Alswanges, Strikke Grieta no Guddiniekiem, Strūju Mikkelis no Bassiem, Prūšu Toms no Dūrem.
1634. 4. aprīlis, Fritz, vecāki: Leijas Waggare Jannis un Luša, krustvecāki: M.G.D. Fridericus Casimirus de Stein Superoeconomus Alschwange, Pūŗu Mattīs no Alswanges, Kalleja Trīne no Leijam, Warkala Trīne no BaznicKunga Ļaudim.
1635. 4. aprīlis, Toms, vecāki: Jaunarraja Pawals un Babba no Guddiniekiem, krustvecāki: Jaunas Muižas Waggare Toms, Muižarraja Jēkobs no Blinteniem, Šwelmes Ortija no Jaunas Muižas.
1636. 8. aprīlis, Mikkelis, vecāki: Būcmaņņa Pēteris un Kērste, krustvecāki: Ego Michael Thiel Vicario Alschwange in meo nomine tenuit infantem, Būcmaņa Jēkobs, Straute Ans no Blinteniem, Sterras Madde, Gaišuma Maria no Dūrem, pārējie no Alswanges.
1637. 11. aprīlis, Andrejs, vecāki: Runģišu Mārtiņš un Anna no Jaunas Muižas, krustvecāki: Elcinieka Andrejs no Jamaikiem, Kunkulu Jēkobs no Bassiem, Bulkas Trīne no Blinteniem, Škietinieka Grieta no Jamaikiem.
1638. 12. aprīlis, Maria, vecāki: Riwaggares Jānis un Maria, krustvecāki: Leizariņa Maria no Graweriem, Brujatta Anna, Klinģe Jēkobs, Klungsta Jannis no Alswanges.
1639. 13. aprīlis, Anna, vecāki: Naglas Jannis un Katte, krustvecāki: Naglas Anna, Kunkulu Anna, Narraiš Andrejs, Šwirbulu Ans, no Bassiem.
1640. 15. aprīlis, Jukkums, vecāki: Rukšu Mārtiņš un Anna, krustvecāki: Priedika Jukkums, Dziedika Anša, Ulles Līze, Šawikes Ortija, Oes Windavia ex Territorio Roshoff (varbūt citādi, nevar salasīt).
1641. 16. aprīlis, Christina Amalia, vecāki: Dno Daniel David Wegner un Juliana Sophia nata Wedick, krustvecāki: Honorata Dna Fleischertin (vārds nav minēts) Oeconomi Grawerensis Uxor, Honorata Virgo Catharina Bidderin, G. Dnus Fridericus Casimirus de Stein Superoeconomus Alschwangensis, Honoratus Dominus Wilhelmus Rohrbach Scriba Arcensis.
1642. 18. aprīlis, Mārtiņš, vecāki: Bulkas Kristops un Grieta no Blinteniem, krustvecāki: Runģu Mārtiņš, Kunkulu Jēkobs, Kandeŗa Trīne, Runģu Maria, no Jaunas Muižas.
1643. 18. aprīlis, Jannis, vecāki: Kriķe Ans un Trīne, krustvecāki: Jaunarraja Jannis, Kebre Inta, Grawju Mārgieta, Riwinieka Maša, no Leijam.
1644. 18. aprīlis, Katte, vecāki: Anniņa Anša un Mārgieta, krustvecāki: Kautiņu Katte no Blinteniem, Anniņa Andrejs, Anniņa Anna, Zarriņu Andrejs, no Guddiniekiem.
1645. 18. aprīlis, Grieta, vecāki: Kalnarraja Pēteris un Maria, krustvecāki: Šniķķera Grieta no Graweriem, Annužu Trīne, Bāliņu Pēteris, Kalnarraja Anša, no Alswanges.
1646. 25. aprīlis, Jēkobs, vecāki: Naglas Toms un Kattrīn, krustvecāki: Šniķķera Jēkabs, Lipšnu Jānis, Weccwaggare Līze, no Graweriem.
1647. 25. aprīlis, Grieta, vecāki: Dekšnieka Matčs un Anna, krustvecāki: Šwelmes Grieta no Jaunas Muižas, Rattinieka Grieta, Ulmu Jurris, Annužu Anša, no Blinteniem.
1648. 29. aprīlis, Līze, māte: Usupju Edde Ancilla illegitimi thon Patre incognito, krustvecāki: Klūģu Līze, Ustupju Anna, Pūŗu Mattīs, no Alswanges.

Maijs

1649. 5. maijs, Babba, vecāki: Podiņņa Jānis un Lūša no Jaunas Muižas, krustvecāki: Raušu Babba no Guddiniekiem, Kebru Maria no Guddiniekiem, Laugala Mikkelis no Baznic Kunga Ļaudim, Kārkluppes Andrejs no Dūrem.
1650. 8. maijs, Mārgieta, vecāki: Gaišuma Adam un Katte, krustvecāki: Bumbulu Mārgieta, Bumbulu Jānis, no Dūrem.
1651. 9. maijs, Brentc, vecāki: Buļļu Pēteris un Mārgieta no Graweriem, krustvecāki: Klungsta Brenc no Baznickunga Ļaudim, Sterras Anša no Baznickunga Ļaudim, Anniņu Marentc no Guddiniekiem, Zariņa Grieta no Graweriem.
1652. 9. maijs, Kattrīn, vecāki: Kebre Jānis un Edde no Guddiniekiem, krustvecāki: Dagala Kattrīn no Dūrem, Kebre Anna no Leijam, Podiņu Jannis no Jaunas Muižas, Kelķu Miķķelis no Alswanges.
1653. 11. maijs, Katte, vecāki: Jakas Krists un Ortija, krustvecāki: Kriķe Katte, Truļļu Trīne, Wecwaggares Ērmanis, Aisgrawju Atts, no Leijam.
1654. 12. maijs, Anna, vecāki: Lātše Jannis un Līze, krustvecāki: Lātše Anna, Sluzes Katte, Ustupju Jēkobs, Pūŗu Miķķelis, no Alswanges.
1655. 16. maijs, Adam, vecāki: Zaļļameža Jannis un Bille, krustvecāki: Dziedataja Jannis, Kubles Miķķelis, Bēņes Mārgieta, Dārdedža Grieta, no Leijam.
1656. 23. maijs, Miķķelis, vecāki: Rubekla Pēteris un Kattrīn no Dūrem, krustvecāki: Pīkšes Miķķelis no Graweriem, Stiernas Anša, Riwaggares Babba, Truļļu Čappa no Alswanges.
1657. 30. maijs, Pēteris, vecāki: Pāža Adam un Gēda, krustvecāki: Lātša Pēteris, Jakas Jannis, Bambales Līze, Apes Katte, no Leijam.
1658. 30. maijs, Maria, vecāki: Annužu Anša un Līze, krustvecāki: Remešu Maria no Graweriem, Ulmu Ķērste, Bieranža Šīmanis, Asuppes Matča, no Blinteniem.
1659. 30. maijs, Grieta, vecāki: Strēla Andrejs un Madde, krustvecāki: Šwelmes Grieta, Rungišu Mārgieta, Rungišu Jānis, no Guddiniekiem.

Jūnijs

1660. 1. jūnijs, Madde, vecāki: Saltawalka Miķķelis un Anna, krustvecāki: Pūŗu Madde, Billes Ilze, Dabara Pēteris, Cērpa Kārlis, no Adzam.
1661. 3. jūnijs, Ans, vecāki: Dārdedža Krišts un Babba, krustvecāki: Pulpju Ans, Wamžes Jannis, Riwinieka Anna, Gulbju Katte, no Leijam.
1662. 6. jūnijs, Līze, vecāki: Špulgu Jēkobs un Anna, krustvecāki: Pūŗu Līze, Tiešnese Madde, Balandes Waggare Trīne, Kulpju Šalms, no Alswanges.
1663. 9. jūnijs, Adam, vecāki: Ante Lūle un Mārgieta, krustvecāki: Ante Adam Kautiņu Katte, no Blinteniem.
1664. 10. jūnijs, Anna, vecāki: Bruweru Jānis un Edde, krustvecāki: Weccwaggares Anna, Bēņes Ķērste, Jakas Adam, Jaunarraja Krists, no Leijam.
1665. 13. jūnijs, Trīne, vecāki: Leizariņa Andrejs un Babba, krustvecāki: Buntu Trīne, Buntu Maria, Kanninieka Krists, Leizariņa Andrejs, no Graweriem.
1666. 20. jūnijs, Katte, vecāki: Kinķe Andrejs un Gēda, krustvecāki: Klungšta Katte, Riwagares Andrejs, Bāliņu Edde, Riwagares Luša no Alswanges.
1667. 20. jūnijs, Maria, vecāki: Apes Krišts un Grieta, krustvecāki: Buļļu Maria no Guddiniekiem, Riwinieka Katte, Pažu Adams, Pulpju Jannis, no Leijam.
1668. 20. jūnijs, Edde, vecāki: Grawjes Šander un Babba, krustvecāki: Kebre Edde no Guddiniekiem, Bēnes Līze, Jaunarraja Adams, Kriķe Jēkobs, no Leijam.
1669. 23. jūnijs, Trīne, vecāki: Kunkula Jēkobs un Luša, krustvecāki: Škietinieka Trīne no Jamaiken, Žibje Ortija, Runģišu Mārtiņš, Šwelmes Maria, no Jaunas Muižas.
1670. 24. jūnijs, Mārtiņš, vecāki: Pintes Brencis un Līze, krustvecāki: Krike Mārtiņš, Grawes Pēteris, Dārdedža Grieta, Kriķe Ortija, no Leijam.
1671. 27. jūnijs, Grieta, vecāki: Strēla Mattīs un Trīne, krustvecāki: Strēla Grieta, Buļļu Maria, Buntu Andrejs, Kaniepe Wērpe Jēkobs, no Guddiniekiem.
1672. 29. jūnijs, Andrejs, vecāki: Kebbre Jannis un Grieta, krustvecāki: Škile Andrejs no Alswanges, Usiņu Klāws, Bēņes Mārgieta, Wamžu Ilze, no Leijam.

Jūlijs

1673. 4. jūlijs, Pēteris, vecāki: Mauricu Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Kaltinieka Pēteris, Naraiša Andrejs, Tewiņu Ilze, Mauricu Luša, no Bassiem.
1674. 4. jūlijs, Mārgieta, vecāki: Muccinieka Jannis un Katte, krustvecāki: Naraiša Mārgieta, Muccinieka Ilze, Kaltinieka Jēkobs, Muccinieka Krištops, no Bassiem.
1675. 7. jūlijs, Trīne, vecāki: Šmīdera Andrejs un Madde, krustvecāki: Šmīdera Trīne, Kaltinieka Madde, Kaltinieka Jēkobs, Mauric Jēkobs, no Bassiem.
1676. 11. jūlijs, Anna, vecāki: Strimpe Jannis un Ortija no Adzam, Sterras Anna, Pīšle Brenc, abi no Baznickunga Ļaudim.
1677. 11. jūlijs, Anna, vecāki: Štrēle Iernests un Līze no Jaunas Muižas, krustvecāki: Kunkula Anna no Bassiem, Pūŗu Inta no Adzam, Zwierbula Ans no Bassiem, Reina Maria no Guddiniekiem.
1678. 18. jūlijs, Bille, vecāki: Šīle Inta un Ķērste, krustvecāki: Andiņa Bille, Štrīķe Anna, Brujata Ans, Andiņa Adams, no Alswanges.
1679. 25. jūlijs, Brenc, vecāki: Klinģe Jānis un Kēršte, krustvecāki: Linkula Brenc, Žibje Jēkobs, Būcmaņu Anna, Linkula Babba, no Alswanges.
1680. 25. jūlijs, Anša, vecāki: Buntu Adams un Ilze no Graweriem, krustvecāki: Reina Anša no Guddiniekiem, Žibju Brencis no Jaunas Muižas, Dekšnieku Kērste no Blinteniem, Dagalas Trīne no Dūrem.
1681. 25. jūlijs, Anna vecāki: Annužu Indrikis un Trīne, krustvecāki: Annužu Anna, Salmarraja Trīne, Dundura Jēkobs, Andiņu Jānis, no Alswanges.
1682. 25. jūlijs, Katte, vecāki: Kalleja Jannis un Babba, krustvecāki: Apes Katte, Usiņu Ortija, Pulpju Anša, Lātšu Krišts, no Leijam.
1683. 29. jūlijs, Jēkobs, vecāki: Dižgalla Matčs un Babba, krustvecāki: Pērkone Jēkobs, Dižgalla Trīne, Antoni Narborewicz, no Alswanges.

Augusts

1684. 1. augusts, Ilze, vecāki: Šwelmes Jurris un Mārgieta no Jaunas Muižas, krustvecāki: Muccinieka Ilze, Muccinieka Kattrīn, Muccinieka Jurris, no Bassiem.
1685. 1. augusts, Trīne, vecāki: Strauta Ērmanis un Maddale, krustvecāki: Strauta Trīne, Ratinieka Grieta, Kanninieka Inta, Ulmu Jurris, no Blinteniem.
1686. 5. augusts, Mārgieta un Maria, vecāki: Škilla Brenc un Babba, pirmā bērna krustvecāks: Riwaggares Mārgieta, otrā bērna krustvecāks: Andiņņa Katte, no Alswanges.
1687. 8. augusts, Anša, vecāki: Gēle Jurris un Maria, krustvecāki: Bumbulu Anša no Dūrem, Šwiķķu Adam, Linkula Babba, Klungsta Katte, no Alswanges.
1688. 8. augusts, Anna, vecāki: Kautiņu Anša un Grieta no Blinteniem, krustvecāki: Būcmaņņu Anna no Alswanges, Brūnu Anna no Graweriem, Strēle Mattīs no Guddiniekiem, Kulpju Šalms no Graweriem.
1689. 12. augusts, Brenc, vecāki: Pantu Pēteris un Edde, krustvecāki: Linkula Brenc, Brujata Pēteris, Annuža Iewa, no Alswanges.
1690. 13. augusts, Carolina Sophia Elisabeth, vecāki: Joseph May Textore Catholico un Anna Maria Gertrude Dedlau Acatholica, krustvecāki: Honorata Virgo Carolina Sophia Elisabetha Witmannin, Constantinus Benidictus Wittman Inspector Silvarum, Joannes Gottfriedus Clim (?) Molitor Labrakensis, Reliqui omnes de Felixberg.
1691. 15. augusts, Reķķis, vecāki: Kriķe Mārtiņš un Babba, krustvecāki: Kriķe Reķķis, Kulbulu Miķķelis, Kebre Kattrīn, Bambales Līze, no Leijam.
1692. 15. augusts, Anša, vecāki: Dreimaņa Adam un Anna, krustvecāki: Dreimaņa Anša, Klinģe Andrejs, Brujata Madde, Andiņa Edde, no Alswanges.
1693. 15. augusts, Madde, vecāki: Jaunas Muižas Waggara Toms un Luša, krustvecāki: Tiesneša Madde no Alswanges, Blinteņa Waggara Šiewa Anna, Šamuels Grawera Waggars, Kristians Balandas Waggars.
1694. 22. augusts, Fritz Casimir, vecāki: Pilles Waggara Jurris un Līze, krustvecāki: M.G. Dnus Stein Superoeconomus Bonorum Alschwangensium, Tiesneša Pēteris, Bumbulu Grieta no Dūrem, Leijas Waggara Luša no Leijam.
1695. 22. augusts, Brenc, vecāki: Jenkas Andrejs un Ilze, krustvecāki: Kaniepewērpe Brenc, Strēle Mattīs, Kautiņu Grieta, Kandeŗa Katte, no Jaunas Muižas.
1696. 29. augusts, Anna, vecāki: Dekšnu Krišt un Babba, krustvecāki: Saltawalka Anna, Pūŗu Katte, Cērpa Kārlis, Dabbara Pēteris, no Adzam.
1697. 29. augusts, Babba, vecāki: Tewiņu Brenc un Grieta, krustvecāki: Dīgaiņa Babba, Kunkulu Anna, Maurices Jēkobs, Naglas Iernests, no Bassiem.
1698. 29. augusts, Mārgieta, vecāki: Kniploku Jēkobs un Kēršte no Dūrem, krustvecāki: Leišu Mārgieta no Guddiniekiem, Ķinķe Kattrīn no Alswanges, Billes Atts no Adzam, Strīķe Anša no Jaunas Muižas.

Septembris

1699. 5. septembris, Adam, vecāki: Riwagares Andrejs un Babba, krustvecāks: Riwagares Jānis no Alswanges.
1700. 6. septembris, Miķķelis, vecāki: Andiņa Krists un Mārgieta, krustvecāks: Andiņa Jānis no Alswanges.
1701. 11. septembris, Anša, vecāki: Zarriņa Jannis un Trīne, krustvecāki: Zarriņa Anša, Kulpju Grieta, no Graweriem.
1702. 12. septembris, Jānis, vecāki: Raušu Bērtul un Ortija, krustvecāki: Dešinieka Jānis no Blinteniem, Buntu Andrejs, Wecwaggares Līze, no Graweriem.
1703. 12. septembris, Līze, vecāki: Rensta Jannis un Anna, krustvecāki: Honorata Domina Anna Elisabeth Borkowska Textoru Uxor in Aula Basensi, Zwierbula Ans, Stempele Andrejs, Zwierbula Madde, Kaltinieka Grieta, no Bassiem.
1704. 19. septembris, Jēkobs, vecāki: Brūnu Adam un Babba, krustvecāki: Wetše Jēkobs no Jaunas Muižas, Upleija Kērste no Blinteniem, vecāki no Graweriem.
1705. 19. septembris, Krišts, vecāki: Wamžes Jannis un Grieta, krustvecāki: Apes Krišts, Pulpju Ans, Riwinieka Anna, Bambales Anna, no Leijam.
1706. 19. septembris, Andrejs, vecāki: Naglas Jēkobs un Līze no Graweriem, krustvecāki: Kinķe Andrejs no Alswanges, Reina Jēkobs no Guddiniekiem, Bāliņa Edde no Alswanges, Leizariņa Grieta no Graweriem.
1707. 19. septembris, Babba, vecāki: Jaunarraja Adam un Anna, krustvecāki: Jaunarraja Babba, Bumbulu Grieta, Kauliņu Jānis, Kārkluppes Andrejs, no Dūrem.
1708. 19. septembris, Katte, vecāki: Pūŗu Mattīs un Anna no Alswanges, krustvecāki: Drigula Katte no Graweriem, Usiņu Ortija no Leijam, Pūŗu Jēkobs no Alswanges, Aisgrawja Atts no Leijam.
1709. 23. septembris, Anš, vecāki: Panta Jānis un Maria, krustvecāki: Panta Anš, Panta Edde, no Alswanges.
1710. 26. septembris, Jānis, vecāki: Aisgrawja Atts un Kērste, krustvecāki: Dreimaņa Jānis no Alswanges, Kubles Adam, Dauģa Babba, Kriķe Ortija, no Leijam.
1711. 26. septembris, Brenc, vecāki: Jēres Pēteris un Kērste, krustvecāki: Smīdre Brenc no Bassiem, Žibje Krišts, Jaunarraja Anna, Jēres Grieta, no Guddiniekiem.
1712. 26. septembris, Jannis, vecāki: Pintes Anša un Līze, krustvecāki: Bambala Jannis, Kriķe Reķķis, Jakas Līze, Weccwaggares Babba, no Leijam.
1713. 26. septembris, Edde, vecāki: Poļu Jannis un Ortija, krustvecāki: Poļu Edde, Šniķķera Trīne, Poļu Pēteris, Buntu Jannis, no Graweriem.
1714. 26. septembris, Maria, vecāki: Gēle Miķķelis un Anna, krustvecāki: Dreimaņa Maria, Riwaggares Babba, Klungsta Jannis, Dziedataja Jannis, no Alswanges.
1715. 29. septembris, Līze, vecāki: Grawes Pēteris un Kattrīn, krustvecāki: Pintes Līze, Jakas Trīne, Kriķe Reķķis, Bēņes Gierts, no Leijam.

Oktobris

1716. 3. oktobris, Miķķelis, vecāki: Billes Jurris un Grieta, krustvecāki: Saltawalka Miķķelis, Cērpa Kārlis, Dimmas Ortija, Billes Maria, no Adzam.
1717. 3. oktobris, Ans, vecāki: Witšu Brencis un Edde no Adzam, krustvecāki: Biggas Ans no Bassiem, Jenkas Jēkobs no Jaunas Muižas, Katlāpja Madde no Jaunas Muižas, Witšu Babba no Adzam.
1718. 7. oktobris, Madde, vecāki: Strauta Jānis un Katte no Blinteniem, krustvecāki: Būcmaņu Šiļe (Šchilje) Madde no Alswanges, Kriķķe Edde no Leijam, Poļu Pēteris no Graweriem, Kunduŗa Jorens no Alswanges.
1719. 8. oktobris, Mattīs, vecāki: Dūres Waggara Toms un Madde no Dūrem, krustvecāki: Ustupju Mattīs no Alswanges, Bumbulu Jānis no Dūrem, Bulkas Grieta no Blinteniem.
1720. 10. oktobris, Miķķelis, vecāki: Šmīdre Jēkobs un Čappa, krustvecāki: Kunkulu Miķķelis, Kaltinieka Brenc, Štruijes Ilze, Bašu Waggare Katte, no Bassiem.
1721. 10. oktobris, Jēkobs, vecāki: Dekšnieka Andrejs un Katte, krustvecāki: Kalnarraja Jēkobs, Dundura Krišts, Pletšu Iewa, no Alswanges.
1722. 10. oktobris, Trīne, vecāki: Pidilta Adam un Mārgieta, krustvecāki: Warkala Trīne, Teņņe Katte, Kānes Jēkobs, Pidilta Miķķelis, no Alswanges.
1723. 20. oktobris, Anša, vecāki: Pīšle Jēkob un Anna no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Stiernas Anša, Pūŗu Miķķelis, Tenne Katte, Stiernas Tāle, no Alswanges.
1724. 20. oktobris, Gēda, vecāki: Naglas Anša un Babba no Graweriem, krustvecāki: Kunduŗa Gēda no Alswanges, Remešu Maria no Graweriem, Kinķe Pēteris no Alswanges, Leizariņa Andrejs no Graweriem.
1725. 24. oktobris, Katte, vecāki: Dūres Adam un Maria, krustvecāki: Kaslupe (?) Katte no Matren, Buntu Trīne, Buntu Adam, no Graweriem.
1726. 24. oktobris, Maria, vecāki: Jaunarraja Pēteris un Ilze, krustvecāki: Stiernas Maria, Treide Iewa, Bumbules Anša, no Dūrem.
1727. 29. oktobris, Trīne un Luša, vecāki: Kārkluppes Andrejs un Grieta, pirmā bērna krustvecāki: Kārkluppes Trīne un Kārkluppes Jēkobs, otrā bērna krustvecāks: Podiņu Grieta no Jaunas Muižas, vecāki no Dūrem.
1728. 31. oktobris, Jannis, vecāki: Kānes Jēkob un Grieta no Alswanges, krustvecāki: Sprīstiķe Jannis no Graweriem, Rapes Jannis no Edwahlen, Linkula Anna, Riwaggares Babba no Alswanges.
1729. 31. oktobris, Trīne, vecāki: Lātšu Sīmanis un Anna, krustvecāki: Šwiķķu Trīne, Riwaggares Babba, Sterras Ans, Kalnarraja Jānis, no Alswanges.
1730. 31. oktobris, Iewa, vecāki: Kauliņu Gierts un Luša no Dūrem, krustvecāki: Naglas Iewa no Graweriem, Gatšu Šalms no Blinteniem.

Novembris

1731. 7. novembris, Pēteris, vecāki: Trulla Brenc un Edde, krustvecāki: Grawja Pēteris, Bēnes Miķķelis, Jakas Līze, Riwinieka Babba, no Leijam.
1732. 17. novembris, (bērna vārds nav rakstīts), vecāki: Dižkārt Jānis un Anna, krustvecāki: Grāwje Pēteris no Leijam, Liezona Dawids, Liezona Kērste, Wārkales Babba, no Baznic Kunga Ļaudim.
1733. 17. novembris, Anna, vecāki: Šnikkera Jēkobs un Maria, krustvecāki: Šnikkera Anna, Buntu Trīne, Weccwaggares Jēkobs, Leizariņņa Andrejs, no Graweriem.
1734. 21. novembris, Andrejs, vecāki: Pīkšu Miķķelis un Maria no Graweriem, krustvecāki: Klūģu Andrejs no Alswanges, Gullu Ans no Jaunas Muižas, Pīšle Grieta no Baznickunga Ļaudim, Pulpju Grieta no Graweriem.
1735. 21. novembris, Katrīn, vecāki: Gaišuma Jannis un Maria no Dūrem, krustvecāki: Stiernas Katrīn no Alswanges, Annužu Ķērste, Šwelmes Andrejs no Jaunas Muižas, Sterras Lūkis no Alswanges.
1736. 28. novembris, Ans, vecāki: Aizgrawja Pēteris un Grieta, krustvecāki: Grawja Ans, Kalleja Jānis, Weccwaggares Babba, Bēņes Trīne, no Leijam.
1737. 28. novembris, Pēteris, vecāki: Runģu Jānis un Madde no Jaunas Muižas, krustvecāki: Bašu Waggara Pēteris, Kunkulu Jēkobs no Bassiem, Bulkas Trīne no Blinteniem, Muccinieka Katrīn no Bassiem.
1738. 30. novembris, Madde, vecāki: Būcmaņa Miķķelis un Anna, krustvecāki: Tiešneša Madde, Andiņa Edde, Menģe Matčs, Warkala Jannis, no Alswanges.

Decembris

1739. 5. decembris, Brenc, vecāki: Mauricu Anša un Trīne, krustvecāki: Smīdre Brenc, Tewiņu Jannis, Kaltinieka Ortija, Muccinieka Katrīn, no Bassiem.
1740. 5. decembris, Jānis, vecāki: Kinķe Jēkobs un Mārgieta, krustvecāki: Kinķe Jānis, Kukšes Krištops, Klūģu Edde, Dekšnieku Ķēršte, no Alswanges.
1741. 5. decembris, Grieta, vecāki: Cērpa Adam un Katte no Adzam, krustvecāki: Guļļu Grieta no Jaunas Muižas, Rubeklu Tija, Dagala Jēkobs no Dūrem, Billes Toms no Adzam.
1742. 5. decembris, Maria, vecāki: Sterras Anša un Anna no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Prūšu Katte no Dūrem, Zarrina Grieta, Pīšļu Babba, Pupkules Mārtiņš no Alswanges, Leizariņa Andrejs no Graweriem.
1743. 12. decembris, Ķērste, vecāki: Zwierbula Ans un Ortija, krustvecāki: Renstu Ķērste, Renstu Līze, Stempela Adam, Renštu Jannis, no Bassiem.
1744. 15. decembris, Anša, vecāki: Šwelmes Pēteris un Mārgieta no Jaunas Muižas, krustvecāki: Anniņu Anša no Guddiniekiem, Čīmas Jēkobs no Blinteniem, Tewiņu Ilze no Bassiem, Anta Mārgieta no Blinteniem.
1745. 19. decembris, Anna, vecāki: Andiņu Pawal un Bille, krustvecāki: Klungsta Anna, Šiļa (Schiļa) Grieta, Salmarraja Jannis, Andiņa Adam, no Alswanges.
1746. 20. decembris, Anna, vecāki: Šille Ans un Katte no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Apes Anna no Leijam, Šlūzes Maria no Alswanges, Liezona Kārlis, Pinnes Andrejs no Baznickunga Ļaudim.
1747. 21. decembris, Babba, vecāki: Šniķķera Anša un Katte, krustvecāki: Leizariņa Babba, Ante Katte, Lipšņu Jēkobs, no Graweriem.
1748. 25. decembris, Jēkobs, vecāki: Billes Jān un Ilze, krustvecāki: Billes Jēkobs, Pūŗu Jānis, Dabbara Anna, Dimmas Ortija, no Adzam.
1749. 29. decembris, Anna, vecāki: Prūšu Toms un Ilze, krustvecāki: Bumbulu Anna, Kauliņņa Babba, Bumbulu Jānis, Treide Bērtuls, no Dūrem.
1750. 30. decembris, Mārgieta, vecāki: Sprīstiķu Brencis un Tāle, krustvecāki: Annužu Mārgieta no Blinteniem, Dundura Anna no Alswanges, Annužu Toms no Blinteniem, vecāki no Graweriem.

Hoc Anno in universum 166 baptizati.

Anno 1785.

Janvāris

1751. 1. janvāris, Madde, vecāki: Dagala Mārtiņš un Kattrīn no Dūrem, krustvecāki: Ķelķe Madde no Alswanges, Zarriņa Anna no Guddiniekiem, Cērpa Kārlis no Adzam, Ķelķe Miķķelis no Alswanges.
1752. 2. janvāris, Adam, vecāki: Žibju Kristops un Grieta no Jaunas Muižas, krustvecāki: Andiņu Adam no Alswanges, Brunu Krists no Graweriem, Wērsarraja Tija no Adzam, Kautiņu Katte no Blinteniem.
1753. 4. janvāris, Jānis, vecāki: Summata Jānis un Maria, krustvecāki: Riwinieka Jānis no Leijam, Šwiķķu Adams, Šalmarraja Līze, Pūŗu Katte, no Alswanges.
1754. 5. janvāris, Adams, vecāki: Kaltinieka Krišts un Maria, krustvecāki: Kaltinieka Andrejs, Kaltinieka Pēteris, Mauricu Grieta, Mauricu Trīne, no Bassiem.
1755. 6. janvāris, Līze, vecāki: Padubja Pēteris un Katte, krustvecāki: Lātša Līze, Sterras Babba, Kulbulu Mārtiņš, no Alswanges.
1756. 9. janvāris, Jannis, vecāki: Klinģe Andrejs un Katte, krustvecāki: Klungsta Jannis, Būcmaņu Krišts, Kulbulu Katrīn, Dziedataja Katte, no Alswanges.
1757. 16. janvāris, Jēkobs, vecāki: Gatšes Jānis un Maria no Blinteniem, krustvecāki: Witšu Jēkobs no Guddiniekiem, Ūdru Jurris no Bassiem, Wetšu Grieta no Adzam, Dubbena Grieta no Jaunas Muižas.
1758. 16. janvāris, Jānis, vecāki: Štrēle Krists un Anna no Guddiniekiem, krustvecāki: Runģišu Jānis no Jaunas Muižas, Bašu Waggara Pēteris, Kebre Ilze no Guddiniekiem, Šwelmes Mārgieta no Jaunas Muižas.
1759. 23. janvāris, Anša, vecāki: Anniņa Andrejs un Anna no Guddiniekiem, krustvecāki: Anniņa Anša no Guddiniekiem, Kautiņu Adams no Blinteniem, Jenkas Ilze no Jaunas Muižas, Dīgaiņa Bille no Bassiem.
1760. 23. janvāris, Andrejs, vecāki: Pinkas Adams un Anna no Adzam, krustvecāki: Saltawalka Andrejs no Adzam, Ūdru Jurris no Bassiem, Špulģu Anna no Alswanges, Dimmas Madde no Adzam.
1761. 30. janvāris, Brenc, vecāki: Gaiļu Atts un Kērste, krustvecāki: Tewiņu Brenc, Štruijes Toms, Gaiļu Līze, Gaiļu Kēršte, no Bassiem.

Februāris

1762. 1. februāris, Jēkobs, vecāki: Kaltinieka Matčs un Grieta, krustvecāki: Kaltinieka Jēkobs, Kaltinieka Pēteris, Ūdru Grieta, no Bassiem.
1763. 2. februāris, Katte, vecāki: Štrīke Anša un Grieta no Guddiniekiem, krustvecāki: Billes Katte no Adzam, Bumbulu Grieta no Dūrem, Kunkula Luša no Jaunas Muižas, Billes Jēkobs no Adzam.
1764. 2. februāris, Maria, vecāki: Strencela Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Čutče Maria no Adzam, Menģe Ilze, Šalmarraja Jannis, Klungšta Ans, no Alswanges.
1765. 10. februāris, Jānis, vecāki: Menģe Jannis un Kēršte, krustvecāki: Murinieka Jānis, Putkules Mārtiņš, Šlūzes Madde, Dižgala Mārgieta, no Alswanges.
1766. 13. februāris, Bērtul un Babba, vecāki: Tipšes Krišts un Trīne, pirmā bērna krustvecāki: Tipšes Bērtul, Pūŗu Ortija, otrā bērna krustvecāki: Pīkšes Babba, Wērsarraja Adam, no Adzam.
1767. 13. februāris, Jān un Mārgieta, vecāki: Riwaggares Andrejs un Līze, pirmā bērna krustvecāki: Rudumu Inta, Čūkste Katte, otrā bērna krustvecāki: Riwaggares Mārgieta, Kunduŗa Jorens, no Alswanges.
1768. 16. februāris, Ans, vecāki: Jatinieka Miķķelis un Babba, krustvecāki: M.G. Dnus Stein Superoeconomus Bonorum Alschwangensium, Honoratus Dnus Wilhelmus Rohrbach Scriba Alschwangensis, Proenobilis Domina Juliana Hain Conjux Chirurgi Alschwangensis, Proenobilis Virgo Catharina Bidderin, Oes de Alschwangen.
1769. 20. februāris, Jēkobs, vecāki: Kaltinieka Brencis un Ortija, krustvecāki: Kaltinieka Jēkobs, Muccinieka Kristops, Šmīdre Madde, Muccinieka Madde, no Bassiem.
1770. 20. februāris, Anša, vecāki: Žogarraja Mārtiņš un Katte no Blinteniem, krustvecāki: Štrīķe Anša no Guddiniekiem, Bumbulu Jānis no Dūrem, Bulkas Grieta no Jaunas Muižas, Dekšņu Maria no Blinteniem.
1771. 20. februāris, Orša, vecāki: Jākas Jānis un Līze, krustvecāki: Kubles Orša, Bēņes Mārgieta, Nikas Klāws, Pintes Anša, no Leijam.
1772. 22. februāris, Grieta, vecāki: Kulbulu Anša un Kattrīn, krustvecāki: Annužu Grieta, Lātšu Mārgieta, Lātšu Jurris, Menģe Anša, no Alswanges.
1773. 23. februāris, Čappa, vecāki: Buntu Pēteris un Katte no Guddiniekiem, krustvecāki: Būcmaņņu Čappa no Alswanges, Naglas Mārgieta no Bassiem, Kunkulu Jēkobs no Jaunas Muižas, Būcmaņņu Toms no Alswanges.
1774. 24. februāris, Līze, vecāki: Kinķe Jēkobs un Anna, krustvecāki: Naglas Līze no Graweriem, Bāliņu Pēteris, Kelķe Madde, no Alswanges.
1775. 24. februāris, Katte, vecāki: Panta Ans un Mārgieta, krustvecāki: Būriņu Katte, Pūŗu Anna, Menģe Matčs, Pūŗu Jēkobs, no Alswanges.
1776. 24. februāris, Madde, vecāki: Pīkšes Pēteris un Edde, krustvecāki: Cērpa Madde, Pūŗu Ortija, Dabbara Atts, Billes Brencis, no Adzam.
1777. 27. februāris, Ortija, vecāki: Naraiša Andrejs un Čappa, krustvecāki: Naraiša Ortija, Mauriccu Grieta, Kunkulu Miķķelis, Naglas Adams, no Bassiem.

Marts

1778. 2. marts, Anna, vecāki: Podiņu Andrejs un Līze no Jaunas Muižas, krustvecāki: Dekšņu Anna no Adzam, Prūšu Trīne no Dūrem, Truļļu Miķķelis no Alswanges, Pīkšes Miķķelis no Graweriem.
1779. 3. marts, Indrikis, vecāki: Dekšnieka Anša un Līze no Alswanges, krustvecāki: Menģe Indrikis no Alswanges, Kulpju Jēkobs no Graweriem, Čimas Anna no Guddiniekiem, Billes Trīne no Adzam.
1780. 8. marts, Jēkobs, vecāki: Bašu Waggara Pēteris un Katte, krustvecāki: Wetšu Jēkobs, Žibju Krištops, Šmīdru Čappa, Runģu Maria, no Jaunas Muižas.
1781. 8. marts, Maša (Mascha), vecāki: Bambales Jannis un Maria, krustvecāki: Jaunarraja Maša, Bēņes Ķērste, Riwinieka Jannis, Kalleja Jannis, no Leijam.
1782. 10. marts, Anna, vecāki: Brūnu Anša un Maria no Graweriem, krustvecāki: Sterras Anna no Baznickunga Ļaudim, Putkules Madde no Alswanges, Kulpju Jēkobs no Graweriem, Ustupju Matč no Alswanges.
1783. 13. marts, Brencis, vecāki: Bēge (Behge) Gierts un Katrine, krustvecāki: Jākas Brencis, Krikke Jēkobs, Jākas Babba, Gulbju Babba, no Leijam.
1784. 20. marts, Grieta, vecāki: Grawju Jannis un Mārgieta, krustvecāki: Kriķe Grieta, Kriķe Ortija, Kalleja Jannis, Kriķe Mārtiņš, no Leijam.
1785. 23. marts, Maria, vecāki: Būcmaņu Bērtul un Katrīn, krustvecāki: Menģe Maria, Škitužu Trīne, Menģe Indrik, Būcmaņu Jēkobs, no Alswanges.
1786. 24. marts, Jēkobs, vecāki: Pletšu Dawid un Iewa, krustvecāks: Pletša Jēkobs no Alswanges.
1787. 27.marts, Willums Indrikis, vecāki: Kīše Jannis un Grieta, krustvecāki: Willums Indrikis Blintiņu Waggaris Acatholicus, Ulmu Jurris, Raušu Ortija, no Blinteniem.
1788. 27. marts, Grieta, vecāki: Pūŗu Jēkobs un Līze, krustvecāki: Menģe Grieta, Ustupju Trīne, Warkala Jannis, Pūŗu Brencis, no Alswanges.
1789. 28. marts, Miķķelis, vecāki: Gaišumu Krists un Iewa no Dūrem, krustvecāki: Clarissimus ac Adm Rous Dominus Michael Thiel Vicarius Alschwange, Šwelmes Pēteris no Jaunas Muižas, Strēlu Madde, Strēlu Mārgieta no Guddiniekiem.
1790. 31. marts, Adam, vecāki: Annužu Jānis un Maddale, krustvecāki: Rattinieka Adams, Kanninieka Krišts, Rattinieka Grieta, no Blinteniem.

