Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dzīvesstāsti

Vēsturi veido cilvēki, kas tajā piedalās. Kas kā aktīvi līdzdalībnieki vai kā pasīvi vērotāji ir bijuši klāt, tuvu blakus kādiem notikumiem. Cilvēku atmiņas vēlāk ļauj mums labāk saprast tos laikus, tos notikumus, kur mēs paši neesam piedalījušies. Ļauj mums labāk izprast dzīvi, kāda tā reiz te, šajā novadā, ir bijusi.

Mūsu pēdējo simts gadu vēsture ir bijusi ļoti piesātināta ar dažādiem dramatiskiem notikumiem un pavērsieniem. Šajā nodaļā mēs dodam vārdu mūsu pašu cilvēkiem, lai ieraudzītu to, ko reiz pārdzīvoja viņi. Ar viņu acīm. Nodaļu veidojot, esam izmantojuši publicētās novadnieku intervijas, kā arī citus materiālus.