Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Jaunumi

Suitu dūdenieki aicina uz 10 gadu jubilejas svinībām un pirmā mūzikas albuma “Trīs apaļi mēneši. Suitu dūdu danči” prezentācijas pasākumu

Par folkloras kopas “Suitu dūdenieki” aizsākumu  uzskatāms 2013. gads, kad suitu priesteris Andris Vasiļevskis uz Alsungu atveda pirmās dūdas. Bet pirmo publisko uzstāšanos kopa piedzīvoja 2014. gada jūnijā, Starptautiskajā burdona festivālā Alsungā, tāpēc šogad svin 10 gadu jubileju!

   Ja svinības, tad jādanco – un, tā kā dūdas tradicionāli ir danču pavadījuma instruments, tad pirmais kopas “Suitu dūdenieki” mūzikas albums veltīts tieši suitu danču tradīcijai. Kāpēc trīs apaļi mēneši? Suiti aktīvi darbojas arī starptautiski, un albumā iekļauts suitu meldiņš “Apaļais mēness” ne tikai tradicionālajā kopas “Suitu dūdenieki” izpildījumā, bet iekļautas arī sadarbības partneru no Spānijas (Sergi Llena Mur) un Gruzijas (Giorgi Gordeladze) aranžijas.

   Biedrība “Suitu kultūras mantojums”, kas aktīvi atbalsta kopas darbību, aicina ikvienu uz pasākumiem Alsungas kultūras namā (Ziedulejas ielā 1, Alsungā) sestdien, 2024.gada 15.jūnijā plkst.19:

 • Folkloras kopas “Suitu dūdenieki” 10 gadu jubilejas svinības
 • Pirmā kopas mūzikas albuma “Trīs apaļi mēneši. Suitu dūdu danči” prezentācija
 • Septītā Latvijas dūdenieku saieta suitos dalībnieku koncerts
 • Suitu danču nakts kopā ar Rīgas Danču klubu un kapelu “Alšvangas spēlmaņi”

Laipni aicināti svinēt kopā!

Pasākumus līdzfinansē Valsts Kultūrkapitāla fonds un biedrība “Suitu kultūras mantojums”

Biedrības 2023.g.aktivitātes, plāni 2024.g.

Biedrībai “Suitu kultūras mantojums” 2023.gads bijis darbīgs un pasākumiem bagāts.

2023.gadā biedrība iesniedza pieteikumu dalībai UNESCO akreditētu NVO tīklā un UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma Starpvaldību komitejas 18.sesijā, kas norisinājās 2023.g. decembrī Botsvānas republikā, Āfrikā, pieteikums tika pozitīvi novērtēts un biedrība tiek rekomendēta apstiprināšanai dalībai šajā tīklā. Šobrīd Latvijā vēl tikai divām organizācijām ir šis statuss, kas mums dos iespēju vairāk iesaistīties gan UNESCO, gan arī citās starpvalstu aktivitātēs un popularizēt suitu kultūras mantojumu Latvijā un ārpus tās. Vairāk informācijas par NVO iespējām UNESCO tīklā šeit: https://en.unesco.org/node/336781

2023.gada nogalē pabeigta vairāku projektu īstenošana:
Valsts Kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) līdzfinansēts projekts “Atbalsts biedrības “Suitu kultūras mantojums” aktivitātēm 2023.gadā”. Tajā īstenotas novadpētniecības aktivitātes,  skenētas suitu katoļu baznīcas draudžu metrikas un citi arhīviski dokumenti, kas pieejami šeit: https://suitunovads.lv/gallery-category/baznicas-gramatas/  Tāpat veikta mājas lapas www.suitunovads.lv satura aktualizēšana, informācijas sagatavošana un ievietošana tajā, kā arī nodrošināti biedrības grāmatvedības, lietvedības un sabiedrisko attiecību pakalpojumi. Kopējā projekta summa 6000 eur

LNKC projektu konkursa finansēts pasākums “Biedrības “Suitu kultūras mantojums” aktivitātes suitu kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai 2023.gadā”: pasākuma  “Šverinu valdīšanas suitos 400 gadu jubileja” organizēšana sadarbībā ar pr. Andri Vasiļevski un Alsungas kultūras namu; izveidota lasāmā grāmata bērniem “Suitu leģenda” un īstenota projekta “Grāmata par Suitu sievām” 1.kārta. Kopējais finansējums 8500 eur.

Grāmatu “Suitu leģenda” var iegādāties Suitu amatniecības un mākslas telpā “Rija”, Alsungas kultūras namā, kā arī sazinoties ar biedrības pārstāvjiem.

