Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Projekti 2023

Biedrības 2023.g.aktivitātes, plāni 2024.g.

Biedrībai “Suitu kultūras mantojums” 2023.gads bijis darbīgs un pasākumiem bagāts.

2023.gadā biedrība iesniedza pieteikumu dalībai UNESCO akreditētu NVO tīklā un UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma Starpvaldību komitejas 18.sesijā, kas norisinājās 2023.g. decembrī Botsvānas republikā, Āfrikā, pieteikums tika pozitīvi novērtēts un biedrība tiek rekomendēta apstiprināšanai dalībai šajā tīklā. Šobrīd Latvijā vēl tikai divām organizācijām ir šis statuss, kas mums dos iespēju vairāk iesaistīties gan UNESCO, gan arī citās starpvalstu aktivitātēs un popularizēt suitu kultūras mantojumu Latvijā un ārpus tās. Vairāk informācijas par NVO iespējām UNESCO tīklā šeit: https://en.unesco.org/node/336781

2023.gada nogalē pabeigta vairāku projektu īstenošana:
Valsts Kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) līdzfinansēts projekts “Atbalsts biedrības “Suitu kultūras mantojums” aktivitātēm 2023.gadā”. Tajā īstenotas novadpētniecības aktivitātes,  skenētas suitu katoļu baznīcas draudžu metrikas un citi arhīviski dokumenti, kas pieejami šeit: https://suitunovads.lv/gallery-category/baznicas-gramatas/  Tāpat veikta mājas lapas www.suitunovads.lv satura aktualizēšana, informācijas sagatavošana un ievietošana tajā, kā arī nodrošināti biedrības grāmatvedības, lietvedības un sabiedrisko attiecību pakalpojumi. Kopējā projekta summa 6000 eur

LNKC projektu konkursa finansēts pasākums “Biedrības “Suitu kultūras mantojums” aktivitātes suitu kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai 2023.gadā”: pasākuma  “Šverinu valdīšanas suitos 400 gadu jubileja” organizēšana sadarbībā ar pr. Andri Vasiļevski un Alsungas kultūras namu; izveidota lasāmā grāmata bērniem “Suitu leģenda” un īstenota projekta “Grāmata par Suitu sievām” 1.kārta. Kopējais finansējums 8500 eur.

Grāmatu “Suitu leģenda” var iegādāties Suitu amatniecības un mākslas telpā “Rija”, Alsungas kultūras namā, kā arī sazinoties ar biedrības pārstāvjiem.

Erasmus+ programmas Maza mēroga sadarbības partnerību projekts ar partneriem no Zviedrijas un Somijas “Zināšanu pārnese par nemateriālo kultūras mantojumu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reğionā”, kas īstenots līdz 31.12.2023. Projekta mērķis: vairot zināšanas un izpratni par NKM un tā sociālo un kultūras nozīmi dažādu profesionāļu vidū;  stiprināt tīklu veidošanu un sadarbību un labas prakses apmaiņu starp NKM ekspertiem un organizācijām Ziemeļvalstu-Baltijas valstu tīklā. Projektā īstenota ekspertu pieredzes apmaiņas programma, kopsapulce, informatīvi pasākumi, kā arī izveidoti podkāsti jeb raidieraksti (tai skaitā ar suitu kopienas pārstāvju dalību). Biedrības finansējums projektā 11300 eur.

Projekts “Atbalsts biedrības “Suitu kultūras mantojums” darbībai 2023.gadā”,  Kuldīgas novada pašvaldības kultūras projektu konkursa finansējums. Projektā līdzfinansēti biedrības administratīvie izdevumi, īstenojot dažādas aktivitātes 2023.gadā – telpas uzturēšanas izmaksas Amatu mājā, kancelejas preces, degviela u.c. Projekta summa 500 eur.

2024.g.apstiprinātie projekti:
Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansēts projekts “Atbalsts biedrības “Suitu kultūras mantojums” aktivitātēm 2024.gadā”. Tajā tiks īstenotas novadpētniecības, mājas lapas suitunovads.lv uzturēšanas, sabiedrisko attiecību aktivitātes, turpināta materiālu digitalizēšana un ievietošana mājas lapā, kā arī nodrošinātas administratīvās aktivitātes. Kopējā projekta summa 6000 eur.