Aprīlis

1791. 5. aprīlis, Jannis, vecāki: Šmīdre Brencis un Maria no Bassiem, krustvecāki: Struijes Jannis no Bassiem, Kazu Kalleja Toms no Klosteru Ļaudim, Mauricu Trīne no Bassiem, Wierpinieku Iewa no Klosteru Ļaudim.
1792. 7. aprīlis, Andrejs, vecāki: Drigula Pawel un Trīne no Graweriem, krustvecāki: Klungsta Andrejs no Alswanges, Čimas Jēkobs no Blinteniem, Šmīdre Ortija no Jaunas Muižas, Andiņe Bille no Alswanges.
1793. 10. aprīlis, Anna, vecāki: Kānes Krištops un Edde, krustvecāki: Kanes Anna, Kanes Grieta, Andiņa Anša, Kanes Mārtiņš, no Alswanges.
1794. 12. aprīlis, Maria, vecāki: Dekšnieka Lūkis un Trīne no Blinteniem, krustvecāki: Pīkšes Maria no Graweriem, Jaunarraja Edde no Guddiniekiem, Gatšes Šalms no Blinteniem, Anniņa Andrejs no Guddiniekiem.
1795. 13. aprīlis, Jurris, vecāki: Runģu Miķķelis un Maria no Jaunas Muižas, krustvecāki: Čūkste Jurris no Alswanges, Treidu Jannis no Dūrem, Naraiša Čappa no Bassiem, Bulkas Trīne no Blinteniem.
1796. 17. aprīlis, Mārtiņš, vecāki: Pidakšes Jannis un Tija, krustvecāki: Pidakšes Mārtiņš, Cērpa Adams, Pīkšes Edde, Pinkas Babba, no Adzam.
1797. 17. aprīlis, Luša, vecāki: Aizuppes Jānis un Grieta no Blinteniem, krustvecāki: Jaunas Muižas Waggarene Luša, Bulkas Maria no Guddiniekiem, Raušu Bērtuls no Graweriem, Aizuppes Ķēršte no Blinteniem.
1798. 19. aprīlis, Krišts, vecāki: Leišu Toms un Mārgieta no Guddiniekiem, krustvecāki: Škile Krišts no Alswanges, Naglas Adam no Graweriem, Udru Grieta no Bassiem, Kalnarraja Edde no Alswanges.
1799. 19. aprīlis, Jēkobs, vecāki: Muccinieka Krišts un Anna, krustvecāki: Kaltinieku Jēkobs, Šmīdre Jēkobs, Kaltinieku Grieta, Šmīdre Madde, no Bassiem.
1800. 24. aprīlis, Bērtulis, vecāki: Bāliņu Pēteris un Edde no Alswanges, krustvecāki: Runģu Bērtulis no Jaunas Muižas, Mauricu Jēkobs no Bassiem, Reinu Maria no Guddiniekiem, Struijes Katte no Bassiem.
1801. 24. aprīlis, Fricis, vecāki: Skrodero Lauris un Magdlien liberis hominibus, krustvecāki: Fricis Rymkewicis, Menģe Matčs, Dreimaņa Edde, Krodzinieka Līze, no Alswanges.
1802. 26. aprīlis, Madde, vecāki: Dimmas Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Cērpa Madde, Dekšņu Anna, Čuču Andrejs, Dekšņu Krišts, no Adzam.

Maijs

1803. 1. maijs, Mārtiņš, vecāki: Pūŗu Bērtuls un Katte, krustvecāki: Žogarraja Mārtiņš no Blinteniem, Witšu Pēteris, Tipše Ortija, Billes Edde, no Adzam.
1804. 1. maijs, Iewa, vecāki: Kauliņu Adam un Katte, krustvecāki: Laugala Iewa no Baznickunga Ļaudim, Gaišumu Trīne, Treide Bērtuls, Bumbulu Jānis, no Dūrem.
1805. 1. maijs, Līze, vecāki: Dunduru Inta un Mārgieta, krustvecāki: Dekšnieku Līze, Šwiķķu Anna, Ķelķu Miķķelis, no Alswanges.
1806. 1. maijs, Grieta, vecāki: Dekšņu Pēteris un Tija, krustvecāki: Witkupu Grieta no Klostero Ļaudim, Cērpa Kārlis, Šaltawalka Anna, Saltawalka Jēkobs, no Adzam.
1807. 3. maijs, Anna, vecāki: Gaiļu Jannis un Līze no Bassiem, krustvecāki: Lātšu Anna no Alswanges, Willploču Toms no Blinteniem.
1808. 8. maijs, Bērtul, vecāki: Kārkluppes Jēkobs un Mārgieta no Dūrem, krustvecāki: Meira Bērtuls no Jaunas Muižas, Drigula Miķķelis no Graweriem, Pidakšes Anna no Adzam, Wērsarraja Katte no Adzam.
1809. 8. maijs, Luša, vecāki: Menģe Jannis un Trīne, krustvecāki: Riwaggares Luša, Bāliņu Kattrīn, Zaļļameža Jannis, Šīļu Brencis, no Alswanges.
1810. 15. maijs, Trīne, vecāki: Šniķķera Jēkobs un Tija, krustvecāki: Šniķķera Trīne, Šniķķera Katte, Kauliņa Mārtiņš no Dūrem, Kulpju Šalms, no Graweriem.
1811. 16. maijs, Sophia Elisabeth, vecāki: Michaele Carolo Zorgewitz Textore un Ewa Elisabet Gregerin Catholicis, krustvecāki: Honorata Dna Elisabeth Hagen un Friderico Zorgewitz, no Alswanges.
1812. 25. maijs, Jēkobs, vecāki: Kunkula Miķķelis un Ilze, krustvecāki: Šmīdre Jēkobs, Naraiša Krists, Udru Grieta, Struijes Grieta, no Bassiem.
1813. 26. maijs, Matčs, vecāki: Runģu Joseps un Katrīn, krustvecāki: Wetšu Matčs, Runģu Pawils, Podiņu Katte, no Jaunas Muižas.
1814. 26. maijs, Līze, vecāki: Kubles Miķķelis un Trīne, krustvecāki: Lātšu Līze, Jakas Babba, Kubles Jēkobs, no Leijam.
1815. 29. maijs, Krišts, vecāki: Škitužu Peteris un Bille no Alswanges, krustvecāki: Tipšes Krišts no Adzam, Čimas Jēkobs no Guddiniekiem, Rungišu Mārgieta no Jaunas Muižas, Witkupu Maddale no Klostero Ļaudim.

Jūnijs

1816. 1. jūnijs, Anna, vecāki: Kebre Mārtiņš un Maria no Guddiniekiem, krustvecāki: Gulles Anna no Jaunas Muižas, Nikas Madale no Leijam, Wetšu Jēkobs no Guddiniekiem, Podiņu Jannis no Blinteniem.
1817. 5. jūnijs, Līze un Luša, vecāki: Muižarraja Adam un Katte, pirmā bērna krustvecāki: Muižarraja Līze, Muižarraja Pēteris, otrā bērna krustvecāki: Ulmu Luša, Muižarraja Jannis, no Blinteniem.
1818. 5. jūnijs, Katte, vecāki: Šlužes Ans un Madde, krustvecāki: Škille Katte, Šwiķķu Anna, Andiņa Pawals, Menģe Jānis, no Alswanges.
1819. 5. jūnijs, Charlota Lovisa, vecāki: Jurris Petkiewicz un Līze liberis hominib habitantibus sub aula Almahlen, krustvecāki: Charlota Alswangas Krodzinieka Meita, Ludovicus Monkiewicz de Alschwangen.
1820. 8. jūnijs, Miķķelis, vecāki: Nagla Iernests un Anna, krustvecāki: Kunkulu Miķķelis, Zvierbula Ans, Naraiša Čappa, Šmīdre Babba, no Bassiem.
1821. 9. jūnijs, Jānis, vecāki: Šwiķķu Pēteris un Grieta, krustvecāki: Šummata Jānis, Panta Ans, Skrīste Trīne, Spulģu Anna, no Alswanges.
1822. 12. jūnijs, Iewa, vecāki: Rungišu Mārtiņš un Anna, krustvecāki: Kunkulu Luša no Jaunas Muižas, Muccinieka Katrīn no Bassiem, Kaibas Pawilis no Guddiniekiem, Šwelmes Andrejs no Jaunas Muižas.
1823. 15. jūnijs, Jānis, vecāki: Klūje Andrejs un Mārgieta, krustvecāki: Dabbara Jānis, Būcmaņņa Mikkelis, Klūje Līze, Menge Anna, no Alswanges.
1824. 19. jūnijs, Ilze, vecāki: Zallameža Jannis un Maria, krustvecāki: Andiņu Ilze, Šīļu Maddale, Dreimaņa Jānis, Pūŗu Miķķelis, no Alswanges.
1825. 26. jūnijs, Krists, vecāki: Klungsta Jannis un Katte, krustvecāki: Klungsta Krists, Putkules Mārtiņš, Riwaggares Trīne, Padubja Grieta, no Alswanges.
1826. 26. jūnijs, Jānis, vecāki: Zarrina Jānis un Čappa, krustvecāki: Guddenieka Waggara Jānis Acatholicus, Jēres Adams, Anniņa Anna, Zarriņa Maria, no Guddiniekiem.
1827. 29. jūnijs, Pēteris, vecāki: Kandeŗa Iernests un Grieta, krustvecāki: Buntu Pēteris, Buļļu Jēkobs, Podiņu Līze, Kandeŗa Katte, no Guddiniekiem.

Jūlijs

1828. 3. jūlijs, Iewa, vecāki: Digaiņa Krišts un Trīne no Bassiem, krustvecāki: Ulmu Luša no Blinteniem, Lipšnu Čappa, Struijes Miķķelis no Bassiem, Lipšnu Andrejs no Graweriem.
1829. 3. jūlijs, Trīne, vecāki: Kunkula Andrejs un Katte, krustvecāki: Strēle Trīne, Buntu Maria, Kandeŗa Iernests, Buntu Adams, no Guddiniekiem.
1830. 10. jūlijs, Ilze, vecāki: Čuču Jēkobs un Maria no Adzam, krustvecāki: Menģe Ilze no Alswanges, Kārkluppes Trīne no Dūrem, Cērpa Kārlis no Adzam, Runģu Jēkobs no Jaunas Muižas.
1831. 17. jūlijs, Babba, māte: Ušiņu Maddale, krustvecāki: Aizgrawja Babba, Kaiķe Ķērste, Usiņu Jānis, no Leijam.
1832. 20. jūlijs, Kērste, vecāki: Kunduŗa Jorens un Katte, krustvecāki: Riwaggares Ķērste, Dreimaņņa Maria, Pērkona Anša, Teņņe Adams, no Alswanges.
1833. 22. jūlijs, Helena Veronica, vecāki: Patre Moyses Judea jam mortuo un Matre Rihwa Judea volonteut Infans Catholice baptizetur, krustvecāki: Helena Rodzewicz, Elisabetha Betkowicz, Samuel Zesingk (?), Jurras Slawintzki, Omnes de Alschwangen.
1834. 22. jūlijs, Grieta, vecāki: Liezona Kārlis un Ķērste no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Laugala Grieta, Warkala Iewa no Baznickunga Ļaudim, Kubles Jēkobs, Pulpju Jannis no Leijam.
1835. 24. jūlijs, Jēkobs, vecāki: Būcmaņa Krišts un Anna, krustvecāki: Būcmaņa Jēkobs, Klinģe Andrejs, Štiernas Katrīn, Klinģe Ķērste, no Alswanges.
1836. 27. jūlijs, Anna un Katte, vecāki: Būcmaņu Tom un Grieta, pirmā bērna krustvecāki: Strencela Anna, Būcmaņu Andrejs, otrā bērna krustvecāki: Būcmaņu Katte, Warkala Jannis, no Alswanges.

Augusts

1837. 7. augusts, Trīne, vecāki: Apes Anša un Katte, krustvecāki: Kalleja Trīne, Bambala Anna, Kublas Miķķelis, Pulpju Anša, no Leijam.
1838. 8. augusts, Dorotea Eleonora, vecāki: Georgio Michaele Kern un Anna Elisabeth Textore, krustvecāki: Dorothea Eleonora Behklerin, Anna Maria Hinerdorfin, Carolus Georgius Feürabend, Georgius Joannes Streit, Oes de Alschwangen.
1839. 11. augusts, Adam, vecāki: Pidilta Krišts un Katte, krustvecāki: Pidilta Adam, Pletšu Dawid, Lauklapse Ķērste no Reggen, pārējie no Alswanges.
1840. 14. augusts, Sophia Juliana, vecāki: Patre adultero Matwiey Iwanow un Matre Maria Montin quoq adultera, krustvecāki: Honoratus Dnus Fridericus Casimirus Stein superoeconomus Alschwangensis, Honorata Virgo Catharina Bidderin, Oes de Alschwangen.
1841. 14. augusts, Maria, vecāki: Jacobo Zurkowski un Anna parentes de Felixberg, krustvecāki: Maria Monkiewiczowna de Graweren, Teņņe Jēkobs no Alswanges.
1842. 14. augusts, Babba, vecāki: Gulbju Jānis un Katte, krustvecāki: Dārdedža Babba, Dārdedža Edde, Grawju Jānis, Truļļu Mārtiņš, no Leijam.
1843. 14. augusts, Grieta, vecāki: Joanne Zurkowski un Iewa, krustvecāki: Dimmas Grieta, Cērpa Madde, Dekšņu Jānis, no Adzam.
1844. 21. augusts, Līze, vecāki: Sniķera Kristops un Grieta, krustvecāki: Čūksta Līze no Alswanges, Šniķera Edde, Kulpju Šalms, Šniķķera Bencis, no Graweriem.
1845. 21. augusts, Katte, vecāki: Klungsta Jannis un Mārgieta, krustvecāki: Klungsta Katte, Riwagares Trīne, Andiņu Jannis, Klinģe Andrejs, no Alswanges.
1846. 21. augusts, Anna, vecāki: Kaniepewērpe Brencis un Maria, krustvecāki: Zarriņa Anna, Buļļu Maria, Jaunarraja Toms, no Guddiniekiem.
1847. 21. augusts, Anna, vecāki: Kaibutes Pawal un Ortija, krustvecāki: Rungišu Anna, Šmīdre Mārgieta, Šwelmes Andrejs, Runģu Jānis, no Jaunas Muižas.
1848. 25. augusts, Babba, vecāki: Kanninieka Jēkobs un Katte no Graweriem, krustvecāki: Kukšes Babba no Alswanges, Poļu Anna no Graweriem, Buntu Jannis no Dūrem.
1849. 28. augusts, Jēkobs, vecāki: Struijes Toms un Ķērste, krustvecāki: Kaltinieka Jēkobs, Muccinieka Mārtiņš, Kunkulu Ilze, Gaiļu Ķērste, no Bassiem.
1850. 29. augusts, Gottlieb, vecāki: Pīšļu gaudenais Jannis un Matre Ortija liberis hominibus, krustvecāki: Gottlieb Szuszynowa de Graweren, Padubju Bille, Pīšle Jēkobs, no Alswanges.

Septembris

1851. 4. septembris, Jannis, vecāki: Billes Tom un Katte, krustvecāki: Kārkluppes Jannis no Dūrem, Čutču Andrejs, Čutču Iewa, Cērpa Mārgieta, no Adzam.
1852. 4. septembris, Ans, vecāki: Kaibutes Jānis un Grieta, krustvecāki: Kaibutes Ans, Dubbena Jannis, Gulles Grieta, Kukšes Grieta, no Jaunas Muižas.
1853. 4. septembris, Trīne, vecāki: Leizariņa Andrejs un Grieta, krustvecāki: Šalmarraja Trīne no Alswanges, Kanninieka Maria, Sniķķera Jānis, Lipšņu Jānis, no Graweriem.
1854. 7. septembris, Christina Amalia, vecāki: Otone Friderico Kern Textore habitante un Aula Gudenieken un (mātes vārds nav minēts) Acatholicus, krustvecāki: Honorata Dna Christina Amalia Fleischerin Oeconomi de Graweren Uxor, Scharlota Mahlihen Fabri lignaru Uxor de Echkhoff, Dnus Joannes Georgius Pleinitz Molendinator Alschwange, Joannes Christophorus Hilbrandt Sartor.
1855. 8. septembris, Adam, vecāki: Weccwagara Pēteris un Babba, krustvecāki: Pažu Adam, Pulpju Anša, Bambales Anna, Apes Katte, no Leijam.
1856. 11. septembris, Bērtul, vecāki: Kandeŗa Matčs un Anna, krustvecāki: Raušu Bērtul, Strēļu Iernests no Guddiniekiem, Digaiņa Trīne, Žvierbulu Babba no Bassiem. 11. septembris, Jēkobs, vecāki: Gaišuma Šīmanis un Šappia, krustvecāki: Gaišuma Jēkobs, Kauliņu Adam, Treide Ilze, no Dūrem.
1857. 13. septembris, Fric, vecāki: Riwaggares Ans un Anna, krustvecāki: G.Dnus Fridericus Casimirus Stein Superoeconomus Alschwange tenuit pro co, Tiešnieša (Tieschniescha) Pēteris, Kundura Jorens, Ruddumu Gēda, Balandes Waggarene Trīne, no Alswanges.
1858. 18. septembris, Anša, vecāki: Antu Adam un Katte, krustvecāki: Šniķķera Anša no Graweriem, Ante Lūla, Kandeŗa Grieta, no Guddiniekiem.
1859. 18. septembris, Adam, vecāki: Tewiņu Brenc un Grieta, krustvecāki: Kandera Matčs no Guddiniekiem, Gaiļu Jēkobs, Mauricu Trīne, Mauricu Grieta, no Bassiem.
1860. 18. septembris, Anna, vecāki: Šprinģu Stenslaws un Anna de Birsen M.G.Dni de Buchholtz liberis hominibus, krustvecāki: Orsaka Anna de Lipaiken, Struijes Ilze, Struijes Miķķelis, Struijes Pēteris, no Bassiem.
1861. 20. septembris, Trīne, vecāki: Murinieka Jānis un Līze, krustvecāki: Honorata Virgo Catharina Bidderin ex Arce, Putkules Madde, Šniķķeŗa Anton, Menģe Jānis, no Alswanges.
1862. 22. septembris, Trīne, vecāki: Būriņu Jēkobs un Anna, krustvecāki: Būriņu Trīne, Liezona Katte no Baznickunga Ļaudim, Anužu Jorens, Škille Jannis, no Alswanges.
1863. 25. septembris, Jēkobs, vecāki: Bruweŗa Jorens un Anna, krustvecāki: Wecwagares Jēkobs, Pulpju Ans, Riwinieka Babba, Pulpju Maša, no Leijam.
1864. 28. septembris, Līze, vecāki: Billes Anše un Mārgieta, krustvecāki: Šalmara Līze no Alswanges, Tipšu Orte, Wēšerai Krists, Strīke Bērtuls no Alswanges, pārējie no Adzam.
1865. 28. septembris, Maria, vecāki: Prūšu Andrejs un Katrine, krustvecāki: Dreimaņņa Maria, Kniplok Kērsta, Kauliņa Jānis no Alswanges, pārējie no Dūrem.

Oktobris

1866. 2. oktobris, Brenc, vecāki: Kaltinieka Pēteris un Ķērste, krustvecāki: Kaltinieka Brenc, Šmīdru Jēkobs, Šmīdru Maria, no Bassiem.
1867. 2. oktobris, Jorens, vecāki Lūšu Mārtiņš un Edde, krustvecāki: Gēdžu Jorens, Požu Ulrikis, Šamišu Edde, no Šernaten.
1868. 2. oktobris, Trīne, vecāki: Meiŗa Andrejs un Ortija, krustvecāki: Kandeŗa Trīne, Podiņu Luša, Strēlu Krists, no Jaunas Muižas.
1869. 3. oktobris, Babba, vecāki: Dziedatja Jannis un Katte, krustvecāki: Jatinieka Babba, Waggara Līze hoe de arce Alschwangensi, Klunksta Jānis, Laugalla Jurris, hi et parentes no Baznickunga Ļaudim.
1870. 5. oktobris, Miķķelis, vecāki: Kaltinieka Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Struijes Miķķelis, Šmīdru Jānis, Gaiļu Līze, Digaiņa Grieta, no Bassiem.
1871. 9. oktobris, Adam, vecāki: Zarriņa Andrejs un Iewa, krustvecāki: Muižarraja Adam no Blinteniem, Šwelmes Pēteris, Buntu Maria, Anniņa Mārgieta, no Guddiniekiem.
1872. 9. oktobris, Miķķelis, vecāki: Kunkula Jannis un Babba, krustvecāki: Runģu Miķķelis, Kandera Matčs, Kunkulu Ilze, no Jaunas Muižas.
1873. 9. oktobris, Madde, vecāki: Naraiša Adam un Ortija, krustvecāki: Kalna Kebre Madde no Guddiniekiem, Smīdre Madde, Muccinieka Kristops, Naglas Adam, no Bassiem.
1874. 9. oktobris, Anna, vecāki: Būcmaņu Anša un Čappa, krustvecāki: Buntu Anna no Guddiniekiem, Klūģu Mārgieta, Ustupju Matčs, Kulbulu Adam, no Alswanges.
1875. 13. oktobris, Kārlis, vecāki: Pīšļu Brenc defuncto un Matre Babba no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Ego ipsemet Tenuit prom e Fridericus Zorgewitz Sacristianus un Honorata Dna Elisabeth Hagen.
1876. 16. oktobris, Jannis, vecāki: Warkala Pēter un Edde, krustvecāki: Leijas Waggara Jannis no Leijam, Joseps Baznic Kunga Muižu Puišis, Liezona Mārgieta, Laugalla Iewa, no Baznickunga Ļaudim.
1877. 23. oktobris, Miķķelis un Anna, vecāki: Būriņu Jēkobs un Līze, pirmā bērna krustvecāki: Clms Adm Rdus Dnus Michael Thiel Capellanus Alschwange, Brujatte Madde, otrā bērna krustvecāki: Klunkšta Anna, Služes Madde, no Alswanges.
1878. 23. oktobris, Jānis, vecāki: Rattinieka Inta un Katte no Blinteniem, krustvecāki: Šummata Jānis no Alswanges, Šniķķera Mārtiņš no Graweriem, Weccwaggares Grieta, Kanninieka Maria, no Graweriem.
1879. 26. oktobris, Judoeam Riwam cui Impositum Nomen Juliana Elisabeth, krustvecāki: Honorata Domina Juliana Hain Conjux Chirurgi Alschwange, Clms Adm Rds Dnus Thiel Vicarius Alschwangesis, Oetatis suoe ZW Annorum.

Novembris

1880. 1. novembris, Ilze, vecāki: Biggas Pawel un Trīne no Bassiem, krustvecāki: Treide Ilze no Dūrem, Brunu Maria no Graweriem, Witšu Brencis no Adzam, Kaibas Matīs no Guddiniekiem.
1881. 8. novembris, Miķķelis, vecāki: Klunksta Ans un Trīne, krustvecāki: Pērkona Miķķelis, Linkula Andrejs, Dižgala Trīne, Šīle Anna, no Alswanges.
1882. 13. novembris, Mārtiņš, vecāki: Wērsarraja Krišts un Tija, krustvecāki: Žogarraja Mārtiņš no Guddiniekiem, Tipšes Andrejs, Pīkšes Edde, no Adzam.
1883. 13. novembris, Ans, vecāki: Pūŗu Jēkobs un Madde, krustvecāki: Šaltawalka Ans, Cērpa Kārlis, Tipšes Trīne, no Adzam.
1884. 16. novembris, Pēteris, vecāki: Reina Jēkobs un Madde no Guddiniekiem, krustvecāki: Bāliņu Pēteris no Alswanges, Bullu Šander no Guddiniekiem, Bāliņu Katte no Alswanges, Kebru Edde no Guddiniekiem.
1885. 20. novembris, Pēteris, vecāki: Čukstu Anša un Babba, krustvecāki: Pantu Pēteris, Zwagula Mārtiņš, Kalnarraja Katte, no Alswanges.
1886. 24. novembris, Fridericus Joanne, vecāki: Georgio Joanne Abruschat Fabro un Maria Juliana Henselin Acatholicis, krustvecāki: M.G. Dnus Fridericus Casimiro Stein Superoeconomus Alschwange Levavit pro eo, Joannes Schultz Tabernator Alschwange, Jacobus Feirabend Sodalis Molendinatoris, H.V. Catharina Bidderin, Dna Gertrudis Pleinitzin Molendinatoris Alschwange Uxor.
1887. 27. novembris, Pēteris, vecāki: Muižarraja Jēkobs un Līze, krustvecāki: Muižarraja Pēteris, Ustupju Mattīs no Alswanges, Strauta Ķērste, no Blinteniem.

Decembris

1888. 1. decembris, Babba, vecāki: Sterras Šalms un Mārgieta, krustvecāki: Riwaggares Babba, Andiņu Ilze, Andiņu Ans, Brujata Pēteris, no Alswanges.
1889. 4. decembris, Andrejs, vecāki: Annužu Šalms un Grieta, krustvecāki: Leizariņa Andrejs no Graweriem, Lātšu Jannis, Andiņu Trīne, Kalnarraja Katte, no Alswanges.
1890. 4. decembris, Jannis, vecāki: Kriķe Jannis un Katte, krustvecāki: Jakas Jannis, Wamže Jannis, Bambales Anna, Kalleja Trīne, no Leijam.
1891. 4. decembris, Jannis, vecāki: Kulbulu Anša un Ilze, krustvecāki: Zarriņa Jannis no Graweriem, Būcmaņu Mattīs, Annužu Anna, Būcmaņu Anna, no Alswanges.
1892. 4. decembris, Jānis, vecāki: Pidakšes Mārtiņš un Anna, krustvecāki: Muižarraja Jānis no Blinteniem, Dabbara Pēteris, Saltawalka Miķķelis, Pinkas Andrejs, Dabbara Tija, Dabbara Anna, no Adzam.
1893. 11. decembris, Pawals, vecāki: Leizariņa Andrejs un Anna, krustvecāki: Runģu Pawals no Jaunas Muižas, Poļu Ērmannis, Dūres Trīne, Poļu Ortija, no Graweriem.
1894. 11. decembris, Fritc, māte: Pūŗu Maria, nequam Parente incognito, krustvecāki: G.D. Fridericus Casimirus Stein Superoeconomus Alschwange, Pūŗu Katte, no Alswanges.
1895. 12. decembris, Mārgieta, vecāki: Šwikke A…tons (nevar salasīt) un Anna, krustvecāki: Brūgata Margieta, Slūže Madde, Brūgata Ans, Panta Ans, no Alswanges.
1896. 13. decembris, Babba, vecāki: Appes Ērmans un Anna, krustvecāki: Kalleja Babba, Nikkas Babba, Jaunarraja Krists, Daugi Jēkobs, no Leijam.
1897. 22. decembris, Anna, vecāki: Klūģu Jannis un Bille, krustvecāki: Klunkšta Anna no Baznickunga Ļaudim, Klūģu Mārgieta, Teņņe Adam, no Alswanges.
1898. 25. decembris, Mārgieta, vecāki: Kebre Jannis un Grieta, krustvecāki: Bēņes Mārgieta, Kriķe Trīne, Wamže Jannis, Nikas Klaws, no Leijam.
1899. 25. decembris, Grieta, vecāki: Kebre Jannis un Ilze, krustvecāki: Šwelmes Grieta, Štrēle Anna, Buntu Andrejs, Runģu Jānis, no Guddiniekiem.

Hoc Anno in universum 155 baptizati.

Anno 1786.

Janvāris

1900. 1. janvāris, Trīne, vecāki: Žibje Jēkobs un Madde no Alswanges, krustvecāki: Lipšņu Babba, Raibules Mārgieta de Almalen, Klinģe Andrejs no Alswanges, Kundziņu Jānis de Almalen.
1901. 4. janvāris, Bērtul, vecāki: Kauliņu Jurris un Babba, krustvecāki: Treide Bērtuls, Kārklupes Šīmanis, Gaišumu Grieta, Rubeklu Tija, no Dūrem.
1902. 5. janvāris, Krists, vecāki: Jaunarraja Jānis un Maše, krustvecāki: Jaunarraja Krists, Dūdi (Duhdi) Andrejs, Krikke Anna, Jaunarraja Grieta, no Leijam.
1903. 5. janvāris, Madde, vecāki: Kanniperpja Pāwils un Babba, krustvecāki: Jaunarraja Madde, Kanniperpja Maria, Rungu Pāwils, no Guddiniekiem.
1904. 8. janvāris, Toms, vecāki: Čimas Jēkobs un Anna no Blinteniem, krustvecāki: Lātšu Toms no Alswanges, Prušu Toms no Dūrem, Kalarraja Iewa no Alswanges, Kautinu Katte no Blinteniem.
1905. 10. janvāris, Jorens, vecāki: Dauge Kristops un Babba, krustvecāki: Brūwera Jorens, Krikke Martiņš, Trulle Līze, Weccwaggares Grieta, no Leijam.
1906. 15. janvāris, Lūkis, vecāki: Bieranža Mattīs un Trīne, krustvecāki: Bieranža Lūkis, Annužu Jānis, Bieranža Grieta, Annužu Iewa, no Blinteniem.
1907. 15. janvāris, Maria, vecāki: Cērpa Kārlis un Trīne, krustvecāki: Čutču Maria, Dimmas Madde, Dabbara Pēteris, Pūŗu Jēkobs, no Adzam.
1908. 15. janvāris, Mārgieta, vecāki: Menģe Matčs un Grieta, krustvecāki: Pantu Mārgieta, Kanes Grieta, Pūŗu Brencis, Andiņu Andrejs, no Alswanges.
1909. 17. janvāris, Jānis, vecāki: Jaunarraja Adam un Grieta, krustvecāki: Kaniepewērpe Brencis, Upleija Inta, Runģu Madde, Upleija Maria, no Guddiniekiem.
1910. 22. janvāris, Jorens, vecāki: Aizgrawja Pēteris un Grieta, krustvecāki: Aizgrawja Jorens, Kalleja Jannis, Apes Babba, Dauģa Bille, no Leijam.
1911. 22. janvāris, Ans, vecāki: Sterras Jānis un Maria, krustvecāki: Sterras Ans, Riwagares Andrejs, Šwiķķu Trīne, Padubju Katte, no Alswanges.
1912. 22. janvāris, Juliana, vecāki: Jannis Kiewju Wīrs un Trīne Acatholicis, krustvecāki: M.G. Dna Juliana Sophia Steinin Superoeconomi Conjuge, Tiesneša Madde, Gedards Pilles Waggaris, Ans Kiewju Wīrs, no Alswanges.
1913. 22. janvāris, Tija, vecāki: Billes Ats un Anna, krustvecāki: Dekšnu Tija, Dabbara Anna, Wērsarraja Krišts, Dabbara Pēteris, no Adzam.
1914. 23. janvāris, Ans, vecāki: Grabja Adams un Anna, krustvecāki: Zittiņu Ans, Grabju Indrikis, Grabja Līze, no Almahlen.
1915. 24. janvāris, Madde, vecāki: Skile Krišts un Grieta, krustvecāki: Andiņu Madde, Lezona Ķērste no Baznickunga Ļaudim, Brujata Pēter, Šwiķķu Adam, no Alswanges.
1916. 24. janvāris, Ilze, vecāki: Katlāpja Andrejs un Maria, krustvecāki: Jenkas Ilze, Žibju Katte, Rungu Jānis, Meire Andrejs, no Jaunas Muižas.
1917. 25. janvāris, Pēteris, vecāki: Bāliņu Jēkobs un Iewa, krustvecāki: Diņņu Pēteris no Jamaiķiem, Muižarraja Jurris, Pīšļu Anna no Baznickunga Ļaudim, Mužarraja Katte, no Blinteniem.

Februāris

1918. 2. februāris, Toms, vecāki: Dekšnieka Anša un Līze no Alswanges, krustvecāki: Remešu Andrejs no Graweriem, Sterras Matčs no Baznickunga Ļaudim, Billes Trīne no Adzam, Dunduru Mārgieta no Alswanges.
1919. 2. februāris, Jēkobs, vecāki: Muižarraja Adams un Edde no Blinteniem, krustvecāki: Teņņe Jēkobs no Alswanges, Strēle Ans no Jaunas Muižas, Sniķķera Anna no Graweriem, Muccinieka Līze no Bassiem.
1920. 5. februāris, Andrejs, vecāki: Brunu Krišts un Anna no Graweriem, krustvecāki: Klunksta Andrejs no Alswanges, Kautiņa Adams no Blinteniem, Sterras Anna no Baznickunga Ļaudim, Kandera Babba no Jaunas Muižas.
1921. 5. februāris, Jannis, vecāki: Putkules Pēteris un Maria, krustvecāki: Škille Jannis, Dreimaņa Anša, Riwaggares Babba, Andiņu Trīne, no Alswanges.
1922. 5. februāris, Jānis, vecāki: Leizariņa Adams un Maria no Graweriem, krustvecāki: Dūres Jānis no Graweriem, Cērpa Kārlis no Adzam, Klinge Anna no Alswanges, Pīšļu Anna no Baznickunga Ļaudim.
1923. 5. februāris, Edde, vecāki: Riwinieka Jānis un Babba, krustvecāki: Grawju Edde, Wamžes Grieta, Kalleja Jannis, no Leijam.
1924. 8. februāris, Toms, vecāki: Kīšu Brencis un Grieta, krustvecāki: Kīšu Toms no Graweriem, Škitužu Pēter no Alswanges, Pidakšes Katte no Adzam, Rungišu Mārgieta no Jaunas Muižas.
1925. 12. februāris, Pēteris, vecāki: Grawju Ans un Edde, krustvecāki: Aizgrawju Pēteris, Pulpju Ans, Gulbju Trīne, Grawju Ķērste, no Leijam.
1926. 12. februāris, Jannis, vecāki: Bēņes Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Wamže Jannis, Jakas Jannis, Riwinieka Katte, Wamže Ortija, no Leijam.
1927. 12. februāris, Ans, vecāki: Menģe Jānis un Iewa, krustvecāki: Dekšnieka Ans, Teņņe Jēkobs, Putkules Madde, Rudumu Līze, no Alswanges.
1928. 15. februāris, Andrejs, vecāki: Weccwagares Jēkobs un Līze, krustvecāki: Leizariņa Andrejs, Šniķķera Adams, Kanninieka Maria, Lipšņu Čappa, no Graweriem.
1929. 28. februāris, Čappa, vecāki: Bāliņa Krišts un Grieta no Blinteniem, krustvecāki: Buntu Čappa no Graweriem, Štrauta Katte no Blinteniem, Kebre Jannis no Guddiniekiem, Aizuppes Matčs no Blinteniem.

Marts

1930. 5. marts, Matčs, vecāki: Sprīstiķa Jannis un Mārgieta, krustvecāki: Sprīstiķu Matčs, Leizariņa Jēkobs, Remešu Maria, no Graweriem.
1931. 9. marts, Fridrikis, vecāki: Warkalla Jannis un Trīne no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Fridrikis Rimkewicis, Būcmaņu Toms, Klūģu Līze, Būcmaņu Anna, no Alswanges.
1932. 12. marts, Ķēršte, vecāki: Jaunarraja Krišts un Babba, krustvecāki: Pulpju Ķēršte, Beņes Mārgieta, Grawja Edde, Kriķe Ans, Pulpju Anša, no Leijam.
1933. 12. marts, Madde, vecāki: Kārklupes Jānis un Trīne no Dūrem, krustvecāki: Witkupju Madde no Klostero Ļaudim, Dekšņu Anna no Adzam, Gaišumu Jēkobs no Dūrem, Tipšes Krišts no Adzam.
1934. 18. marts, Jorens, vecāki: Dārdedža Krišts un Babba, krustvecāki: Bruweŗa Jorens, Pulpju Ans, Dauģa Ans, no Leijam.
1935. 19. marts, Jēkobs, vecāki: Zwagula Mārtiņš un Grieta, krustvecāki: Kalnarraja Jēkobs, Andiņa Anša, Riwaggares Babba, Andiņa Bille, no Alswanges.
1936. 22. marts, Miķķelis, vecāki: Pletšu Jānis un Tāle, krustvecāki: Ķelķe Miķķelis, Pūŗu Mattīs, Pūŗu Līze, Pletšu Trīne, no Alswanges.
1937. 28. marts, Fridericus Casimirus, vecāki: Joanne Jacobo Meyer Tabernatore Gudenecensi un Maria Sibilla Zakoytajowska, krustvecāki: Fridericus Casimirus Stein Superoeconomus Alschwangensis, H. Virgo Catharina Bidderin, Joanes Schultz Tabernator Alschwangensis, H. Virgo Anna Reymersin.

Aprīlis

1938. 2. aprīlis, Ilze, vecāki: Padubja Tom un Grieta, krustvecāki: Kunkulu Ilze no Bassiem, Pīšļu Anna no Baznickunga Ļaudim, Padubju Bērtuls, Teņņe Jēkobs no Alswanges.
1939. 2. aprīlis, Bērtul, vecāki: Andiņa Toms un Ķērste, krustvecāki: Štriķe Bērtul, Andiņa Mārtiņš, Annužu Grieta, no Alswanges.
1940. 6.aprīlis, Līze, vecāki: Tipša Bertelis un Orte no Adzam, krustvecāki: Prūše Līze, Kārklupi Jānis no Dūrem.
1941. 9. aprīlis, Toms, vecāki: Pūŗu Janni un Orša no Adzam, krustvecāki: Prušu Toms, Tipše Krists, Weršarraja Tija, Pūŗu Ortija.
1942. 26. aprīlis, Jānis, vecāki: Ruduma Inte un Gēde no Alswanges, krustvecāki: Rīwaggar Jānis, Kundaru Joris (Johris), Rīwaggaris Ans, Kelke Madde, Plece Ewa, no Alswanges.
1943. 30. aprīlis, Jānis, vecāki: Bumbulu Jurris un Maria, krustvecāki: Kauliņu Jānis, Bumbulu Jānis, Kauliņu Ilze, no Dūrem.
1944. 30. aprīlis, Grieta, vecāki: Bruweŗa Gierts un Katrīne, krustvecāki: Jaunarraja Grieta, Nikas Maddale, Kriķe Reķķis, Jakas Brencis, no Leijam.