Erasmus+ programmas Maza mēroga sadarbības partnerību projekts ar partneriem no Zviedrijas un Somijas “Zināšanu pārnese par nemateriālo kultūras mantojumu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reğionā”, kas īstenots līdz 31.12.2023. Projekta mērķis: vairot zināšanas un izpratni par NKM un tā sociālo un kultūras nozīmi dažādu profesionāļu vidū;  stiprināt tīklu veidošanu un sadarbību un labas prakses apmaiņu starp NKM ekspertiem un organizācijām Ziemeļvalstu-Baltijas valstu tīklā. Projektā īstenota ekspertu pieredzes apmaiņas programma, kopsapulce, informatīvi pasākumi, kā arī izveidoti podkāsti jeb raidieraksti (tai skaitā ar suitu kopienas pārstāvju dalību). Biedrības finansējums projektā 11300 eur.

Projekts “Atbalsts biedrības “Suitu kultūras mantojums” darbībai 2023.gadā”,  Kuldīgas novada pašvaldības kultūras projektu konkursa finansējums. Projektā līdzfinansēti biedrības administratīvie izdevumi, īstenojot dažādas aktivitātes 2023.gadā – telpas uzturēšanas izmaksas Amatu mājā, kancelejas preces, degviela u.c. Projekta summa 500 eur.

2024.g.apstiprinātie projekti:
Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansēts projekts “Atbalsts biedrības “Suitu kultūras mantojums” aktivitātēm 2024.gadā”. Tajā tiks īstenotas novadpētniecības, mājas lapas suitunovads.lv uzturēšanas, sabiedrisko attiecību aktivitātes, turpināta materiālu digitalizēšana un ievietošana mājas lapā, kā arī nodrošinātas administratīvās aktivitātes. Kopējā projekta summa 6000 eur.

VKKF līdzfinansēts projekts “Dūdu danču popularizēšanas pasākumi Suitu novadā, atzīmējot kopas “Suitu dūdenieki” jubileju”. Galvenās aktivitātes: pirmā kopas “Suitu dūdenieki” mūzikas albuma CD formātā “Suitu dūdu danči” izdošana (sadarbībā ar partneriem no Gruzijas un Spānijas), suitu danču meistarklases Rīgas Danču kluba vadībā, kopas “Suitu dūdenieki” 10 gadu jubilejas pasākuma organizēšana, t.sk., mūzikas albuma “Suitu dūdu danči” prezentācija. Projekta finansējums 5000 eur. Tiek īstenots līdz 31.07.2024.

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu AIF projekts “Biedrības “Suitu kultūras mantojums” kapacitātes stiprināšana darbībai starptautiskā mērogā”. Galvenās aktivitātes: mājas lapas www.suitunovads.lv satura papildināšana angļu valodā, sadarbības tīklu kapacitātes stiprināšanas aktivitātes (pieredzes apmaiņas brauciens pie Norvēģijas amatniecības institūta un vietējām organizācijām), angļu valodas kurss ar specializāciju NKM jomas terminoloģijā, integrētās mārketinga komunikācijas stratēģijas izveide; konsultācija. Projekta finansējums 19989.61 eur. Tiek īstenots līdz 30.04.2024.

– Īstenotas aktivitātes noslēgtā sadarbības līguma ar Kuldīgas novada pašvaldību ietvaros, lai veicinātu suitu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, nodrošinot suitu kultūrtelpas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtību vākšanu, identificēšanu, glabāšanu, uzkrāšanu, pētīšanu, dokumentēšanu un popularizēšanu sabiedrībā. Finansējums aktivitātēm 5628 eur.

– Turpinās sadarbība ar etnogrāfiskajiem ansambļiem “Suitu sievas”, “Suitu vīri” un “Suitu dūdenieki” programmā “Latvijas skolas soma”, kā arī citu pasākumu organizēšanā.

Vairāk informācijas par visiem īstenotajiem projektiem mājas lapā www.suitunovads.lv, kā arī biedrības Facebook lapā.

Sagatavoti un iesniegti vērtēšanai vēl vairāki projekti – vietēja mēroga un starpvalstu, kas dos iespēju īstenot dažādas aktivitātes mūsu galvenā mērķa sasniegšanai – suitu kultūras mantojuma saglabāšanai. Paldies biedriem, atbalstītājiem un visai suitu kopienai – lai mums laba sadarbība arī turpmāk!