VKKF līdzfinansēts projekts “Dūdu danču popularizēšanas pasākumi Suitu novadā, atzīmējot kopas “Suitu dūdenieki” jubileju”. Galvenās aktivitātes: pirmā kopas “Suitu dūdenieki” mūzikas albuma CD formātā “Suitu dūdu danči” izdošana (sadarbībā ar partneriem no Gruzijas un Spānijas), suitu danču meistarklases Rīgas Danču kluba vadībā, kopas “Suitu dūdenieki” 10 gadu jubilejas pasākuma organizēšana, t.sk., mūzikas albuma “Suitu dūdu danči” prezentācija. Projekta finansējums 5000 eur. Tiek īstenots līdz 31.07.2024.

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu AIF projekts “Biedrības “Suitu kultūras mantojums” kapacitātes stiprināšana darbībai starptautiskā mērogā”. Galvenās aktivitātes: mājas lapas www.suitunovads.lv satura papildināšana angļu valodā, sadarbības tīklu kapacitātes stiprināšanas aktivitātes (pieredzes apmaiņas brauciens pie Norvēģijas amatniecības institūta un vietējām organizācijām), angļu valodas kurss ar specializāciju NKM jomas terminoloģijā, integrētās mārketinga komunikācijas stratēģijas izveide; konsultācija. Projekta finansējums 19989.61 eur. Tiek īstenots līdz 30.04.2024.

– Īstenotas aktivitātes noslēgtā sadarbības līguma ar Kuldīgas novada pašvaldību ietvaros, lai veicinātu suitu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, nodrošinot suitu kultūrtelpas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtību vākšanu, identificēšanu, glabāšanu, uzkrāšanu, pētīšanu, dokumentēšanu un popularizēšanu sabiedrībā. Finansējums aktivitātēm 5628 eur.

– Turpinās sadarbība ar etnogrāfiskajiem ansambļiem “Suitu sievas”, “Suitu vīri” un “Suitu dūdenieki” programmā “Latvijas skolas soma”, kā arī citu pasākumu organizēšanā.

Vairāk informācijas par visiem īstenotajiem projektiem mājas lapā www.suitunovads.lv, kā arī biedrības Facebook lapā.

Sagatavoti un iesniegti vērtēšanai vēl vairāki projekti – vietēja mēroga un starpvalstu, kas dos iespēju īstenot dažādas aktivitātes mūsu galvenā mērķa sasniegšanai – suitu kultūras mantojuma saglabāšanai. Paldies biedriem, atbalstītājiem un visai suitu kopienai – lai mums laba sadarbība arī turpmāk!

Erasmus+ projekta pasākums Latvijā 08.-13.08.2023.

Erasmus+ projektā “Zināšanu pārnese par nemateriālo kultūras mantojumu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reğionā” (“Sharing intangible cultural heritage knowledge in Nordic and Baltic Region”), Latvijā no 8.līdz 13.augustam norisinājās projekta pieredzes apmaiņas pasākums projekta partneriem – pārstāvjiem no Kansamusiikki- instituutti (Somu folkmūzikas institūts) no Somijas un Storytelling Network of Kronoberg (Kronobergas Stāstnieku asociācija) no Zviedrijas. Tajā partneriem bija iespēja iepazīt Latvijas un suitu pieredzi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī starptautiskā konferencē Alsungā 11.augustā dalīties ar Ziemeļvalstu pieredzi un popularizēt Ziemeļvalstu-Baltijas valstu sadarbības tīklu.

Erasmus+ program Cooperation partnerships in adult education project “The Network of European Bagpipers”, agreement Nr. 2022-1-LV01-KA220-ADU-000087403

Erasmus+ programmas Sadarbības partnerību projekts Pieaugušo izglītības sektorā “Eiropas dūdenieku sadarbības tīkls

Biedrība “Suitu kultūras mantojums” no 2022.gada septembra līdz 2024.gada augustam īsteno Erasmus plus programmas Sadarbības partnerību projektu “Eiropas dūdenieku sadarbības tīkls” (The Network of European Bagpipers). Biedrība projektā ir vadošais partneris, sadarbības partneri ir dažādas organizācijas, kas saistītas ar dūdu tradīcijas izpēti, praktizēšanu un/ vai dūdu izgatavošanu no Horvātijas (Centre of Croatian traditional instruments), Itālijas (Associazione culturale Multietnica), Spānijas (Asociacion Gaiteros de Graus), Slovākijas (Cech slovenskych gajdosov) un Gruzijas (V.Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire). Projektā tiks izveidots plašs sadarbības tīkls, kurā tiks iesaistītti tradicionālās mūzikas, īpaši dūdu tradīcijas, praktizētāji, speciālisti, pētnieki un ikviens interesents, lai tā rezultātā popularizētu un nodotu nākamajām paaudzēm šo bagāto kultūras mantojumu. Projektā tiks īstenoti pieredzes apmaiņas braucieni, organizēti virtuāli un klātienes mācību kursi, darbnīcas un meistarklases, semināri un nelieli koncerti partnervalstīs. Papildus partneri izveidos vairākus izglītojošus materiālus, kas būs publiski pieejami ikvienam interesentam par dūdu tradīciju. Projekta kopējais finansējums no Eiropas Komisijas 120000 eur.