Maijs

1945. 2. maijs, Jānis, vecāki: Pulpju Anša un Maša, krustvecāks: Pulpju Jannis no Leijam.
1946. 3. maijs, Anna, vecāki: Jannišu Jannis un Trīne, krustvecāki: Pīšļu Anna no Baznickunga Ļaudim, Štrencele Ilze, Pūŗu Jēkobs, Šalmarraja Adams, no Alswanges.
1947. 14. maijs, Jānis, vecāki: Dauģe Jēkobs un Bille, krustvecāki: Dauģe Jānis, Kaiķe Krištops, Bēņes Trīne, Kriķe Maddale, no Leijam.
1948. 14. maijs, Babba, vecāki: Guļļu Andrejs un Grieta no Jaunas Muižas, krustvecāki: Dūres Babba no Graweriem, Truļļu Trīne no Alswanges, Pidakše Jānis no Jaunas Muižas.
1949. 21. maijs, Carolus, vecāki: Liezene Goren un Ewa, krustvecāki: Perillustris ac Reverendissimus Dominus Carolus Burzynski Canonicus Cathedralis Livoniensis Parochus Alschwangensis, Warkali Peteris, Bāliņe Kristops, Wārkali Trīne, Rīwaggari Babbe, Parentes supra scripti infantis sunt subditi hujus Parochie.
1950. 21. maijs, Dawid, vecāki: Liesene Carl un Kērste, krustvecāki: Liezene Dawid, Škīli Griet.
1951. 23. maijs, Joannes Georgius, māte: illegitimo Thoro Seilicet ex Matre Elisabehta Remtor, krustvecāki: Joannes Georgius Abroschaht, Laugele Miķķel, Laugala Anna.
1952. 25. maijs, Jānis, vecāki: Leizariņa Kristops un Ilze, krustvecāki: Leizariņa Andrejs, Reina Jēkobs no Guddiniekiem, Buntu Trīne, Leizariņa Maria, no Graweriem.
1953. 25. maijs, Jēkobs, vecāki: Billes Brencis un Katte, krustvecāki: Čuču Jēkobs, Cerpe Brencis, Dimmas Grieta, Čuču Iewa, no Adzam.
1954. 25. maijs, Mattīs, vecāki: Kautiņu Anša un Grieta no Blinteniem, krustvecāki: Štrēļu Mattīs no Guddiniekiem, Brūnu Anša no Graweriem, Būcmaņu Maria no Alswanges, Zundes Maria no Guddiniekiem.
1955. 25. maijs, Maria, vecāki: Jaunarraja Mārtiņš un Babba, krustvecāki: Ķakišu Maria no Marren, Bumbuļu Grieta, Treidu Jannis, Jaunarraja Inta, no Dūrem.
1956. 25. maijs, Ilze, vecāki: Witšu Jannis un Katte no Adzam, krustvecāki: Kalnu Ilze no Marren, Gailu Līze no Bassiem, Kalna Jurris no Marren.
1957. 28. maijs, Jecob, vecāki: Zarriņe Krist un Anna no Guddiniekiem, krustvecāki: Kunkule Jecob, Strēļi Mattās, Kunkule Katt no Guddiniekiem, Genkes Andres no Jaunas Muižas.
1958. 31. maijs, Bērtulis, vecāki: Tipš Ādam un Maria no Adzam, krustvecāki: Drīguļu Bērtulis, Šnikkeŗa Trīne no Graweriem, Tipš Bērtulis no Adzam.

Jūnijs

1959. 5. jūnijs, Catharina Lovisa, vecāki: Pūri Jānis Skroderis un Luše no Alswanges, krustvecāki: D. Fridericus Casimirus Stein Superoeconomus Alschwangensis un honorata Virgo Catharina nata Bidderin, Wārkali Peteris, Pruše Līze.
1960. 6. jūnijs, Adam, vecāki: Šprīstiķu Krištops un Līze, krustvecāki: Naglas Adam, Šprīstiķu Jannis, Annužu Ilze, no Graweriem.
1961. 10. jūnijs, Juliana Sophia, vecāki: Carolo Leberecht Alberti Tabernatore Felixbergensi un Anna Elisabehta, krustvecāki: Honorata Domina Juliana Sophia Steinin, Honorata V. Catharina Bidderin, D. Fridericus Mathias Fleischer.
1962. 13. jūnijs, Iewa, vecāki: Ūdure (Uhdure) Jūri un Grieta, krustvecāki: Naggle Iewa, Kunkele Mikkelis no Bassiem, Kaltenieke Jēcob, Sarringe Toms, Kukše Griet, Ūdre Katt.
1963. 22. jūnijs, Griet, vecāki: Kalleij Walds un Maria no Allmahlen, krustvecāki: Dimmas Griet, Pauri Griet, Kallej Līze, Pīšli Jecob, Liedzin Dāwid, Kallej Jān.
1964. 25. jūnijs, Jurris, vecāki: Gatšes Bērtul un Anna no Blinteniem, krustvecāki: Udru Jurris no Bassiem, Aizuppes Adams no Blinteniem, Remešu Maria no Graweriem.
1965. 25. jūnijs, Katte, vecāki: Linkula Andrejs un Babba, krustvecāki: Klunksta Katte, Klunksta Trīne, Pupkules Mārtiņš, Sterras Jānis, no Alswanges.
1966. 25. jūnijs, Katte, vecāki: Šalmarraja Jannis un Līze, krustvecāki: Škille Katte, Brujata Grieta, Kulbula Adams, Štrīķe Bērtulis, no Alswanges.
1967. 29. jūnijs, Pēteris, vecāki: Dures Jēkobs un Grieta no Dūrem, krustvecāki: Warkala Pēteris no Baznickunga Ļaudim, Šwiķķe Adams no Alswanges, Kukšes Babba no Dūrem.
1968. 29. jūnijs, Andrejs, vecāki: Rubekla Inta un Līze no Dūrem, krustvecāki: Kārkluppes Andrejs no Dūrem, Bulkas Krištops no Blinteniem, Rubeklu Tija no Dūrem, Bulkas Anna no Blinteniem.

Jūlijs

1969. 2. jūlijs, Maddale, vecāki: Usiņu Jānis un Ortija, krustvecāki: Nikkas Maddale, Jakas Adam, Apes Anna, Dauģu Bille, no Leijam.
1970. 2. jūlijs, Trīne, vecāki: Dižgala Matčs un Babba, krustvecāki: Pletšu Trīne, Bunģu Trīne, Pilles Antons, no Alswanges.
1971. 2. jūlijs, Grieta, vecāki: Paža Adam un Gēda, krustvecāki: Wamžu Grieta, Riwinieka Babba, Bēņes Miķķelis, Weccwaggares Anša, no Leijam.
1972. 4. jūlijs, Anna, vecāki: Kallej Špric un Maria, krustvecāki: Kundziņi Babbe, Kallej Līze, Kallej Mikkelis, Pūri Jēcobs, no Allmahlen.
1973. 5. jūlijs, Joseph, vecāki: Antonio Szyrkowski un Agatha et liberis de Bassen, Supradictum baptizatum Nomine mes tevavit ex Sacro Fonte Sorgewitz Aditius Ecclesia hujatis, Sequentibus tostibus: Michaele Szyrkowski, Andrea Urbanowiz, Pūri Luše, Kandari Anne.
1974. 12. jūlijs, Jānis, vecāki: Štruj Ādam un Ilze, krustvecāki: Struj Jānis, Struj Jēcobs, Struj Tīģe, no Bassiem.
1975. 16. jūlijs, Ortija, vecāki: Wetše Matčs un Anna no Guddiniekiem, krustvecāki: Zwierbul Ortija no Bassiem, Zwierbul Anš, Remste Līze, Ģērjs Mārgieta.
1976. 22. jūlijs, Brencis, vecāki: Ģrikke Jacob un Babba, krustvecāki: Kesteri Brencis no Leijam, Muiža Trīne, Muiža Iew.
1977. 23. jūlijs, Tom, vecāki: Dekšnieka Andrejs un Katte no Alswanges, Būcmaņu Tom, Būcmaņu Jannis no Alswanges, Lipšņu Babba, Poļu Edde no Graweriem.
1978. 30. jūlijs, Jannis, vecāki: Bumbulu Anša un Anna, krustvecāki: Treide Jannis, Bumbulu Miķķelis, Jaunarraja Babba, no Dūrem.
1979. 30. jūlijs, Anna, vecāki: Remešu Anša un Līze, krustvecāki: Gatšes Anna no Blinteniem, Kaibutu Grieta no Jaunas Muižas, Riwaggares Brencis no Alswanges, Kaibutu Ans no Jaunas Muižas, vecāki no Graweriem.
1980. 30. jūlijs, Jannis, vecāki: Ozola Andrejs un Babba, krustvecāki: Lūšu Jannis, Šprunku Iernests, Ķeppe Līze, Rēdes Trīne, no Sernahten.

Augusts

1981. 6. augusts, Grieta, vecāki: Pinte Brenc un Līze, krustvecāki: Dāditše Līze, Bieņjs Mārģe, Klāwe Līze, Kaiķe Bērtels, Grawe Pēteris, no Leijam.
1982. 13. augusts, Jorens, vecāki: Kriķu Reķķis un Ortija, krustvecāki: Annužu Jorens no Alswanges, Wamže Mārtiņš, Dārdedža Babba, Kaiķe Katte, no Leijam.
1983. 13.augusts, Edde, vecāki: Jaunarraja Jānis un Anna, krustvecāki: Jaunarraja Edde, Jaunarraja Adams, no Guddiniekiem.
1984. 13. augusts, Trīne, vecāki: Kautiņu Adam un Katte no Blinteniem, krustvecāki: Zarriņa Trīne no Guddiniekiem, Brunu Anna no Graweriem, Klungšta Jānis no Baznic Kunga Ļaudim, Šmīdre Indrikis no Jaunas Muižas.
1985. 21. augusts, Jānis, vecāki: Kēbri Andre un Babbe, krustvecāki: Kebri Jān, Kaņepēp Babbe, no Guddiniekiem.
1986. 24. augusts, Orte, vecāki: Runģi Josep un Katrin no Guddiniekiem, krustvecāki: Wecše Ann, Kaņeper Ilze, Bulli Juris, Ruddenis (?) Jēkobs.
1987. 30. augusts, Babba, vecāki: Runģu Miķķelis un Maria no Jaunas Muižas, krustvecāki: Kunkulu Babba no Guddiniekiem, Stempele Čappa no Bassiem, Treide Jannis, Gaišumu Šīmenis no Dūrem.

Septembris

1988. 3. septembris, Toms, vecāki: Ūstupi Matīs un Anna no Alswanges, krustvecāki: Būcmanni Toms, Pūri Šawicki, Būcmaņi Toms, Būcmanni Čappa, Paduppe Trīne.
1989. 8. septembris, Anna Maria, vecāki: Petro Augusti un Agnete no Adzam, krustvecāki: Anna Benigna Froschin, Simon Šmalski et Pawlowski.
1990. 10. septembris, Jēkobs, vecāki: Kauliņu Pēteris un Trīne no Dūrem, krustvecāki: Runģu Jēkobs no Jaunas Muižas, Wērsarraja Krišts no Adzam, Treidu Katte no Dūrem, Billes Katte no Adzam.
1991. 10. septembris, Jannis, vecāki: Mauricu Jēkobs un Grieta no Bassiem, krustvecāki: Zarrina Jannis no Guddiniekiem, Bāliņu Pēteris no Alswanges, Bullu Maria no Guddiniekiem, Dabbara Anna no Adzam.
1992. 17. septembris, Adam, vecāki: Andiņa Miķķelis un Ilze, krustvecāki: Dziedataja Jannis, Liezona Jorens no Baznickunga Ļaudim, Riwaggares Brencis, Andiņu Mārtiņš, no Alswanges.
1993. 17. septembris, Grieta, vecāki: Kalleja Jannis un Babba, krustvecāki: Aizgrawja Grieta, Wecwaggares Anna, Lātšu Krists, Bēņes Miķķelis, no Leijam.
1994. 17. septembris, Līze un Trīne, vecāki: Zittiņu Ulrikis Acatholico un Babba Catholica de territorio Almahlen (krustvecāki nav minēti).
1995. 21. septembris, Babbe, vecāki: Kārklupe Andreš un Grieta no Dūrem, krustvecāki: Jaunaraj Babbe, Kaibutte Iewa, Kaibutte Ans.
1996. 21. septembris, Pēteru, vecāki: Āniņ Ādam un Marenc no Guddiniekiem, krustvecāki: Pīkšķe (Pihkschķe) Pēter, Zēriņe (Zehriņe) Trīne, Āzop (Ahzop) Ādam.
1997. 24. septembris, Kārlis, vecāki: Klinģe Andrejs un Katte, krustvecāki: Klunkšta Jannis, Riwaggares Andrejs, Žibju Anna, Klinģu Maria, no Alswanges.
1998. 24. septembris, Iewa, vecāki: Būcmaņa Jannis un Anna, krustvecāki: Kalnarraja Ewa, Žibju Līze, Būcmaņu Toms, no Alswanges.
1999. 26. septembris, Grieti, vecāki: Būcmannu Mattīs un Katt no Alswanges, krustvecāki: Būcmannu Griet, Wārkali Pēter, Kurbuli Ādam, Wārkali Trīne, Anna Regina Mehterin.

Oktobris

2000. 1. oktobris, Ortija, vecāki: Muccinieka Jēkobs, un Grieta no Bassiem, krustvecāki: Kaibutu Ortija no Jaunas Muižas, Pidakšes Katte no Adzam, Šmīdru Čappa no Bassiem, Pinkas Babba no Adzam.
2001. 1. oktobris, Adam, vecāki: Štrīķe Anša un Kattrīn, krustvecāki: Kulbulu Adam, Šīle Inta, Brujata Grieta, Riwaggares Luša, no Alswanges.
2002. 8. oktobris, Anša, vecāki: Reides Asmus un Trīne, krustvecāki: Ozola Anša, Pešķe Kaspars, Ragga Maria, Muižu Anna, no Šehrnaten.
2003. 15. oktobris, Pēteris, vecāki: Kulbulu Jannis un Līze, krustvecāki: Brujatta Pēteris, Putkules Mārtiņš, Kulbulu Ilze, Kinķe Ilze, no Alswanges.
2004. 15. oktobris, Ilze, vecāki: Pīšļu Jannis Gaudenais un Ortija liberis hominibus, krustvecāki: Aizputes Ilze, Gottlieb Schuschik, Klunksta Jānis no Baznickunga Ļaudim, Čučes Andrejs no Adzam.
2005. 22. oktobris, Jānis, vecāki: Jaunarraja Toms un Madde no Guddiniekiem, krustvecāki: Struijes Jānis no Bassiem, Kandera Matčs no Jaunas Muižas, Zarriņa Čappa, Raušu Ortija, no Guddiniekiem.
2006. 22. oktobris, Grieta, vecāki: Strauta Jānis un Katte no Blinteniem, krustvecāki: Bāliņu Grieta no Alswanges, Poļu Anna no Graweriem, Dubbena Inta no Jaunas Muižas, Padubja Andrejs no Alswanges.
2007. 25. oktobris, Jēkabs, vecāki: Būcmannu Mikkel un Anna no Alswanges, krustvecāki: Tiņņe Jēkob, Wakkali Pēteris, Tiņņe Katt, Strence Edde.
2008. 26. oktobris, Maria, vecāki: Katlāpji Jānis un Katte no Guddiniekiem, krustvecāki: Mautše Mari, Strēle Mattīs.
2009. 29. oktobris, Ilze, vecāki: Kulpju Jēkobs un Anna no Graweriem, krustvecāki: Kebre Ilze no Guddiniekiem, Kinķe Gēda no Alswanges, Podiņu Jannis no Jaunas Muižas, Bāliņu Pēteris no Blinteniem.

Novembris

2010. 1. novembris, Iewa, vecāki: Lātšu Mārgieta un Toms, krustvecāki: Kalnarraja Iewa, Kulbulu Anna, Salmarraja Jannis, Menģe Jānis, no Alswanges.
2011. 1. novembris, Grieta, vecāki: Sterras Anša un Anna no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Sterras Grieta no Baznickunga Ļaudim, Drigula Ķērste no Graweriem, Putkules Mārtiņš, Pūru Brencis no Alswanges.
2012. 5. novembris, Ans, vecāki: Rēne (Rehne) Anš un Maria no Guddiniekiem, krustvecāki: Zwerbulu Ans no Bassiem, Ūstoppe Jānis, Zierbulu Madde, Kaltinieku Ortija.
2013. 12. novembris, Andrejs, vecāki: Zaļļameža Jannis un Bille, krustvecāki: Riwaggares Andrejs, Teņņe Jannis, Sterras Trīne, Dārdedža Grieta, no Alswanges.
2014. 12. novembris, Trīne, vecāki: Gaišumu Pēteris un Grieta no Dūrem, krustvecāki: Struijes Trīne no Bassiem, Wērsarraja Babba no Adzam, Zarriņa Andrejs no Graweriem, Dubbena Inta no Jaunas Muižas.
2015. 14. novembris, Maria, vecāki: Sniķķere Adam un Trīne no Graweriem, krustvecāki: Sniķķere Mari, Zarriņe Matčs, Naggle Babb, Naggle Pēter, Wečče Waggara Līze.
2016. 15. novembris, Adam, vecāki: Anniņu Andrejs un Anna, krustvecāki: Kautiņu Adam, Anniņu Iernests, Zarrina Čappa, Zarriņa Maria, no Guddiniekiem.
2017. 15. novembris, Joseps, vecāki: Laugalla Miķķelis un Iewa no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Muižu Joseps ex domo Parochiali, Kauliņu Jān no Dūrem, Warkala Edde no Baznickunga Ļaudim, Bumbulu Anna no Dūrem.
2018. 19. novembris, Pēteris, vecāki: Naggles Brenc un Mārģet no Bassiem, krustvecāki: Buntu Pēteris, Būcmanni Mattīs, Buntu Mari, Zwierbule Trīne.
2019. 21. novembris, Miķķelis, vecāki: Strīķe Anša un Grieta no Guddiniekiem, krustvecāki: Struijes Miķķelis no Bassiem, Treidu Bērtulis no Dūrem, Kārkluppes Trīne no Dūrem, Buļļu Maria no Guddiniekiem.
2020. 21. novembris, Jēkobs, vecāki: Strēļu Iernests un Līze, krustvecāki: Bulkas Jēkobs, Reinu Inta, Runģu Katrīn, Kaniepewērpe Ilze, no Guddiniekiem.
2021. 21. novembris, Jānis, vecāki: Wecckrogu Bērtmejs un Ilze, krustvecāki: Leijas Jānis, Zļikte (?) Jurris, Muižu Bīne, no Todaischen.
2022. 22. novembris, Jānis, vecāki: Pīkšes Mikkelis un Maria no Graweriem, krustvecāki: Klunkste Jānis no Baznic Kunga Laudim, Pūru Jann, Kandre Griet, Tčūkste Līze.
2023. 22. novembris, Krists, vecāki: Kallej Jān un Trīne no Leijam, krustvecāki: Jaunare Krists, Āpes Pēteris, Wamže Griet, Bambules Anna.
2024. 26. novembris, Kristops, vecāki: Podiņ Andrēs un Līze no Jaunas Muižas, krustvecāki: Žibje Kristops, Pīkše Mikkelis, Zēriņe Matčs, Zēriņe Griet, Runge Katrin.

Decembris

2025. 3. decembris, Jēkobs, vecāki: Bruweŗa Jānis un Edde, krustvecāki: Kubles Jēkobs, Jaunarraja Jānis, Pulpju Ķēršte, Kalleja Babba, no Leijam.
2026. 3. decembris, Anton, vecāki: Renšte Pawals un Madde, krustvecāki: Struijes Anton, Zwierbula Ans, Naraiša Ortija, Kaltinieka Katrīn, no Bassiem.
2027. 3. decembris, Čappa, vecāki: Wērsarraja Krišts un Tija, krustvecāki: Gaišuma Čappa no Dūrem, Dekšņu Tija, Saltawalka Miķķelis, Dabbara Pēteris, no Adzam.
2028. 5. decembris, Katte, vecāki: Kunkula Adam un Anna no Bassiem, krustvecāki: Ante Katte no Blinteniem, Šwelmes Ilze no Jaunas Muižas, Ūdru Jurris, Šmīdre Jānis, no Bassiem.
2029. 10. decembris, Trīne, vecāki: Prūšu Toms un Līze no Dūrem, krustvecāki: Prūšu Trīne no Dūrem, Tipšes Ortija no Adzam, Bambales Krists no Leijam, Pūŗu Miķķelis no Alswanges.
2030. 10. decembris, Grieta, vecāki: Truļļu Miķķelis un Edde no Alswanges, krustvecāki: Kaibutu Grieta no Jaunas Muižas, Dimmas Ortija no Adzam, Dekšnieka Andrejs no Alswanges, Dūres Mārtiņš no Graweriem.
2031. 14. decembris, Martin, vecāki: Bunte Ādam un Ilze no Dūrem, krustvecāki: Pīkše Martin, Ūstupje Jānis, Reine Anšs (Anšch), Deksne (Deksne) Kērste, Kinķe Marget.
2032. 17. decembris, Ortija, vecāki: Ūdru Andrejs un Katte no Bassiem, krustvecāki: Witšu Ortija no Adzam, Kunkulu Katte no Jaunas Muižas, Rensta Anša no Bassiem, Lipšņu Jannis no Graweriem.
2033. 20. decembris, Anna, vecāki: Anniņe Anšs un Mārget no Guddiniekiem, krustvecāki: Strēle Anne no Jaunas Muižas, Anniņe Andres, Strīke Ādams, Zerriņe Mari.
2034. 25. decembris, Toms, vecāki: Šīle Int un Kērste no Alswanges, krustvecāki: Billis Toms, Strīke Anšs, Klunkste Brenč, Kulbule Ilz.
2035. 31. decembris, Anša, vecāki: Pinkas Adam un Anna no Adzam, krustvecāki: Bumbulu Anša no Dūrem, Muccinieka Jurris no Bassiem, Laugala Katte no Baznickunga Ļaudim, Dimmas Madde no Adzam.

Hoc Anno in universum baptizati 137.

Anno 1787.

Janvāris

2036. 1. janvāris, Trīne, vecāki: Muižerai Ādam un Katte no Blinteniem, krustvecāki: Zarriņe Trīne, Ulme Luš, Anniņe Ērnest, Baliņe Jēkob.
2037. 3. janvāris, Anne, vecāki: Dimmas Pāwelis un Madde no Adzam, krustvecāki: Šunše Anne no Klosteŗa Ļaudim, Billes Brenč, Kallanieke Brenč.
2038. 6. janvāris, Maria, vecāki: Michaele Žorkowski un Anna, krustvecāks: Agatha Žorkowska habitant in Adsen.
2039. 6. janvāris, Griet, vecāki: Wārkali Mikkel un Grieta no baznīčkunga ļaudim, krustvecāki: Tiesnešas Griet, Tas Tiešnas Tēws Joseps Bazničkunga Kalps, Būčmanni Mattīs.
2040. 7. janvāris, Grieta, vecāki: Dagala Jurris un Grieta no Dūrem, krustvecāki: Billes Maria no Adzam, Saltawalka Miķķelis, Billes Jānis no Adzam.
2041. 10. janvāris, Ortija, vecāki: Podiņa Jannis un Luša no Jaunas Muižas, krustvecāki: Meire Ortija no Jaunas Muižas, Kebre Babba no Guddiniekiem, Kulpju Jēkobs no Graweriem, Kārkluppes Andrejs no Dūrem.
2042. 14. janvāris, Anša, vecāki: Dekšņu Jānis un Anna no Adzam, krustvecāki: Zarriņa Anša no Graweriem, Kandera Iernests no Jaunas Muižas, Wērsarraja Tija, Dabbara Anna no Adzam.
2043. 14. janvāris, Miķķelis, vecāki: Kānes Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Pidilta Miķķelis, Andiņa Krišts, Linkula Anna, Gēle Anna, no Alswanges.
2044. 14. janvāris, Tija, vecāki: Jenkas Adam un Katte no Guddiniekiem, krustvecāki: Šniķķera Tija no Graweriem, Gaišuma Grieta no Dūrem, Dubbena Jannis no Jaunas Muižas, Kauliņa Jānis no Dūrem.
2045. 16. janvāris, Kērste, vecāki: Kinķe Jannis un Orte no Alswanges, krustvecāki: Pauri Kērste, Sterras Anne, Sterras Jann.
2046. 21. janvāris, Toms, vecāki: Kaņņapierpju Brentč un Mari no Guddiniekiem, krustvecāki: Waggars no Jaunas Muižas, Jaunarej Toms, Zarriņe Ann.
2047. 21. janvāris, Mikkelis, vecāki: Dekšne Krists un Babba no Adzam, krustvecāki: Šaltawalke Mikkelis, Dimmas Jann, Dimmas Griet, Pūri Jēkobs, Pūri Mārtiņš, Pūri Katt.
2048. 24. janvāris, Jēkobs, vecāki: Anta Lūlis un Mārgieta, krustvecāki: Kautiņu Adam, Anta Adam, Anniņa Anna, Zarriņa Maria, no Guddiniekiem.
2049. 28. janvāris, Edde, vecāki: Poļu Iernests un Anna, krustvecāki: Poļu Edde, Zwierbula Madde no Bassiem, Zarriņa Jannis, no Graweriem.
2050. 28. janvāris, Ilze, vecāki: Gaiļu Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Šwelmes Ilze no Jaunas Muižas, Gaiļu Līze, Ūdru Jurris, no Bassiem.
2051. 28. janvāris, Madde, vecāki: Wetšu Adam un Grieta no Guddiniekiem, krustvecāki: Ūdru Madde no Bassiem, Dadznu (?) Grieta no Thorlawas, Kandeŗa Adam no Jaunas Muižas, Būcmaņa Anša no Alswanges.
2052. 31. janvāris, Aņš, vecāki: Rīwaggares Andres un Babbe no Alswanges, krustvecāki: Rīwaggares Aņš, Sterras Trīne.

Februāris

2053. 4. februāris, Mikkelis, vecāki: Kalkenieke Pēteris un Kērste no Bassiem, krustvecāki: Kunkule Mikkelis, Kalkenieke Jēkob, Šmēdru Madde.
2054. 7. februāris, Trīne, vecāki: Dubbene Jannis un Grieta no Jaunas Muižas, Kārklupe Trīne, Jenks Andr…, Šwelmes Griet, Naggles Mārģet.
2055. 8. februāris, Ādam, vecāki: Klunkste Ans un Grieta no Baznickunga Ļaudim, krustvecāks: Šalmaraj Ādam.
2056. 10. februāris, Babbe, vecāki: Pūri Mattīs un Anna no Alswanges, krustvecāki: Kalleja Babbe, Sterras Matčs, Pīšle Matčs, Pūri Mikkelis, Padubbe Trīne, Pūri Līz.
2057. 14. februāris, Ans, vecāki: Brujata Pēteris un Grieta, krustvecāki: Brujata Ans, Andiņa Adams, Šalmarraja Līze, Šwiķķu Grieta, no Alswanges.
2058. 14. februāris, Mattīs, vecāki: Lipšņu Jannis un Katte no Graweriem, krustvecāki: Strēle Mattīs no Guddiniekiem, Kunkula Andrejs no Jaunas Muižas, Bāliņa Edde no Blinteniem, Būcmaņu Anna no Alswanges.
2059. 14. februāris, Ilze, vecāki: Šwelmes Pēteris un Mārgieta no Jaunas Muižas, krustvecāki: Tewiņa Ilze no Bassiem, Kautiņu Katte no Blinteniem, Anniņa Anna, Zarriņa Maria no Guddiniekiem.
2060. 14. februāris, Luša, vecāki: Janne un Katrīn Cingaris, krustvecāks: Kauliņa Luša no Dūrem.
2061. 18. februāris, Lūkis, vecāki: Kulpje Jēkobs un Grieta no Graweriem, krustvecāki: Kulpje Lūķis, Zarriņe Jānis, Kulpje Mari.
2062. 18. februāris, Ignatius, vecāki: Kallēje Mikkelis un Madde no Allmales, krustvecāki: Liezene Adam, Liezene Babbe, Lowihsa Allmales Waggarea Šieva.
2063. 20. februāris, Maria, vecāki: Pīšle Jēkob un Anna no Baznickunga ļaudim, krustvecāki: Dūres Mari, Pīšle Anne, Sterras Anne, Klunkste Jān, Sterras Matčs, Dūres Krists.
2064. 25. februāris, Griete, vecāki: Jaunarej Ādam un Anna no Dūrem, krustvecāki: Bumbule Griet, Kauliņ Jān, Podiņi Jān, Kautiņe Martin, Jaunarej Babbe.

Marts

2065. 4. marts, Anne, vecāki: Kunkule Jēkob un Luše no Jaunas muižas, krustvecāki: Zarriņe Ann, Bunte Ann, Kunkule Andres, Nagles Brentc.
2066. 6. marts, Maddale. Vecāki: Šille Jannis un Orte Šahrnahtes, krustvecāki: Šārniše Maddale, Bieznieke Jannis, Peške Līze.
2067. 7. marts, Andries, vecāki: Bierante Mattīs un Trīne no Blinteniem, krustvecāki: Šummate Andrej, Ulme Jurr, Bierenše Griet.
2068. 7. marts, Katte, vecāki: Būriņe Krists un Līze no Alswanges, krustvecāki: Dekšne Katt, Driggule Katt, Lātše Mārģet, Kanaraj Jēkob, Būcmanne Toms.
2069. 15. marts, Babbe, vecāki: Janķe Andres un Ilze no Jaunas Muižas, krustvecāki: Jenka Babbe, Duppene Jannis, Kandari Katt.
2070. 18. marts, Orte, vecāki: Kēpri Jēkob un Edde no Guddiniekiem, krustvecāki: Ķrikke Orte, Ķrikke Martīn.
2071. 18. marts, Anne, vecāki: Zwierbuli Ādam un Babbe, krustvecāki: Kandare Ann, Zwierbules Ans, Kunkule Jannis.
2072. 19. marts, Trīne, vecāki: Pletše Dāwid un Iewa no Alswanges, krustvecāki: Pletše Trīne, Pūŗu Luš, Pūru Brenč.
2073. 21. marts, Fridericus Carolus, vecāki Thoma Stein Tabernatore Gudineecensi un Elisabetha nata Pitkiewicz, krustvecāki: Magnificus D. Fridericus Stein Superoeconomus Alschwangensis, Perillustris ac Reverendissimus Dominus Carolus de Burzynski Canonicus Cathedralis Curoniensis Parochus Alschwangensis et Felixbergensis, honorata Virgo Catharina Bidderin.
2074. 21. marts, Ilze, vecāki: Lātše Jann un Līze no Alswanges, krustvecāki: Strencele Ilze, Šalmarej Ādams, Kurbule Ann, Pūŗu Mikkelis.
2075. 22. marts, Bērtul, vecāki: Bumbulu Jurris un Trīne, krustvecāki: Treide Bērtulis, Kauliņu Jānis, Rubeklu Tija, Kauliņu Luša, no Dūrem.
2076. 25. marts, Trīne, vecāki: Muccinieki Krists un Čappa, krustvecāki: Nāraiše Trīne, Šnikkere Krists, Gulles Ann.
2077. 29. marts, Trīne, vecāki: Drēmaņ Anš un Edde no Alswanges, krustvecāki: Pruše Kattrin, Kīše Griet, Reiman Ann, Zwaggul Martīn.

Aprīlis

2078. 1. aprīlis, Indrikis, vecāki: Brunu Krišts un Anna no Graweriem, krustvecāki: Šmīdre Indrikis no Jaunas Muižas, Andiņa Adam no Alswanges, Kautiņu Katte no Blinteniem, Drigula Anna no Graweriem.
2079. 1. aprīlis, Brenc, vecāki: Jakas Jānis un Līze, krustvecāki: Pintes Brenc, Nikas Klāws, Bēņes Mārgieta, Kubles Orša, no Leijam.
2080. 1. aprīlis, Mārtiņš, vecāki: Grawju Pēteris un Kattrīn, krustvecāki: Reides Mārtiņš no Sehrnaten, Bambales Jānis, Kriķu Babba, Apes Babba, no Leijam.
2081. 1. aprīlis, Adam, vecāki: Škille Pēteris un Trīne, krustvecāki: Pidilte Adam, Teņņe Jannis, Swiķķu Anna, Menģe Ķērste, no Alswanges.
2082. 8. aprīlis, Brenc, vecāki: Zundes Jannis un Bille no Blinteniem, krustvecāki: Straute Brenc no Guddiniekiem, Nikas Andres no Fēliksberg, Rattinieka Katte no Blinteniem, Jakas Babba no Leijam.
2083. 8. aprīlis, Līze, vecāki: Āpše Krists un Grieta no Leijam, krustvecāki: Lātše Līze, Pulpje Ans, Benges Ilze, Weccwaggaris Katt.
2084. 8. aprīlis, Pēter, vecāki: Būmeistere Jēkobs un Anna no Ruddum, krustvecāki: Peteris tiešnas Thews, Žibbi Kristops, Pūri Jann Sawicki, Leija Waggara Miķelis, Pilles Waggara Dārte.
2085. 8. aprīlis, Jorenš, vecāki: Wamže Jann un Grieta no Leijas, krustvecāki: Wamže Joren, Pulpje Ans, Gāliņe Ann.
2086. 15. aprīlis, Carolum, vecāki: Carolo Sorgewitz un Elisabehta, krustvecāki: Perillustris ac Reverendissimus Dominus Carolus de Burzynski Canonicus Livoniensis Parochus Alschwangensis et Felixbergensis, Carl Heinrich Sorgewitz, Sibilla Sorgewitzin, Charlotta Lowisa Schultzin.
2087. 19. aprīlis, Maria, vecāki: Ķelķe Brenc un Edde, krustvecāki: Šniķķera Maria no Graweriem, Ķelķe Anna, Klūģu Toms, Ustupju Mattīs, no Alswanges.
2088. 22. aprīlis, Mikkelis, vecāki: Ķinķe Andres un Jedde no Ehkhoff, krustvecāki: Gulle Mikkel, Remmes Anš, Rīwaggare Luš, Bāliņe Katt.
2089. 22. aprīlis, Katt, vecāki: Strēle Mattīs un Trīne no Guddiniekiem, krustvecāki: Lipšne Katt, Kunkele Luš, Bunte Mari, Bunte Andrēš, Bulle Jēkob.
2090. 22. aprīlis, Griet, vecāki: Runģe Bērtulis un Trīne no Jaunas Muižas, krustvecāki: Maurice Griet, Bāliņ Pēter, Strujs Katt.
2091. 26. aprīlis, Katt, vecāki: Ķelķe Miķķel un Līze no Alswanges, krustvecāki: Ruddumu Katt, Pletše Jānis, Pinķu Klāwe, Ustopje Mari.
2092. 29. aprīlis, Miķķelis, vecāki: Žibje Kristops un Griet no Jaunas Muižas, krustvecāki: Truļļe Miķķel, Podiņe Andrēs, Podiņe Katt.
2093. 29.aprīlis, Krists, vecāki: Nāraiše Andrēs un Čappe no Bassiem, krustvecāki: Nāraiše Krists, Kunkule Miķķel, Naraiše Orte, Muccinieke Madde.

Maijs

2094. 8. maijs, Mārget, vecāki: Padubbe Pēteris un Katt no Alswanges, krustvecāki: Klunkste Mārģet, Zarriņe Ādam, Pīšle Griet.
2095. 11. maijs, Anne, vecāki: Gulle Mikkelis un Kaubut Anna ārlaulības bērns, krustvecāki: Anna Dorrothea ex Arce un Kaibut Mattīs.
2096. 13. maijs, Miķķelis, vecāki: Kaibutu Jannis un Grieta no Jaunas Muižas, krustvecāki: Truļļu Miķķelis no Alswanges, Bumbulu Anša no Dūrem, Kukšu Grieta no Guddiniekiem, Truļļu Trīne no Alswanges.
2097. 15 maijs, Edde, vecāki: Dauģe Jēkobs un Bille no Leijam, krustvecāki: Graije Edde, Bēņes Trīne, Kaiķe Krists.
2098. 17. maijs, Anna Christina Esther, vecāki: Christiano Ludowico Neuman un Juliana, krustvecāki: Anna Christina Esther Klihman no Lapraken, H. Virgo Charlotta Pleinizin, D. Henricus Schultz Tabernator Alschwangensis.
2099. 17. maijs, Juris, vecāki: Strencle Jēkob un Ilze, krustvecāki: Lātše Juris, Menģes Indriks, Lātše Ann, Tčūkše Mari.
2100. 17. maijs, Katte, vecāki: Kārkluppe Jānis un Mari, krustvecāki: Kandari Katt, Wetše Griet, Podiņe Krists.
2101. 20. maijs, Jānis, vecāki: Lātše Šīman un Anne no Pilles, krustvecāki: Strencle Jānis, Wilplieces Toms, Lātše Līze.
2102. 20. maijs, Mari, vecāki: Kārklupje Jān un Trīne no Dūrem, krustvecāki: Žogareje Mari, Tipše Krists, Dekšne Ann.
2103. 24. maijs, Toms, vecāki: Kebre Mārtiņš un Mari no Guddiniekiem, krustvecāki: Zarriņe Toms, Wetše Jēkobs, Kebre Ilze.
2104. 27. maijs, Bērtul, vecāki: Gatše Adam un Anna no Blinteniem, krustvecāki: Zarriņa Bērtul no Graweriem, Strēle Krišts no Guddiniekiem, Laure Magdlien no Alswanges.
2105. 29. maijs, Maria, vecāki: Klinģģe Jānis un Kērste no Alswanges, krustvecāki: Klinģģe Mari, Būcmanne Miķķelis, Bruģģe Madde.
2106. 30. maijs, Ortija, vecāki: Bālina Pēteris un Edde, krustvecāki: Kinķe Ķērste, Kinķe Andres, no Alswanges.

Jūnijs

2107. 1. jūnijs, Anšs, vecāki: Šummate Jān un Mari no Alswanges, krustvecāki: Būri Anšs, Putkuļ Martin, Šķiļļu Griet, Šalmara Līze, Bruģģe Pēteris.
2108. 6. jūnijs, Antonius, vecāki: Šwiķķe Adam un Grieta no Alswanges, Patrinus ipsemet baptizans.
2109. 10. jūnijs, Pēteris, vecāki: Jēres Jānis un Čappa, krustvecāki: Bāliņa Pēteris no Alswanges, Jaunarraja Toms, Zarriņa Maria, no Guddiniekiem.
2110. 10. jūnijs, Trīne, vecāki: Billes Jānis un Ilze, krustvecāki: Generosa Dna Catharina Stein Superoeconomi Alschwangensis Conjux, Wērsarraja Tija, Wērsarraja Adam, no Adzam.
2111. 17. jūnijs, Katte, vecāki: Kandera Jannis un Trīne, krustvecāki: Kandera Katte, Strēle Grieta, Kautiņu Adam, Buntu Andres, no Jaunas Muižas.
2112. 24. jūnijs, Pēteris, vecāki: Zundes Iernests un Ķērste no Guddiniekiem, krustvecāki: Muižarraja Pēteris no Blinteniem, Waggara Miķķelis no Leijam, Lipšņu Čappa no Graweriem, Bumbulu Grieta no Dūrem.