Dīķenieku senlietu krātuve

Biedrība “Suitu kultūras mantojums” lepojas ar tās biedra Grigorija Rozentāla izveidoto ““Dīķenieku” senlietu krātuvi” – privātu, dzimtas mājās speciāli būvētā ēkā izveidoto, seno lietu ekspozīciju. Kas ir labs piemērs tam, kā ikvienā viensētā ir iespējams saglabāt dzimtas materiālo vēsturi un nodot to tālāk nākamajām paaudzēm. Šī nav pirkta kolekcija kolekcionēšanas kaislības pēc. Katra lieta tajā ir savulaik mājās iegādāta funkcionālu uzdevumu veikšanai un ir saistīta ar dzimtas vēsturi.

Ekspozīcija ir labas prakses piemērs, kas ir pieejams ierobežotai publiskai apskatei ar mērķi, ka varbūt tēmā ieinteresēti cilvēki iedvesmosies un darīs ko līdzīgu arī citās viensētās. Kurās varbūt arī viņiem šobrīd šķiet, ka nekā jau īpaša nav.

Tās apskate īpašnieka pavadībā  ir iespējama, iepriekš sazinoties ar biedrības pārstāvjiem vai Grigoriju Rozentālu personīgi (m.29196396).

Erasmus+ projekta pasākums Latvijā 08.-13.08.2023.

Erasmus+ projektā “Zināšanu pārnese par nemateriālo kultūras mantojumu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reğionā” (“Sharing intangible cultural heritage knowledge in Nordic and Baltic Region”), Latvijā no 8.līdz 13.augustam norisinājās projekta pieredzes apmaiņas pasākums projekta partneriem – pārstāvjiem no Kansamusiikki- instituutti (Somu folkmūzikas institūts) no Somijas un Storytelling Network of Kronoberg (Kronobergas Stāstnieku asociācija) no Zviedrijas. Tajā partneriem bija iespēja iepazīt Latvijas un suitu pieredzi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī starptautiskā konferencē Alsungā 11.augustā dalīties ar Ziemeļvalstu pieredzi un popularizēt Ziemeļvalstu-Baltijas valstu sadarbības tīklu.

Erasmus+ program Cooperation partnerships in adult education project “The Network of European Bagpipers”, agreement Nr. 2022-1-LV01-KA220-ADU-000087403

Erasmus+ programmas Sadarbības partnerību projekts Pieaugušo izglītības sektorā “Eiropas dūdenieku sadarbības tīkls

Biedrība “Suitu kultūras mantojums” no 2022.gada septembra līdz 2024.gada augustam īsteno Erasmus plus programmas Sadarbības partnerību projektu “Eiropas dūdenieku sadarbības tīkls” (The Network of European Bagpipers). Biedrība projektā ir vadošais partneris, sadarbības partneri ir dažādas organizācijas, kas saistītas ar dūdu tradīcijas izpēti, praktizēšanu un/ vai dūdu izgatavošanu no Horvātijas (Centre of Croatian traditional instruments), Itālijas (Associazione culturale Multietnica), Spānijas (Asociacion Gaiteros de Graus), Slovākijas (Cech slovenskych gajdosov) un Gruzijas (V.Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire). Projektā tiks izveidots plašs sadarbības tīkls, kurā tiks iesaistītti tradicionālās mūzikas, īpaši dūdu tradīcijas, praktizētāji, speciālisti, pētnieki un ikviens interesents, lai tā rezultātā popularizētu un nodotu nākamajām paaudzēm šo bagāto kultūras mantojumu. Projektā tiks īstenoti pieredzes apmaiņas braucieni, organizēti virtuāli un klātienes mācību kursi, darbnīcas un meistarklases, semināri un nelieli koncerti partnervalstīs. Papildus partneri izveidos vairākus izglītojošus materiālus, kas būs publiski pieejami ikvienam interesentam par dūdu tradīciju. Projekta kopējais finansējums no Eiropas Komisijas 120000 eur.

Intangible Cultural Heritage (ICH) – knowledge, practices and traditions of European citizens – is an essential part of Europe’s common cultural heritage, perhaps the most important. And traditional music is one of its brightest, most popular and visible areas.
Six organisations from different European countries, joined by similar objectives – to safeguard and to promote specific part of ICH (bagpipes playing and making tradition) have joined forces to strengthen both the capacity of their staff and organizations and to promote the knowledge and skills of their target groups, practitioners of ICH , in parallel with the specific goals of the project: promoting more active community activities and the formation of a more inclusive society.