Intangible Cultural Heritage (ICH) – knowledge, practices and traditions of European citizens – is an essential part of Europe’s common cultural heritage, perhaps the most important. And traditional music is one of its brightest, most popular and visible areas.
Six organisations from different European countries, joined by similar objectives – to safeguard and to promote specific part of ICH (bagpipes playing and making tradition) have joined forces to strengthen both the capacity of their staff and organizations and to promote the knowledge and skills of their target groups, practitioners of ICH , in parallel with the specific goals of the project: promoting more active community activities and the formation of a more inclusive society.


Project partners are:
Suiti Cultural Heritage Foundation (Latvia) – Coordinating partner;
Centre of Croatian traditional instruments (Croatia);
Associazione culturale Multietnica (Italy);
Asociación Gaiteros de Graus (Spain);
Cech slovenskych gajdosov (Slovakia);
V. Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire (Georgia)
The main project objective will be achieved through various project activities, implementing the project in a diverse and effective way: project partners’ staff and practitioners training events in all partner countries, educational materials (intellectual outputs) created in the project such as:

  • Good practise examples booklet;
  • Online summary of methodologies and approaches;
  • Online training course.
    Different activities (publications in websites, social networks, media etc. and informative seminars) are also envisaged to to ensure the dissemination of project results to as many target groups and stakeholders as possible.
    The project will set up a European network of bagpipers, involving both the partner organizations themselves and practitioners of ICH, as well as other local and national level cooperation organizations, raising their competencies in nonformal adult education. The project will enable people from very different European countries to work together, thus raising their awareness of Europe’s common cultural heritage and strengthening their sense of belonging to it, as well as to their communities.
    Project duration is from 01.09.2022. – 31.08.2024., total budget 120 000 euro.

Pirmais projekta mācību pasākums Latvijā 2022.gada 8.-12.decembrī

Pasākumā piedalījās projekta partneri no Horvātijas (Centre of Croatian traditional instruments), Itālijas (Associazione culturale Multietnica), Spānijas (Asociacion Gaiteros de Graus), Slovākijas (Cech slovenskych gajdosov) un Gruzijas (V.Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire). Kā projekta sadarbības partneris piedalījās arī Kapela “Rej” – baltkrievu dūdinieku/ spēlmaņu grupa, kuri pasākumā piedalījās ar Eiropas Savienības programmas Gētes institūta atbalstīta projekta finansējumu.

Iepazīšanās vakars tika aizvadīts Rīgā folkklubā “Ala”, kur Suitu dūdenieki un ārvalstu viesi priecēja apmeklētājus ar dūdu spēli, dziesmām un dančiem.

Pasākuma pirmajā dienā partneri viesojās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kur viesus laipni uzņēma Muzikoloģijas katedras Zinātniskā un radošā darba prorektore, prof. Anda Beitāne. Ar tradicionālo Latvijas dūdu vēsturi un tradīcijas atjaunošanu ārvalstu viesus un citus interesentus iepazīstināja etnomuzikologs, mākslas zinātņu doktors prof.Valdis Muktupāvels, savukārt dūdu un bungu grupas “Auļi” un skaņu ierakstu studijas “Lauska” vadītājs Kaspars Bārbals dalījās ar savu pieredzi dūdu pielāgošanai profesionālai koncertdarbībai. Ar savu pieredzi un prasmēm dalījās arī kopas “Suitu dūdenieki” pirmais skolotājs un viens no pirmajiem atjaunotās dūdu tradīcijas celmlaužiem Latvijā Eduards Klints. Tāpat visi projekta partneri iepazīstināja ar savas valsts dūdām, to uzbūvi un demonstrēja spēli.

Pirmās dienas noslēgumā projekta vadības grupas tikšanās un tad jau ceļš uz sniegoto Kurzemi.