Jūlijs

2113. 1. jūlijs, Madde, vecāki: Naglas Jannis un Katte no Bassiem, krustvecāki: Jēres Madde no Guddiniekiem, Šwelmes Mārgieta no Jaunas Muižas, Stempela Andrejs no Bassiem, Dubbena Jannis no Jaunas Muižas.
2114. 8. jūlijs, Jannis, vecāki: Pantu Pēteris un Edde, krustvecāki: Klunksta Jannis, Sterras Jānis, Skrīste Ortija, Klinge Ķērste, no Alswanges.
2115. 8. jūlijs, Edde, vecāki: Kriķe Ans un Trīne, krustvecāki: Grawja Edde, Kebre Grieta, Kriķe Jannis, Jaunarraja Krist, no Leijam.
2116. 10. jūlijs, Pēteris, vecāki: Aizgŗawja Ats un Katrīn ārlaulības bērns, krustvecāki: Aizgŗawja Pēteris, Ūsiņu Jānis, Bēņes Trīne, Dauģe Bille, no Leijam.
2117. 12. jūlijs, Miķķelis, vecāki: Gatšu Jēkobs un Mārgieta no Blinteniem, krustvecāki: Kanninieka Miķķelis, Remešu Jēkobs no Graweriem, Dekšņu Mārgieta no Blinteniem.
2118. 15. jūlijs, Iew, vecāki: Sniķķera Jēkob un Tīģe no Graweriem, krustvecāki: Laugale Iew, Sniķķere Salms, Kauniņe Katt, Snikkere Trīn.
2119. 18. jūlijs, Anne, vecāki: Pūŗu Jēkobs un Līze no Alswanges, krustvecāki: Pūru Anne, Menģe Anne, Pūŗu Brenc, Pūŗu Mikkel.
2120. 24. jūlijs, Jānis, vecāki: Pīkše Inte un Iewa no Graweriem, krustvecāki: Zarrine Inte, Zarriņe Griet.
2121. 25. jūlijs, Ādam, vecāki: Sniķķera Jēkobs un Maria no Graweriem, krustvecāki: Sniķķere Ādams, Sniķķere Šalms, Naggles Pēteris, Snikkere Čap, Zarriņe Ann, Naggles Mari.
2122. 29. jūlijs, Anšs, vecāki: Pante Ans un Mārget no Alswanges, krustvecāki: Būriņe Anšs, Klinģģe Andrejs, Būriņe Katt, Klūģe Līz.
2123. 31. jūlijs, Pēteris, vecāki: Runģe Jēkobs un Līze no Jaunas Muižas, Bāliņe Pēteris, Bāliņe Katrin, Bulle Madde.
2124. 31. jūlijs, Līze, vecāki: Lūrmāre Pāwelis un Trīne no Edwales, krustvecāki: Weccmalle Līze, Lūrmāre Maddale, Lūrmāre Krists, Plāne Jānis.

Augusts

2125. 2. augusts, Mārgieta, vecāki: Kulbulu Anša un Katrīn, krustvecāki: Lātšu Mārgiet, Annužu Grieta, Lātšu Jurris, no Alswanges.
2126. 5. augusts, Iew, vecāki: Šaltawalka Mikkelis un Anna no Adzam, krustvecāki: Bāliņe Iew, Pīšle Ann, Šwelmis Pēteris.
2127. 5. augusts, Līze, vecāki: Runģe Joseps un Katrin no Guddiniekiem, krustvecāki: Podiņe Līze, Truļļe Edd, Wetše Matčs, Buļļe Pāwel.
2128. 8. augusts, Ilze, vecāki: Warkala Jannis un Trīne no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Strencela Ilze, Būcmaņņa Anna, Strencela Jannis, no Alswanges.
2129. 12. augusts, Inta, vecāki: Kanninieka Jēkobs un Katte no Graweriem, krustvecāki: Kukšes Inta no Alswanges, Dubbena Jannis no Jaunas Muižas, Poļa Anna no Graweriem, Dundura Madde no Alswanges.
2130. 12. augusts, Līze, vecāki: Dimmas Jannis un Iewa, krustvecāki: Skrubulu Līze no Klostero Ļaudim, Cērpa Kārlis, Cērpa Madde, no Adzam.
2131. 12. augusts, Anna, vecāki: Riwaggares Brencis un Babba, krustvecāki: Strencela Anna, Salmarraja Līze, Riwaggares Anša, Strīķe Krists, no Alswanges.
2132. 19. augusts, Kērste, vecāki: Liezena Dāwid un Babbe no Baznickunga Laudim, krustvecāki: Liezena Kērste, Šķilles Krists, Tčūksta Jēkobs, Ūstūpj Ann.
2133. 19. augusts, Griet, vecāki: Reine Jēkob un Madde no Guddiniekiem, krustvecāki: Lejes Griet, Strieles Līze, Reina Tāle, Bāliņa Pēteris, Gulles Madde.
2134. 22. augusts, Katte, vecāki: Brūnes Anš un Mari no Graweriem, krustvecāki: Lipšene Katt, Pīšle Matčs, Sterras Matčs, Lipsne Jēkobs, Putkuļa Madd.
2135. 23.augusts, Līze, vecāki: Janniše Mattīs un Ann no Ozola muižas, krustvecāki: Ozola Muižas Līze, Pīšle Matčs, Trulles Andres, Zarrine Matčs, Zarrine Griet.
2136. 26. augusts, Ādam, vecāki: Leizerņe Andrēs un Babbe no Graweriem, krustvecāki: Leizerne Ādams, Annuže Šalms, Bunte Ann, Menģe Iewa, Drīguļa Anne, Kulpje Ann.
2137. 26. augusts, Jānis, vecāki: Bāliņe Jēkob un Mārget no Alswanges, krustvecāki: Bīļes (?) Jānis, Ūstopje Jānis, Bāliņe Katte, Ķelķe Edd, Pūre Orte, Runģe Bērtulis.

Septembris

2138. 2. septembris, Maddale, vecāki: Kauliņe Inte un Mārģet no Dūrem, krustvecāki: Mahrgarita (?) D. Christian Baur, Kauliņes Andrēs, Stiernas Jēkob, Kauliņes Trīne.
2139. 2. septembris, Iewa, vecāki: Billes Martiņš un Kattrin no Adzam, krustvecāki: Tčūtčes Iewa, Tčūtčes Andres, Klūjes Indrikis.
2140. 2. septembris, Reķķis, vecāki: Wecwaggara Pēteris un Babba, krustvecāki: Kriķe Reķķis, Nikas Klāw, Apes Katte, Bambales Anna, no Leijam.
2141. 5. septembris, Kērste, vecāki: Billes Toms un Ilze no Adzam, krustvecāki: Šilles Kērste, Billes Jānis, Treide Iew, Billes Edde.
2142. 9. septembris, Kristops, vecāki: Gaiļa Ats un Kērste no Adzam, krustvecāki: Kanniņe Kristops, Smīdru Griet, Gaiļa Līze.
2143. 9. septembris, Mattīs, vecāki: Pintes Brentc un Līze no Leijam, krustvecāki: Pūŗu Mattīs, Pūŗu Ann, Kubbles Inte.
2144. 13. septembris, Jēkobs, vecāki: Šwikkes Pēteris un Griet no Alswanges, krustvecāki: Klinge Jēkobs, Šwiķķes Ādams.
2145. 13. septembris, Andres, vecāki: Runģe Anna et Patre nequam, krustvecāki: Šwelmes Andres un Runģu Maria, no Jaunas Muižas.
2146. 16. septembris, Mārget, vecāki: Pīkše Pēteris un Mārget, krustvecāki: Deksnieke Griet, Zarriņe Griet, Druggules Anš, vecāki no Graweriem.
2147. 23. septembris, Jannis, vecāki: Jaunarraja Pēteris un Ilze, krustvecāki: Tiltagalla Jannis no Marram, Bumbulu Anša, Treide Iewa, no Dūrem.
2148. 23. septembris, Katte, vecāki: Mūrinieka Jānis un Līze, krustvecāki: Teņņe Katte, Putkules Madde, Strencela Jēkobs, Pūŗu Andres, no Alswanges.
2149. 23. septembris, Čappa, vecāki: Bašu Waggara Pēteris un Katte, krustvecāki: Šmīdre Čappa no Bassiem, Buļļu Madde no Guddiniekiem, Žibju Kristops no Jaunas Muižas, Štrēle Krists no Guddiniekiem.
2150. 25. septembris, Līze, vecāki: Gulbje Anšs un Maš no Leijam, krustvecāki: Kallej Līze, Jaunareje Krists, Pulpje Maš, Lātše Krists.
2151. 25. septembris, Trīne, vecāki: Kubbules Anšs un Ilze no Balandas Muižas, krustvecāki: Annuže Trīne, Liezena Ķērste, Wārkales Trīne, Annuže Jannis.
2152. 26. septembris, Māriu, vecāki: Dundra Brentc un Tāle no Alswanges, krustvecāki: Rennes Maria, Willpluše Ādam, Willpluše Līze, Rennes Jēkobs, Jēres Mārģet.
2153. 30. septembris, Anne, vecāki: Naggles Anš un Babbe no Graweriem, krustvecāki: Padubje Ann, Strujs Toms.
2154. 30. septembris, Grieta, vecāki: Riwinieka Jorens un Anna, krustvecāki: Wamže Grieta, Apes Jēkobs, Gulbju Trīne, Paže Gēda, no Leijam.

Oktobris

2155. 2. oktobris, Andres un Anna, vecāki: Drigula Anša un Katte, pirmā bērna krustvecāks: Drigula Pawilis, otrā bērna krustvecāks: Drigula Katte, no Graweriem.
2156. 3. oktobris, Trīne, vecāki: Andiņa Indrikis un Trīne, krustvecāki: Balandas Waggare Trīne, Annužu Bille, Šīle Krišts, Šummata Jānis, no Alswanges.
2157. 4. oktobris, Trīne, vecāki: Bieranža Adam un Grieta, krustvecāki: Kīšu Trīne, Strauta Ilze, Kīšu Jannis, no Blinteniem.
2158. 10. oktobris, Anšs, vecāki: Pīšle Matčs un Babbe no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Pūŗu Anšs, Bāliņe Jēkobs, Brūne Mari, Būcmaņe Toms.
2159. 11. oktobris, Trīne, vecāki: Būcmaņņe Toms un Griet, krustvecāki: Kandare Trīn, Ustopje Ann, Wetše Ādam, no Alswanges.
2160. 16. oktobris, Ulricus Fridericus Josephus, vecāki: Petro Loškowicz Oeconomo Reggensi un Catharina nata Freimannin, krustvecāki: Generosus Dominus Ulricus de Rhaden, et ceteri.
2161. 21. oktobris, Edde, vecāki: Lātša Ans un Līze, krustvecāki: Graja Edde, Pulpju Ķērste, Kubles Jēkobs, Apes Pēteris, no Leijam.
2162. 21. oktobris, Trīne, vecāki: Kiselew un Anna Schismaticis, krustvecāks: Buntu Trīne no Dūrem.
2163. 28. oktobris, Iewa, vecāki: Slūzes Ans un Madde, krustvecāki: Menģe Iewa, Šikle (?) Katte, Andiņa Matīs, no Alswanges.
2164. 30. oktobris, Mari, vecāki: Rapše Jorens un Babbe no Sarnahten, krustvecāki: Tom Dēla Mari, Pawarr Edd, Tom Dēla Orte.

Novembris

2165. 6. novembris, (bērna vārds nav minēts), vecāki: Jākule Andres un Lawīze no Labraken, krustvecāki: Martin Möeller Oeconomus Labrakiensis, Jann Anne, no Labraken.
2166. 7. novembris, Griet, vecāki: Ķīšķe Toms un Luše no Blinteniem, krustvecāki: Šķītuže Griet, Dreimaņņe Edde, Runge Mārģet.
2167. 11. novembris, Griet, vecāki: Klūjes Indriķis un Ilze no Alswanges, krustvecāki: Zarrine Griet, Sterras Matčs, Padubbe Trīne, Menģģe Ann.
2168. 11. novembris, Babbe, vecāki: Dekšne Pēteris un Tīje no Adzam, krustvecāki: Pīkšes Babbe, Dimmeš Anš, Wittkoppe Pēteris, Billes Jān.
2169. 12. novembris, Charlotta Lowisa, vecāki: Joanne Carolo Sorgewic un Agatha, krustvecāki: Charlotta Lowisa Schultzin, Lowisa Herbstin, Fridericus Sorgewitz.
2170. 13. novembris, Līze, vecāki: Būcmaņa Bērtul un Katrīn, krustvecāki: Ozola Waggarene Līze, Lipšņu Babba no Graweriem, Kulbula Andres, Klūģu Indrikis, no Alswanges.
2171. 18. novembris, Toms, vecāki: Kaltinieke Jēkobs un Griet no Bassiem, krustvecāki: Struijes Toms, Kunkules Miķķelis, Pletše Ādam.
2172. 18. novembris, Babbe, vecāki: Sprunke Iernest un Madde no Šarnahten, krustvecāki: Mežatše Babb, Bulles Jānis, Pawarre Edde.
2173. 21. novembris, Andres, vecāki: Muccinieka Jannis un Katrīn, krustvecāki: Šwelmes Andres no Jaunas Muižas, Naraiša Adams, Mauricu Grieta, Naraiša Čappa no Bassiem.

Decembris

2174. 2. decembris, Matčs, vecāki: Pidilta Adam un Mārgieta, krustvecāki: Sterras Matčs no Baznickunga Ļaudim, Kānes Jēkobs, Teņņe Katte, Teņņe Līze, no Alswanges.
2175. 2. decembris, Iernests, vecāki: Šniķķera Jānis un Trīne, krustvecāki: Poļu Iernests, Sniķķera Šalms, Poļu Ortija, no Graweriem.
2176. 2. decembris, Jannis, vecāki: Naglas Brencis un Katte, krustvecāki: Dubbena Jannis no Jaunas Muižas, Naglas Adam, Digaiņa Grieta, Naglas Katte, no Bassiem.
2177. 2. decembris, Mārtiņš, vecāki: Šāmes Jānis un Maddale, krustvecāki: Reides Mārtiņš, Mežašārga Asmus, Peške Līze, no Sehrnaten.
2178. 4. decembris, Mārģet, vecāki: Andiņe Pāwelis un Bille no Alswanges, krustvecāki: Sluše Mārģet, Andiņe Ādams, Zwaggule Griet.
2179. 4. decembris, Bērtulis, vecāki: Grājes Jānis un Mārģet, krustvecāki: Rīwaggares Bērtulis, Sterras Trīne, Pūŗu Katte.
2180. 9. decembris, Carolus Gottfried, vecāki: Friderico Casimiro Sorgewitz un Sibbilla Constantia, krustvecāki: Perillustris ac Rndissimus Dominus Carolus de Burzynski Canonicus Cathedralis Livoniensis Parochus Alswangensis et Felixbergensis, Gottfried Wiedner, Constantia Herbstin.
2181. 11. decembris, Andres, vecāki: Kundure Jorens un Katte no Alswanges, krustvecāki: Klunkste Andrejs, Rīwaggares Anš, Rīwaggares Kērste, Rīwaggares Kērste.
2182. 11. decembris, Anš, vecāki: Šnikkera Pāwelis un Trīne no Grāweŗiem, krustvecāki: Čīmes Anš, Žibju Krists, Brūne Ann, Zarriņe Mari.
2183. 13. decembris, Līze, vecāki: Andiņa Jānis un Babba, krustvecāki: Šalmarraja Līze, Riwaggares Babba, Andiņa Adam, Annuža Jorens, no Alswanges.
2184. 16. decembris, Tom, vecāki: Strauta Brencis un Ķērste, krustvecāki: Wilplotšu Toms, Upleija Jannis, Bieranža Līze, Rattinieka Katte, no Blinteniem.
2185. 16. decembris, Līze, vecāki: Pīšle Jannis un Grieta no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Pūŗu Līze no Alswanges, Prūšu Katte no Dūrem, Kautiņu Adam no Blinteniem.
2186. 16. decembris, Ķērste, vecāki: Kebre Jannis un Maria, krustvecāki: Kebre Ķērste, Kriķe Edde, Kebre Jannis, Kalleja Jannis, no Leijam.
2187. 16. decembris, Līze, vecāki: Dārdeže Brencis un Edde, krustvecāki: Jakas Līze, Dārdzedže Grieta, Jaunarraja Krists, no Leijam.
2188. 16. decembris, Līze, vecāki: Klunksta Jānis un Katte, krustvecāki: Klunksta Līze, Linkula Babba, Strencela Jannis, no Alswanges.
2189. 18. decembris, Carolus, vecāki: Laugala Miķķelis un Iewa no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Carolus Burzynski Parochus Alschwange, Kauliņa Jānis no Dūrem, Pletša Katte no Alswanges, Muižu Iewa no domo Parochiali.
2190. 26. decembris, Anša, vecāki: Zwierbula Ans un Ortija, krustvecāki: Zwierbula Anša, Naglas Adam, Kaltinieka Anna, Renste Madde, no Bassiem.
2191. 26. decembris, Grieta, vecāki: Klunksta Jannis un Mārgieta, krustvecāki: Strēles Trīne no Guddiniekiem, Putkules Madde, Klinģe Andres, Linkula Jēkobs, no Alswanges.
2192. 30. decembris, Pēteris, vecāki: Kaltinieka Krists un Maria, krustvecāki: Kaltinieka Pēteris, Muccinieka Jēkobs, Mauricu Grieta, no Bassiem.

Hoc Anno in universum baptizati sunt 158.

Anno 1788.

Janvāris

2193. 6. janvāris, Līze, vecāki: Tšutše Jēkobs un Maria no Adzam, krustvecāki: Podine Līze, Tčūtče Andres, Strencle Jēkobs, Pruše Trīne, Zarriņe Ann, Sterras Matčs.
2194. 7. janvāris, Anne, vecāki: Almales Meža Šārgajs Lauris un Maddale, krustvecāki: Šummates Anna, Christian Pitkiewicz.
2195. 20. janvāris, Maria, vecāki: Muccinieka Krišts un Anna, krustvecāki: Mauricu Grieta, Muccinieku Grieta, Šmīdru Jēkobs, no Bassiem.
2196. 20. janvāris, Jukumu, vecāki: Lūķe Jānis un Anna no Pewiķen, krustvecāki: Krodznieka Jukkums, Lowisa Baierin.
2197. 29. janvāris, Jēkob, vecāki: Sprīstike Jannis un Mārģeta no Ohzela Muižu, krustvecāki: Kaņņepierpje Jēkobs, Leizeriņe Jēkobs, Strēle Griet.
2198. 29. janvāris, Babbe, vecāki: Leizeriņe Andres un Griet no Grāweŗiem, krustvecāki: Lēzeriņe Babbe, Tipšes Jānis, Snikeŗu Salms.
2199. 30. janvāris, Andres, vecāki: Tipšes Bērtulis un Ortja no Adzam, krustvecāki: Tipšes Andrejs, Pruše Līz.
2200. 30. janvāris, Maria, vecāki: Pidekše Jūris un Iewa no Adzam, krustvecāki: Šwelmes Maria, Pinkas Andrejs.
2201. 31. janvāris, Anšs, vecāki: Kriķķe Jann un Katt no Leijas, krustvecāki: Kriķķe Anšs, Gulles Anšs, Bāliņe Jēkobs, Gulbje Edde.

Februāris

2202. 3. februāris, Babb, vecāki: Ķīše Jānis un Griet no Blinteniem, krustvecāki: Dūres Babbe, Lipšne Andres, Lipšne Čapp, Pole Ann.
2203. 3. februāris, Lowisa Catharina, vecāki: Kiewju Wihrs un Trīne Accatholicis, krustvecāki: M.D. Steinin, H. Virgo Reimesin.
2204. 4. februāris, Trīne, vecāki: Šķilles Krists un Griet no Alswanges, krustvecāki: Skristes Trīne, Menģģe Katt, Andiņes Andres, Liezena Dāwids.
2205. 5. februāris, Ilze, vecāki: Šmīdres Andres un Madde no Bassiem, krustvecāki: Tēwiņe Ilze, Kaltinieka Jēkobs, Strujs Pēteris, Strujs Trīne.
2206. 7. februāris, Līze, vecāki: Pūŗu Bērtul un Katte, krustvecāki: Gatwes Līze no Jamaiken, Pūŗu Ortija, Pūŗu Brencis, Tipšes Andres, no Adzam.
2207. 12. februāris, Toms, vecāki: Šmīdru Brentz un Mariu no Bassiem, krustvecāki: Struijes Toms, Kaltinieke Jēkobs, Kaltinieke Ilze.
2208. 14. februāris, Griet, vecāki: Kriķķe Mārtinš un Babbe no Leijas, krustvecāki: Āku Griet, Akku Jēkobs, Wamžes Orte.
2209. 17. februāris, Iewa, vecāki: Jaunarraja Adam un Anna, krustvecāki: Treide Iewa, Jaunarraja Babba, Jaunarraja Inta, no Dūrem.
2210. 18. februāris, Carolina Lovisa Helena, vecāki: Honorati Dni Danielis Gotlieb Hayn Chyrurgi un Matris Juliana nata Lukowitzin, krustvecāki: Msea Dna Catharina Stein, Honorata Dna Amalia Christina Fleischert, Honoratus Dominus Wilhelmus Fleischert.
2211. 19. februāris, Griet, vecāki: Kaltinieku Pēteris un Kērste no Bassiem, krustvecāki: Smīdru Runģe Juris, Kunkules Ilze.
2212. 21. februāris, Brentc, vecāki: Rīwaggares Ans un Anna no Balandes, krustvecāki: Sīle Brenc, Rīwaggares Bērtulis, Ruddumu Inte.
2213. 24. februāris, Klāw, vecāki: Dārdedže Jānis un Katte, krustvecāki: Gulbju Klāws, Dauģe Jānis, Pulpju Līze, Pulpju Kērste, no Leijam.
2214. 24. februāris, Brenc, vecāki: Dimmas Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Čuču Brenc, Billes Andres, Čuču Maria, no Adzam.
2215. 24. februāris, Babba, vecāki: Leizariņa Adam un Maria, krustvecāki: Leizariņa Babba, Kanninieka Maria, Buntu Andres, Leizariņa Jēkobs, no Graweriem.
2216. 24. februāris, Anna, vecāki: Stiernas Tom un Maria no Dūrem, krustvecāki: Sterras Anna no Baznickunga Ļaudim, Annužu Edde, Kalnarraja Pēteris, Riwaggares Anša, no Alswanges.
2217. 26. februāris, Andres, vecāki: Naggles Iernest un Anna no Bassiem, krustvecāki: Stemples Andres, Stemple Ādams, Guļļes Madde, Kunkule Ilze.
2218. 27. februāris, Jānis, vecāki: Aizgrawja Pēteris un Grieta, krustvecāki: Jaunarraja Jānis, Bambales Krišts, Kalleja Babba, Ušiņu Iewa, no Leijam.

Marts

2219. 2. marts, Brenc, vecāki: Dabbara Pēteris un Edde no Adzam, krustvecāki: Brencis Adzu Waggaris, Saltuwalke Mikelis, Bubbule Griet, Cērpe Madde.
2220. 2. marts, Toms, vecāki: Billes Brenc un Katte no Adzam, krustvecāki: Prūšu Toms, Cērpe Brenc, Prūše Trīne, Podiņe Līze.
2221. 4. marts, Jannis, vecāki: Apes Anša un Katte, krustvecāki: Kalleja Jannis, Riwnieka Bērtuls, Bambales Anna, Gulbju Maša, no Leijam.
2222. 5. marts, Mikkelis un Anna, vecāki: Pintes Anšs un Līze no Alswanges, pirmā bērna krustvecāki: Kriķķes Mikkelis, Dauģes Maria, otrā bērna krustvecāki: Gāliņes Ann, Dauģes Kristops.
2223. 10. marts, Brenc, vecāki: Runge Mārtin un Anna no Adzam, krustvecāki: Šķērtenieku Brenc, Treides Bērtulis, Šwelmes Maria.
2224. 13. marts, Čappa, vecāki: Naggles Brenc un Mārget no Grāweriem, krustvecāki: Būtsmaņņu Čappa, Buntes Pēteris, Guļļes Ans, Šwelmes Mārģet.
2225. 16. marts, Jēkobs, vecāki: Kaniepewērpe Pawals un Babba no Guddiniekiem, krustvecāki: Muižarraja Jēkobs, Wilploču Toms, Jaunarraja Madde no Blinteniem.
2226. 16. marts, Adam, vecāki: Laugala Ans un Katte no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Pinkas Adam no Adzam, Liezana Adam no Baznickunga Ļaudim, Kulpju Ķērste no Leijam, Warkala Iewa no Baznickunga Ļaudim.
2227. 16. marts, Grieta, vecāki: Kautiņu Adam un Katte no Blinteniem, krustvecāki: Pīšļu Grieta no Baznickunga Ļaudim, Čimas Anna no Guddiniekiem, Andiņa Adam no Alswanges, Buntu Pēteris no Guddiniekiem.
2228. 16. marts, Maria, vecāki: Kunkulu Andres un Katte, krustvecāki: Buntu Maria, Jenkas Andres, no Jaunas Muižas.
2229. 17. marts, Gottlieb, vecāki: Andreas Proser un Juditha pauperibas, krustvecāki: Ustupju Gottlieb, Lambarts no Reggiem nowada.
2230. 19. marts, Fridericus, vecāki: Billes Mari x Brentša Šēta, krustvecāki: M.D. Fridericus Stein Superoeconomus Alswange, Billes Acc, Billes Ilze.
2231. 20. marts, Mārtiņš, vecāki: Menģe Jānis un Iewa no Alswanges, krustvecāki: Putkules Mārtiņš, Driggules Anšs, Menģes Mārģet, Driggules Katte.
2232. 23. marts, Jannis, vecāki: Schille Pēteris un Trīne, krustvecāki: Teņņe Jannis, Pidilte Adam, Šwiķķe Anna, Teņņe Katte, no Alswanges.
2233. 24. marts, Griet, vecāki: Rattinieku Inte un Katte no Blinteniem, krustvecāki: Weccwaggares Grieta, Sniķķeru Trīne, Weccwaggara Jēkob.
2234. 24. marts, Pēteris, vecāki: Dubbenes Jannis un Griet no Jaunas Muižas, krustvecāki: Šwelmes Pēteris, Skuije Sprics, Reimes Jēkobs, Kunkules Luš.
2235. 25. marts, Jēkob, vecāki: Dreimanne Andres un Kattrin no Alswanges, krustvecāki: Dreimanes Jēkobs, Dreimane Andres, Rīwaggares Ann.
2236. 30. marts, Madde, vecāki: Tipše Krišts un Trīne, krustvecāki: Pūŗu Madde, Pūŗu Anna, Dabbara Pēteris, Šaltawalka Andres, no Adzam.
2237. 30. marts, Babba, vecāki: Kebre Jannis un Ilze, krustvecāki: Kebre Babba, Šwelmes Anna, Buntu Andres, Kebre Jānis, no Guddiniekiem.

Aprīlis

2238. 1. aprīlis, Madde, vecāki: Tewiņu Brenc un Grieta, krustvecāki: Šmīdres Madde, Mauricu Grieta, Renšte Anša, no Bassiem.
2239. 6. aprīlis, Adam, vecāki: Dunduŗa Anša un Maddale, krustvecāki: Skrīste Adam, Bāliņa Pēteris, Rattinieka Katte no Blinteniem, pārējie no Alswanges.
2240. 6. aprīlis, Krists, vecāki: Brūweŗu Jānis un Edde no Leijas, krustvecāki: Bambales Krists, Rīneke Ādams, Kalleije Babbe.
2241. 10. aprīlis, Jannis, vecāki: Getša Anša un Anna, krustvecāki: Šille Jannis, Ķeppe Ērmannis, Ošiņu Līze, Šeine Edde, no Šehrnaten.
2242. 13. aprīlis, Jannis, vecāki: Witse Pēteris un Mari no Adzam, krustvecāki: Witse Jannis, Pūŗu Jānis, Žibju Griet.
2243. 16. aprīlis, Anna, vecāki: Dekstinieka Andres un Katt no Osela Muižas, krustvecāki: Poļu Ann, Poļu Orte, Lātšu Toms, Būriņe Krists.
2244. 17. aprīlis, Mārģet, vecāki: Benges Jēkobs un Kattrin no Leijas, krustvecāki: Benges Mārget, Krikkes Babbe, Wamžes Jānis.
2245. 20. aprīlis, Trīne, vecāki: Āniņes Anšs un Mārģet no Guddiniekiem, krustvecāki: Zarriņes Trīne, Šwelmes Mārģet, Šwelmes Jann.
2246. 20. aprīlis, Bierens, vecāki: Kānes Jēkob un Griet no Alswanges, krustvecāki: Kānes Bierens, Linkules Anne, Kānes Anne, Menģes Jānis.
2247. 22. aprīlis, Jannis, vecāki: Liezena Ādams un Kērste no Baznickunga Laudim, krustvecāki: Wārkales Jannis, Liezena Dāwids, Sniķķeŗu Griet.
2248. 23. aprīlis, Mārget, vecāki: Lātšu Jānis un Līze no Alswanges, krustvecāki: Klunkstes Mārģet, Wārkales Pēteris, Pūŗu Mikkelis.
2249. 23. aprīlis, Katt, vecāki: Dekstinieka Lūķis un Trīne no Blinteniem, krustvecāki: Rattinieka Katt, Zarrines Maria, Tennes Kērste, Jaunarej Toms.
2250. 23. aprīlis, Toms, vecāki: Wērsaraja Ādams un Katte no Adzam, krustvecāki: Cērpes Toms, Dekšene Pēteris, Pilles Ilze.
2251. 27. aprīlis, Jannis, vecāki: Panta Jannis un Trīne, krustvecāki: Zaļļameža Jannis, Būcmaņa Miķķelis, Riwaggares Anna, no Alswanges.
2252. 27. aprīlis, Jurris, vecāki: Šille Jorens un Iewa no Baznickunga Laudim, krustvecāki: Parrinieka Jurris no Edwahlen, Sterras Šalms, Būcmaņa Ilze, Bāliņu Katrīn, no Alswanges.
2253. 27. aprīlis, Toms, vecāki: Šmīdre Jurris un Mārgieta no Jaunas Muižas, krustvecāki: Buntiņu Toms no Graweriem, Šwelmes Andres, Šmīdre Anna, no Jaunas Muižas.

Maijs

2254. 1. maijs, Jannis, vecāki: Raušu Toms un Ilze no Guddiniekiem, krustvecāki: Ūderu Jannis, Rattinieku Kristops, Diggas Čapp.
2255. 4. maijs, Jannis, vecāki: Andiņa Krists un Mārgieta, krustvecāki: Škille Jannis, Brujata Pēteris, Menģe Katte, no Alswanges.
2256. 11. maijs, Ann, vecāki: Ķebbre Jannis un Griet no Leijas, krustvecāki: Gāliņes Ann, Ūšiņes Klāws, Wamžes Jurr, Remmes Jēkobs, Krikke Jānis, Šķilles Jann.
2257. 12. maijs, Bērtulis, vecāki: Žibju Jēkobs un Madde no Alswanges, krustvecāki: Žibju Bērtulis, Klingģes Ann, Kundziņa Jānis, Klūju Ilze.
2258. 15. maijs, Griet, vecāki: Raušu Bērtulis un Ortje no Alswanges, krustvecāki: Jaunaraij Griet, Buntes Andres, Rauše Jannis.
2259. 18. maijs, Maria, vecāki: Stiernes Anšs un Kattrin no Graweŗiem, krustvecāki: Lēzeriņa Maria, Stiernes Toms, Rīwaggares Bērtuls, Būcmaņņu Jēkobs.
2260. 22. maijs, Mārget, vecāki: Weccwaggara Jēkobs un Līze no Graweŗiem, krustvecāki: Kannenieku Mārģet, Remmes Mari, Naggles Babb, Snikkeŗu Ādams.
2261. 25. maijs, Griet, vecāki: Skrīstes Mattīs un Trīn no Alswanges, krustvecāki: Šķillu Griet, Guļļes Mari, Guļļes Anšs, Pūŗu Brenc, Šwiķķes Ādams.
2262. 27. maijs, Toms, vecāki: Zarriņa Bērtulis un Edde no Graweŗiem, krustvecāki: Rubbakles Toms, Druggules Anšs, Zārriņe Griet.
2263. 30. maijs, Mikkelis, vecāki: Kaltinieka Jannis un Līze no Bassiem, krustvecāki: Pliķķes Mikkelis, Kaltinieka Griet.

Jūnijs

2264. 1. jūnijs, Ilze, vecāki: Kārkluppes Jannis un Babbe no Dūrem, krustvecāki: Struijes Ilze, Strēles Iernest, Treides Bērtulis, Bulkas Jānis.
2265. 1. jūnijs, Jānis, vecāki: Kulpje Jēkobs un Anne no Graweŗiem, krustvecāki: Kebbre Jannis, Teņņe Jēkobs.
2266. 1. jūnijs, Luše, vecāki: Billes Andres un Ortja no Adzam, krustvecāki: Dekšne Luše, Podiņu Luš (?), Strēle Krists.
2267. 1. jūnijs, Ann, vecāki: Zwaggula Mārtiņš un Griet no Alswanges, krustvecāki: Summates Ann, Būriņe Kattriņ, Kaltinieku Katt, Andiņa Pāwels, Struijes Anšs.
2268. 1. jūnijs, Trīne, vecāki: Andiņa Andres un Ann no Guddiniekiem, krustvecāki: Kārkluppes Trīne, Sterras Trīne, Strīkes Anšs, Kautiņe Griet, Andiņu Iernest.
2269. 6. jūnijs, Juris, vecāki: Lātša Toms un Mārģet no Alswanges, krustvecāki: Škītuze Juris, Salmārraja Jannis, Lātšu Ann, Lātšu Līze.
2270. 18. jūnijs, Johannes un Antonius, vecāki: Zurkowski un Anna et Liberis, pirmā bērna krustvecāki: D. Johannes Schultz Tabernator Alschwangensis, Ķinķes Kattrin, otrā bērna krustvecāki: Jannis procentor un Ķinķes Kērste.
2271. 22. jūnijs, Jēkobs, vecāki: Zarrina Adam un Maria no Guddiniekiem, krustvecāki: Muižarraja Jēkobs no Blinteniem, Struijes Jānis no Bassiem, Kautiņu Katte, Bieranža Anna, no Blinteniem.
2272. 22. jūnijs, Maria, vecāki: Liezana Pēter un Edde no Baznickunga Laudim, krustvecāki: Būcmaņu Maria, Muižu Iewa, Būcmaņu Miķķelis, no Alswanges.
2273. 22. jūnijs, Iewa, vecāki: Naraiša Adam un Ortija, krustvecāki: Naraiša Iewa, Kunkulu Ilze, Andula Pawils, Naglas Adam, no Bassiem.
2274. 24. jūnijs, Mārģet, vecāki: Pidiltes Krist un Madde no Alswanges, krustvecāki: Pidiltes Mārģet, Otto Kehrstein.
2275. 25. jūnijs, Griet, vecāki: Treides Bērtulis un Katte no Guddiniekiem, krustvecāki: Strīkes Griet, Treides Trīne, Bēraižu (Behraizchu) Mārtiņš, Rungu Madde.
2276. 26. jūnijs, Mārģet, māte: Kattlāpju Maria no Guddiniekiem, krustvecāki: Katlāpju Mārģet, Strēles Jannis.
2277. 29. jūnijs, Mārģet, vecāki: Gaišuma Pēteris un Griet no Grāweŗiem, krustvecāki: Šnikkeŗa Mārget, Strujs Trīne, Strujes Toms, Bunte Andres.
2278. 29. jūnijs, Luše, vecāki: Dīgange Pāwelis un Ortje no Bassiem, krustvecāki: Kunkules Luše, Runģu Ann, Naggles Jēkobs, Zwierbuļu Babbe.
2279. 29. jūnijs, Trīne, vecāki: Kukkšes Jurris un Griet no Guddiniekiem, krustvecāki: Kukkšes Trīne, Šprīstike Ann, Klunkstes Babb, Muižāraja Andres.

Jūlijs

2280. 2. jūlijs, Trīne, vecāki: Strautes Pēteris un Mari no Blinteniem, krustvecāki: Trīne no pilles, Rungu Mārģet, Škītūzes Andres, Dekstinieka Jānis.
2281. 9. jūlijs, Maria, vecāki: Rīwaggara Bērtulis un Babbe no Alswanges, krustvecāks: Rīwaggara Mari.
2282. 9. jūlijs, Griet, vecāki: Klūje Jannis un Bille no Alswanges, krustvecāki: Kandaŗa Griet, Tenne Ādams, Klūje Ann.
2283. 9. jūlijs, Dorothea Juliana, vecāki: Joanne Woyczycki Sagera un (mātes vārds nav ierakstīts), krustvecāki: Magnifica Generosa Dna Dorothea Juliana de Rahden un Georgius Diglau, Oes de Reggen.
2284. 17. jūlijs, Jānis, vecāki: Stenselaus Bieržu Meža Šārga un Ann et liberis, krustvecāki: Struijes Jānis, Struijes Mari, Struije Trīn.
2285. 20. jūlijs, Anša, vecāki: Bālina Pēteris un Edde, krustvecāki: Kalnarraja Anša, Skrīste Adam, Kalnarraja Madde, Bāliņa Katte, no Alswanges.
2286. 20. jūlijs, Grieta, vecāki: Dārdedže Krišts un Babba, krustvecāki: Dārdedža Grieta, Riwinieka Anna, Pulpju Mārtiņš, Wamže Jannis, no Leijam.
2287. 20. jūlijs, Grieta, vecāki: Muižarraja Pēteris un Katte, krustvecāki: Muižarraja Grieta, Gātšes Babba, Kublu Jēkobs, no Blinteniem.
2288. 27. jūlijs, Krišts, vecāki: Dārdedža Andrejs un Grieta, krustvecāki: Dārdedža Krišts, Bēņes Jēkobs, Jakas Orša, Kriķe Ortija, no Leijam.
2289. 27. jūlijs, Grieta, vecāki: Dauģa Jānis un Anna, krustvecāki: Dārdedža Grieta, Bēņes Trīne, Wamže Jannis, Pinte Krišts, no Leijam.
2290. 27. jūlijs, Katte, vecāki: Summates Jēkobs un Līze no Alswanges, krustvecāki: Bruģate Katt, Lātšu Ann, Klunkstu Andres, Šwiķķe Pēteris.

Augusts

2291. 3. augusts, Trīne, vecāki: Rungu Jānis un Mari no Jaunas Muižas, krustvecāki: Treide Trīne, Swelmes Andres, Strēle Krists, Muccinieku Kattrin.
2292. 3. augusts, Orte, vecāki: Ķebbru Mārtiņš un Ķērste no Leijas, krustvecāki: Ķriķķe Orte, Ķebbre Jānis, Bēņu Kattrin.
2293. 10. augusts, Adam, vecāki: Apes Ērmanis un Anna, krustvecāki: Riwenieka Adam, Jaunarraja Jannis, Usiņu Ortija, Nikas Babba, no Leijam.
2294. 10. augusts, Mārtiņš, vecāki: Bāliņa Jēkobs un Iewa no Blinteniem, krustvecāki: Dīdes Mārtiņš no Klostera Ļaudim, Runģu Jēkobs no Jaunas Muižas, Saltawalka Anna no Adzam, Pīšļu Anna no Baznickunga Ļaudim.
2295. 10. augusts, Katte, vecāki: Bambales Mārtiņš un Trīne no Leijam, krustvecāki: Teņņe Katte, Bāliņu Edde, Klunksta Andres, Šwiķķu Jānis, no Alswanges.
2296. 10. augusts, Anna, vecāki: Dauģa Krists un Babba, krustvecāki: Pintes Līze, Kriķu Babba, Riwinieka Jorens, Weccwaggares Grieta, no Leijam.
2297. 10. augusts, Maria, vecāki: Ūdru Jurris un Grieta, krustvecāki: Šmīdru Grieta, Ūdru Katte, Kaltinieka Matčs, Struijes Ans, no Bassiem.
2298. 10. augusts, Anna, vecāki: Buntu Pēteris un Maria, krustvecāki: Buntu Anna, Buļļu Jēkobs, Kunkula Luša, no Guddiniekiem.
2299. 12. augusts, Līze, vecāki: Muccinieka Jānis un Tāle, krustvecāki: Pūŗu Līze, Pletša Katte, Pūŗu Mattīs, Pūŗu Miķķelis, no Alswanges.
2300. 17. augusts, Jannis, vecāki: Būcmaņņu Mikkelis un Ann no Alswanges, krustvecāki: Warkala Jannis, Būcmaņņu Jēkobs, Jēles Edd.
2301. 17. augusts, Griet, vecāki: Andiņu Ādams un Trīne no Alswanges, krustvecāki: Annuže Griet, Šalmāraja Līze.
2302. 24. augusts, Toms, vecāki: Billes Acc un Ann no Adzam, krustvecāki: Cērpju Toms, Kubbre Krists, Billes Edde.
2303. 24. augusts, Trīne, vecāki: Šwiķķe Ādams un Ann no Balandiem, krustvecāki: Skrīste Trīn, Liezana Pēteris, Šummates Anne.
2304. 27. augusts, Pēteris, vecāki: Muižāraja Jānis un Mari no Blinteniem, krustvecāki: Pidekšu Pēteris, Pīkše Pēteris, Pūru Ann, Muižāraja Katt.
2305. 31. augusts, Andres, vecāki: Menģe Mārtiņš un Anna, krustvecāki: Pīšļe Andres no Baznickunga Ļaudim, Pūŗu Brentc, Menģe Katrīn, Klinģe Ķērste, no Alswanges.
2306. 31. augusts, Jannis, vecāki: Strēle Mattīs un Trīne no Guddiniekiem, krustvecāki: Klunksta Jannis, Būcmaņu Krists, Stiernas Trīne, no Alswanges.