Project partners are:
Suiti Cultural Heritage Foundation (Latvia) – Coordinating partner;
Centre of Croatian traditional instruments (Croatia);
Associazione culturale Multietnica (Italy);
Asociación Gaiteros de Graus (Spain);
Cech slovenskych gajdosov (Slovakia);
V. Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire (Georgia)
The main project objective will be achieved through various project activities, implementing the project in a diverse and effective way: project partners’ staff and practitioners training events in all partner countries, educational materials (intellectual outputs) created in the project such as:

 • Good practise examples booklet;
 • Online summary of methodologies and approaches;
 • Online training course.
  Different activities (publications in websites, social networks, media etc. and informative seminars) are also envisaged to to ensure the dissemination of project results to as many target groups and stakeholders as possible.
  The project will set up a European network of bagpipers, involving both the partner organizations themselves and practitioners of ICH, as well as other local and national level cooperation organizations, raising their competencies in nonformal adult education. The project will enable people from very different European countries to work together, thus raising their awareness of Europe’s common cultural heritage and strengthening their sense of belonging to it, as well as to their communities.
  Project duration is from 01.09.2022. – 31.08.2024., total budget 120 000 euro.

Pirmais projekta mācību pasākums Latvijā 2022.gada 8.-12.decembrī

Pasākumā piedalījās projekta partneri no Horvātijas (Centre of Croatian traditional instruments), Itālijas (Associazione culturale Multietnica), Spānijas (Asociacion Gaiteros de Graus), Slovākijas (Cech slovenskych gajdosov) un Gruzijas (V.Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire). Kā projekta sadarbības partneris piedalījās arī Kapela “Rej” – baltkrievu dūdinieku/ spēlmaņu grupa, kuri pasākumā piedalījās ar Eiropas Savienības programmas Gētes institūta atbalstīta projekta finansējumu.

Iepazīšanās vakars tika aizvadīts Rīgā folkklubā “Ala”, kur Suitu dūdenieki un ārvalstu viesi priecēja apmeklētājus ar dūdu spēli, dziesmām un dančiem.

Pasākuma pirmajā dienā partneri viesojās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kur viesus laipni uzņēma Muzikoloģijas katedras Zinātniskā un radošā darba prorektore, prof. Anda Beitāne. Ar tradicionālo Latvijas dūdu vēsturi un tradīcijas atjaunošanu ārvalstu viesus un citus interesentus iepazīstināja etnomuzikologs, mākslas zinātņu doktors prof.Valdis Muktupāvels, savukārt dūdu un bungu grupas “Auļi” un skaņu ierakstu studijas “Lauska” vadītājs Kaspars Bārbals dalījās ar savu pieredzi dūdu pielāgošanai profesionālai koncertdarbībai. Ar savu pieredzi un prasmēm dalījās arī kopas “Suitu dūdenieki” pirmais skolotājs un viens no pirmajiem atjaunotās dūdu tradīcijas celmlaužiem Latvijā Eduards Klints. Tāpat visi projekta partneri iepazīstināja ar savas valsts dūdām, to uzbūvi un demonstrēja spēli.

Pirmās dienas noslēgumā projekta vadības grupas tikšanās un tad jau ceļš uz sniegoto Kurzemi.

Otrajā dienā partneri iepazina Suitu novada galvaspilsētu Alsungu. Alsungas Amatu mājā partneri tika iepazīstināti ar biedrības “Suitu kultūras mantojums” aktivitātēm un īpaši – dūdu tradīcijas atjaunošanu Suitu novadā un biedrības organizētajiem pasākumiem. Dalībnieki bija ļoti priecīgi par iespēju piedalīties dažādajās Ziemassvētku rūķu darbnīcās – tika ceptas piparkūkas, darināti puzuri, vaska sveces un svētku rotājumi. Spēlmaņu krogā projekta partneriem bija suitu ēdienu meistarklase. Dienas noslēgumā Alsungas kultūras namā viesu un suitu ansambļu kopīga vakarēšana ar nelielu koncertu, sadziedāšanos un dančiem. Viesi priecājās arī par bērnu grāmatiņu “Suitu alfabēts ar uzdevumiem”, kas arī tika prezentēta šajā vakarā. Pasākums bija pieejams Facebook Live, un ieraksts publicēts Biedrība Suitu kultūras mantojums kontā. Paldies par to Kristapam Vītoliņam!