Otrajā dienā partneri iepazina Suitu novada galvaspilsētu Alsungu. Alsungas Amatu mājā partneri tika iepazīstināti ar biedrības “Suitu kultūras mantojums” aktivitātēm un īpaši – dūdu tradīcijas atjaunošanu Suitu novadā un biedrības organizētajiem pasākumiem. Dalībnieki bija ļoti priecīgi par iespēju piedalīties dažādajās Ziemassvētku rūķu darbnīcās – tika ceptas piparkūkas, darināti puzuri, vaska sveces un svētku rotājumi. Spēlmaņu krogā projekta partneriem bija suitu ēdienu meistarklase. Dienas noslēgumā Alsungas kultūras namā viesu un suitu ansambļu kopīga vakarēšana ar nelielu koncertu, sadziedāšanos un dančiem. Viesi priecājās arī par bērnu grāmatiņu “Suitu alfabēts ar uzdevumiem”, kas arī tika prezentēta šajā vakarā. Pasākums bija pieejams Facebook Live, un ieraksts publicēts Biedrība Suitu kultūras mantojums kontā. Paldies par to Kristapam Vītoliņam!

Trešajā dienā viesi devās uz kopas “Suitu dūdenieki” vadītāja Jura Lipšņa dūdu darbnīcu pie viņa mājās un dalījās ar praktiskiem padomiem dūdu izgatavošanā. Viesus patīkami pārsteidza kvalitatīvie suvenīri Suitu tirgū un Suitu amatniecības un mākslas telpā “Rija”. Tālāk ceļš veda uz Maģajiem suitiem – Jūrkalni, kur laipni tika sagaidīti Jūrkalnes Tautas namā. Pēc vizītes Vētru muzejā un dūdu spēles ziemotās jūras krastā, kā arī vietējās saimnieces Taigas Reķes tradicionālajām suitu pusdienām pēdējais kopīgais pasākums – atvērtā dūdu meistarklase/ diskusija.

Nākošais projekta mācību pasākums plānots 2023.gada aprīļa sākumā Gruzijā.

Otrais projekta mācību pasākums Gruzijā no 2023.gada 1.līdz 6.aprīlim

Īstenots otrais mācību pasākums Erasmus plus programmas Sadarbības partnerību projektā “Eiropas dūdenieku sadarbības tīkls” (The Network of European Bagpipers) Gruzijā no 1.līdz 6.aprīlim.

Pasākumā piedalījās projekta partneri no 6 valstīm: Latvijas (Biedrība “Suitu kultūras mantojums”), Horvātijas (Centre of Croatian traditional instruments), Itālijas (Associazione culturale Multietnica), Spānijas (Asociacion Gaiteros de Graus), Slovākijas (Cech slovenskych gajdosov), to organizēja Gruzijas partneris (V.Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire). Kā projekta sadarbības partneris piedalījās arī baltkrievu kapelas “Rej” vadītājs Vital Voronau.

Pasākuma programma bija ļoti daudzveidīga – partneri tika iepazīstināti ar Gruzijas organizāciju darbību, pieeju un metodēm tradicionālās kultūras jomā, īpaši muzikālo kultūras mantojumu un, protams, dūdām. Tāpat dalībnieki guva unikālu pieredzi, viesojoties pie dūdu un citu instrumentu spēlmaņiem viņu mājās, kopā ar ğimenēm, guva ieskatu instrumentu vēsturiskajā attīstībā muzejos un citos objektos lielā daļā Gruzijas – ceļojot no Tbilisi uz Račas reğionu Gruzijas austrumu daļā un pēc tam uz otru valsts pusi Adžārijas reğiona kalnu apvidū. Tāpat partneri piedalījās koncertā Kedas pašvaldībā, prezentējot plašai auditorijai savas valsts muzikālo mantojumu. Koncerts tika translēts Live ierakstā un pieejams biedrības lapā Facebook.

Trešais projekta mācību pasākums Itālijā no 2023.gada 29.jūnija līdz 3.jūlijam

Īstenots trešais mācību pasākums Erasmus plus programmas Sadarbības partnerību projektā “Eiropas dūdenieku sadarbības tīkls” (The Network of European Bagpipers) Itālijā no 29.jūnija līdz 3.jūlijam.

Pasākumā piedalījās projekta partneri no 6 valstīm: Latvijas (Biedrība “Suitu kultūras mantojums”), Horvātijas (Centre of Croatian traditional instruments), Spānijas (Asociacion Gaiteros de Graus), Slovākijas (Cech slovenskych gajdosov) un Gruzijas partneris (V.Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire), to organizēja Itālijas partneris Associazione culturale Multietnica. Kā projekta sadarbības partneris piedalījās arī baltkrievu kapelas “Rej” vadītājs Vital Voronau.