Septembris

2307. 3. septembris, Mārgiet, vecāki: Škille Jannis un Madde, krustvecāki: Andiņa Mārgiet, Sterras Trīne, Riwaggares Bērtul, Dreimaņa Ans, Šwiķķe Andres, no Alswanges.
2308. 10. septembris, Andres, vecāki: Kalnarraja Jēkob un Katte, krustvecāki: Dekšnieka Andres, Dundura Ans, Lātše Mārgiet, Linkula Anna, no Alswanges.
2309. 15. septembris, Jannis, vecāki: Zarriņa Adams un Maria, krustvecāki: Zarriņa Jannis, Drigula Anša, Drigula Ķērste, Pīkšes Mārgieta, no Grāweŗiem.
2310. 15. septembris, Grieta, vecāki: Pūŗu Mattīs un Anna, krustvecāki: Sterras Grieta no Baznickunga Ļaudim, Kļuģu Līze, Padubja Jannis, Pūŗu Miķķelis, no Alswanges.
2311. 15. septembris, Fridericus Casimirus, vecāki: Jacobo Mayer Tabernatore Adzensi un Maria Sibilla, krustvecāki: G. Dnus Fridericus Casimirus de Stein Superoeconomus Alschwange, Dna Schultzin Tabernatrix Alschwange.
2312. 21. septembris, Līze, vecāki: Čukste Jēkobs un Līze no Balandem, krustvecāki: Kukše Līze, Teņņes Jēkobs, Kukše Jurris.
2313. 21. septembris, Miķķelis, vecāki: Jaunāraja Krists un Babbe no Leijas, krustvecāki: Bēņes Mikkelis, Grāwes Griet, Andiņe Krists.
2314. 21. septembris, Līze, vecāki: Cērpu Carls un Trīne, krustvecāki: Salmāraja Līze, Rungu Griet, Bunte Andres.
2315. 28. septembris, Pēteris, vecāki: Mūrinieka Jānis un Līze no Alswanges, krustvecāki: Dimmas Jēkobs, Menge Jānis, Strencele Brenc, Klinge Ann.
2316. 28. septembris, Ortje, vecāki: Dekšne Jānis un Katte no Bassiem, krustvecāki: Pūŗu Ortje, Dekšne Katt.
2317. 30. septembris, Griet, vecāki: Snikkeŗu Ādams un Trīne no Grāweriem, krustvecāki: Struijes Griet, Naggles Pēteris, Zarriņe Jurris.

Oktobris

2318. 3. oktobris, Anne, vecāki: Gaišma Anšs un Trīne no Grāweŗiem, krustvecāki: Poļu Ann, Kamminieku Kristops, Poļu Edde, Bunte Trīne.
2319. 5. oktobris, Andres, vecāki: Anta Ādams un Katt no Blinteniem, krustvecāki: Leizāriņa Andres, Šmiedru Ann, Lipšnes Babb.
2320. 5. oktobris, Andres, vecāki: Bumbula Anš un Anne no Dūriem, krustvecāki: Bumbules Andres, Jaunāraja Inte, Treide Iewa.
2321. 5. oktobris, Katt, vecāki: Gulbu Klāws un Edd no Leijas, krustvecāki: Kriķķe Katt, Brūweru Ādams, Āpes Babbe.
2322. 5. oktobris, Brenc, vecāki: Grawes Sandars un Babba, krustvecāki: Pintes Brenc, Bambales Jānis, Jakas Babba, Weccwagares Kattrin, no Leijam.
2323. 5. oktobris, Trīne, vecāki: Rattinieka Kristops un Katte, krustvecāki: Dekšnieka Trīne, Dekšnieka Mārgieta, Dekšnieka Jān, no Blinteniem.
2324. 5. oktobris, Madde, vecāki: Lipšne Jānis un Līze, krustvecāki: Kalnarraja Madde, Šniķķera Grieta, Naglas Pēteris, Sniķķera Brenc, no Grāweriem.
2325. 7. oktobris, Iernests, vecāki: Struijes Tom un Ķērste, krustvecāki: Zundes Iernests no Guddiniekiem, Muccinieka Mārtiņš, Naglas Anša, Kaltinieka Grieta, no Bassiem.
2326. 9. oktobris, Jānis, vecāki: Pletše Mārtiņš un Trīne, krustvecāki: Andiņa Jānis, Rudumu Matčs, Pletše Anna, no Alswanges.
2327. 13. oktobris, Toms, vecāki: Strencela Jannis un Anna, krustvecāki: Kalnarraja Toms, Dunduru Ans, Lātšu Mārgieta, no Alswanges.
2328. 13. oktobris, Jānis, vecāki: Gaiļu Brenc un Līze, krustvecāki: Struijes Jānis, Gaiļu Matčs, Leijas Grieta, Kaltinieka Katrin, no Bassiem.
2329. 15. oktobris, Katrīn, vecāki: Truļļu Jēkobs un Babba, krustvecāki: Rubeklu Katrīn no Dūriem, Klunksta Andres, Ķelķe Līze, no Alswanges.
2330. 16. oktobris, Barbara Getrude, vecāki: Ottone Kern Textore de Pewicken un Anna Maria, krustvecāki: Anna Rosina Saltzmanin, Scharlota Elisabeth Folgnerin, Joannes Henricus Bahder, Otto Hutor Huff de Felixberg.
2331. 19. oktobris, Catharina Lovisa Elisabeth, vecāki: Petro Marod Fabro Lignario un Charlota nata Seefingck, krustvecāki: M.G. Dna Catharina de Stein, Sophia Seefingck, Dnus Schultz, Oes de Alschwangen.
2332. 20. oktobris, Jānis, vecāki: Wersarraja Jurris un Babba, krustvecāki: Kārklupes Jānis no Dūrem, Pintes Adam no Adzam, Gaišuma Grieta no Dūrem.
2333. 20. oktobris, Grieta, vecāki: Kauliņu Pēteris un Trīne, krustvecāki: Bumbulu Grieta, Rubeklu Tija, Treide Jannis, Kauliņu Katte, no Dūrem.
2334. 21. oktobris, Ans, vecāki: Sterras Šalms un Mārgieta, krustvecāki: Dreimaņa Ans, Padubja Jēkobs, Klunksta Anna, Riwaggares Anna, no Alswanges.
2335. 22. oktobris, Maria, vecāki: Kaibutes Miķķelis un Čappa no Jaunas Muižas, krustvecāki: Buntu Maria no Guddiniekiem, Strauta Edde no Blinteniem, Ante Lūla, Kandeŗa Adam no Guddiniekiem.
2336. 23. oktobris, Andres, vecāki: Bruweŗa Gierts un Katrīn, krustvecāki: Pažu Andres, Aizgrawa Ats, Kebre Katrīn, Jakas Līze, no Leijam.
2337. 26. oktobris, Grieta, vecāki: Katlāpja Jannis un Katte no Jaunas Muižas, krustvecāki: Dagala Grieta no Dūrem, Leišu Grieta no Guddiniekiem, Biggas Ans no Bassiem.

Novembris

2338. 9. novembris, Jānis, vecāki: Kaibutes Jānis un Griet no Jaunas Muižas, krustvecāki: Bumbules Jānis, Bulles Andres, Trulle Mikkelis, Dubbena Inte, Trulle Trīne.
2339. 12. novembris, Jēkobs, vecāki: Zwierbula Jannis un Babba, krustvecāki: Bāliņa Jēkobs no Alswanges, Gaiļu Jēkobs, Leijas Grieta, Nagles Mārgieta, no Bassiem.
2340. 20. novembris, Miķķelis, vecāki: Zwierbulu Adam un Babba, krustvecāki: Kunkulu Miķķelis, Gaile Matčs, Naglas Anna, Andules Madde, no Bassiem.
2341. 23. novembris, Anšs, vecāki: Annuža Ādams un Edde no Blinteniem, krustvecāki: Kandara Anšs, Smīdru Jānis, Kandara Trīne, Buntu Mari.

Decembris

2342. 4. decembris, Mārtiņš, vecāki: Ruduma Matčs un Babbe no Alswanges, krustvecāki: Pletšu Matčs, Wecca (?) Tāle.
2343. 6. decembris, Ilze un Ortje, vecāki: Kalleja Jānis un Babbe no Leijes, krustvecāki: Āpju Ilze, Ūsiņa Ortje.
2344. 7. decembris, Līze, vecāki: Jaunāraja Toms un Madde no Guddiniekiem, krustvecāki: Zarriņa Līze, Gulles Matčs.
2345. 11. decembris, Babbe, vecāki: Grāje Ans un Edde, krustvecāki: Jaunāraja Babbe, Pulpju Kērste, Kriķķe Andres.
2346. 14. decembris, Matčs, vecāki: Dekstinieka Anšs un Līze no Ozola Muiža, krustvecāki: Sterras Matčs, Sterras Griet, Dundura Mārget, Remes Andres.
2347. 18. decembris, Krists, vecāki: Sīles Inte un Kērste no Balandes, krustvecāki: Strīķe Krists, Andiņu Pāwels, Brūģatte Katte, Strīke Mari.
2348. 20. decembris, Antonius (?), Strīķe Anša un Katrīn, krustvecāki: Clmus Adm Rdus Antonius Rohde Vicarius Alschwangensis, Riwaggares Bērtul, Kulbulu Ilze, Padubja Anna, no Alswanges.
2349. 20. decembris, Kristops, vecāki: Kukšes Inte un Līze, krustvecāki: Bulkas Kristops, Kārkluppes Andres, Kukšes Katte, no Dūrem.
2350. 20. decembris, Pēteris, vecāki: Kunkulu Jēkobs un Luša, krustvecāki: Buntu Pēteris, Kandera Adam, Šwelmes Maria, Bulkas Trīne, no Jaunas Muižas.
2351. 20. decembris, Pēteris un Kattrīn, vecāki: Kriķe Reķķis un Ortija, pirmā bērna krustvecāki: Apes Pēteris, Kubles Anna, otrā bērna krustvecāki: Grawes Kattrīn, Grawes Brencis, no Leijam.
2352. 25. decembris, Anšs, vecāki: Pērkoņa Mikkelis un Līze no Balandes, krustvecāki: Rīwaggara Anšs, Gulles Mikkelis, Zwierbula Līze.
2353. 25. decembris, Līze, vecāki: Pletše Jēkobs un Katte no Alswanges, krustvecāki: Rīwaggara Līze, Laugala Iew, Rīwaggara Anne.

Hoc Anno in universum baptizati 149.

Anno 1789.

Janvāris

2354. 6. janvāris, Spritz, māte: Gottlieb X Almanes Muižas Meita, krustvecāki: Kalles Jānis, Kundziņa Katte.
2355. 11. janvāris, Jannis, vecāki: Jaunarraja Jānis un Maša, krustvecāki: Pulpju Jannis, Dārdedža Andres, Kalleja Kattrīn, Dārdedža Babba, no Leijam.
2356. 11. janvāris, Inta, vecāki: Jaunarraja Mārtiņš un Babba, krustvecāki: Jaunarraja Inta, Treide Jānis, Bumbulu Anna, Bumbules Grieta, no Dūrem.
2357. 14. janvāris, Maria, vecāki: Būcmaņa Mattīs un Katte, krustvecāki: Klinģe Maria, Ustupju Anna, Būcmaņa Jēkobs, no Alswanges.
2358. 18. janvāris, Līze, vecāki: Meijre Bērtulis un Anne no Jaunas Muižas, krustvecāki: Remmesse Līze, Podiņa Krists, Kaibutte Jānis.

Februāris

2359. 1. februāris, Katte, vecāki: Swiķķe Pēteris un Griet no Leijas, krustvecāki: Bruģatu Katt, Bambala Martiņ, Kulpju Griet, Škille Jannis, Pantu Ans.
2360. 5. februāris, Jurris, vecāki: Annužu Šalm un Grieta, krustvecāki: Škītužu Jurris, Andiņa Jānis, Kalnarraja Katte, Kulbulu Ilze, no Alswanges.
2361. 8. februāris, Jannis, vecāki: Kannipere Pēteris un Mari no Guddiniekiem, krustvecāki: Jostu Kalna Jannis, Jaunāraja Toms, Gulles Ann, Kebru Ilze.
2362. 8. februāris, Līze, vecāki: Čūču Brenc un Anne no Adzam, krustvecāki: Prūšu Līze, Dimmas Griet, Zarriņa Matčs, Dabbura Pēteris.
2363. 15. februāris, Līze, vecāki: Pūŗu Jān un Orše, krustvecāki: Tipšes Līze, Dekšnu Tija, Prūšu Toms, Tipšes Krišts, no Adzam.
2364. 17. februāris, Grieta, vecāki: Kaibutes Mārtiņš un Iewa no Jaunas Muižas, krustvecāki: Bumbulu Grieta, Treide Iewa, Kārkluppes Andres, Bumbulu Andres, no Dūrem.
2365. 22. februāris, Jēkobs, vecāki: Kulbula Jannis un Līze no Balandes, krustvecāki: Šummates Jēkobs, Annuža Jorens, Škiļļu Trīne, Muižāraja Orte.
2366. 24. februāris, Griet, vecāki: Bruģģate Anšs un Mārģet no Balandes, krustvecāki: Klunksta Mārģet, Bruģatte Mari, Lātšu Jānis, Šillu Jēkobs.

Marts

2367. 1.marts, Jannis, vecāki: Guddinieka Waggara Jānis un Trīne, krustvecāki: Balandes Jannis, Blintiņu Waggars Wiļļums, Pilles Waggara Šiewa Gertrud, Oes Acatholici.
2368. 1. marts Andres, vecāki: Rungu Ādams un Griet no Jaunas Muižas, krustvecāki: Tipše Andres, Anniņa Anne.
2369. 1. marts, Andres, vecāki: Sterras Jannis un Luše no Alswanges, krustvecāki: Lātšu Andres, Summates Jannis, Poļu Anne.
2370. 1. marts, Bērtulis, vecāki: Bieranže Jānis un Anna no Blinteniem, krustvecāki: Kunkula Bērtulis, Dekšnieka Ilze.
2371. 3. marts, Līze, vecāki: Knipploku Toms un Ilze no Alswangas, krustvecāki: Prūšu Līze, Treide Jannis, Sīle Inte.
2372. 4.marts, Trīne, vecāki: Pūŗu Jēkobs un Līze no Alswangas, krustvecāki: Pīšle Trīne, Kulpju Šalms, Pūŗu Brenc.
2373. 5. marts, Griet, vecāki: Biggas Pāwelis un Čappe no Basšiem, krustvecāki: Gulles Griet, Gulles Ann, Biggas Adams.
2374. 6. marts, Krists, vecāki: Kunkula Jannis un Babbe no Bašsiem, krustvecāki: Jnkes Krists, Nagles Iernest, Kunkula Ilze.
2375. 8. marts, Miķķelis, vecāki: Rīwaggara Inte un Jēde no Alswangas, krustvecāki: Kelķe Mikkelis, Rīwaggara Iew, Rīwaggara Tāle.
2376. 8. marts, Luše, vecāki: Dubbiņa Krists un Anna no Jaunas Muižas, krustvecāki: Kunkula Luše, Kunkula Iew, Kunkula Andres.
2377. 8. marts, Līze, vecāki: Ulme Matčs un Ann no Grāweŗiem, krustvecāki: Ulmu Līze, Bunte Andres.
2378. 10. marts, Matčs, vecāki: Bāliņa Krists un Griet no Blinteniem, krustvecāki: Ulmu Matčs, Kebbru Jānis, Ulmu Jānis.
2379. 12. marts, Griet, vecāki: Straute Ādams un Sappi no Blinteniem, krustvecāki: Bungāraja Griet, Straute Edde.
2380. 12. marts, Pēteris, vecāki: Kulbulu Andres un Anna, krustvecāki: Buntu Pēteris no Guddiniekiem, Šalmarraja Adams, Lātšu Anna, Warkala Trīne, no Alswangas.
2381. 15. marts, Jēkobs, vecāki: Linkula Brenc un Anna, krustvecāki: Annuža Jēkobs, Kalnarraja Toms, Klunkste Katte, Škille Madde, no Alswangas.
2382. 18. marts, Andres, māte: Stemples Meitu X, krustvecāki: Stemples Andres, Stemples Ortje, no Bašsiem.
2383. 19. marts, Ādam, vecāki: Bruģatte Pēteris un Griet no Balandes, krustvecāki: Andiņa Ādams, Škillu Griet, Menģe Katt.
2384. 20. marts, Maria, vecāki: Škituze Brenc un Griet no Alswangas, krustvecāki: Dreimaņe Maria, Rungu Mārģet, Rungu Andres.
2385. 22. marts, Samuel, vecāki: Mikkelis un Griet no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Prenobilis D. Lukowiz, Prenobilis Virgo Charlotta nata Hagen, Honorata V. Catharina Reimer.
2386. 22. marts, Katte, vecāki: Rungu Joseps un Kattriņ no Guddiniekiem, krustvecāki: Podiņ Katte, Žibju Jēkobs, Reine Inte.
2387. 22. marts, Katte, vecāki: Pīkšes Miķķelis un Mari no Grāweŗiem, krustvecāki: Kauliņe Katt, Guļļu Jekobs, Pūŗu Šawicky (?), Muižāraja Madde.
2388. 25. marts, Anna Catharina, vecāki: Carolo Sorgewicz Textore un Elisabetha, krustvecāki: Honorata D. Christina Klimm, P.D. Carl Lukowicz.
2389. 25. marts, Katte, vecāki: Lātšu Sīmanis un Anna no Alswangas, krustvecāki: Lātšu Katte, Sterras Jānis, Sumate Līze.
2390. 29. marts, Kārlis, vecāki: Riwinieka Jānis un Edde, krustvecāki: Ales (?) Kārlis no Peewicken, Riwinieka Bērtuls, Dauģe Babba, no Leijas.
2391. 29. marts, Miķķelis, vecāki: Renste Pēteris un Katte, krustvecāki: Gatše Miķķelis no Grāweŗiem, Podiņu Andres no Jaunas Muižas, Upleija Ķērste no Blinteniem, Strēlu Grieta no Guddiniekiem, vecāki no Bassiem.

Aprīlis

2392. 1. aprīlis, Toms, vecāki: Ante Lūle un Mārgieta, krustvecāki: Jaunarraja Toms, Anniņa Iernests, Zarriņa Līze, Kandera Grieta, no Guddiniekiem.
2393. 5. aprīlis, Kriš (Krišch), vecāki: Stiernas Muižu Godfrid un Iewa, krustvecāki: Honoratus Dnus Christianus Baur Prefectus Silva Alschwange, Dnus Samuel Lukowicz, Pūŗu Anna.
2394. 5. aprīlis, Jannis, vecāki: Wetšu Matčs un Anna, krustvecāki: Kunduru Jannis no Alswangas, Runģu Joseps, Jēres Trīne, no Guddiniekiem.
2395. 12. aprīlis, Krists, vecāki: Kānes Kristops un Edde, krustvecāki: Stiernes Godfrids, Kānes Mārtiņš, Kānes Grieta, no Alswangas.
2396. 16. aprīlis, Anna, vecāki: Silles Jāņa Mārtiņš un Līze no Sarnahtes, krustvecāki: Jēķes Ann, Bulle Mārtiņš, Katlāpju Griet.
2397. 17. aprīlis, Lūše, māte: Pūŗu Kērste X, krustvecāki: Pūŗu Luš, Pūŗu Mattīs.
2398. 19. aprīlis, Griet, vecāki: Šwelmes Pēteris un Mārget no Jaunas Muižas, krustvecāki: Šwelmes Griet, Kautiņa Ādam, Anniņu Ann.
2399. 19. aprīlis, Trīne, vecāki: Kautiņa Anšs un Griet no Blinteniem, krustvecāki: Strēle Trīn, Bunte Pēteris, Ulmu Luše.
2400. 21. aprīlis, Ašsmus, vecāki: Bierznieku Jannis un Babbe no Šārnates, krustvecāki: Meža Šārgs Assmus, Muižas Waggars Jēkobs, Birznieku Līze.
2401. 21. aprīlis, Andres, vecāki: Cēres (Cehres) Mārtiņš un Ilze, krustvecāki: Strunķu Andres, Šmītes Andres, Briediķa Anna, Pērkona Līze, no Hasau.
2402. 23. aprīlis, Carolus, vecāki: Dziedataju Jannis un Katte no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Perillustris ac Reverendissimus D. Carolus Burszynsky Canonicus Livoniensis Parochus Alschwangensis et Felixbergensis, Prenobilis V. Charlotta Hagen, H.D. Anna Catharina Kirschenek, Pīšlu Jānis, Būcmaņņu Anne.
2403. 23. aprīlis, Wilhelm Adolph, māte: Sibilla Sophia Scheping X, krustvecāki: Prenobilis D. Wilhelm Adolph Bauer Custs (?) Silvae, Prenobilis Virgo Charlotta Hagen.
2404. 28. aprīlis, Josephus, vecāki: Thoma Stein Tabernatore Gudenecensi un Elisabeth Petkiewicz, krustvecāki: Clarissimus Adm Rdus Dnus Antonius Josephus Rhode Vicarius Alschwange et Honorata Dna Charlota Lovisa Schultzin.
2405. 28. aprīlis, Andres, vecāki: Swelmes Jānis un Mari no Jaunas Muižas, krustvecāki: Padubju Andres, Swelmes Andres, Dubbina Mārģet.

Maijs

2406. 3. maijs, Mārtiņš, vecāki: Reine Jēkobs un Madde no Guddiniekiem, krustvecāki: Snikkeru Mārtiņš, Bāliņa Pēteris, Zarriņu Tāle.
2407. 5. maijs, Fridericus Josephus, vecāki: Antonio Romaskiewicz Waggars no Reggen un Anna, krustvecāki: Generosus Dnus Fridericus Josephus de Rahden Dnus hereditarius de Reggen un Ilze Reģģu Muižas Meita.
2408. 6. maijs, Katte, vecāki: Treide Bērtulis un Trīne no Ozola Muižas, krustvecāki: Treide Katt, Kauliņu Andres, Kunkula Jēkob, Kauliņu Luše.
2409. 7. maijs, Mārtiņš, vecāki: Bāliņa Jēkobs un Mārģet no Ozola Muižas, krustvecāki: Sniķķeru Mārtiņš, Bāliņa Pēteris, Zarrinu Tāle, Laugala Iewa.
2410. 14. maijs, Tom, vecāki: Pletše David un Iewa, krustvecāki: Lātše Tom, Burinu Krists, Plawašarga Tāle, no Alswangas.
2411. 17. maijs, Toms, vecāki: Šalmāraja Jānis un Līze no Alswangas, krustvecāki: Lātšu Toms, Bruģģate Anš, Bruģģate Mārģet, Andiņa Bille.
2412. 24. maijs, Jēkobs, vecāki: Lātšu Anš un Līze no Alswangas, krustvecāki: Gulbju Jēkobs, Pulpju Kērste.
2413. 24. maijs, Madde, vecāki: Mauritc Jēkobs un Griet no Bašsiem, krustvecāki: Smīdru Madde (?), Kaltinieku Brenc, Buļļu Madde.

Jūnijs

2414. 1. jūnijs, Andres, vecāki: Muccinieka Jēkobs un Griet no Bašsiem, krustvecāki: Pinkas Andres, Strujes Kērste.
2415. 1. jūnijs, Iew, vecāki: Pidiltes Ādams un Mārģet no Alswangas, krustvecāki: Teņņe Katte, Wārkala Trīne, Sterras Matčs.
2416. 3. jūnijs, Kristops, vecāki: Miķķelis Zurkowski un Kristin liberis hominibus no Adzam, krustvecāki: Likste Kristops no Klostero Ļaudim, Andres Urbanowicz no Pliķķiem, Dimmas Iewa no Adzam.
2417. 7. jūnijs, Ilze, vecāki: Brūnu Jēkobs un Griet no Grāweriem, krustvecāki: Strencela Ilze, Klunksta Pēteris, Pīšlu Matčs, Sprīstiķe Līze.
2418. 7. jūnijs, Anna, vecāki: Stiernas Jēkobs un Griet, krustvecāki: Swiķķu Anna, Rubbeklu Līze, Škiļļu Pēteris.
2419. 11. jūnijs, Tīģe, vecāki: Dabbara Krist un Babbe no Adzam, krustvecāki: Dekšinieku Tīģe, Dabbara Pēteris, Saltawalka Ann, Wērsāraja Andrejs.
2420. 14. jūnijs, Toms, vecāki: Kaltinieka Pēteris un Kērste no Bašsiem, krustvecāki: Kazu Kalleja Toms no Marriem, Pliķķe Miķķelis, Mauric Griet.
2421. 24. jūnijs, Barbara, vecāki: Lauris Gedrewicz un Faustina de Charlotenberg Subditis, krustvecāki: Barbara Bolstein Tabernatrix in Charlotenberg, Honoratus Dnus Carolus Schultz.
2422. 28. jūnijs, Andres, vecāki: Dagala Jurris un Grieta no Dūrem, krustvecāki: Dagala Andres no Dūrem, Saltawalka Miķķelis, Pidakše Ortija, Cērpe Anna, no Adzam.
2423. 28. jūnijs, Ans, vecāki: Kalleja Jannis un Trīne, krustvecāki: Kriķe Ans, Apes Pēteris, Wamže Grieta, Jaunarraja Baba, no Leijam.
2424. 28. jūnijs, Ans, vecāki: Katlāpja Jēkobs un Edde no Jaunas Muižas, krustvecāki: Biggas Ans no Bassiem, Murinieka Jānis no Alswangas, Drigula Anna no Grāweriem.

Jūlijs

2425. 5. jūlijs, Jannis un Anna Gertruda, vecāki: Kutčera (Kutšchera) Jurris un Līze, pirmā bērna krustvecāki: Dnus Christophorus Schultz Tabernator Alschwange et Honorata Virgo Charlotta Hagen de domo Parochiali, otrā bērna krustvecāki: Anna Trūte (?) Blintiņu Waggarene un Tiesnesi Pēteris.
2426. 5. jūlijs, Jānis, vecāki: Kandera Jannis un Trīne, krustvecāki: Šmīdre Jānis, Strēlu Krists, Antu Mārgieta, Šmīdre Ortija, no Jaunas Muižas.
2427. 12. jūlijs, Jānis, vecāki: Būcmaņņu Krists un Anna no Alswanges, krustvecāki: Klinģe Jānis, Brūnu Jēkobs, Skrīste Ortj, Klinģe Mari.
2428. 19. jūlijs, Maria, vecāki: Wērsāraja Mikkelis un Katte no Adzam, krustvecāki: Šwelmes Maria, Šwelmes Griet, Dabbara Edde, Kannipe Mikkelis.
2429. 21. jūlijs, Carrolis, vecāki: Prūšu Andrejs un Katte no Dūram, krustvecāki: Prūšu Karrolis, Dreijmaņņu Jēkobs, Dreijmaņu Līze.
2430. 26. jūlijs, Anna, vecāki: Driggula Jēkobas un Tīģe no Grāweriem, krustvecāki: Drigula Anna, Driggula Miķķelis.
2431. 26. jūlijs, Luše, vecāki: Dubbena Jannis un Griet no Jaunas Muižas, krustvecāki: Runge Luš, Jāķes Andres.
2432. 31. jūlijs, Christian Ferdinand, vecāki: Autore Huff Textore un Weronica Elisabetha nata Kern, krustvecāki: Christian Ferdinand Huff Textor etc.

Augusts

2433. 2. augusts, Līze, vecāki: Zaļļameža Jānis un Bille, krustvecāki: Pintes Līze, Klunksta Jānis.
2434. 9. augusts, Jēkob, vecāki: Strujes Ādam un Ilze no Bašsiem, krustvecāki: Kaltinieku Jēkobs, Strujes Tīģe.
2435. 9. augusts, Indrikis, vecāki: Bāliņu Jēkob un Madde no Alswangas, krustvecāki: Klappu Indrikis, Bŗūwera Ādams, Kriķķe Ortje.
2436. 16. augusts, Jānis, vecāki: Kannapewērpja Brenc un Mari no Guddiniekiem, krustvecāki: Aizuppes Jānis, Jaunāraja Toms, Strēle Griet.
2437. 16. augusts, Andres, vecāki: Gulles (?) Mikkelis un Maria no Bassiem, krustvecāki: Līgdaņņe Andreas, Andiņa Mattīs.
2438. 20. augusts, Grieta, vecāki: Dreimaņņa Ans un Babba, krustvecāki: Dreimaņņa Grieta, Riwaggares Babba, Sterras Ans, Riwaggares Anša, no Alswangas.
2439. 23. augusts, Peter Christoff, vecāki: Petro Tiešnašsi Alswangensi un Madde, krustvecāki: D. Petrus Konkiewicz Oeconomus Alswangensis, D. Johann Heinrich Schultz Tabernator Alswangensis, Catharina Lovisa Beher.
2440. 27. augusts, Kattriņ, vecāki: Kaltinieku Anšs un Līze no Bassiem, krustvecāki: Kaltinieku Katriņ, Kaltinieku Andres, Kaltinieku Jēkobs.
2441. 30. augusts, Babbe, vecāki: Aizgrāwe Ats un Kattriņe no Leijam, krustvecāki: Kalleja Babbe, Ūsiņa Jānis, Kriķķe Maddale.
2442. 30. augusts, Babbe, vecāki: Rīneka Jorens un Anna no Leijam, krustvecāki: Rīneke Babb, Kriķķe Jānis, Gulbju Ilze.
2443. 30. augusts, Līze, vecāki: Kulpju Jēkobs un Griet no Grāweŗiem, krustvecāki: Pūŗu Līze, Zarriņa Jannis, Menģe Katt.

Septembris

2444. 3. septembris, Andrejs, vecāki: Šwelmes Anš un Griet no Guddiniekiem, krustvecāki: Anniņe Andrejs, Kautiņa Ādam, Kunkula Katte.
2445. 3. septembris, Pēteris, vecāki: Kaltinieku Ādam un Trīne no Bašsiem, krustvecāki: Strujes Pēteris, Mauriccu Jānis, Kebbru Madde.
2446. 3. septembris, Bille, vecāki: Rīwaggara Andrejs un Līze no Alswangas, krustvecāki: Klūju Bille, Rīwaggara Pēterjs, Rīwaggara Mārģet.
2447. 8. septembris, Katte, vecāki: Slūže Mikkelis un Mārget no Balandes, krustvecāki: Brugatte Katte, Leozana Kērste, Warkal Iewa, Škillu Mārģet.
2448. 13. septembris, Trīne, vecāki: Pūŗu Martiņš un Anna no Adzam, krustvecāki: Witšu Trīne, Cērpe Brenc, Klūju Jekobs, Dabbara Katte.
2449. 20. septembris, Pēterjs, vecāki: Kauliņa Ādam un Katte no Meža Kunga Ļaudim, krustvecāki: Rubekla Pēteris, Pidakšes Jānis.
2450. 22. septembris, Ann, vecāki: Dauģe Jēkobs un Bille, krustvecāki: Dauģe Anna, Dauģe Šander, Bēnes Trīne, Wamže Jannis.
2451. 27. septembris, Miķķelis, vecāki: Jacobo Zurkowski Sartore un Anna, liberis hominibus, krustvecāki: Michael Urbanowicz de Plicken, Bāliņu Pēteris, Trīne Urbanowiczowna de Alschwangen.
2452. 27. septembris, Anna, vecāki: Klunksta Jannis un Katte, krustvecāki: Linkula Babba, Klunksta Līze, Putklules Mārtiņš, Škītužu Pēteris, no Alswangas.

Oktobris

2453. 4. oktobris, Krists, vecāki: Kebre Jannis un Ilze, krustvecāki: Strēle Krists, Buntu Andres, Strīķe Anna, no Guddiniekiem.
2454. 7. oktobris, Carolus, vecāki: Liezana Dawid un Babba no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Pīšle Andres, Kniploku Jānis no Dūram, Šille Iewa un Liezana Iewa no Baznickunga Ļaudim.
2455. 7. oktobris, Iew, vecāki: Gulles Andejs un Griet no Jaunas Muižas, krustvecāki: Kunkula Iew, Pērše (Pehršche) Kristops, Trulle Trīne.
2456. 18. oktobris, Trīne, vecāki: Sniķeru Jēkobs un Maria, krustvecāki: Nagļu Pēteris un Trīne.
2457. 18. oktobris, Grieta, vecāki: Anduļu Miķel un Maria, krustvecāki: Lugas Adams, Bronnu Grieta.
2458. 21. oktobris, Toms, vecāki: Bieranžu Martiņš un Catte no Blintenes, krustvecāki: Jaunarraju Toms no Guddiniekiem un Catte.
2459. 25. oktobris, Matčs, vecāki: Sterras Jēkobs un Anna, krustvecāki: Sterras Matčs, Pīšļu Jānis, Pīšļu Grieta, Sterras Grieta, no Baznickunga Ļaudim.
2460. 25. oktobris, Jannis, vecāki: Rensta Ans un Ortija, krustvecāki: Strēlu Jannis no Jaunas Muižas, Renste Kristops, Kaltinieka Katrīn, Kaltinieka Līze, no Bassiem.
2461. 25. oktobris, Iewa, vecāki: Kānes Jēkob un Grieta, krustvecāki: Honorata Domina Helena Baur, Pletšu Trīne, Menģe Jānis, Pletša Dawid, no Alswangas.
2462. 27. oktobris, Līze, vecāki: Ūdru Andrejs un Katte no Bašsiem, krustvecāki: Kaltinieku Līze, Naggles Griet.
2463. 27. oktobris, Toms, vecāki: Wetšu Ādams un Griete no Guddiniekiem, krustvecāki: Zarriņa Toms, Bullu Jēkobs, Bullu Anna.

Novembris

2464. 8. novembris, Babbe, vecāki: Jākes Jānis un Līze no Lejam, krustvecāki: Bambala Babbe, Jāķes Klāws, Bēņes Marģet.
2465. 8. novembris, Ilze, vecāki: Udru Jurris un Katte, krustvecāki: Swelmas Ilze, Mucenieku Martiņš.
2466. 8. novembris, Grieta, vecāki: Rugišu Jānis un Maria, krustvecāki: Bulkas Grieta, Treijdu Biertuls.
2467. 11. novembris, Krists un Maria, vecāki: Kalnarraja Anša un Trīne, pirmā bērna krustvecāki: Strīķe Krists, Sterras Luša, otrā bērna krustvecāki: Kalnarraja Maria, Sterras Jānis, no Alswangas.
2468. 12. novembris, Anna Christina, vecāki: Honorato Joanne Jacobo Meyer Tabernatore Adzensi un Maria Sibilla nata Zawytajowska, krustvecāki: Honorata Virgo Anna Maria Wegner de Neühoff et Honoratus Fridericus Ferdinandus Frosch ex aula Adsen.
2469. 15. novembris, Bērtuls, vecāki: Meira Jannis un Luše, krustvecāki: Strauta Bērtuls, Kebre Jannis, Kebre Ilze, no Guddiniekiem.
2470. 15. novembris, Anna, vecāki: Kebre Mārtiņš un Babba, krustvecāki: Kebre Anna, Bēnes Katrīn, Kaiķe Jānis, Apes Jēkobs, no Lejam.
2471. 15. novembris, Grieta, vecāki: Kaltinieka Jēkobs un Madde, krustvecāki: Kaltinieka Grieta, Struijes Maria, Muccinieka Jēkobs, Struijes Andres, no Bassiem.
2472. 15. novembris, Katte, vecāki: Brujata Ans un Trīne, krustvecāki: Brujata Katte, Sterras Grieta, Klunksta Krists, Šwiķķu Jānis, no Alswangas.
2473. 19. novembris, Kārlis, vecāki: Kanninieka Jēkob un Katte, krustvecāki: Kanninieka Inta, Kanninieka Maria, no Grāweriem.
2474. 21. novembris, Jēkobs, vecāki: Liezana Pēter un Edde no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Ustupju Jēkobs no Alswanges, Klunksta Jurris un Muižu Trīne no Baznickunga Ļaudim.
2475. 22. novembris, Andrea, vecāki: Kārkluppiu Jēkoba un Margareta, krustvecāki: Pinkas Andreis, Pinkas Babbe, Wersarraju Adams, Wensu Katte, no Alswangas.
2476. 22. novembris, Katte, vecāki: Smīdru Jānis un Anna, krustvecāki: Smīdru Katte, Žibju Jēkobs, Strēļu Grieta, Dubbenu Ingus, no Alswangas.
2477. 23. novembris, Ādam, vecāki: Strencela Jānis un Ann no Alswangas, krustvecāki: Rīwaggres Ādams, Sprīstiķe Jānis.
2478. 23. novembris, Ann, vecāki: Lipšne Jannis un Katte no Blinteniem, krustvecāki: Gulles Anna, Kunkule Andrejs.
2479. 25. novembris, Iewa, vecāki: Bēķis (?) Anš un Katte no Meža Kunga Ļaudim, krustvecāki: D. Helena Ewa Baur, Cērpe Jannis, Lipšne Jēkobs.
2480. 29. novembris, Ans, vecāki: Wamžes Jānis un Ortija, krustvecāki: Grawju Ans, Kriķu Jānis, Dārdedža Babba, Riwinieka Anna, no Lejam.
2481. 29. novembris, Jēkobs, vecāki: Būcmaņu Miķķelis un Ilze, krustvecāki: Annužu Jēkobs, Dreimaņa Ans, Klunksta Līze, Bāliņu Kattrīn, no Alswanges.
2482. 29. novembris, Babba, vecāki: Paža Adam un Gēde, krustvecāki: Riwinieka Babba, Lātšu Līze, Kalleja Jānis, no Lejam.