Trešajā dienā viesi devās uz kopas “Suitu dūdenieki” vadītāja Jura Lipšņa dūdu darbnīcu pie viņa mājās un dalījās ar praktiskiem padomiem dūdu izgatavošanā. Viesus patīkami pārsteidza kvalitatīvie suvenīri Suitu tirgū un Suitu amatniecības un mākslas telpā “Rija”. Tālāk ceļš veda uz Maģajiem suitiem – Jūrkalni, kur laipni tika sagaidīti Jūrkalnes Tautas namā. Pēc vizītes Vētru muzejā un dūdu spēles ziemotās jūras krastā, kā arī vietējās saimnieces Taigas Reķes tradicionālajām suitu pusdienām pēdējais kopīgais pasākums – atvērtā dūdu meistarklase/ diskusija.

Nākošais projekta mācību pasākums plānots 2023.gada aprīļa sākumā Gruzijā.

Otrais projekta mācību pasākums Gruzijā no 2023.gada 1.līdz 6.aprīlim

Īstenots otrais mācību pasākums Erasmus plus programmas Sadarbības partnerību projektā “Eiropas dūdenieku sadarbības tīkls” (The Network of European Bagpipers) Gruzijā no 1.līdz 6.aprīlim.

Pasākumā piedalījās projekta partneri no 6 valstīm: Latvijas (Biedrība “Suitu kultūras mantojums”), Horvātijas (Centre of Croatian traditional instruments), Itālijas (Associazione culturale Multietnica), Spānijas (Asociacion Gaiteros de Graus), Slovākijas (Cech slovenskych gajdosov), to organizēja Gruzijas partneris (V.Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire). Kā projekta sadarbības partneris piedalījās arī baltkrievu kapelas “Rej” vadītājs Vital Voronau.

Pasākuma programma bija ļoti daudzveidīga – partneri tika iepazīstināti ar Gruzijas organizāciju darbību, pieeju un metodēm tradicionālās kultūras jomā, īpaši muzikālo kultūras mantojumu un, protams, dūdām. Tāpat dalībnieki guva unikālu pieredzi, viesojoties pie dūdu un citu instrumentu spēlmaņiem viņu mājās, kopā ar ğimenēm, guva ieskatu instrumentu vēsturiskajā attīstībā muzejos un citos objektos lielā daļā Gruzijas – ceļojot no Tbilisi uz Račas reğionu Gruzijas austrumu daļā un pēc tam uz otru valsts pusi Adžārijas reğiona kalnu apvidū. Tāpat partneri piedalījās koncertā Kedas pašvaldībā, prezentējot plašai auditorijai savas valsts muzikālo mantojumu. Koncerts tika translēts Live ierakstā un pieejams biedrības lapā Facebook.

Trešais projekta mācību pasākums Itālijā no 2023.gada 29.jūnija līdz 3.jūlijam

Īstenots trešais mācību pasākums Erasmus plus programmas Sadarbības partnerību projektā “Eiropas dūdenieku sadarbības tīkls” (The Network of European Bagpipers) Itālijā no 29.jūnija līdz 3.jūlijam.

Pasākumā piedalījās projekta partneri no 6 valstīm: Latvijas (Biedrība “Suitu kultūras mantojums”), Horvātijas (Centre of Croatian traditional instruments), Spānijas (Asociacion Gaiteros de Graus), Slovākijas (Cech slovenskych gajdosov) un Gruzijas partneris (V.Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire), to organizēja Itālijas partneris Associazione culturale Multietnica. Kā projekta sadarbības partneris piedalījās arī baltkrievu kapelas “Rej” vadītājs Vital Voronau.

Pasākuma programma bija ļoti daudzveidīga – partneri tika iepazīstināti ar Itālijas Basilicatas reğiona tradicionālo kultūru, īpaši muzikālo kultūras mantojumu un, protams, dūdām. Tāpat kā suitu novadā, arī šeit cieši savijušās kristīgās tradīcijas un pirmskristietības rituāli, kā projekta dalībnieki novēroja, piedaloties vairākos baznīcas svētkos. Tāpat dalībnieki guva unikālu pieredzi, viesojoties pie dūdu un citu instrumentu spēlmaņiem un amatniekiem viņu darbnīcās, kur bija arī iespēja pašiem izgatavot instrumentus un to elementus. Liels paldies Itālijas partnerorganizācijai par ieguldīto milzīgo darbu! Nākošais projekta pasākums plānots rudenī Horvātijā.