Pasākuma programma bija ļoti daudzveidīga – partneri tika iepazīstināti ar Itālijas Basilicatas reğiona tradicionālo kultūru, īpaši muzikālo kultūras mantojumu un, protams, dūdām. Tāpat kā suitu novadā, arī šeit cieši savijušās kristīgās tradīcijas un pirmskristietības rituāli, kā projekta dalībnieki novēroja, piedaloties vairākos baznīcas svētkos. Tāpat dalībnieki guva unikālu pieredzi, viesojoties pie dūdu un citu instrumentu spēlmaņiem un amatniekiem viņu darbnīcās, kur bija arī iespēja pašiem izgatavot instrumentus un to elementus. Liels paldies Itālijas partnerorganizācijai par ieguldīto milzīgo darbu! Nākošais projekta pasākums plānots rudenī Horvātijā.

Ceturtais projekta mācību pasākums Horvātijā no 2023.gada 6.līdz 10.oktobrim

Biedrības pārstāvji Andris Stepanovs, Juris Lipsnis un Māra Rozentāle no 6. līdz 10. oktobrim piedalījās Erasmus+ projekta “Eiropas dūdenieku sadarbības tīkls” mācību pasākumā Horvātijā, ko organizēja vietējā projekta partnerorganizācija “Horvātu tradicionālās mūzikas biedrība”. Mācību programmu Stjepan Večković ar palīgiem bija izveidojis plašu un interesantu – dalībnieki no sešām partnervalstīm (Gruzijas, Slovākijas, Spānijas, Itālijas, Baltkrievijas un Latvijas) ieguva gan teorētiskas zināšanas par dūdām un citiem tradicionālajiem mūzikas instrumentiem Horvātijā, gan kopumā par nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu, piedalījās praktiskajās nodarbībās un vizītēs pie tradicionālo instrumentu meistariem, kā arī 17. Starptautiskajā dūdu festivālā Mihovljanos. Nākošais projekta pasākums plānots Slovākijā.

Projektā izveidotais labās prakses piemēru buklets (Good practice examples booklet) angļu valodā

ERASMUS+ projekts “Viena balss, daudz stāstu: stāstniecība kā sociālās iekļaušanas un aktīvas pilsoniskās dzīves virzītājspēks”

Biedrība Suitu kultūras mantojums (SKM) sākusi īstenot jaunu Erasmus+ programmas Stratēģisko partnerību projektu One voice, many stories: storytelling as a vehicle for social inclusion and active citizenship.

Projekta Viena balss, daudz stāstu: stāstniecība kā sociālās iekļaušanas un aktīvas pilsoniskās dzīves virzītājspēks partneri ir pieaugušo izglītības organizācijas no Īrijas, Slovākijas, Zviedrijas un Spānijas. Projekta galvenās aktivitātes divu gadu garumā plānotas projekta partneru mācību vizītes projekta dalībvalstīs ar mērķi iepazīt labās prakses piemērus un metodoloģiju stāstniecības jomā katrā valstī un organizācijā.

Papildus projektā taps arī izglītojoši informatīvi materiāli mērķgrupām. Biedrības finansējums projektā 21980 euro.

Projektu pilnā apmērā finansē Eiropas Komisijas Erasmus+ programma.

About the project:

One voice, many stories- storytelling as a vehicle for social Inclusion and active citizenship project idea is a direct result of close working relationships forged between 5 partners from Irish, Spanish, Latvian, Slovakian and Swedish Adult Education organisations actively engaging and supporting marginalized learners.

We believe different social and cultural contexts of our organisations and our teaching and training activities will complement the work of this project. The Social and Health Education Project CLG in Cork, Ireland will take on the role of a Lead/Applicant organisation alongside project partners from The Suiti Cultural Heritage Foundation in Latvia, PROACADEMY in Slovakia, Centro de Educación de Personas Adultas ‘García Alix’ in Spain, and Sagobygden Museum of Legends in Sweden.

We chose as a central objective for this project the topic of Social Inclusion, additional focus will be placed on extending and developing the competences of educators and other personnel who support adult learners, as well as the social and educational value of European cultural heritage. The aim of this cross-sectoral project is to exchange ideas and best practice methods in relation to storytelling strategies, and methodologies used in the field of adult education in the context of social inclusion, and active citizenship.

Among the more specific objectives of this project are the following:

● To organise 5 successful transnational short-term joint staff training events (80 mobilities in total) to boost knowledge sharing between partner organisations, their staff, and indirectly among adult learners coming from disadvantaged backgrounds within our organisations.

● To dentify and share innovative integrated methods/approaches/storytelling techniques from each country used in the field of adult education (internationalisation of best practices), development of opportunities for empowerment of adult learners such as social inclusion and active citizenship, when using storytelling as the “vehicle” for that process.

● To promote a greater sense of European identity and belonging, cultural heritage within partnering organisations, our target groups and wider public while using the context of storytelling.