Decembris

2483. 1. decembris, Jurre, vecāki: Andiņu Joseps un Maddale, krustvecāki: Abbes Jurris, Kērstu Kaike (Kayke)(?), Grāves Jānis, no Lejam.
2484. 1. decembris, Maria, vecāki: Jenkus Jānis un Margareta, krustvecāki: Karkluppu Trīne, Jenkus Andreis un Margareta.
2485. 3. decembris, Jēkob, vecāki: Zwierbula Pāwelis un Madde no Bassiem, krustvecāki: Kaltinieku Jēkobs, Strujes Tīģe.
2486. 6. decembris, Griet, vecāki: Kelķe Miķķelis un Līze no Meža Kunga Ļaudim, Billes Griet, Ustupje Mārģet, Ustupja Miķķelis.
2487. 8. decembris, Ansis, vecāki: Pantas Andža un Līze no Leijām, krustvecāki: Dunduru Ansis, Dunduru Margarieta, Abšu Jēkobs.
2488. 7. decembris, Jannis, vecāki: Kautiņe Ādam un Katte no Blinteniem, krustvecāki: Klunkste Jannis, Anniņe Anš, Ante Jānis.
2489. 9. decembris, Carolus, vecāki: Dunduru Bērtuls un Edde, krustvecāki: Perillustris Rndssm D. Carolus Burzynski Canonicus Cath Liv Parochus Alschwange, Dunduru Inta, Sprīstike Jānis, ex Alschvang.
2490. 13. decembris, Matčs, vecāki: Strenceļu Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Sterras Matčs, Prušu Katte, Kalnarrāju Jānis, Cērpa Trīne, no Alswangas.
2491. 13. decembris, Margareta, vecāki: Jānis no Billēm un Ilze, krustvecāki: Margareta (mājas nav rakstītas), Pindakšu Orte, Mādiņu (?) Jēkobs, Dabburu Krist, no Alswangas.
2492. 15. decembris, Katte, vecāki: Weccwaggara Peter un Babba, krustvecāki: Weccwaggares Katte, Bambalu Babba, Kriķķu Rekkis, Bāžu Ansis, no Alswangas.
2493. 15. decembris, Carolus, vecāki: Casimirus (?) Sorgewitz Adituo hujate (?) un Elisabetha, krustvecāki: Perillustris Reverendissimus Dominus Carolus Burzynski Canonicus Livoniensis Parochus Alschwangensis et Felixbergensis, Joannes Herbst faber Ferrarius Aulicus, Charlotta Lovisa Schulzin.
2494. 20. decembris, Charlotta Lovisa, vecāki: Michaele Ferdinando Herman un Anna Maria Luth, krustvecāki: Charlotta Lovisa Schulzin, (vārds nav minēts) Streit faber Ferrarius.
2495. 20. decembris, Katte, vecāki: Kukšu Jēkobs un Ķiersta, krustvecāki: Pēršu Katte, Pēršu Jēkobs Kristops un Leišu Jēkobs, no Blintiem.
2496. 20. decembris, Liena, vecāki: Tomeļu Pēters un Maria Luth, krustvecāki: Sparu Liena, Pawaŗu Anš, Birzenieku Līze, Sprunķu Jānis, visi luterāņi no Sarnakiem.
2497. 20. decembris, Jānis, vecāki: Jaunas Muižas Kristaps un Grieta, krustvecāki: Cinnes (Czynnes) Jānis, Podiņu Katte, Karkluppes Katte, Klunkstu Andreis.
2498. 22. decembris, Edda, vecāki: Buntu Pēter un Maria, krustvecāki: Strata Edda, Annužu Spricis, Bullu (?) Ērmans, no Blinteniem.
2499. 25. decembris, Kērste un Mārget, vecāki: Brūweru Gēritz (Gehritz) un Katrin no Leijam, pirmā bērna krustvecāki: Kaiķe Kērste, Jākes Canders, otrā bērna krustvecāki: Gulbju Mārget, Bēņes Jēkobs.
2500. 27. decembris, Andreis, vecāki: Podiņu Jānis un Anna, krustvecāki: Podiņu Andreis, Cerra Brencis, Dabbara Edda, Čuču (Czuczu) Anna, no Adzam.
2501. 29. decembris, Trīne, vecāki: Gŗawa Pēteris un Katrīn, krustvecāki: Kriķe Ortija, Jakas Līze, Bruwera Gierts, Bambales Jānis, no Leijam.

Hoc Anno in universum baptizati 152.

Anno 1790.

Janvāris

2502. 1. janvāris, Guilhelmus, vecāki: G.D. Petro Paulo Lukowicz Notario Proventium Aula Birsen un Anna Catharina, krustvecāki: Guilhelmus de Buchholtz hereditarius Dominus Aula Birsen, Anna Chrystina et Juliana de Buchholtz filia ejusdem, D. Magnus Benedictus Larsch, Nicolaus Schwartz ac Guilhelmus Larsch.
2503. 3. janvāris, Adam, vecāki: Kandera Iernests un Grieta no Jaunas Muižas, krustvecāki: Kluģu Adam no Alswangas, Buļļu Jēkobs no Guddiniekiem, Muccinieka Katte no Bassiem, Ustupju Līze no Alswangas.
2504. 3. janvāris, Pēteris, vecāki: Pīšķe Pēteris un Edde no Šārnatiem, krustvecāki: Pīšķe Pēteris, Rēķes Reines, Bieržu Matīs.
2505. 6. janvāris, Grieta, vecāki: Kalleja Walts un Maria de Subditis Aula Almahlen, krustvecāki: Pīšļu Grieta no Baznickunga Ļaudim, Muižu Trīne de domo Parochiali, Teņņe Jēkobs un Murinieka Jānis no Alswangas.
2506. 6. janvāris, Katte, vecāki: Muccinieka Krists un Anna, krustvecāki: Renste Katte, Muccinieka Grieta, Šmīdre Jēkobs, no Bassiem.
2507. 10. janvāris, Jēkobs, vecāki: Ustuppu Mattīs un Anna, krustvecāki: Ustuppu Jēkobs, Klugģu Margarieta, Pustu (?) Ans, Muižu Joseps no Baznickunga Muižas, Ceteri oes ex Ozolmuiž.
2508. 10. janvāris, Ilze, vecāki: Riwaggares Bērtuli un Babba, krustvecāki: Salmarraju Līze, Strīķu Krist, Smīdru Trīne, no Balandiem.
2509. 17. janvāris, Inte, vecāki: Gaišuma Pēteris un Griet no Dūram, krustvecāki: Dubbina Inte, Treide Jannis, Rattinieku Edde.
2510. 17. janvāris, Ādam, vecāki: Maurice Bērtulis un Trīne no Bassiem, krustvecāki: Guļļš (?) Ādams, Bāliņu Ans.
2511. 17. janvāris, Babbe, vecāki: Wērsāraja Krists un Tīģe no Adzam, krustvecāki: Dabbaru Babbe, Billes Jānis, Pīkšes Pēteris.
2512. 20. janvāris, Jēkobs, vecāki: Padupiu Peter un Katte, krustvecāki: Padupiu Jēkobs, Klunkstu Andreis, Sterras Grieta, Strenceļu Grieta, no Ozola Muižas.
2513. 26. janvāris, Grieta, vecāki: Kulbuļu Anšs un Ilze, krustvecāki: Annužu Grieta, Kalnarraju Anšs, Kalnarraju Jurris, Andiņu Trīne, no Alswangas.
2514. 27. janvāris, Anna, vecāki: Dekšņu Jānis un Iewa, krustvecāki: Čuču Anna, Čuču Andreis, Pūŗu Ans, Sunnišu Grieta, no Adzam.

Februāris

2515. 7. februāris, Jānis, vecāki: Kunkulu Miķķelis un Ilze, krustvecāki: Mauricu Jānis, Kaltinieka Jēkobs, Dīgaiņa Grieta, Kaltinieka Ķērste, no Bassiem.
2516. 7. februāris, Miķķelis, vecāki: Naraiše Andres un Čappa, krustvecāki: Kunkulu Miķķelis, Mauricu Jēkobs, Mucinieka Madde, Mauricu Iewa, no Bassiem.
2517. 7. februāris, Jannis, vecāki: Linkula Brenc un Anna, krustvecāks: Linkula Jannis no Alswangas.
2518. 9. februāris, Jannis, vecāki: Weccwaggares Krists un Grieta, krustvecāki: Wamžes Jannis, Pāže Adam, Apes Katte, no Lejam.
2519. 11. februāris, Josephus, vecāki: Laugala Miķķelis un Iewa no Baznickunga Ļaudim, krustvecāki: Adm Rdus Dnus Antonius Josephus Rhode Vicarius Alschwange, Elisabet Folger Dispensatrix hujus domos, Drigula Jēkobs no Graweriem.
2520. 16. februāris, Intas, vecāki: Pintas (?) Brencis un Līze, krustvecāki: Kiebru Intus, Grāwes Katrine, Jakus Sandas, Brenču Margareta, Bruwu Orte, no Leijas.
2521. 21. februāris, Babba, vecāki: Kārkluppes Jān un Trīne, krustvecāki: Wersarraja Babba, Wītšu Krist, Wersarraju Andreis, Bumbaļu Grieta, no Dūram.
2522. 24. februāris, Katte, vecāki: Poļu Iernests un Anna, krustvecāki: Dekšnieka Katte no Alswangas, Šniķķera Trīne, Zarriņa Jannis, Šniķķera Jannis, no Graweriem.
2523. 24. februāris, Jānis, vecāki: Strēle Iernests un Līze no Jaunas Muižas, krustvecāki: Reine Jānis no Guddiniekiem, Tewiņu Brenc no Bassiem, Treide Babba no Dūram.
2524. 25. februāris, Iernests, vecāki: Peške Ulriks un Bille, krustvecāki: Ozola Iernests, Pawara Jēkobs, Gētše Edde, Šamīše Grieta, no Šarnaten.

Marts

2525. 3. marts, Jēkobs, vecāki: Kaltinieka Krišts un Maria, krustvecāki: Mauricu Jēkobs, Muccinieka Kristops, Kaltinieka Līze, Mauricu Trīne, no Bassiem.
2526. 5. marts, Katte, vecāki: Buntu Brencis un Ķērste no Dūram, krustvecāki: Dekšnieka Katte, Bieranža Līze, Bāliņu Krists, no Blinteniem.
2527. 7. marts, Andreis, vecāki: Stiernas Andžu un Katrine, krustvecāki: Klinģu Andreis, Bucmanņu Jēkobs, Klinģu Iersta, Annužu Grieta, no Graweriem.
2528. 14.marts, Jān, vecāki: Daugaļu Jēkobs un Liene, krustvecāki: D. Gottfrid Autor Huff, Anna Christina Gotlib (tukša vieta uzvārda vietā), Kauliņu Andreis, Daugaļu Trīne, no Dūram.
2529. 14. marts, Katte, vecāki: Muižarraju Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Renstu Katte no Bassiem, Gātšu Miķelis, Bāliņu Iewa, Annužu Joseps, no Blinteniem.
2530. 17. marts, Andres, vecāki: Jaunarraja Adam un Ilze, krustvecāks: Buntu Andres no Dūram.
2531. 21. marts, Katarine, vecāki: Pinka Andreis un Anna, krustvecāki: Mucenieku Katrine, Udru Jurris, Podiņu Andreis, Swelmes Ilze, no Adzam.
2532. 25. marts, Joannes, vecāki: Patre Nequam un Matre Katte Puella no Teņņiem, krustvecāki: D. Joannes Konkiewicz Administrator Aula Alschwange etc, Teņņu Jēkobs, Bāliņu Maddale, no Alswangas.

Aprīlis

2533. 4. aprīlis, Brenc, vecāki: Biggas Pawel un Čappa, krustvecāki: Naglas Brenc, Biggas Līze, no Bassiem.
2534. 4. aprīlis, Iewa, vecāki: Dimmas Jēkobs un Grieta, krustvecāki: …ju Iewa no Klostero Ļaudim, Čutčes Maria, Cērpes Brencis, Dimmas Bērtuls, no Adzam.
2535. 5.aprīlis, Grieta, vecāki: Jaunarraja Pawals un Babba, krustvecāki: Jaunarraja Grieta, Kaniepevērpe Maria, Buļļu Pawals, no Guddeniekiem.
2536. 5. aprīlis, Mārgiete, vecāki: Laugala Ans un Katte no BaznicKunga Ļaudim, krustvecāki: Ustupju Mārgieta, Muižu Babba, Klunkšta Andrejs, no Alswangas.
2537. 5. aprīlis, Mārgieta, vecāki: Bambales Mārtiņš un Trīne no Leijam, krustvecāki: Klunksta Mārgieta, Brujatta Katte, Klunksta Andrejs, Pantu Jēkobs, no Alswanges.
2538. 7. aprīlis, Krists, vecāki: Prūšu Toms un Līze no Dūram, krustvecāki: Bambales Krists, Billes Katte, Klunkstu Andrejs, Pīšlu Anna.
2539. 11. aprīlis, Madde, vecāki: Strujas Brencis un Katte, krustvecāki: Strujas Madde, Strujas Tīje, Strujas Toms, no Bassiem.
2540. 12. aprīlis, Wīlips, Pēteris un Jorens (trīnīši), vecāki: Kniploku Toms un Ilze, pirmā bērna krustvecākis: Philippus Rhanaus Vicarius Alschvangensis, otrā bērna krustvecāks: Prūšu Pēteris, trešā bērna krustvecāks: Rivus Jorens no Sahlenen, pārējie: Rivus Jānis, Kaulu Pēteris, Kaulu Andrejs, Kaulu Krists, Rivus Anna no Sahlenen, Žibju Kiersta, Billes Ilze, no Alswangas.
2541. 19. aprīlis, Inta, vecāki: Pērše Kristops un Tija, krustvecāki: Jaunarraja Inta no Dūram.
2542. 25. aprīlis, Ortija, vecāki; Pūru Bērtuls un Katte, krustvecāki: Tipšu Ortia, Tipšu Andrejs, Pūru Andrejs, Pūru Anna, no Adzam.
2543. 25. aprīlis, Edde un Līze, vecāki: Kriķķe Jannis un Katte no Leijam, pirmā bērna krustvecāki: Bambales Edde, Dārdedžu Andrejs, otrā bērna krustvecāki: Jakkes Līze, Bāliņu Jēkobs.

Maijs

2544. 2. maijs, Fricis, vecāki: Pūru Jānis un Orša, krustvecāki: Gatwes Fricis no Jamaiken, Tipšes Madde, Tipšes Andrejs, no Adzam.
2545. 2. maijs, Grieta, vecāki: Kaltinieka Jannis un Līze, krustvecāki: Kaltinieka Grieta, Kaltinieka Adam, no Bassiem.
2546. 6. maijs, Trīne, vecāki: Kauliņu Inte un Margarieta, krustvecāki: Kauliņu Trīne, Prūšu Attiņš, Prūšu Katrine, no Dūram.
2547. 6. maijs, Andrejs, vecāki: Pērkonu Miķķelis un Līze, krustvecāki: Klinķu Andrejs, Raugas Bille, Degšu Adams, Stiernas Toms, no Alswangas.
2548. 6. maijs, Krists, vecāki: Katlupju Jannis un Katte, krustvecāki: Krists no Mareneekem, Guļas Anna, Bigas Ans, Kabus Edda, no Jaunas Muižas.
2549. 6. maijs, Katte, vecāki: Sniķeru Pawils un Trīne, krustvecāki: Driguļu Katte, Klunksta Andrejs, Andiņu Adams, Kautiņu Katte, no Graweriem.
2550. 13. maijs, Andže, vecāki: Jākus Miķelis un Grieta, krustvecāki: Weccwaggares Andže, Jakas Līze, Nikas Sanderš, Truļļu Maddale, no Leijam.
2551. 13. maijs, Andže, vecāki: Ķēbru Jēkobs un Līze, krustvecāki: Raušu Andže, Bāliņu Katrine, Ķauķu Adams, Weccwaggares Jēkobs, no Guddiniekiem.
2552. 14. maijs, Johann Godtfried, vecāki: Johann Herbst Fabro aulico hujate un Allexandrina Lutheranus, krustvecāki: Johann Godtfried Klihm Molitor hujas, Carolus Dreiger Edwalensis Tabernatoris filius, Julianna Dreigin filia ejusem, Sibilla Conradia Sorgewitz aditni hujatis conjux.
2553. 17. maijs, Edde, vecāki: Drigula Jēkobs un Tija, krustvecāki: Kulpju Edde, Poļu Ķērste, Zarriņa Jurris, no Graweriem.
2554. 20. maijs, Brencis, vecāki: Kriķu Reķis un Orte, krustvecāki: Pintas Brencis, Nikas Ķiersta, Dziedatais Jānis, Bambales Edda, no Leijam.
2555. 20. maijs, Anna, vecāki: Šmīdru Andreis un Madde, krustvecāki: Anna no Klohsterneekeem, Mautz Jānis, Strūjas Tūja, Strūjas Pēters, Kautiņu Anna, no Bassiem.
2556. 24. maijs, Anna, vecāki: Jankas Andreis un Ilze, krustvecāki: Dubenu Anna, Strēļu Andžs, Čīmas Jannis, Runģu Babba, no Jaunas Muižas.

Jūnijs

2557. 1. jūnijs, Joseps, vecāki: Pleču Jēkobs un Katte no Meža Kunga Laudim, Ex Sacro Fonte Lewavit cum nomine meo Liezona Pēteris, Laugala Edde.
2558. 2. jūnijs, Andreis, vecāki: Žibju Bērtulis un Katte, krustvecāki: Žibju Andreis, Jākes Ortje, Menģe Anna.
2559. 3. jūnijs, Bērtuls, vecāki: Menģu Jānis un Iewa, krustvecāki: Drigguļu Bērtuls, Lātču Margarieta, Pūru Jānis Sawicki, Pūru Margrieta, Teņņu Jēkobs, no Alswangas.
2560. 6. jūnijs, Līze, vecāki: Andiņu Pāwelis un Bille, krustvecāki: Salmāraja Līze, Zwagule Grieta, Andiņa Jēkobs, Menģe Krists.
2561. 10. jūnijs, Jannis, vecāki: Kebre Mārtiņš un Ķērste, krustvecāks: Kebres Jannis, no Leijam.
2562. 13. jūnijs, Jannis, vecāki: Kebre Mārtiņš un Kērste, krustvecāki: Kebbre Jannis, Wamžu Trīne.
2563. 13. jūnijs, Krists, vecāki: Bēņes Jēkob un Katriņ no Leijam, krustvecāki: Pulpju Krists, Bambala Edde.
2564. 13. jūnijs, Catharina, vecāki: Kulpju Jānis Alschwangas Buhmeisteri un Katriņ, krustvecāki: Catharina nata Munkiewicz, Pūŗu Edde, Pēter Tiešnašis Alschwange.
2565. 13. jūnijs, Katte, vecāki: Kaltinieku Matčs un Mārģet no Bassiem, krustvecāki: Strujes Katte, Smīdru Bencis, Ūdru Mārget.
2566. 16. jūnijs, Jannis, vecāki: Padubju Jēkobs un Anna, krustvecāki: Padubju Jannis, Padubju Katte, Baaļu Peters, no Alswangas.
2567. 20 jūnijs, Madža, vecāki: Jaunarraju Krists un Babba, krustvecāki: Purpiu Madža, Jākas Andreis, Dauģu Bille, Wamžu Orte, no Leijam.
2568. 20. jūnijs, Trīne, vecāki: Jaunarraja Jānis un Madža, krustvecāki: Wamžu Trīne, Kriķķu Jānis, Grāvju Kiersta, Ķēbru Martiņš, no Leijam.
2569. 21. jūnijs, Carolus, vecāki: Pūru Jēkobs un Madale, krustvecāki: Cērpu Karls, Saltwalku Katrine, no Adzam.
2570. 23. jūnijs, Anša, vecāki: Dreimaņa Ans un Babba, krustvecāki: Riwaggares Anša, Baznic Kunga Brencis, Riwaggares Babba, Dreimaņas Grieta, no Alswangas.
2571. 27. jūnijs, Anna, vecāki: Guddenieka Waggara Jannis un Dārte, krustvecāki: Leijas Waggara Anna, Tiešneša Dārte, Blintenes Waggars Geddards, Ozola Muižas Waggara Jannis, Oes Acatholici.
2572. 27. jūnijs, Katrīne, vecāki: Liezona Adam un Ķērste no BaznicKunga Ļaudim, krustvecāki: Billes Katrīn no Adzam, Warkala Jannis, Pidiltes Mārgieta, Ustupju Mattis, no Alswangas.

Jūlijs

2573. 11. jūlijs, Andrejs, vecāki: Ante Jānis un Čappa, krustvecāki: Zarriņa Andrejs, Anniņa Iernests, Kautiņe Katte, Zarriņa Līze, no Guddiniekiem.
2574. 11. jūlijs, Anna, vecāki: Kinķe Andrejs un Gēda, krustvecāki: Strencela Anna, Kinķe Jurris, Bāliņa Katrīn, no Alswangas.
2575. 11. jūlijs, Katte, vecāki: Pletše Mārtiņš un Trīne, krustvecāki: Kukšes Katte, Pletšu Katte, Pintes Jānis, no Alswangas.
2576. 11. jūlijs, Katrīn, vecāki: Grawes Brencis un Maddale, krustvecāki: Bruweru Kattrīn, Kriķe Ortija, Bruweru Adam, no Leijam.
2577. 11. jūlijs, Anna, vecāki: Muccinieka Mārtiņš un Ķērste, krustvecāki: Gaiļu Anna, Muccinieka Ilze, Naraiše Inte, no Bassiem.
2578. 21. jūlijs, Adam, vecāki: Grabja Jēkobs un Babba, krustvecāki: Sittiņu Adam, Jānis Kopstewicz, Leonora Monkiewicz, no Almahlen.
2579. 21. jūlijs, Jēkobs, vecāki: Pīkše Miķel un Marta, krustvecāki: Buļļu Jēkobs, Buļļu Līze, Pīšļu Jānis, Kautiņu Katte, no Graweriem.
2580. 21. jūlijs, Līze, vecāki: Pūŗu Mattīs un Anna, krustvecāki: Pūŗu Līze, Pūŗu Jēkobs, Sterras Grieta, Pūŗu Miķķels, no Alswangas.
2581. 25. jūlijs, Adam, vecāki: Pīkše Brenc un Līze, krustvecāki: Kautiņu Adam, Lipšņu Jānis, Remešu Maria, no Graweriem.
2582. 25. jūlijs, Jēkabs, vecāki: Strauta Jānis un Anna, krustvecāki: Muižarraja Jēkobs, Rungišu Bērtuls, Muižarraja Katte, no Blinteniem.
2583. 25. jūlijs, Toms, vecāki: Billes Andrejs un Ortija, krustvecāki: Dagala Toms, Dekšnieka Jānis, Dagala Grieta, no Adzam.
2584. 25 jūlijs, Grieta, vecāki: Zwierbula Jānis un Babba, krustvecāki: Tēwiņu Grieta, Naglas Anna, Gaiļu Matčs, no Bassiem.
2585. 25. jūlijs, Anna, vecāki: Katlāpja Jēkobs un Edde no Jaunas Muižas, krustvecāki: Gulles Anna, Biggas Edde, Biggas Brencis, no Bassiem.

Augusts

2586. 1. augusts, Anna, vecāki: Dabbar Pēteris un Edda, krustvecāki: Bumbuļu Anna, Kārkluppes Jēkobs, Daubara Katte, Saltwalku Brencis, no Adzam.
2587. 1. augusts, Anna, vecāki: Kīšu Toms un Luša, krustvecāki: Poļu Anna, Degsenieku Jānis, Strujas Katte, Kaltenieku Matčs, Dreijmaņa Anna, Poļu Ērmans, no Blinteniem.
2588. 8. augusts, Ortje, vecāki: Grāwes Anšs un Mašs no Leijas, krustvecāki: Wamžu Ortje, Lātšu Krists.
2589. 15. augusts, Miķķelis, vecāki: Gēle Toms un Kērste no Alswangas, krustvecāki: Jēle Mikkelis, Linkule Babb.
2590. 15 augusts, Jēkob, vecāki: Riwaggara Pēteris un Maria no Alschwangas, krustvecāki: Remmes Jēkobs, Škītūze Andrejs, Šķille Madde.
2591. 15. augusts, Anna, vecāki: Dekšnu Pēteris un Tīģe no Adzam, krustvecāki: Lušu Anna no Jamaikeem, Pīšlu Babba, Saltwalku Jēkobs, Tepšu Andrejs.
2592. 15. augusts, Jānis, vecāki: Grāvas Jurris un Babba, krustvecāki: Apas Jānis, Kriķu Orte, Pintas Brencis, Kriķu Anna, Wamžu Jorens, Jākas Līze, Kesteris Sanders, no Leijam.
2593. 16. augusts, Miķķelis un Krists, vecāki: Grawja Ans un Edde, pirmā bērna krustvecāks: Bēņes Miķelis, otrā bērna krustvecāks: Grawja Krists, no Leijam.
2594. 22. augusts, Kiersta, vecāki: Driguļu Andža un Anna, krustvecāki: Driguļu Kiersta, Driguļu Bērtuls, Sterras Grieta, Klunkstu Brencis, no Graweriem.
2595. 22. augusts, Trīne, vecāki: Grāwju Jānis un Margrieta, krustvecāki: Kriķķu Orte, Kriķķu Martiņš, Pulpju Kiersta, no Leijam.
2596. 22. augusts, Trīne, vecāki: Jaunarraja Adam un Anna, krustvecāki: Jaunarraja Trīne, Jaunarraja Martiņš, Treijdu Iewa, Bumbuļu Andža, no Dūram.
2597. 22. augusts, Babba, vecāki: Sniķķeru Krist un Anna, krustvecāki: Driguļu Babba, Leijzeriņu Kristops, Putkuļu Madde, Mikku Inta, no Graweriem.
2598. 29. augusts, Jannis, vecāki: Dārdedžu Andreis un Grieta, krustvecāki: Jākas Jannis, Grāwes Anna, Bruņņu Ādam, Jaunarraju Madža, no Leijam.

Septembris

2599. 5. septembris, Adam, vecāki: Wamžu Jannis un Grieta, krustvecāki: Rijnieku Adams, Wamžu Jorens, Pulpju Krists, Beņņas Katte, no Leijam.
2600. 5. septembris, Līze, vecāki: Dardedžu Krists un Babba, krustvecāki: Pulpju Līze, Bambales Klaws, Rijnieku Babba, Jaunarraju Krists, no Leijam.
2601. 5. septembris, Ķiersta, vecāki: Nikas Klaws un Babba, krustvecāki: Nikkas Ķiersta, Bruweŗa Adams, Kriķķu Jēkobs, Bruweŗa Katte, no Leijam.
2602. 12. septembris, Jurris, vecāki: Lātšu Jannis un Līze, krustvecāki: Kalnarraja Jurris, Kulbuļa Anna, Salmarraja Adams, Brugiata Margarieta, no Alswangas.
2603. 12. septembris, Jānis, vecāki: Ruddum Matčs un Babba, krustvecāki: Annužu Jānis, Dižgaile Trīne, Pletšu Martinš, Tāle no Plawa Sarga, no Alswangas.
2604. 14. septembris, Katrine, vecāki: Zwagul Miķķel un Katte, krustvecāki: Rubeklu Kattrine, Riwaggares Jānis, Rubeklu Toms, Riwaggares Babba, no Alswangas.
2605. 19. septembris, Jēkob, vecāki: Leizāriņa Andrejs un Anna no Grāweriem, krustvecāki: Leizariņu Jēkob, Kaltinieka Krists, Lipšne Jēkobs, no Wecwaggara Līze.
2606. 19. septembris, Jānis, vecāki: Kaltinieku Jēkob un Griet no Bassiem, krustvecāki: Šalam Jānis no Jahtalas, Kunkulu Miķel, Tēwiņu Griet, Strujes Kērste.
2607. 19. septembris, Maria, vecāki: Štrīķe Šander un Anna, krustvecāki: Štrīķe Anna, Štrīķe Krišt, no Alswangas.
2608. 26. septembris, Miķķelis, vecāki: Kunduru Jorens un Katte, krustvecāki: Jēļu Miķķelis, Poļu Anna, Ķiebru Inta no Leijām, Truļļu Edda, no Alswangas.
2609. 30. septembris, Trīne, vecāki: Wārkala Jannis un Iewa no Basnic Kunga Laudim, krustvecāki: Menģe Trīne, Sterras Bērtulis, Muižas Babbe, Muižas Trīne, Ūstupje Mattīs un Līze.

Oktobris

2610. 3. oktobris, Miķķelis, vecāki: Bāliņa Pēteris un Edde, krustvecāki: Andiņa Miķķlis, Bāliņa Adams, Bāliņu Katte, no Alswangas.
2611. 3. oktobris, Jēkobs, vecāki: Runģu Mārtiņš un Anne, krustvecāki: Kunkule Jēkobs, Runģu Jānis, Šwelmes Maria, no Jaunas Muižas.
2612. 3. oktobris, Josep, vecāki: Meža Šārga Lauris un Magdalien liberis hominibus, krustvecāki: Adm Rds Dns Antonius Rhode, Joseps Muiža puisis, Charlotta Lohrentzin.
2613. 3. oktobris, Juliana Anna, vecāki: Jurašches Mileiķo un Kattrin no Corahn ex Samogitia ori undis pauperehc, krustvecāki: Pūstere Madde no Reģģu nowadda, Joren Peetraiti, Magdalena Peetraiti.
2614. 10. oktobris, Maria, vecāki: Paulines Indrikis un Ilze no Alschwangas, krustvecāki: Čūču Maria, Sterras Matčs, Padubbje Maria, Zarriņu Griet.
2615. 10. oktobris, Anšs, vecāki: Buntes Andrejs un Katte no Grahweŗeem, krustvecāki: Pūŗu Anšs, Sterras Bērtulis, Pūŗu Marget.
2616. 10. oktobris, Jēkob, vecāki: Kannipewērpe Pēteris un Maria no Guddiniekiem, krustvecāki: Gulle Jēkobs, Trullu Maria, Wetšu Jēkob, Leijzāriņ Griet.
2617. 10. oktobris, Tīģe, vecāki: Wērsāraja Miķķelis un Katte no Adzam, krustvecāki: Wērsāraja Tīģe, Kārkluppes Jēkobs.
2618. 13. oktobris, Anšs, vecāki: Muižāraja Pēteris un Katte no Blinteniem, krustvecāki: Kubbule Anšs, Kubbule Katte, Trulle Jannis.
2619. 16. oktobris, Krišts, vecāki: Riwaggares Anša un Tāle, krustvecāks: Riwaggares Krišts, no Alschwangas.
2620. 17. oktobris, Jēkob, vecāki: Teņņe Jēkob un Katte no Alschwangas, krustvecāki: Klūje Jēkobs, Klūģe Kērste, Pūŗu Joseps, Ustupju Līze.
2621. 24. oktobris, Krists, vecāki: Riwaggares Anšs un Tāle, krustvecāki: Riwaggares Krists, Annuže Jānis, Annuže Griet un Anne.
2622. 24. oktobris, Katte, vecāki: Kandaru Pēteris un Maria, krustvecāki: Dekšne Katte, Salmāraja Līze, Šwelmes Miķķelis.
2623. 24. oktobris, Edde, vecāki: Biggas Brenc un Līze no Bassiem, krustvecāki: Biggas Edde, Biggas Čappe, Gaile Jēkobs.
2624. 30. oktobris, Iewa, vecāki: Podiņu Andreis un Līze, krustvecāki: Podiņu Iewa, Cērpu Jannis, Cērpu Trīne, no Adzam.

Novembris

2625. 5. novembris, Fridericus Christianus, vecāki: Autore Ferdinandus Huff un Gottlieb Steinin Textoribus de aula Graweren, krustvecāki: Dnus Christianus Baur Prefectus Silva Alschwange, Dnus Joannes Conkewitz Oeconomus Alschwange, Dna Charlotta Schultzin.
2626. 7. novembris, Jānis, vecāki: Muccenieku Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Runģu Jānis, Naraišu Katte, Ūdru Jurris, Dāgaļu Andreis, Kunkuļu Ilze, no Bassiem.
2627. 9. novembris, Pāwils, vecāki: Sīļu Inta un Kierste, krustvecāki: Andiņu Pāwils, Kalņarraja Anna, Klunkstu Brencis, Kulbuļu Ilze, no Balandiem.
2628. 12. novembris, Mārtiņš, vecāki: Pērše Andrejs un Ķēršte, krustvecāks: Bumbulu Jānis, no Dūram.
2629. 20. novembris, Jannis, vecāki: Muccinieku Ats un Kērste no Bassiem, krustvecāki: Dekšne Jannis, Biggas Līze.
2630. 20. novembris, Griet, vecāki: Menģe Ādam un Anne no Alswangas, krustvecāki: Kānes Griet, Menģe Anne, Wērsāraja Krists.

Decembris

2631. 2. decembris, Katte, vecāki: Leizariņ Ādam un Maria no Graweriem, krustvecāki: Buntu Katte, Sterras Jēkob.
2632. 2. decembris, Līze, vecāki: Jaunāraja Iernest un Anne no Sahrnateem, krustvecāki: Tomdēla …, Bulle Lien, Sillerbe Indrikis.
2633. 9. decembris, Jānis, vecāki: Dreijmaņa Andža un Edda, krustvecāki: Dreijmaņa Jānis, Skittuze Trīne, Annužu Pēter, Zwagguļa Grieta, no Alswangas.
2634. 9. decembris, Maria, vecāki: Jākas Andreis un Orša, krustvecāki: Striķu Maria, Āpes Jēkobs, Jākas Orteja, Rijinieku Adams, Dardedžu Grieta, Stiernas Kristaps, no Leijam.
2635. 12. decembris, Mārgrieta, vecāki: Witšu Krists un Trīne, krustvecāki: Klūģu Margrieta, Dabru Pēters, Cērpu Trīne, Saltwalku Andreis, no Adzam.
2636. 14. decembris, Joannes Gottfridus, vecāki: Jacobo Koslowski Textore et Matre habitantibus Almali, krustvecāki: Honoratus Joannes Gottfridus Klamm Molitor Alschwangensis, Honorata Charlotta Lovisa Schulz, D Candidatus Philosophie Josephus Lakgermantel (?).
2637. 16. decembris, Miķelis, vecāki: Pintas Jānis un Griet no Meža Laudim, krustvecāki: Laugala Miķelis, Gāliņa Pāwelis, Pīšļu Trīne, Laugala Griet.
2638. 19. decembris, Ādam, vecāki: Meža Klunksta Jannis un Marget, krustvecāki: Kantik Ādam, Klunkstu Krist, Bambale Trīne.
2639. 19. decembris, Inte, vecāki: Leišu Jēkobs un Griet no Guddiniekiem, krustvecāki: Upleijas Inte, Leišu Jānis, Leišu Ann, Upleije Kērste.
2640. 19. decembris, Maria, vecāki: Digaine Pāwelis un Orte no Bassiem, krustvecāki: Runģu Maria, Swelmes Andrejs, Kunkule Luš, Runģu Jānis.
2641. 25. decembris, Jannis, vecāki: Annuže Brenc un Grieta, krustvecāks: Annuže Jannis, no Alswangas.
2642. 26. decembris, Adam, vecāki: Āzgrāwju Pēter un Grieta, krustvecāki: Jānis Adams Dziedataijs Alschvange, Āzgrāwju Trīne, Kriķu Jānis, Kriķu Anna, Kalleja Jannis, Grāwju Edda, no Leijam.
2643. 27. decembris, Anna, vecāki: Gatšes Jānis un Maria no Graweriem, krustvecāki: Zundes Anne no Guddiniekiem, Menģe Ortija no Alswangas, Upleija Iernests no Guddiniekiem.
2644. 30. decembris, Jorens, vecāki: Šille Iernests un Griete, krustvecāki: Rāpes Joren, Pawara Mārtiņš, Katlāpje Liene, Raga Trīne, Oes de Sehrnaten.
2645. 30. decembris, Babbe, vecāki: Čūkste Jēkob un Līze, krustvecāki: Čūkste Babbe, Lātše Līze, Strencele Krištops, no Alswangas.

Hoc Anno in universum baptizati sunt 147.

Anno 1791.

Janvāris

2646. 6. janvāris, Bērtul, vecāki: Weccwaggares Anša un Katte, krustvecāki: Riwinieka Bērtul, Pulpju Jannis, Kebre Ķēršte, Kalleja Trīne, no Leijam.
2647. 6. janvāris, Anša, vecāki: Rēdes Mārtiņš un Odale, krustvecāki: Jaunarraja Anša, Rāpes Joren, Pawara Babbe, Bierzinieka Līze, Oes de Sernahten.
2648. 9. janvāris, Jēkobs, vecāki: Gaišumu Pēter un Grieta, krustvecāki: Buntu Jēkobs, Strautu Sapia, Treidu Jānis, Rattenieku Edda, no Dūram.
2649. 9. janvāris, Anna Maria, vecāki: Strūjes Jēkobs un Madde, krustvecāki: Anna Maria Schnitzerin, Dīgaiņu Ādam, Strūjes Ķierste, Dsandņu Jēkobs un Tīja no Baznic Kunga no Klosternieku Ļaudīm, ceteri omnes ex Bassiem.
2650. 16. janvāris, Katte, vecāki: Muižarraja Jānis un Maria no Blinteniem, krustvecāki: Apes Katte, Dauģe Trīne no Leijam, Jēres Inga no Guddiniekiem.
2651. 16. janvāris, Ķērste, vecāki: Billes Brenc un Katte no Adzam, krustvecāki: Liezona Ķērste no BaznicKunga Ļaudim, Žogarraja Trīne no Guddiniekiem, Zarriņa Anša no Graweriem, Runģu Jēkobs no Jaunas Muižas.
2652. 19. janvāris, Madde, vecāki: Plawasarga Jānis un Tāle, krustvecāki: Ķelķe Madde, Pūŗu Anne, Rudumu Jēkobs, Pidilte Adam, no Alswangas.
2653. 23. janvāris, Jēkobs, vecāki: Klūģe Jannis un Bille, krustvecāki: Ustupju Jēkobs, Pīšļe Matčs, Riwaggares Iewa, Dunduru Katte, no Alswangas.
2654. 24. janvāris, Anna, vecāki: Kautiņu Griete et Baschu Waggares illegitimi thori, krustvecāki: Ante Anna no Jaunas Muižas, Šmīdre Indrikis no Blinteniem.
2655. 26. janvāris, Jānis, vecāki: Bambales Klāw un Edde, krustvecāki: Dauģe Jānis, Pintes Brencis, Nikkas Babbe, Dārdedžes Griet, no Leijam.
2656. 26. janvāris, Čappa, vecāki: Tēwiņa Brencis un Griet, krustvecāki: Naraiše Čappa, Šmīdre Andrejs, no Bassiem.
2657. 30. janvāris, Trīne, vecāki: Rubekla Jēkob un Griet no Dūram, krustvecāki: Škille Trīne, Warkala Mārgiet, Laugalla Jurris, no Alswangas.
2658. 30. janvāris, Jannis, vecāki: Brunu Jēkobs un Maria, krustvecāks: Lipšne Jannis, no Graweriem.