Ceturtais projekta mācību pasākums Horvātijā no 2023.gada 6.līdz 10.oktobrim

Biedrības pārstāvji Andris Stepanovs, Juris Lipsnis un Māra Rozentāle no 6. līdz 10. oktobrim piedalījās Erasmus+ projekta “Eiropas dūdenieku sadarbības tīkls” mācību pasākumā Horvātijā, ko organizēja vietējā projekta partnerorganizācija “Horvātu tradicionālās mūzikas biedrība”. Mācību programmu Stjepan Večković ar palīgiem bija izveidojis plašu un interesantu – dalībnieki no sešām partnervalstīm (Gruzijas, Slovākijas, Spānijas, Itālijas, Baltkrievijas un Latvijas) ieguva gan teorētiskas zināšanas par dūdām un citiem tradicionālajiem mūzikas instrumentiem Horvātijā, gan kopumā par nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu, piedalījās praktiskajās nodarbībās un vizītēs pie tradicionālo instrumentu meistariem, kā arī 17. Starptautiskajā dūdu festivālā Mihovljanos. Nākošais projekta pasākums plānots Slovākijā.

Piektais projekta mācību pasākums Slovākijā no 2024.gada 4.-8.aprīlim

Biedrības Suitu kultūras mantojums pārstāvji Kārlis Lipsnis, Juris Lipsnis un Māra Rozentāle no 4. līdz 8.aprīlim piedalījās Erasmus+ projekta “Eiropas dūdenieku sadarbības tīkls” mācību pasākumā Slovākijā, ko organizēja vietējā projekta partnerorganizācija “Slovāku dūdinieku ğilde”. Mācību dalībnieki no sešām partnervalstīm (Gruzijas, Horvātijas, Spānijas, Itālijas, Baltkrievijas un Latvijas) ieguva gan teorētiskas zināšanas par dūdām un citiem tradicionālajiem mūzikas instrumentiem Slovākijā, gan kopumā par nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu, piedalījās praktiskajās nodarbībās un vizītēs pie tradicionālo instrumentu meistariem, kā arī viesojās Eiropas (!) dūdu centrā.

Sestais projekta mācību pasākums Spānijā no 2024.gada 5.-10.jūnijam

Pārpildīti emocijām, dūdu skaņām, paeljas un saules siltuma Suitu dūdenieki pārstāvji Juris Lipsnis, Māra Rozentāle un Anta Puķīte atgriezušies no Erasmus+ projekta “Eiropas dūdenieku sadarbības tīkls” pēdējā pasākuma Spānijā, ko organizēja Gaiteros de Graus komanda Sergi Llena vadībā. Kopā ar dūdiniekiem no Spānijas, Horvātijas, Francijas, Gruzijas, Serbijas, Baltkrievijas, Itālijas un Slovākijas mācījāmies, iepazinām Aragonas un Katalonijas reğionu kultūras mantojumu, piedalījāmies koncertos un popularizējām dūdu tradīciju.

Projektā izveidotais labās prakses piemēru buklets (Good practice examples booklet) angļu valodā

Projektā izveidotais labās prakses piemēru buklets latviešu valodā

Suitu tradīciju apguve ğimenēm

2022.gadā biedrība Suitu kultūras mantojums īsteno Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansēto projektu Suitu tradīciju apguve ğimenēm. Projekta laikā tiek organizētas vairākas aktivitātes ar mērķi – iegūt zināšanas un prasmes par četru svētku – Jāņu, Zāļu dienas, Miķeļu un Ziemassvētku tradīcijām, kas raksturīgas šo svētku svinēšanā tieši suitu novadā.

1. pasākums – Suitu Jāņu dienas tradīcijas

Lai arī pasākuma diena bija lietaina, tomēr tas netraucēja Jāņubērniem brist pļavā un lasīt jāņuzāles, kā arī uzzināt daudz noderīga par mūsu dabas veltēm zinošās augu sievas Līgas Reiteres vadībā. Pēc tam kopā ar Līgu tika meistaroti brīnumskaisti vainagi – kā izrādās, vainagus var pīt dažādos veidos.

Suitu saimniece Skaidrīte Nagliņa, kura laipni uzņēma jāņubērnus savās mājās Zeijās, dalījās ar savu dzimtas mantojumu – īpašo Jāņu siera recepti, kā arī cienāja ar gardiem ar suitiem tik zināmajiem svētku raušiem un savulaik tik uz svētkiem cepto gardumu – baltmaizi.

Ilga Leimane un etnogrāfiskais ansamblis Suitu sievas dalījās savās atmiņās par suitu tradīcijām gatavojoties svētkiem un svētku svinēšanu, kā arī mācīja suitu dančus un rotaļas.

Pasākums notika 2022.gada 18.jūnijā suitu saimnieces Skaidrītes Nagliņas Zeiju mājas saimniecībā.

2. pasākums – Suitu danči un rotaļas

28. jūnijā neilgi pēc Jāņiem, Bērzkalnu ciema Stirnu māju pagalmā, notika jau otrs projekta pasākums ar suitu dančiem un rotaļām. Pasākumu vadīja Ilga Leimane ar etnogrāfisko ansambli Suitu sievas.

Pasākuma laikā dalībnieki dziedāja suitu apdziedāšanas dziesmas, dejoja suitu dančus un spēlēja senās rotaļas Mēs ejam pār veco Rīgas tiltu, Pūt vējiņi. Tā kā pasākumā piedalījās arī pirmskolas vecuma bērni, tad neizpalika arī bērniem tik iemīļotā rotaļa Kas dārzā.

3. pasākums – Suitu Zāļu dienas tradīcijas

27.jūlijā Alsungā pie tējas namiņa Sapņotava notika pasākums par suitu Zāļu dienas tradīcijām. Pasākuma laikā tikāmies ar Līgu Reiteri un pr. Andri Vasiļevski, lai ieklausītos viņu stāstījumā, kādus augus ievākt un uzglabāt, kā arī par senu baznīcas tradīciju izzināt un novērtēt dabas veltes.

Pēc Līgas Reiteres ieteikuma no atnestajiem augiem gatavojām derību pušķi, kas atgādina par noslēgto derību starp Dievu un cilvēkiem. Derību pušķis tiek veidots visās varavīksnes krāsās. Gatavojot derību pušķi tajā tiek likti visi tie augi, kas aug tepat mūsu apkaimē un ir noderīgi mūsu veselībai. Augi, kurus varam kaltēt un vēlāk izmantot pēc nepieciešamības. Ar senajām baznīcas tradīcijām un liecībām no vēstures dalījās pr.Andris Vasiļevskis. Savulaik suiti Zāļu dienā 15.augustā, devās tādā kā svētceļojumā uz Jūrkalnes baznīcu, kad ņēma līdzi savas dabas veltes, tai skaitā zāļu pušķus, lai tos pasvētītu baznīcā.

600

 1. pasākums – Suitu Miķeļdienu tradīcijas

Viena no senām suitu tradīcijām ir Miķeļos izrotāt Alsungas sv.ercenģeļa Miķeļa baznīcu ar ozollapu vītnēm. Tādēļ arī šogad, lai turpinātu šo tradīciju dienu pirms Miķeļiem pulciņš ļaužu rosījās pie Alsungas sv.Miķeļa baznīcas, lai uzpostu baznīcu svētkiem. Ozollapu vītnes pīšanas prasmes varēja apgūt kopā ar Lailu Puķīti un citām prasmīgām vītņu pinējām.

24. septembrī, kad uz Miķeļa svētkiem Alsungā sabrauc viesi, tuvi un tāli radi, tad šogad svētku tirdziņa laikā, kas notika Alsungas pils pagalmā pasākuma dalībnieki varēja arī iepazīt un uzdejot suitu tradicionālos dančus un spēlēt suitu rotaļas kopā ar Ilgu Leimani un etnogrāfisko ansambli Suitu sievas.

5. pasākums – Suitu Ziemassvētku tradīcijas notiks šā gada decembrī! Pasākuma plānā ir cept un rotāt piparkūkas, gatavot maskas ķekatām, dziedāt suitu dziesmas un iet rotaļās.

Uz tikšanos Ziemasvētku tradīciju pasākumā!

Tālrunis saziņai 29555637 (Kristīne)

Projektu līdzfinansē :

Suitu dūdas Lielbritānijā

Alsungas biedrības Suitu kultūras mantojums valdes loceklis, folkloras kopas Suitu dūdenieki vadītājs Juris Lipsnis piedalījies 6. Starptautiskajā dūdu konferencē, kas 11.-13. martā notika Ņukāslā, Lielbritānijā.

Brauciens uz konferenci, ko ik otro gadu rīko Starptautiskā dūdu organizācija (International Bagpipe Organisation – SDO), noticis ar Latvijas Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu biedrības Suitu kultūras mantojums (SKM) īstenotā projektā Dalība 6. Starptautiskajā dūdu konferencē un priekšlasījums Latvian Bagpipes – Dūdas or Somas Stabules. Konference notika Ņūkāslas Universitātes Karaļa zālē (King’s Hall).