Februāris

2659. 6. februāris, Andreis, vecāki: Raušu Bertul un Orte, krustvecāki: Buntu Andreis, Šuntes Ķērsta, Gaiļu Matčs, Raušu Čappa, no Guddiniekiem.
2660. 6. februāris, Katte, vecāki: Pūŗu Jēkobs un Līze, krustvecāki: Sterras Katte, Pūŗu Andreis, Pīšļu Grieta, Paulines Indriķķis, Kluģģu Grieta, Kulpju Šalms, no Alswangas.
2661. 6. februāris, Maria, vecāki: Smīdru Jēkobs un Čappa, krustvecāki: Kaltenieku Maria, Muccenieku Krištaps, Štrūjas Ilze, Reinpogu Pawils, Saltwalku Anna, no Bassiem.
2662. 13. februāris, Jakobs, vecāki: Lipšņu Jānis un Līze, krustvecāki: Remmesse Jēkobs, Naglas Edde, Naglas Jannis, Naglas Babba, no Blinteniem.
2663. 15. februāris, Pēter, vecāki: Šmīdru Brencis un Maria, krustvecāki: Kaltenieku Pēter, Tēwiņu Grieta, Gaiļa Matčs, Strūju Tīja, no Bassiem.
2664. 16. februāris, Pēter, vecāki: Strīķe Jannis un Bille, krustvecāki: Kanepēju Pēter, Ķiebru Ilze, Baznic Kunga Muiž Brencis, Dižandreja Čappa, Zwagguļu Miķķelis, Pīšļu Trīne, no Guddiniekiem.
2665. 24. februāris, Andrejs, vecāki: Sterras Matčs un Iewa no BaznicKunga Ļaudim, Čučes Andrejs no Adzam, Prušu Toms no Dūrem, Pīšļe Maria no BaznicKunga Ļaudim, Žogarraja Trīne no Blinteniem.
2666. 27. februāris, Andža, vecāki: Weccwaggares Ērman un Anna, krustvecāki: Weccwaggaru Andža, Nikkas Babba, Bambāles Krists, Aizgrāwju Trīne, Bruweru Ādams, Ūsiņu Ortija, no Leijam.
2667. 27. februāris, Griet, vecāki: Kārkluppes Andrejs un Trīne no Dūram, krustvecāki: Kaibutu Griet, Kaibute Iew, Kaibute Ans, Šwelmes Jurris, no Jaunas Muižas.
2668. 28. februāris, Jannis, vecāki: Meire Anne Patre nequam illegitimi thori, krustvecāks: Meire Jannis, no Jaunas Muižas.

Marts

2669. 6. marts, Ilze, vecāki: Ūdru Jurris un Grieta, krustvecāki: Kaibuttu Ilze, Kaibuttu Anš, Kunkuļu Grieta, Strūjas Andreis, Strūjas Maria, Zarriņu Toms, no Bassiem.
2670. 14. marts, Kristijān (Kristijahn), vecāki: Runģu Anna Puella patre ignoto, krustvecāki: Honestus Dng Christianus Symsohn scriba aulicus hujus arels, Runģu Jānis, Runģu Anna, no Jaunas Muižas.
2671. 16. marts, Johann Friedrich, vecāki: Honesto Johann Ulrich Huff Textore un Veronica Elisabeth nata Körn habitantibus apud Praefectum Silvae Lutherani, krustvecāki: Pronobilis Dng Johan Fridrich Bauer Praefecto Silvae Alschvange, D Johann Schulc Tabernator, Johann Anton Hartmann Sodalis Molitoris hujatis, Fridrich Casimir Sorgewitz Oeditius hujus Ecclesia, Dna Helena Eva Bauerin consors proefati Praefecti silvae, Honesta Virgo Gottlieb Fleischerin.
2672. 22. marts, Carolum un Krist, vecāki: Zwirbuļu Pāwils un Madde no Bassiem, pirmā bērna krustvecāks: Perillustris ac Rndsmus Dominus Carolus Burzynski Canonicus Cathedralis Livoniensis Parochus Alschvangensis et Felixbergensis, otrā bērna krustvecāks: Naglas Krists, Strujas Tīja, Zwirbuļu Jēkobs, Kunkuļu Ilze, no Bassiem.
2673. 23. marts, Edda, vecāki: Pērkonu Miķķel un Līze, krustvecāki: Pērkona Edda, Menģu Jānis Sawicki Sartor, Menģu Iewa, Degšņu Jēkobs, Pērkona Bille, Riwaggares Andža, no Alswangas.
2674. 27. marts, Jannis, vecāki: Janne un Katrīn liberis hominibus, krustvecāki: Dominus Joannes Herbst Faber Arcis Alschwange, Dnus Christianus Schutz, Virgo Gottlieb Lorentz.
2675. 27. marts, Līze, vecāki: Zarriņa Adam un Maria, krustvecāki: Zarriņa Līze, Ante Mārgieta, Jaunarraja Adam, Zarriņa Jēkobs, no Guddiniekiem.
2676. 27. marts, Mārgiete, vecāki: Kukšes Jurris un Grieta, krustvecāki: Čukste Mārgieta no Alswangas, Runģu Miķķelis, Kukšes Trīne, no Guddiniekiem.

Aprīlis

2677. 3. aprīlis, Jēkobs, vecāki: Ante Adam un Katte no Blinteniem, krustvecāki: Lipšņe Jēkobs no Graweriem, Kandera Adam no Jaunas Muižas, Buntu Maria no Dūram, Kulbule Anna no Alswangas.
2678. 3. aprīlis, Anna, vecāki: Pletše Dawid un Iewa, krustvecāki: Linkule Anne, Būriņu Krists, Būcmanne Trīne, Kļuģu Jānis, no Alswangas.
2679. 6. aprīlis, Bille, vecāki: Runģu Ādam un Babba, krustvecāki: Tipšu Bille, Kārkluppes Jānis, Jankas Trīne, Kunkuļu Bērtols, no Jaunas Muižas.
2680. 10. aprīlis, Matčs, vecāki: Zwagule Mārtiņš un Griet, krustvecāki: Menģe Matčs, Slūzes Anša, Šummates Anna, Dreimaņe Līze, no Alschwangas.
2681. 10. aprīlis, Maria, vecāki: Pante Ans un Mārgieta, krustvecāki: Anniņe Marentz no Guddiniekiem, Klinģe Katte, Būriņu Jānis, no Alschwangas.
2682. 17. aprīlis, Grieta, vecāki: Degšnieku Kristops un Katte, krustvecāki: Dubbenu Grieta, Remmeš Jēkobs, Dekšnieku Jānis, Dubbenu Mārgrieta, Bāliņu Krist, Dekšnieku Maria, no Blinteniem.
2683. 17. aprīlis, Maria, vecāki: Aniņu Anša un Mārgrieta, krustvecāki: Strīķu Maria, Kautiņa Ādams, Zarriņu Trīne, Strēļu Krists, Swelmes Mārgrieta, Upleija Inta, no Guddiniekiem.
2684. 19. aprīlis, Josep, vecāki: Šille Leiše Joren un Iewa no BaznicKunga Ļaudim, krustvecāki: Parinieka Jurris, Dreimaņa Pēteris, de Edwahlen, Brujate Maria, Škille Grieta, no Alschwangas.

Maijs

2685. 1. maijs, Trīne, vecāki: Padupju Jēkobs un Līze, krustvecāki: Klūģu Trīne, Kulpju Jēkobs, Pīšļu Anna, Klūģu Jannis, no Ozola Muižas.
2686. 10. maijs, Andreis, vecāki: Jaunarraju Toms un Madde, krustvecāki: Zarriņu Andreis, Raušu Ilze, Guļļu Jēkobs, Muižarraju Grieta, Zundas Iernest, Buļļa Madde, no Guddiniekiem.
2687. 10. maijs, Iewa, vecāki: Kaibutu Bertul un Anna, krustvecāki: Kaibutu Iewa, Ūdru Jurris, Kaibutu Anna, Kārkluppes Jēkobs, no Jaunas Muižas.
2688. 17. maijs, Jānis, vecāki: Paulines Jānis un Grieta, krustvecāki: Lancenieku Jānis Plawas Šargs, Šniķķeru Katte, Buntu Brencis, no Alschwangas.
2689. 19. maijs, Madde, vecāki: Dekšnieka Andrejs un Katte, krustvecāki: Dunduru Madde, Sprīstiķe Anne, Pļawa Šarga Jānis, no Alschwangas.
2690. 22. maijs, Iernest, vecāki: Weccwagara Jēkobs un Līze, krustvecāki: Suntas Iernest, Leizarriņu Anna, Bunntu Jēkobs, Raušu Ortija, Lipšņu Andreis, Nagglas Edda, no Graweriem.
2691. 22. maijs, Adams, vecāki: Muccenieku Kristaps un Katte, krustvecāki: Muccenieku Ādams, Nāraišu Anna, Naglas Andreis, Muccenieku Madde, Mauru Jānis, Kanderu Maria, no Bassiem.
2692. 22. maijs, Kristaps, vecāki: Leizarŗiņu Andreis un Grieta, krustvecāki: Leizarŗiņu Kristaps, Salmarraja Trīne, Linkuļu Andreis, Zarriņu Babba, no Graweriem.
2693. 22. maijs, Adams, vecāki: Pinkas Jurris un Babba, krustvecāki: Pinkas Adams, Kārkluppes Grieta, Dekšņu Bērtul, Kārkluppes Maria, no Adzam.
2694. 24. maijs, Maria, vecāki: Bāliņa Jēkobs un Iewa, krustvecāki: Pīšļe Maria no BaznicKunga Ļaudim, Zarriņa Babb no Graweriem, Bieranža Mārtiņš, no Blinteniem.
2695. 25. maijs, Iew, vecāki: Kunkulu Jēkobs un Luše, krustvecāki: Kunkulu Iew, Rungišu Anne, Kandere Adam, Bulkas Jānis, no Jaunas Muižas.
2696. 28. maijs, Krists un Ortija, vecāki: Gulbju Jēkobs un Līze, pirmā bērna krustvecāks: Weccwaggares Krists, otrā bērna krustvecāks: Wamžes Ortija, no Leijam.
2697. 29. maijs, Grieta, vecāki: Annužu Jēkobs un Anna, krustvecāki: Annužu Grieta, Kulbuļu Andža, Dreijmaņa Anna, Andiņu Krists, Rīwaggares Tāle, Linkuļu Jēkobs, Klungstu Mārgieta, Škītuš Pēter, no Balandiem.
2698. 29. maijs, Maria, vecāki: Kublu Brencis un Edda, krustvecāki: Kublu Maria, Grawas Pēters, Jākas Ilze, Jaunarraja Krists, Āzgrāwju Grieta, no Leijam.

Jūnijs

2699. 1. jūnijs, Fridrich Wilhelm, vecāki: Honesto Dno Mëlchior Sorgewitz Notario Proventuum Aula Pewicken un Benigna Gottlieb, krustvecāki: Fridrich Casimir Sorgiewitz, Oedituus hujas, Honorata Dna Anna Catharina Kliem Molitoris hujatis Uxor, honoratus Christian Benjamin Möller Chirurgus.
2700. 5. jūnijs, Iernest, vecāki: Aniņu Andreis un Anna, krustvecāki: Aniņu Iernest, Zarriņu Trīne, Pūŗu Adams, Kautiņu Katte, Buntu Pēters, Stempeļu Anna, no Guddiniekiem.
2701. 5. jūnijs, Brencis, vecāki: Kaltinieku Jēkobs un Madde, krustvecāki: Kaltinieku Brencis, Pāla Grieta, Smīdru Jānis, Kaltinieku Anna, no Bassiem.
2702. 5. jūnijs, Jēkobs, vecāki: Andiņu Krists un Mārgieta, krustvecāki: Kānes Jēkobs, Jēļu Anna, Šwiķķu Andreis, Menģu Katte, Klungstu Dawids no Baznic Kunga ļaudīm, Paulines Maria, no Balandiem.
2703. 5. jūnijs, Katte, vecāki: Raušu Toms un Ilze, krustvecāki: Annužu Katte, Jēra Ingus, Dūres Ķiersta, Āzuppju Kristaps, Sniķķeru Anna, Ulmu Brencis, no Guddiniekiem.
2704. 16. jūnijs, Atts, vecāki: Zaļļameža Godfrid un Iewa, krustvecāki: Aizgrawja Atts, Pintes Līze, no Leijam.
2705. 19. jūnijs, Ortija, vecāki: Skītužu Joseps un Maddale, krustvecāki: Annužu Ortija, Āpes Jurris, Žibju Mārģieta, Latšu Andreis, Putkules Katte, Ķebŗu Jānis, Ķebŗu Ilze, Linkuļu Andreis, no Alschwangas.
2706. 21. jūnijs, Jannis, vecāki: Kandaru Iernest Jaunas Muiž Waggar un Grieta, krustvecāki: Butsmaņņ Jannis, Padubbju Līze, Buntu Pēter, Degšnieku Anna, Šterras Bērtul no Baznic Kunga Ļaudīm, Muccenieku Katte, no Jaunas Muižas.
2707. 26. jūnijs, Andrejs, vecāki: Andiņa Adam un Trīne, krustvecāki: Klunksta Andrejs, Kulbulu Anša, Annužu Anna, no Alschwangas.
2708. 29. jūnijs, Madde, vecāki: Usiņa Jānis un Orteja, krustvecāki: Ķebru Madde, Brūweru Adams, Dauģu Bille, Kalleju Babba, Nikkas Šander, Dauģu Jānis, no Leijam.

Jūlijs

2709. 3. jūlijs, Jānis, vecāki: Pūŗu Adam un Maria no Adzam, krustvecāki: Pūŗu Jānis no Adzam, Putkules Mārtiņš no Alschwangas, Poļu Ķērste no Graweriem.
2710. 3. jūlijs, Trīne, vecāki: Jēres Jānis un Griet, krustvecāki: Jēres Trīne, Naraiša Čappe, Naglas Ant, no Bassiem.
2711. 3. jūlijs, Trīne, vecāki: Kriķe Mārtiņš un Babbe, krustvecāki: Dauģe Trīne, Pintes Līze, Kriķe Jēkobs, no Leijam.
2712. 10. jūlijs, Mārgiet, vecāki: Murinieka Jānis un Līze, krustvecāki: Pūŗu Mārgiet, Strencele Līze, Fridrich Rymkewicz, Strencele Krištops, no Alschwangas.
2713. 10. jūlijs, Anna Chrystina, vecāki: Janka Jodtowicz un Elisabeth Tegularüs, krustvecāki: Anna Chrystina Girgensohn Tabernatrice de Adsen, Johann Gudewicz Magister laterariae artis, Regina Schulzen Tabernatoris hujatis filia, Johann Herbst faber ferrarius hujus Areis, Oes de Allschvangen.
2714. 15. jūlijs, Krists, vecāki: Šummates Ans un Babb, krustvecāks: Menģe Krists, no Alschwangas.
2715. 17. jūlijs, Trīne, vecāki: Jakas Jānis un Edde, krustvecāki: Wamže Trīne, Dauģe Babb, Dauģe Bērtuls, no Leijam.
2716. 17. jūlijs, Jannis, vecāki: Kalnarraja Jurris un Katte, krustvecāki: Lāču Jannis, Strenčeļu Grieta, Strenčeļu Jēkobs, Kalnaraju Līze, Salmarraju Jannis, Swiķķu Grieta, no Alschwangas.
2717. 17. jūlijs, Maria, vecāki: Brugatu Andža un Mārgieta, krustvecāki: Bruģatu Maria, Salmarraja Ādams, Menģu Iewa, Lātšu Jānis, Salmarraja Līze, Kulbuļu Jānis, no Balandiem.
2718. 17. jūlijs, Grieta, vecāki: Kukšu Jannis un Maria, krustvecāki: Muižarraju Grieta, Ulmu Jannis, Bierantšu Katte, Āmalu Jekobs Luth, Šniķķeru Anna, Muižarraju Andreis, no Guddiniekiem.
2719. 20. jūlijs, Babb, vecāki: Muižarraja Jēkobs un Ilze no Blinteniem, krustvecāki: Annužu Babb no Alschwangas, Pīkšes Maria no Graweriem, Pērkone Miķķelis no Alschwangas, Gatšes Miķķelis no Blinteniem.
2720. 24. jūlijs, Jēkob, vecāki: Bierantšu Jurris un Līze, krustvecāki: Jēkobs Balandes Waggare, Weweru Trīne, Kukš Jurris, Strautu Sakka, no Balandiem.
2721. 24. jūlijs, Miķķel, vecāki: Ķebres Pāwils un Maria, krustvecāki: Ustupju Miķķels, Reiņu Madde, Truļļu Ans, Jaunarraju Grieta, no Guddiniekiem.
2722. 31. jūlijs, Brenc, vecāki: Cērpu Karl un Trīne, krustvecāki: Cērpu Brenčis, Salmarraja Līze, Dabbar Pēter, Runģu Grieta, Zarriņu Matčs, Billes Iewa, no Adzam.
2723. 31. jūlijs, Adam, vecāki: Andiņu Jānis un Babba, krustvecāki: Kandaŗu Adams, Klungstu Mārgieta, Jaunarraja Karls, Gātšas Babba, Linkuļu Jēkobs, Annužu Grieta, no Balandiem.
2724. 31. jūlijs, Ādam, vecāki: Dāgaļu Andreiš un Grieta, krustvecāki: Pinkas Ādams, Swelmes Maria, Pidakšu Jānis, Muccinieku Orteja, no Dūram.
2725. 31. jūlijs, Maria, vecāki: Pīšļu Jannit un Orteja no BaznicKunga Ļaudim, krustvecāki: Tšutšes Maria, Fridrich Rymkiewicz, Ūstupju Anna no Ozola Muižas, Sterras Jēkobs, Laugaļa Jānis, no BaznicKunga Ļaudim.
2726. 31. jūlijs, Iewa, vecāki: Dunduru Krists un Katte, krustvecāki: Pletšu Iewa, Dunduru Krists, Dunduru Mārgieta, no Ozola Muižas.

Augusts

2727. 2. augusts, Anna, vecāki: Škille Krist un Grieta, krustvecāki: Summatas Anna, Pūŗu Ans, Liezonu (?) Kiersta, Andiņu Adams, Menģu Ilze, Kulbulu Jānis, no Alschwangas.
2728. 7. augusts, Klaws, vecāki: Truļļu Jēkobs un Maddale, krustvecāki: Nikkas Klaws, Guļļu Katrīne, Brūweŗa Adams, Kriķķu Orteja, Bambāles Klaws, Zarriņu Maria, no Ozola Muižas.
2729. 7. augusts, Pāwils, vecāki: Zarriņu Pēter un Grieta, krustvecāki: Rattenieku Pāwils, Swelmes Katte, Uplēja Inta, Buļļu Madde, Ķebre Miķķel, Zarriņu Edda, no Guddiniekiem.
2730. 7. augusts, Anna, vecāki: Swiķķu Andreis un Grieta, krustvecāki: Kulpju Anna, Riwaggares Bērtul, Pūŗu Līze, Klungstu Davids, Laugaļu Anna, Pīšļu Andreis no BaznicKunga Ļaudim, no Balandiem.
2731. 14. augusts, Krišts, vecāki: Riwinieka Jorens un Līze, krustvecāki: Bambales Krišts, Apes Anša, Aizgrawe Trīne, Usiņu Babb, no Leijam.
2732. 15. augusts, Mārgrieta, vecāki: Menģu Mārtiņš un Anna, krustvecāki: Meža Klungsta Mārgrieta, Driguļa Andža, Pūŗu Līze, Pīšļu Andreis, Sterras Katte, Pūŗu Brencis, no Balandiem.
2733. 21. augusts, Andreis, vecāki: Bāliņu Jēkobs un Mārgieta, krustvecāki: Pidakšu Andreis, Laugal Iewa no BaznicKunga Ļaudim, Kanepepju Asma, Zwierbuļu Babba, Mauric Jēkobs, Tčimas Ortija, no Ozolu Muižas.
2734. 21. augusts, Maria, vecāki: Reinu Jēkobs un Madde, krustvecāki: Kebru Maria, Stempeļu Adam, Zarriņu Grieta, Bierantšu Jēkobs, no Guddiniekiem.
2735. 21. augusts, Madde, vecāki: Anduļa Jannis un Maria, krustvecāki: Pudkules Madde, Padupju Andreis, Dubbenu Mārgieta, Raušu Toms, no Guddiniekiem.
2736. 21. augusts, Anna, vecāki: Āzgrāwju Atts un Kattrine, krustvecāki: Āpes Anna, Rijnieku Jorens, Jaunarraju Madža, Ūsiņa Jānis, Beņņu Trīne, Jaunarraju Krists, Grāwju Edda, Krikku Ansis, no Leijam.
2737. 28. augusts, Trīne, vecāki: Truļļu Ans un Edde, krustvecāki: Kluģu Trīne, Riwaggares Iew, Sterras Pēter, Kunduru Jorens, no Alschwangas.

Septembris

2738. 1. septembris, Ilze, vecāki: Dreimaņņe Jēkobs un Līze, krustvecāks: Zwagule Grieta, no Alschwangas.
2739. 4. septembris, Andreis, vecāki: Andule Jānis un Babba, krustvecāki: Nāraišu Andreis, Kānes Edda, Maurič Ādam, Digaine Līze, Ūdru Atts, Dunduru Madde, no Bassiem.
2740. 4. septembris, Jannis, vecāki: Remes Jēkobs un Edda, krustvecāki: Skille Jannis, Degsnieku Katte, Raušu Toms, Riwwaggares Iewa, Pīkšes Adam, Ulmu Orteija, no Ozolu Muižas.
2741. 4. septembris, Edda, vecāki: Skristu Miķķel un Anna, krustvecāki: Remmes Edda, Kānes Mārtiņš, Pīdilta Iewa, Pūŗu Mattīs, no Alschwangas.
2742. 4. septembris, Līze, vecāki: Anton Arculario Aulico un Trīne, krustvecāki: Meža Klungsta Līze, Geddarhts Tiesness, Swelmes Aggata, Jurris Klehtes Waggar, Linkuļu Babba, Andreis Adsu Waggar, no Alschwangas.
2743. 8. septembris, Mārgieta, vecāki: Pīšļu Andreis un Trīne, krustvecāki: Muižu Mārgieta, Liezonu Klaws, Muižu Babba, Muižu Brencis, Warkaļu Iewa, no BaznicKunga Ļaudim.
2744. 8. septembris, Līze, vecāki: Poļu Ērman un Kiersta, krustvecāki: Driguļu Līze, Gātšes Indrik, Sniķķer Anna, Brūnu Jēkobs, Kulpju Maria, Strautu Inta, no Alschwangas.
2745. 11. septembris, Inte, vecāki: Putkules Jānis un Katte no Alschwangas, krustvecāki: Straute Inte no Blinteniem, Poļu Ērmanis no Graweriem, Sterras Griet, Skituze Maddale no Alschwangas.
2746. 11. septembris, Līze, vecāki: Stīķe Šalms un Mārgiet, krustvecāki: Lātše Līze, Paulines Katte, Riwaggares Bērtul, Sterras Ans, no Alschwangas.
2747. 18.septembris, Matčs, vecāki: Podin Jānis un Anne no Jaunas Muižas, krustvecāki: Zarrin Matčs no Graweriem, Cērpe Brencis no Adzam, Kārkluppes Trīne no Dūram, Zarriņ Griet no Graweriem.
2748. 18. septembris, Jēkob, vecāki: Linkul Brencis un Anne, krustvecāki: Linkul Jēkob, Klunkstas Krišts, Pletše Anne, Kānes Edde, no Alschwangas.
2749. 25. septembris, Miķķelis, vecāki: Struijes Toms un Ķērste, krustvecāki: Kunkulu Miķķelis, Muccinieka Ats, Struijes Maria, Kunkulu Grieta, no …
2750. 25. septembris, Kristops, vecāki: Jaunarraja Adam un Anne no Guddiniekiem, krustvecāki: Leizariņa Kristops, Leizariņa Jēkobs, Kanninieka Anne, Sniķķera Grieta, no Graweriem.
2751. 25. septembris, Iew, vecāki: Leišu Jānis un Tāle no Guddiniekiem, krustvecāki: Kulpju Iew no Graweriem, Padubja Adam no Alschwangas.
2752. 29. septembris, Andres, vecāki: Bruwera Adam un Babb, krustvecāki: Kriķe Andres, Bambales Klāw, Nikkas Babb, Riwinieka Trīn, no Leijam.

Oktobris

2753. 1. oktobris, Maria, vecāki: Tčagala Labarts un Anne, krustvecāki: Tčagala Maria, Pauņe Līze, Lauklapse Jurris, Oes de Reggen, Item infanten Jurr natum ex codem Patre et Matre. Patrinus Lauklapse Jurris.
2754. 2. oktobris, Bērtul, vecāki: Drigul Jēkobs un Tija, krustvecāki: Drigul Bērtul, Poļu Jannis, Kulpju Andres, Bērtmeja Katte, no Graweriem.
2755. 2. oktobris, Jannis, vecāki: Naglas Brencis un Mārgiet no Bassiem, krustvecāki: Būcman Jānis no Alschwangas, Dubbena Jannis no Jaunas Muižas, Buntu Līze no Guddiniekiem, Stempele Čappa no Bassiem.
2756. 2. oktobris, Griet, vecāki: Ante Lūle un Mārgiet no Blinteniem, krustvecāki: Kander Griet no Jaunas Muižas, Zarrin Anne no Guddiniekiem, Kander Adam, Smīdres Brencis no Jaunas Muižas.
2757. 4. oktobris, Trīne, vecāki: Riwinieka Joren un Anna, krustvecāks: Dauģe Trīn, no Leijam.
2758. 5. oktobris, Līze, vecāki: Billes Mārtiņš un Katrine, krustvecāki: Ķelķu Līze, Paulines Indrikis, Billes Iewa, Tšutšes Pēters, no Adzam.
2759. 7. oktobris, Jēkobs, vecāki: Sniķķera Mārtiņš un Maria no Graweriem, Reine Jēkobs no Guddiniekiem, Padubje Jēkobs no Alschwangas, Billes Bille no Adzam.
2760. 9. oktobris, Bērtmeis, vecāki: Grabbe Kristops un Babbe, krustvecāki: Kundziņ Bērtmeis, Robežu Indrikis, Sillene Līze, Kalleja Anne, Oes de Almahlen.
2761. 16. oktobris, Ilze, vecāki: Bieranže Mattīs un Trīne, krustvecāki: Linkulu Ilze no Alschwangas, Ante Mārgiet, Straute Inte, Muižarraja Lūkis, no Blinteniem.
2762. 16. oktobris, Līze, vecāki: Pūŗu Adam un Maria, krustvecāki: Pūŗu Līze, Kulbule Anne, Balandes Waggar Anša, no Alschwangas.
2763. 23. oktobris, Trīne, vecāki: Kauliņu Andres un Anne no Dūram, krustvecāki: Jēres Trīne no Bassiem, Bambales Griet no Leijam, Klunksta Krists no Alschwangas, Treide Iew no Graweriem.
2764. 25. oktobris, Anne, vecāki: Šwelmes Pēter un Griet, krustvecāki: Kunkul Anne, Strēle Jannis, no Jaunas Muižas.
2765. 25. oktobris, Anna, vecāki: Bierzenieku Jurris un Līze, krustvecāki: Anna Regina Endler filia Economi ex Aula Sarnaten, Rabbas Jorens, Pešku Anna, Jēķu Iernest, Lūču Grieta, Buļļu Pēter, Omnes Lutherani, Omnes de Sarnaten.
2766. 30. oktobris, Jānis, vecāki: Andiņu Adam un Anna, krustvecāki: Swiķķu Jānis, Skristu Trīne, Skilles Ans, no Alschwangas.

Novembris

2767. 1. novembris, Trīne, vecāki: Rubeklu Inta un Līze, krustvecāki: Bulkas Trīne, Treijdu Andreis, Bumbulu Ilze, Dāgaļu Jēkobs, Bulkas Maria, no Dūram.
2768. 2. novembris, Andreis, vecāki: Stiernas Pēter un Trīne, krustvecāki: Kauliņu Andreis, Wiersarraja Katte, Kukšes Jēkobs, Bumbuļu Grieta, Kniploku Jānis, Kauliņu Čappe, no Dūram.
2769. 3. novembris, Anna, vecāki: Wilploču Adam un Edda, krustvecāki: Sniķķeru Anna, Zarriņu Pēter, Naraijšu Līze, Sīļu Andreis, Bucmaņu Trīne, Gātšes Jurris, no Blinteniem.
2770. 6. novembris, Jānis, vecāki: Salma Annužu Jānis un Grieta, krustvecāki: Annužu Jānis, Kalnarraja Katte, Leijzarriņu Andreis, Kulbulu Ilze, Menģu Jannis Sawicki, Andiņu Trīne, no Balandiem.
2771. 6. novembris, Iernests, vecāki: Runģu Jānis un Maria, krustvecāki: Jatalas Iernests, Swelmes Maria, Mesteru Kristaps, Digaiņu Orteija, no Jaunas Muižas.
2772. 10. novembris, Mārgieta, vecāki: Strenceļu Kristops un Anna, krustvecāki: Lātšu Mārģieta, Kalnarraju Jurris, Swiķķu Bille, Annužu Fritz, Strenceļu Grieta, Būcmaņņu Toms, no Alschwangas.
2773. 13. novembris, Andreis, vecāki: Kānes Jēkobs un Grieta, krustvecāki: Sīļu Andreis, Menģu Anna, Andiņu Krists, Paulines Maria, Pletšu Davids, Pidiltu Mārgieta, no Alschwangas.
2774. 13. novembris, Pēter, vecāki: Bumbuļa Andža un Anna, krustvecāki: Dabbar Pēter, Jaunarraja Anna, Dūres Pēter, Bumbuļu Kiersta, no Ozolu Muižas.
2775. 13. novembris, Maria, vecāki: Bumbuļu Andža un Anna, krustvecāks: Dūres Maria, Oes itidem de Ozolu Muiža.
2776. 13. novembris, Anna, vecāki: Anniņu Anna illegitimi Thori, krustvecāki: Wetšu Līze, Anniņu Andža, Anniņu Anna, no Guddiniekiem.
2777. 15. novembris, Ādams, vecāki: Berķusive Lušņu Andža un Maria, krustvecāki: Jaunarraja Ādams, Bulkas Anna, no Adzam.
2778. 17. novembris, Anne, vecāki: Šwelmes Jurris un Maria, krustvecāks: Šwelmes Anne no Jaunas Muižas.
2779. 20. novembris, Pēter, vecāki: Muižarraju Jannis un Trīne, krustvecāki: Muižarraju Peter, Pērkona Edde, Pantu Andres, Kulbuļu Kiersta, Andiņu Jēkobs, Bulkas Anna, Āzupes Ādams, no Blinteniem.
2780. 24. novembris, Trīne, vecāki: Tipšes Bertuls un Orteija, krustvecāki: Kārkluppes Trīne, Fridrich Casimir Sorgiewitz Oedituus hujus, Tipšes Bille, Škettenieku Brencis de Jamaijken, no Adzam.
2781. 27. novembris, Andža, vecāki: Weccwaggar Iernests un Anna, krustvecāki: Weccwaggares Andža, Nikkas Babba, Brūŗu Ādams, Āsgrawju Trīne, Grawas Jurris, Ūsinu Ortija, no Leijam.
2782. 27. novembris, Grieta, vecāki: Sluses Miķķel un Mārgrieta, krustvecāki: Skiļļu Grieta, Annužu Fritz, Šalmarraju Katte, Pudkuļu Jānis, Bruģatu Anna, Annužu Jorens, no Balandiem.

Decembris

2783. 4. decembris, Katte, vecāki: Pidakšu Jannis un Katriņa no Adzam, krustvecāki: Mucenieku Katte, Dunduru Krists, Pinkas Babba, Dāgaļu Andreis, Reiņu Madde, Muccenieku Ādams, no Bassiem.
2784. 6. decembris, Mārgrieta, vecāki: Ķebru Jannis un Ilze, krustvecāki: Andiņu Mārgarieta, Upleju Inta, Kandaŗu Grieta, Streļu Krists, Striķu Maria, Ķebru Rekkis, no Guddiniekiem.
2785. 8. decembris, Ādams, vecāki: Kalnarraja Andža un Trīne, krustvecāki: Skriste Ādams, Klinģu Maria, Klunksta Jannis, Liezonu Ķiersta no Baznic Kunga Ļaudim, Sterras Martiņš no BaznicKunga Ļaudim, Andiņu Madde, no Alschwangas.
2786. 11. decembris, Jēkabs, vecāki: Kalnarraja Jannis un Anna, krustvecāki: Tčīmas Jēkabs, Spristiku Anna, Latšu Toms, Kalnarraju Mārgrieta, Riwwaggares Ādams, Dārdedzes Grieta, no Alschwangas.
2787. 11. decembris, Anna, vecāki: Kaltenieku Andža un Līze, krustvecāki: Strēļu Anna, Tēwiņu Jēkabs, Buntu Trīne, Wecwaggares Ortija, Kulbuļu Mikkelis, Gaiļu Jekabs, no Bassiem.
2788. 18. decembris, Krišts, vecāki: Naglas Jēkobs un Katte no Graweriem, krustvecāki: Buntu Krišts no Dūram, Dubbena Jannis no Jaunas Muižas, Gatšes Babb no Blinteniem.
2789. 18. decembris, Jannis, vecāki: Ūdru Jurris un Katte, krustvecāki: Kaltinieka Jannis, Naraiš Inte, Muccinieka Trīne, Muccinieka Ilze, no Bassiem.
2790. 22. decembris, Indrik un Madde, vecāki: Pūŗu Jannis un Katte, pirmā bērna krustvecāks: Pūŗu Jānis, otrā bērna krustvecāks: Pūŗu Madde, no Adzam.
2791. 25. decembris, Toms, vecāki: Maurice Jēkob un Griet, krustvecāki: Šmīdre Jēkobs, Muccinieka Adam, Šmīdre Madde, no Bassiem.
2792. 25. decembris, Anna, vecāki: Riwaggares Bertuls un Babba, krustvecāks: Anna no (nav ierakstīts), no Alschwangas.
2793. 26. decembris, Andža, vecāki: Pīkše Miķķel un Maria, krustvecāki: Buļļu Andža, Muižarraju Ilze, Sniķķer Kristaps, Meža Klungstu Margrieta, Remmes Jēkobs, Kautiņu Anna, no Graweriem.
2794. 30. decembris, Gottlieb, Patre Nequam et Elisabetha Koslowski illegitimi Thori, krustvecāki: Gottlieb Dorothea Koslowski Textoris habitantis in Šittine Uxor lutherana, Fridrich Sorgiewitz Oedituus hujas, Parens et Matrina de Almahlen.

Hoc Anno in universum baptizati 158.

Anno 1792.

Janvāris

2795. 3. janvāris, Līze, vecāki: Kautiņa Adam un Katte, krustvecāki: Ante Līze, Ante Lūl, no Blinteniem.
2796. 8. janvāris, Ilze, vecāki: Kaibutes Jānis un Griet, krustvecāki: Kaibutes Ilze, Rattinieka Līze, Gulles Andres, Dubbena Krists, no Jaunas Muižas.
2797. 15. janvāris, Iernests, vecāki: Rauše Jannis un Čappe no Blinteniem, krustvecāki: Leiše Iernests no Guddiniekiem, Maurice Ans no Bassiem, Wecwaggares Griet no Graweriem.
2798. 15. janvāris, Katte, vecāki: Lipšne Jēkobs un Griet no Graweriem, krustvecāki: Zarrine Katte no Guddiniekiem, Digaine Līze no Bassiem, Kulbulu Andres no Alschwangas, Buntu Jēkobs no Guddiniekiem.
2799. 15. janvāris, Mārgiet, vecāki: Sprīstike Toms un Anne no Ozola Muižas, krustvecāki: Lātše Mārgiet no Alschwangas, Poļu Jannis no Graweriem, Bumbul Babb no Dūram, Būcmaņņ Andres no Alschwangas.
2800. 19. janvāris, Ilze, Anna Puella advena de Tylsitt Catholica Religionis Patre ignoto illegitimi Thori, krustvecāki: Kniploku Ilze, Kniploku Jānis, no Adzam.
2801. 22. janvāris, Miķķel, vecāki: Būcmaņ Miķķel un Anna, krustvecāki: Ūstupju Miķķel, Būcmaņ Čappe, Warrkaļu Jānis no BaznicKunga Ļaudīm, Strīķu Maria, Laugaļu Kārlis no BaznicKunga Ļaudīm, no Alschwangas.
2802. 22. janvāris, Babba, vecāki: Kauliņu Inta un Mārgrieta, krustvecāki: Gatšes Babba, Kauliņu Andreis, Dūres Trīne, Dāgaļu Grieta, no Adzam.
2803. 22. janvāris, Katte, vecāki: Naglu Ādams un Babba, krustvecāki: Naglu Katte, Anduļa Jannis, Tēwiņu Grieta, Digaiņu Brencis, Zwierbuļu Babba, Gaiļu Jēkobs, no Bassiem.
2804. 23. janvāris, Catharina Regina Elisabetha, vecāki: Friderico Casimiro Sorgewitz Oedituo hujus Eeclesiae Catholico un Sibilla Constancia Elisabetha Lutherana, krustvecāki: Catharina Regina Elisabetha Wiedner Uxor Sartoris de Bassen, Dng Johann Heindrich Schulz Tabernator hujas, Filia ejusde Regina, omnes hi Lutherani, et Michael Carolus Sorgewitz Textor hujas Catholicae Religionis.
2805. 25. janvāris, Andreis, vecāki: Menģu Indrikis un Katte, krustvecāki: Šwikku Andreis, Skiļļu Grieta, Pūŗu Mattīs, Men Luša, Pīšļu Andreis no BaznicKunga Ļaudīm, Andža Bālandes Waggare, Zarriņu Edda, Andiņu Krists, no Balandiem.
2806. 29. janvāris, Anna, vecāki: Meijru Jannis un Luša, krustvecāki: Jaunaraja Anna, Kebru Rekkis, Inkas Maria, Podiņu Jānis, no Jaunas Muižas.
2807. 31. janvāris, Edde, vecāki: Škille Jannis un Madde no Alschwangas, krustvecāks: Remešu Edde no Graweriem.