Jubilejas gads

Šī gada martā Starptautiskā dūdu organizācija svin desmit gadu jubileju, un tās sesto konferenci nolemts rīkot Lielbritānijā – turpat, kur notika pirmā. Jau pērnā gada otrajā pusē izsludināta pieteikšanās uz priekšlasījumiem. Saņēmu uzaicinājumu no SDO prezidentes Kasandras Balbaras pieteikt arī savu tēmu, stāsta J.Lipsnis. Es gan neesmu profesionāls pētnieks, bet mani ļoti interesē viss, kas saistās ar dūdu spēli un šī instrumenta vēsturi, turklāt iedrošināja kolēģi no biedrības SKM – dūdu spēles tradīcijas saglabāšana un attīstība ir viena no mūsu prioritātēm. Jau četras reizes esam sarīkojuši Latvijas dūdenieku saietu suitos, un, gatavojoties šiem pasākumiem, ir nācies iedziļināties dūdu spēles vēstures faktos gan par suitu novadu, gan Latviju, daudz informācijas iegūts arī no saietu viesiem – ikreiz uzaicinām kādu lektoru, kurš mūsu jomā ir ļoti zinošs.

Tradīcijas var atdzīvināt

Savā priekšlasījumā biju iekļāvis ieskatu Latvijas dūdu vēsturē, kas ir gana sena, jo sniedzas līdz pat 16. gadsimtam, kad hronikās parādās ziņas par dūdām kā zemnieku iecienītāko mūzikas instrumentu, bet vienlaikus, velkot paralēles starp situāciju Latvijā un suitu novadā, vēlējos parādīt, ka tradīcija, kas šķiet pilnīgi izzudusi, tomēr ir atjaunojama, ja vien ir cilvēki, kuri par to deg. Kā zināms, Latvijā dūdu spēle izzuda, jo 19. gadsimtā t.s. brāļu draudzes (hernhūtieši) sistemātiski šo instrumentu iznīcināja, it īpaši Vidzemē, jo uzskatīja, ka tā radītais troksnis nav no Dieva, bet gan no nelabā, savukārt vēlāk dūdu mūziku no aprites izspieda vijoles un ermoņikas, kuru skanējums bija stabilāks, plašāks. Tikai dažos Kurzemes katoļu apvidos, it sevišķi suitu novadā, vēl 20. gs. 30. gados bija sastopami dūdenieki, par pazīstamāko tiek uzskatīts alšvandznieks Pēteris Šeflers (1861-1945), kura spēle 1935. gadā iemūžināta pirmajā latviešu skaņu spēlfilmā “Dzimtene sauc jeb Kāzas Alšvangā.

Dūdu spēle Latvijā atsākās pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados, kad daži entuziasti no folkloras kopas Skandinieki ieguva pāris igauņu dūdu un sāka tās izmantot savos priekšnesumos. Uz suitu dūdu atjaunošanu bija jāgaida vēl 40 gadu.

Ap 2008. gadu, kad, gatavojot pieteikumu Suitu kultūrtelpas iekļaušanai UNESCO pasaules nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, tika veikta saglabājušos un izzudušo kultūras vērtību inventarizācija, un suitu kopiena secināja, ka dūdu spēle diemžēl ir neatgriezeniski zudusi. Tomēr līdzīgi kā Latvijas gadījumā gadījās cilvēki, kuri domāja citādi – 2013. gada sākumā suitu katoļu draudžu prāvests Andris Vasiļevskis suitu kopienai uzdāvināja Eduarda Klinta izgatavotas dūdas, bet šodien dūdas Alsungā spēlē jau apmēram 1% iedzīvotāju (13 no 1300 alsundznieku). Kas vēl svarīgi – dūdas Alsungā tiek ne tikai spēlētas, bet pamazām esam tikuši arī līdz to izgatavošanai.

Projektu atbalsta:

Latvian Bagpipes – Dūdas vai somas stabules

2022. gada martā biedrība Suitu kultūras mantojums ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu īstenoja projektu Dalība un priekšlasījums LATVIAN BAGPIPES – Dūdas or Somas Stabules 6. Starptautiskajā dūdu konferencē Ņukāslā, Lielbritānijā (The Sixth International Bagpipe Conference, Newcastle, UK). Šajā projektā biedrības valdes loceklis, folkloras kopas Suitu dūdenieki vadītājs Juris Lipsnis piedalījās konferencē, kur uzstājās ar priekšlasījumu par latviešu dūdām. Šeit viņa prezentācija (angļu valodā).

Izmantoti Latvijas Valsts vēstures muzeja materiāli, kā arī Valda Muktupāvela lekcija 4. Latvijas dūdenieku saietā suitos 2021. gada augustā.