Februāris

2808. 5. februāris, Pēteris un Maria, vecāki: Strīķe Andža un Grieta, pirmā bērna krustvecāki: Buntu Peter, Cērpu Mārgarieta, Kautiņu Ādams, Zarriņu Trīne, otrā bērna krustvecāki: Remmessu Maria, Anniņu Andreis, Kīšu Čappe, no Guddiniekiem.
2809. 5. februāris, Līze, vecāki: Šniķķeru Jēkobs un Maria, krustvecāki: Drigguļu Līze, Naglas Pēters, Leijzarriņu Babba, Poļu Jannis, Pikšu Grieta, no Graweriem.
2810. 5. februāris, Līze, vecāki: Buntu Pēter un Maria, krustvecāki: Buntu Līze, Strēļu Andža, Kunkuļu Luša, Buļļu Jēkobs, Kandaŗu Trīne, Būcmaņņu Jannis, no Blinteniem.
2811. 12. februāris, Miķķel, vecāki: Upleiju Inta un Anna, krustvecāki: Gatšes Miķķel, Strīķe Maria, Kārkluppes Jurris, Kebru Ilze, no Guddiniekiem.
2812. 12. februāris, Trīne, vecāki: Lušņu Andža un Katte, krustvecāki: Cerpu Trīne, Šniķķer Bertuls, Zarriņ Babba, Leizarriņ Jurris, Pudkuļ Madde, Cerpu Jannis, no Adzam.
2813. 12. februāris, Mārgarieta, vecāki: Menģu Jānis un Iewa, krustvecāki: Latšu Mārgrieta, Menģu Jānis Sawicki, Leijzarriņ Maria, Driguļ Bertul, Pūŗu Mārgrieta, Kulbuļu Andža, no Balandiem.
2814. 14. februāris, Sappia, vecāki: Straute Jānis un Anne, krustvecāki: Straute Sappia, Muižarraja Ilze, Kautine Adams, no Blinteniem.
2815. 14. februāris, Griet, vecāki: Brujate Ans un Trīne, vecāki: Sterras Griet, Klunksta Līze, Brujate Inte, Šīle Andres, no Alschwangas.
2816. 15. februāris, Babb, vecāki: Bambales Jannis un Maria, krustvecāki: Kriķe Babb, Kriķe Edde, Bēņes Miķķelis, no Leijam.
2817. 15. februāris, Maria Gottlieb, vecāki: N Petersohn Tabernatore ex Spildang sub Territorio Pewikken un Elisabeth Acatholicus, krustvecāki: Catharina Gottlieb Beķķer Dispensatrix Oecmoni Alschwange Konkewitz, Martinus Benjamin Melner Tabernator Pewikiensis.
2818. 19. februāris, Andreis, vecāki: Snikker Adas un Trīne, krustvecāki: Kulpju Andreis, Naglas Babba, Zarriņu Jurris, Drigguļu Tīja, Buntu Jēkobs, Šniķķer Čappa, no Graweriem.
2819. 21. februāris, Anne, vecāki: Prūšu Jannis un Trīne no Dūram, krustvecāki: Žogarraja Ann no Guddiniekiem, Strencel Trīne no Alschwangas, Tšutšes Pēteris no Adzam, Kauliņu Adam no Blinteniem.
2820. 21. februāris, Anne, vecāki: Kalleja Jannis un Babb, krustvecāki: Pūŗu Anne no Alschwangas, Aisgrawje Griet, Ūsiņu Jannis, Riwinieka Jorens, no Leijam.
2821. 23. februāris, Anna, vecāki: Kalleja Walts un Maria Cathol, krustvecāki: Strenceļu Anna, Sterras Jēkobs, Anna Beijerin Sutoris filia Luther, Teņņu Jēkobs, Robežu Anna, Parentes et Patrini Lutherani de Almahlen, ceteri de Alschwangen.
2822. 26. februāris, Ilze, vecāki: Kunkuļu Jannis un Anna, krustvecāki: Swelme Ilze, Buntu Ādams, Runģu Maria, Kandaŗu Iernest, Buntu Grieta, no Jaunas Muižas.
2823. 26. februāris, Maria, vecāki: Laugaļu Mikkel un Iewa no BaznicKunga Ļaudīm, Kulpju Maria, Drigguļu Jēkobs, Johseps Šamulus, no BaznicKunga Ļaudim.
2824. 28. februāris, Anna, vecāki: Dubbenu Jannis un Grieta, krustvecāki: Rungiša Anna, Runģu Jānis, Remmes Edda, Naglas Brencis, Swelmes Maria, Muccenieku Jurris, no Jaunas Muižas.
2825. 29. februāris, Lovisa Amalia, vecāki: honesto Fridrich Strunck Arculario un Maria Lutheranis de Taberna Guddeneeken, krustvecāki: honesta Dorothea Boecklerin … de Neühoff, honestus Gottfried Wiedner Sartor de Bassen, honesta Lovisa Herbstin conjunx Fabri ferrari Aulici Alschwange, Omnes Lutherani.

Marts

2826. 2. marts, Ķeršta, vecāki: Kulbju Lūkis un Čappa, krustvecāki: Šiļļu Ķeršta, Annužu Salms, Annužu Grieta, no Balandiem.
2827. 4. marts, Giederts, vecāki: Jānis Guddinieku Waggare un Dārte Lutheranis, krustvecāki: Giederts …, Dorothea Beecklerin … de Neühoff, Jānis Waggare de Eckhoff, Indrikis Waggare de Neühoff, Oes de Alschwange.
2828. 4. marts, Jēkabs, vecāki: Grabju Salms un Mārgrieta Lutheranis, krustvecāki: Raibuļu Jēkobs, Muižu Spismane Ilze, Kundziņu Jānis, Pantu Anna Catholica de Alschwangen, Ceteri Lutherani Omnes de Almahlen.
2829. 4. marts, Mārģieta, vecāki: Tšukštu Jēkabs un Līze, krustvecāki: Tšūkštu Mārģeta, Rijwaggares Bertuls, Pērkon Edda, Andiņu Krists, Strenceļu Kristaps, Pāne (Phahne) Anna de Tygwen Lutherana, no Alschwangas.
2830. 7. marts, Iewa, vecāki: Pletšu Mārtinš un Trīne, krustvecāki: Pletšu Iewa, Jacobus Ulricus Huff Textor Lutheranus, Plawašarga Tāle, Pintas Jānis, no Alschwangas.
2831. 8. marts, Pēter, vecāki: Kārkluppes Jēkobs un Mārgieta, krustvecāki: Dabbar Pēter no Adzam, Pinkas Babba, Kannenieku Miķķel, Pinkas Babba no Adzam, vecāki no Dūram.
2832. 11. marts, Andreis un Katte, krustvecāki: Muccenieku Martinš un Orteja, pirmā bērna krustvecāks: Muccenieku Andreis, otrā bērna krustvecāki: Muccenieku Katte, Stempel Inta, Swelmes Maria, no Bassiem.
2833. 11. marts, Adam, vecāki: Kautiņu Andža un Grieta, krustvecāki: Sniķķer Adam, Antu Madde, Būcmaņu Krists, Upleju Trīne, Ulmu Jannis, no Blinteniem.
2834. 11. marts, Martinš, vecāki: Kānes Kristops un Edda, krustvecāki: Kanes Martinš, Kanes Grieta, Linkul Brencis, Menģu Jānis Sawicki, no Alschwangas.
2835. 11. marts, Katrin, vecāki: Nikas Klaws un Baba, krustvecāki: Katrine no Bruweriem, Kriķķu Jēkobs, Truļļu Madale, no Leijam.
2836. 15. marts, Jannis, vecāki: Ķelķu Mikkel un Līze, krustvecāki: Lancenieku Jannis, Bumbuļu Ķiersta, Ķelķu Toms, Truļļu Gieda, no Alschwangas.
2837. 18. marts, Grieta, vecāki: Būcmaņu Miķķel un Ilze, krustvecāki: Bucmaņu Grieta, Liezon Pēters, Bucmaņu Katte, no Alschwangas.
2838. 25. marts, Jānis, vecāki: Renste Pēteris un Katte no Bassiem, krustvecāki: Rungišu Jānis, Podiņu Andres no Jaunas Muižas, Kaniepewērpe Trīne, Wetše Griet no Guddiniekiem.
2839. 25. marts, Jēkob, vecāki: Pintes Brencis un Līze, krustvecāki: Kaiķe Jēkob, Kriķe Reķķis, Bambales Edde, Grawes Kattrin, no Leijam.
2840. 25. marts, Jānis, vecāki: Kunkul Bērtul un Trīne no Bassiem, krustvecāki: Kīše Jānis no Graweriem, Bāliņu Pēter no Alschwangas, Kārkluppes Katte no Graweriem.
2841. 29. marts, Edda, vecāki: Bigas Ans un Baba, krustvecāki: Bigas Edda, Būriņu Jēkobs, Muccenieku Katte, Guļļas Ans, Kanduŗu Maria, Tipšu Martinš, no Bassiem.

Aprīlis

2842. 1. aprīlis, Matčs, vecāki: Pauline Adam un Katte, krustvecāki: Putkules Matčs, Klinģe Jēkobs, Riwaggares Bille, Sterras Griet, no Alschwangas.
2843. 1. aprīlis, Toms, vecāki: Dekšnieka Jānis un Anne, krustvecāki: Jaunarraja Toms no Guddiniekiem, Buntu Pēteris, Butnu Līze, no Blinteniem.
2844. 1. aprīlis, Mārgiet, vecāki: Kinķe Jēkob un Babb, krustvecāki: Muižu Mārgiet, Rubekla Katrīn, Laugalle Andres, no Alschwangas.
2845. 8. aprīlis, Anša, vecāki: Kalleja Jānis un Trīne, krustvecāki: Weccwaggares Anša, Aizgraje Ats, Grawe Maša, Bēnes Mārgiet, no Leijam.
2846. 8. aprīlis, Anne, vecāki: Grawes Brencis un Maddale, krustvecāki: Kriķe Anne, Gulbju Trīne, Jakas Jānis, Dārdedže Krišts, no Leijam.
2847. 9. aprīlis, Inta, vecāki: Zaļamež Jannis un Bille, krustvecāki: Nikkas Inta, Klungstu Katte, Teņņu Jannis, Warkaļu Maria no BaznicKunga Ļaudim, no Alschwangas.
2848. 10. aprīlis, Pēter, vecāki: Šwelmes Jannis un Katte, krustvecāki: Šwelmes Pēter, Šwelmes Maria, no Jaunas Muižas.
2849. 12. aprīlis, Jannis, vecāki: Ruddum Matčs un Babb, krustvecāki: Lātše Jannis, Dižgal Jēkobs, Dižgal Trīne, Pļawasarge Tāle, no Alschwangas.
2850. 15. aprīlis, Jēkob, vecāki: Buļļu Anša un Madde, krustvecāki: Buļļu Jēkob, Kebre Miķķelis, Buļļu Līze, Strīke Maria, no Guddiniekiem.
2851. 18. aprīlis, Miķķel, vecāki: Gaiļu Ādams un Luša, krustvecāki: Kunkuļu Mikkel, Mauričču Grieta, Šmīdru Andreis, Ūdru Atts, no Bassiem.
2852. 22. aprīlis, Jēkobs, vecāki: Zarriņa Matčs un Babb no Graweriem, krustvecāki: Tčutče Jēkobs no Adzam, Gulles Ans no Jaunas Muižas, Sterras Katte, Pīšļe Maria no BaznicKunga Ļaudim.
2853. 22. aprīlis, Toms, vecāki: Billes Jānis un Ilze no Adzam, krustvecāki: Kniploku Tom no Graweriem, Wērsarraja Adam no Adzam, Tipšes Katte, Dabbara Griet, Dabbara Edde, no Adzam.
2854. 22. aprīlis, Trīne, vecāki: Billes Brenc un Katte, krustvecāki: Kulbulu Trīn, Liezane Ķērste no BaznicKunga Ļaudim, Cērpe Jannis, Cērpe Brencis, no Adzam.
2855. 22. aprīlis, Maria, Strēle Babb Patre incognito, krustvecāki: Buntu Maria, Strēle Iernests, no Guddiniekiem.
2856. 25. aprīlis, Edda, vecāki: Dauģu Jānis un Anna, krustvecāki: Bambales Edda, Dardedžu Andreis, Bēnes Trīne, Dauģu Bertuls, Pāžu Anna, no Leijam.
2857. 25. aprīlis, Grieta, vecāki: Katlāpju Jānis un Anna, krustvecāki: Gēra Grieta, Kandaru Adams, Antu Mārgrieta, Buntu Andreis, no Jaunas Muižas.
2858. 29. aprīlis, Fridrich Casimir, vecāki: Honesto Carolo Sorgiewitz Textore un Elisabetha habitantibus penes unum subditorum Parochia Hujus, krustvecāki: Fridericus Casimirus Sorgiewitz Adituus Ecclesia hujus, Honesta Anna Catharina Kliem Conjunx Molitoris, Honestus Johann Heinrich Schulz Tabernator, Oes de Alschwangen.

Maijs

2859. 6. maijs, Jānis, vecāki: Guļļas Andreis un Grieta, krustvecāki: Kaibuttu Jānis, Kunkuļu Iewa, no Jaunas Muižas.
2860. 7. maijs, Gieze (Geese), vecāki: Tčkawala (Tschkawala) Ans un Ķērsta Lutheranis, Tčkawalu Gieze, Lauklapše Jurris, Lauklapše Maria, Lutherani Oes de Reggen.
2861. 13. maijs, Anna, vecāki: Sniķķer Jān un Trīne, krustvecāki: Šnikkeru Anna, Kulpju Salms, Klungstu Edda, Poļu Ērmans, et iterum Šniķķeru Anna, no Graweriem.
2862. 13. maijs, Johann David, vecāki: Johann Behrend un Maria Magdalena Lutheranis, krustvecāki: Johann David Mäy (?), Tabernator Duhrensis, honest Dorothea Kliem Conjunx Molitoris hujatis, Oes Luherani.
2863. 17. maijs, Bētmeris, vecāki: Rattenieku Bērtul un Edda, krustvecāki: Jaunarraju Bētmeris, Rattenieku Pāwils, Annužu Orteja, Rattenieku Tīja, no Blinteniem.
2864. 24. maijs, Andreis, Patre nequam Pantu Jurris Kalps un Skitusu Maria Ancilla Illegitimi Thori, krustvecāki: Skitužu Andreis, Pudkules Mārgarieta, Skiļļu Krists, no Alschwangas.
2865. 27. maijs, Ilze, vecāki: Dubbenu Krists un Anna, krustvecāki: Jenkas Ilze, Strēļu Andža, Kunkuļu Katte, Swelmes Jannis, Kaneppju Trīne, no Jaunas Muižas.
2866. 29. maijs, Katte, vecāki: Žibju Bērtul un Katte, krustvecāki: Kriķķu Katte, Lipšņu Jēkobs, Skituze Trīne, Zariņņu Jannis, Jākas Anne (?), no Alschwangas.

Jūnijs

2867. 3. jūnijs, Jānis, vecāki: Leiju Waggar Jēkobs un Anna, krustvecāki: Degšnieku Jānis, Anna Dorothea Beyer Virgo, Balandes Waggar Andža, Būcmaņu Trīne, Pilles Jātnieks Inta, Latšu Līze, no Alschwangas.
2868. 3. jūnijs, Anna, vecāki: Degsnieku Lukis un Trīne, krustvecāki: Kautiņu Anna, Dreijmaņu Jēkobs, Degsnieku Lūša, Runģu Jannis, Degšnieku Maria, Bāliņu Krists, no Blinteniem.
2869. 3. jūnijs, Krists, vecāki: Ulmu Matčs un Anna, krustvecāki: Pīkšas Krists, Kukšes Grieta, Bierantšu Martinš, Ulmu Maria, no Blinteniem.
2870. 3. jūnijs, Inta, vecāki: Zwagguļu Miķķel un Katte, krustvecāki: Sillu Inta, Rubeklu Katriņa, Riwwaggares Jānis, Buntu Trīne, no Alschwangas.
2871. 7. jūnijs, Ilze, vecāki: Kaņepwēpju Brencis un Maria, krustvecāki: Jenkas Ilze, Degšnieku Jānis, Jaunarraju Madde, Buļļu Pēters, no Guddiniekiem.
2872. 10. jūnijs, Grieta, vecāki: Bētmeŗu Jēkobs un Katte, krustvecāki: Intu Grieta, Bumbuļu Jānis, Pletšu Maria, Riwaggares Ansis, Kukšu Trīne, Laukgaļu Mikkeļ no BaznicKunga Ļaudim, Cateri omnes de Stirnhoff.
2873. 10. jūnijs, Anna, vecāki: Gulbju Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Kriķe Anne, Apes Babb, Jakas Jannis, Pulpju Krists, no Leijam.
2874. 13. jūnijs, Inta, vecāki: Kārkluppes Andreis un Trīne, krustvecāki: Inta Jahtneeks de Alschwangen, Kaibuttu Grieta, Swelmes Jurris, Kaibuttu Iewa, no Graweriem.
2875. 19. jūnijs, Jēkobs, Muccinieka Madde illegitimi thori, krustvecāki: Mauricce Jēkobs, Muccinieka Līze, no Bassiem.
2876. 25. jūnijs, Bille, vecāki: Kinķe Jēkobs un Anne, krustvecāki: Sibilla Sorgewitzin Sacristiani Uxor, Kinķe Ilze, Teņņe Jēkobs, no Alschwangas.
2877. 25. jūnijs, Anne, vecāki: Tšutšes Jēkobs un Maria, krustvecāki: Tšutšes Anne, Billes Katte, Tšutšes Pēteris, Cērpe Kārlis, no Adzam.
2878. 27. jūnijs, Andres, vecāki: Dekšnieka Jēkobs un Iew no Ozola Muižas, krustvecāki: Jēres Andres no Guddiniekiem, Kīše Toms no Blinteniem, Ustupju Mārgiet, Pidilte Mārgiet, no Ozola Muižas.
2879. 27. jūnijs, Jēkobs, vecāki: Jēres Anša un Maria, krustvecāki: Jēres Jēkobs, Reine Jēkobs, Leiše Čapp, no Guddiniekiem.

Jūlijs

2880. 1. jūlijs, Miķķelis, vecāki: Strīke Sander un Anna, krustvecāki: Būcmaņu Miķķelis, Strīke Krists, Riwaggares Tāle, Putkules Mārgiet, no Alschwangas.
2881. 1. jūlijs, Miķķelis, vecāki: Klinģe Jānis un Ķērste, krustvecāki: Linkule Andres, Sterras Jānis, Menģe Anne, Klunkste Katte, no Alschwangas.
2882. 1. jūlijs, Petr, Būcmann Žibje Krists un Anne, krustvecāki: Būcmaņu Bērtuls, Padubje Jannis, Skrīste Ortija, no Alschwangas.
2883. 8. jūlijs, Babb, vecāki: Šalmarraja Adam un Katte, krustvecāki: Pīšļe Babb no BaznicKunga Ļaudim, Menģe Anne, Šīle Andres, Strencele Brenc, no Alschwangas.
2884. 8. jūlijs, Lawise, vecāki: Kinķe Andres un Katte, krustvecāki: Tiesneše Lawise, Bāline Katte, Teņņe Jēkobs, Ustupju Jannis, no Alschwangas.
2885. 8. jūlijs, Katte, vecāki: Būriņu Brencis un Griet, krustvecāki: Catharina Eck… Modere no Balandes, Struijes Katte no Bassiem, Annužu Šalms, no Alschwangas.
2886. 9. jūlijs, Jurr un Madde, vecāki: Kapinieka Jēkobs un Dārtija Acatholicus, pirmā bērna krustvecāki: Jurris Petkewicz, Dabbara Ilze, otrā bērna krustvecāki: Disdorpe Madde, Kapinieka Jānis, Oes de Jamaicken.
2887. 11. jūlijs, Krištops, vecāki: Plikinieka Fricis un Anne liberis hominibus, Pliķe Krištops, Anton Urbanowicz, Andules Maria, Pliķe Baben, Omnes de Pliken.
2888. 11. jūlijs, Jānis, Patre Nequam et Lauklapsu Ķersta puella illegitimi Thori, krustvecāki: Jānis procentor hujas, Tčagal Ķersta, Lauklapse Madde, Oes de Reggen.
2889. 22. jūlijs, Jorens, vecāki: Kniplok Andža un Grieta, krustvecāki: Rīwenieku Jorens, Lūžņu Katte, Kauliņu Andreis, Tčukstes Ans no Stirnhoff.
2890. 22. jūlijs, Līze, vecāki: Bruwera Gierts un Katrīn, krustvecāki: Jakas Līze, Apes Babb, Kubles Pēteris, Jakas Sander, no Leijam.
2891. 22. jūlijs, Ortija, vecāki: Dauģe Jēkobs un Bille, krustvecāki: Usiņu Ortija, Riwinieka Līze, Bēnes Adam, Wamže Jannis, no Leijam.
2892. 29. jūlijs, Philippus, vecāki: Andrea Iwanowski un Elisabetha Liberis, krustvecāki: Casimirus Sorgiewitz Eldituus hujas, … Gehbellsbergin Dispensatrix hujas, Oes Catholici.
2893. 29. jūlijs, Krists, vecāki: Ķebru Klaws un Madde, krustvecāki: Pulpju Krists, Kriķķu Edda, Wamžu Jannis, Jaunarraju Trīne, no Leijam.
2894. 29. jūlijs, Jēkobs, vecāki: Wecwaggar Inta un Katte, krustvecāki: Wecwaggar Jēkobs, Kannenieku Maria, Leijzarriņu Andreis, Wecwaggar Grieta, no Graweriem.
2895. 29. jūlijs, Čappe, vecāki: Kaltenieku Krists un Maria, krustvecāki: Smīdru Čappe, Muccenieku Kristaps, Kaltenieku Grieta, Reiņu Pāwils no Guddiniekiem, pārējie visi no Bassiem.

Augusts

2896. 2. augusts, Jānis, vecāki: Summates Ans un Babb, krustvecāki: Sterras Jānis, Paulines Katte, Omnes de Arce Alschwangensi.
2897. 5. augusts, Jānis, vecāki: Degšņu Krists un Babba, krustvecāki: Podiņu Jānis, Dabbar Katte, Saltawalku Jēkobs, Degšņu Līze, no Adzam.
2898. 5. augusts, Jēkobs, vecāki: Kauliņ Andreis un Babba, krustvecāki: Kārkluppes Jēkobs, Kniploku Grieta, Dāgaļu Iewa, no Adzam.
2899. 5. augusts, Iewa, vecāki: Upleija Jurris un Trīne, krustvecāki: Muižarraju Iewa, Ulmu Jannis, Jaunarraju Madde, Kukšu Jurris, no Guddiniekiem.
2900. 5. augusts, Līze, vecāki: Sietenieku Ādams un Maria, krustvecāki: Pintas Līze, Wamžu Jorens, Dārdedžu Grieta, Jānis Ozolmuiž Waggar Lutheranus, no Leijam.
2901. 12. augusts, Jēkobs, vecāki: Pūŗu Jannis un Trīne, krustvecāki: Pūŗu Jēkobs, Sterras Iewa, Sniķķer Kristops, Pūŗu Maria, no Ozola Muižas.
2902. 12. augusts, Katte, vecāki: Kandar Bērtul un Edda, krustvecāki: Lušņu Katte, Klūģu Jānis, Tčimmas Anna, Putkuļu Madde, no Jaunas Muižas.
2903. 12. augusts, Katriņa, vecāki: Kublu Andža un Orteja, krustvecāki: Žibju Katriņa, Jakkas Andreis, Brūweŗu Babba, Rīwenieku Ādams, no Leijam.
2904. 12. augusts, Anna, vecāki: Ķebru Mārtinš un Ķēršta, krustvecāki: Āļa Anna, Bambāles Klaws, Wamžu Trīne, Jaunarraju Martinš, Kriķķu Maddale, Wamžu Jorens, no Leijam.
2905. 12. augusts, Iewa, vecāki: Grāwju Jēkobs un Ķērsta, krustvecāki: Lūķu Iewa Lutherana de Pehwicken, Kriķķu Jēkobs, Gulbju Mārgrieta, no Leijam.
2906. 15. augusts, Jēkobs, vecāki: Andiņu Brenc un Tāle, krustvecāki: Remmes Jēkobs, Sluses Līze, Annužu Fritz, Remmes Maria, no Alschwangas.
2907. 19. augusts, Andreis, vecāki: Dunduru Krists un Madde, krustvecāki: Stempeļu Andreis no Bassiem, Degsnieku Līze, Stiernas Inta, Muižu Maria, Muccenieku Ādams, Spristiķu Anna.
2908. 26. augusts, Jurris, vecāki: Liezona Pēter un Edda, krustvecāki: Laugaļu Jurris, Sterras Grieta, Slūzes Madde, Remmes Ans, hitres de Alschvangen, Klunkgstu Mārgiet, no BaznicKunga Ļaudim.
2909. 26. augusts, Babba, vecāki: Ķebru Jānis un Anna, krustvecāki: Ķebru Babba, Reiņu Jēkobs, Skillu Grieta, Dižgaļa Jēkobs, Remmes Edda, Paulines Andreis no Alschwangas, pārējie no Guddiniekiem.
2910. 26. augusts, Ķiersta, vecāki: Būrin Jēkobs un Edda, krustvecāki: Grāwju Ķērsta, Pudkules Martinš, Biggas Edda, Katlapju Pawils, no Alschwangas.
2911. 26. augusts, Anna, vecāki: Būcmaņu Toms un Katte, krustvecāki: Ustuppju Anna, Būrin Jānis, Žibju Anna, Būcmaņņu Ans, no Alschwangas.

Septembris

2912. 2. septembris, Babba, vecāki: Kulbuļu Andreis un Anna, krustvecāki: Žarriņņu Babba, Lipšņu Jēkobs, Latšu Mārģieta, Salmarraju Ādams, Aniņu Anna, Muccenieku Andreis, Strīķu Madde, Buntu Pēters, no Balandiem.
2913. 9. septembris, Miķķel, vecāki: Kānes Martinš un Anna, krustvecāki: Jēļu Miķķel, Pidilta Mārgrieta, Linkuļu Jēkobs, Naglas Ģēda, Salmarraju Ans, Kulbuļu Ķēršta, no Alschwangas.
2914. 9. septembris, Brencis, vecāki: Kulbuļu Andža un Ilze, krustvecāki: Billes Brencis, Sīļu Ķēršta, Annužu Jānis, Būcmaņņu Grieta, Rīškalleja Toms Lutheranus de Reggen, Andiņu Babba, no Alschwangas.
2915. 9. septembris, Babba, vecāki: Pūŗu Kristaps un Orteja, krustvecāki: Nagglaš Babba, Treijdu Bērtuls, Degšņu Līze, Pūŗu Toms, Podiņu Ķeršta, Wēsarraju Ādams, no Adzam.
2916. 9. septembris, Anna, vecāki: Strenceļu Jēkobs un Ilze, krustvecāki: Prūšu Anna, Sterras Matčs, Šalmarraju Katte, Paulines Indriķķis, no Alschwangas.
2917. 13. septembris, Wihlips, vecāki: Jaunarraju Martinš un Babba Lutherana, Patrini ego ipe Baptisans, tenuit vero pro me Oedituus hujas Sorgiewitz, Parentes sunt de Grahweren.
2918. 13. septembris, Ilze, vecāki: Wamžu Jannis un Orteja, krustvecāki: Gulbju Ilze, Latšu Krists, Grāwju Maša, Rīwenieku Adams, Kriķķu Edda, Ķebru Klāws, no Leijam.
2919. 16. septembris, Madde, vecāki: Mucenieku Jurris un Trīne, krustvecāki: Šwelmes Madde, Pinkas Ādams no Adzam, Ūdru Katte, Kaltenieku Jannis, no Bassiem.
2920. 20. septembris, Trīne, vecāki: Āpes Krists un Grieta, krustvecāki: Kriķķu Trīne, Grāwju Andža, Gulbju Ilze, Wamžu Jannis, no Leijam.
2921. 23. septembris, Jēkobs, vecāki: Dabbara Mārtinš un Anne, krustvecāki: Klūģu Jēkobs no Alschwangas, Wērsarraja Andres, Pidakš Iewe, Saltawalka Maria, no Adzam.
2922. 27. septembris, Maria, vecāki: Sniķķera Kristops un Anna, krustvecāki: Pikašes Maria, Sterras Inta, Driguļu Babba, Drigguļu Bertulis, no Graweriem.
2923. 28. septembris, Miķķel un Edda, vecāki: Bunķu Pēters un Trīne, pirmā bērna krustvecāks: Bunķu Miķķel, otrā bērna krustvecāks: Bunķu Edda, no Balandiem.
2924. 30. septembris, Jānis, vecāki: Lušņu Kristops un Tija, krustvecāki: Kukšes Jānis, Kunkuļu Iewa, Degšņu Pēter, Snikker Anna, no Dūram.
2925. 30. septembris, Jannis, vecāki: Wetšu Ādams un Grieta, krustvecāki: Būcmaņu Jannis, Buļļu Maria, Bēšu Fricis, Ūdru Grieta, no Guddiniekiem.
2926. 30. septembris, Jorens, vecāki: Kaiķu Jurris un Babba, krustvecāki: Wamžu Jorens, Āpes Ilze, Ķester Sanders, Beines Trīne, no Leijam.
2927. 30. septembris, Edda, vecāki: Jaunarraju Ādams un Anna, krustvecāki: Rattinieku Edda, Bumbuļu Andža, Kaibutu Ilze, Treidu Bērtuls, no Graweriem.
2928. 30. septembris, Babba, vecāki: Podiņu Andreis un Līze, krustvecāki: Zarriņu Babba, Guļļas Ans, Tšūtšes Maria, Cērpu Jānis, no Jaunas Muižas.
2929. 30. septembris, Grieta, vecāki: Strēļu Andreis un Katte, krustvecāki: Lipšņu Grieta, Remmes Jēkobs, Gātšes Babba, Raušu Toms, no Jaunas Muižas.

Oktobris

2930. 6. oktobris, Mārgiet, vecāki: Pletše Jannis un Babbe, krustvecāks: Pletše Mārgiet, no Alschwangas.
2931. 6. oktobris, Anna, vecāki: Dižgal Ārniks nequam un Madde Puella de Kundur Illegitimi Thori, krustvecāki: Ruddumu Anna, Pidiltu Adams, Striķu Krists, no Alschwangas.
2932. 7. oktobris, Iew, vecāki: Cērpe Kārlis un Trīne, krustvecāki: Billes Iew, Podiņu Anne, Tšutšes Andres, Dimmas Andres, no Adzam.
2933. 7. oktobris, Anne, vecāki: Grawju Pēteris un Katrīn, krustvecāki: Grawju Anne, Kriķe Ortija, Kaiķe Kristops, Usiņu Jānis, no Leijam.
2934. 9. oktobris, Pēter, vecāki: Bāliņu Andža un Maddale, krustvecāki: Bāliņu Pēter, Annužu Grieta, no Ozolu Muižas.
2935. 10. oktobris, Miķķelis, vecāki: Muižarraja Jēkobs un Ilze no Blinteniem, krustvecāki: Pīkšes Miķķelis no Graweriem, Annužu Salm no Alschwangas, Bāliņa Iewe no Blinteniem.
2936. 14. oktobris, Pēter, vecāki: Naglas Mārtinš un Maria no Graweriem, krustvecāki: Wilplotšu Pēter no Blinteniem, Zwierbulu Jānis no Bassiem, Ustupju Anne no Alschwangas, Dekšnieke Bille no Ozolu Muižas.
2937. 14. oktobris, Anna, vecāki: Leizariņa Andrejs un Babbe no Graweriem, krustvecāki: Kulbulu Anne no Alschwangas, Lātše Mārgiete no Alschwangas, Cērpe Kārlis no Adzam, Buntu Jēkobs no Guddiniekiem.
2938. 18. oktobris, Jēkobs, vecāki: Kniploku Toms un Ilze, krustvecāki: Prušu Jēkobs, Prušu Trīne, Dauģe Kristops, no Leijam.
2939. 21. oktobris, Charlota Margareta, vecāki: Libhardo Krolmann Acatholico un Catharina Menkewitzin Catholica, krustvecāki: Juliana Sorgewitzin, Anna Dorothea Beyerin, Christianus Wunderlich, Joannes Fridericus Gosch, Oes de Pewicken.
2940. 21. oktobris, Kristops, vecāki: Menģe Adam un Anne, krustvecāki: Pērkone Kristops, Kānes Jannis, Linkule Edde, Kānes Anne, no Alschwangas.
2941. 25. oktobris, Katte, vecāki: Andiņu Ādams un Trīne, krustvecāki: Andiņu Katte, Annužu Jānis, Ceijņu Babba, Andiņu Pēter, no Balandiem.
2942. 26. oktobris, Katte, vecāki: Stiernas Anša un Kattrine, krustvecāki: Klinģu Katte, Sterras Jēkobs, Riwaggares Tāle, Klinģu Jēkobs, no Alschwangas.
2943. 31. oktobris, Līze un Anna, vecāki: Kulbuļu Jānis un Līze, pirmā bērna krustvecāks: Bruģģatu Madde, otrā bērna krustvecāks: Kulbuļu Anna, no Alschwangas.
2944. 31. oktobris, Anna Regina, vecāki: Johanne Herbst Fabre ferrario Aulico hujate Calvino un Allexandrina Lutherana, krustvecāki: Anna Regina Schulzin filia Tabernatoris hujus, Carolus Dreyer Tabernatoris Edwalensis filius, Catharina Kliemin Conjunx Molitoris hujatis, Johann Schulz Tabernator hujas, Omnes Lutherani excepta D. Dorothea Gëbelsbergin dispensatrice Parochia hujus Catholica.

Novembris

2945. 11. novembris, Andža, vecāki: Kunduru Jorens un Katte, krustvecāki: Riwaggares Andža, Klungstu Trīne, Jēļu Miķķel, Klinģu Iewa, Nikkas Inta, Sterras Grieta, no Alschwangas.
2946. 11. novembris, Krists, vecāki: Jēres Jannis un Maria, krustvecāki: Jēres Krists, Šmīdru Madde, Mauric Jēkobs, Treijdu Trīne, Kauliņu Krists, Anna Maria Schnicger Lutherana, no Alschwangas.
2947. 11. novembris, Tāle, vecāki: Bumbuļu Krists un Babba, krustvecāki: Riwaggares Tāle, Kandar Miķķel, Šprīstiķu Anna, Šterras Jēkobs no BaznicKunga Ļaudim, Leijzarriņu Sappia, Pantu Jurris, no Graweriem.
2948. 14. novembris, Jānis, vecāki: Dārdedžu Krists un Babba, krustvecāki: Kriķķu Jānis, Grawwas Madde, Bambāles Klaws, Brūweŗu Babba, Jaunarraju Krists, Pulpju Līze, no Leijam.
2949. 18. novembris, Katriņa, vecāki: Jākas Jānis un Līze, krustvecāki: Grawwas Katriņa, Jākas Sanders, Nikkas Ķeršta, Kaiķu Kristaps, no Leijam.
2950. 29. novembris, Katrine, vecāki: Pešķu Jēkobs un Iewa Luth, krustvecāki: Jaunarraju Katrine, Seņņu Pēter, Ragga Trīne, Ēcenieku Jannis, Bierzenieku Līze, Buļļu Spric, Omnes de Sarnahten Lutherani.

Decembris

2951. 2. decembris, Jēkobs, vecāki: Wamžu Jannis un Grieta, krustvecāki: Jēkobs Waggare, Gulbju Katte, Riwenieka Adams, Bruweru Babba, Pulpju Krists, Bambales Grieta, no Leijam.
2952. 2. decembris, Pēteris, vecāki: Pūŗu Jānis un Ortija, krustvecāki: Dabara Pēteris, Billes Bērtul, Tipšes Bille, Tipšes Madde, no Adzam.
2953. 2. decembris, Ilze, vecāki: Reine Jēkobs un Madde no Guddiniekiem, Leizariņa Ilze no Graweriem, Dreiman Trīne no Alschwangas, Kanninieka Jēkobs no Graweriem, Leiše Adam no Guddiniekiem.
2954. 9. decembris, Anna, vecāki: Dubbenu Jēkobs un Katte, krustvecāki: Dubbenu Anna, Fridrich Casimir Sorgewitz Adituus hujas, Dubbunu Madde, no Jaunas Muižas.
2955. 10. decembris, Griete, vecāki: Zarriņa Pēteris un Maria no Guddiniekiem, krustvecāki: Buntu Griet no Graweriem, Truļļu Madde no Alschwangas, Reine Pawil no Guddiniekiem, Josta Kalna Jannis de Birsen.
2956. 12. decembris, Jānis, vecāki: Kaltinieku Matčs un Mārgieta, krustvecāki: Šmīdru Jānis, Kaltinieku Madde, Kaltinieku Andreis, no Bassiem.
2957. 16. decembris, Babbe, vecāki: Muižarraja Pēter un Katte no Blinteniem, krustvecāki: Gatšes Babbe no Graweriem, Buļļu Madde no Guddiniekiem, Kubles Anša no Leijas, Zarrina Miķķelis no Guddiniekiem.
2958. 16. decembris, Grieta, vecāki: Kauliņu Andrejs un Anne no Dūram, krustvecāki: Bambales Griete no Leijam, Jēres Trīne no Guddiniekiem, Klunksta Krišts no Alschwangas.
2959. 23. decembris, Anne, vecāki: Kebre Pawal un Maria no Guddiniekiem, krustvecāki: Ustupje Anne no Alschwangas, Jaunarraja Griet no Graweriem, Truļļu Ans no Alschwangas.
2960. 23. decembris, Griete, vecāki: Kunkule Jēkobs un Luša, krustvecāki: Kaibas Griete, Dubbine Trīne, Šwelmes Andres, Kandere Adam, no Jaunas Muižas.
2961. 26. decembris, Andreis, vecāki: Jaunarraja Jānis un Maša, krustvecāki: Kriķķu Andreis, Kalleja Katrine, Ķebru Martinš, Dārdedžu Grieta, Grawju Ans, Jākas Edda, no Leijam.
2962. 26. decembris, Līze, vecāki: Žibju Kristaps un Grieta, krustvecāki: Podiņu Līze, Buntu Jānis, Smīdru Mārģiet, Klungštu Andreis, no Jaunas Muižas.
2963. 30. decembris, Jannis, vecāki: Muccinieka Krišts un Katte no Bassiem, krustvecāki: Kandere Jannis no Jaunas Muižas, Anniņe Andres no Guddiniekiem, Pidakše Iewa no Adzam, Maurice Griete no Bassiem.
2964. 30. decembris, Bille, vecāki: Kārkluppes Jānis un Trīne no Dūram, krustvecāki: Tipšes Bille no Adzam, Willkope Madde de Jamaiken, Wērsarraja Andres no Adzam.
2965. 30. decembris, Maria, vecāki: Poļu Ērmannis un Ķērste no Graweriem, krustvecāki: Buntu Maria no Guddiniekiem, Drigule Līze no Graweriem, Straute Inte no Blinteniem, Brunu Jēkobs no Graweriem.

Hoc Anno in universum baptizati 175.

Ad Majorem Dei gloriam B M Virginis honorem Omnium Sanctorum perpetuum Cultum ac venerationem.

Opuszezona Metryka

1769 Decembris 17 Die Ego Carolus Burzynski Canonicus Livoniensis Parochus Alschwangensis Baptizavi Infantem Ng Franciscum Hincentum 12 hujus Notam ex Legitimis Nobili bug Conjugibus Patre G Dno Joanne Borkowski Matre Dna Maria Catharina Freüern de Aula Maren Patrini Fuere G Dnus Franciscus Hincentius Fryderycy et Dna Regina Theophilos Engell Omnes Parochia Alschwangensis.

Sequitur Annus 1773.