Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Biedrības 2023.g.aktivitātes

Biedrībai “Suitu kultūras mantojums” 2023.gads bijis darbīgs un pasākumiem bagāts.

2023.gadā biedrība iesniedza pieteikumu dalībai UNESCO akreditētu NVO tīklā un UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma Starpvaldību komitejas 18.sesijā, kas norisinājās 2023.g. decembrī Botsvānas republikā, Āfrikā, pieteikums tika pozitīvi novērtēts un biedrība tiek rekomendēta apstiprināšanai dalībai šajā tīklā. Šobrīd Latvijā vēl tikai divām organizācijām ir šis statuss, kas mums dos iespēju vairāk iesaistīties gan UNESCO, gan arī citās starpvalstu aktivitātēs un popularizēt suitu kultūras mantojumu Latvijā un ārpus tās. Vairāk informācijas par NVO iespējām UNESCO tīklā šeit: https://en.unesco.org/node/336781

2023.gada nogalē pabeigta vairāku projektu īstenošana:
Valsts Kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) līdzfinansēts projekts “Atbalsts biedrības “Suitu kultūras mantojums” aktivitātēm 2023.gadā”. Tajā īstenotas novadpētniecības aktivitātes,  skenētas suitu katoļu baznīcas draudžu metrikas un citi arhīviski dokumenti, kas pieejami šeit: https://suitunovads.lv/gallery-category/baznicas-gramatas/  Tāpat veikta mājas lapas www.suitunovads.lv satura aktualizēšana, informācijas sagatavošana un ievietošana tajā, kā arī nodrošināti biedrības grāmatvedības, lietvedības un sabiedrisko attiecību pakalpojumi. Kopējā projekta summa 6000 eur

LNKC projektu konkursa finansēts pasākums “Biedrības “Suitu kultūras mantojums” aktivitātes suitu kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai 2023.gadā”: pasākuma  “Šverinu valdīšanas suitos 400 gadu jubileja” organizēšana sadarbībā ar pr. Andri Vasiļevski un Alsungas kultūras namu; izveidota lasāmā grāmata bērniem “Suitu leģenda” un īstenota projekta “Grāmata par Suitu sievām” 1.kārta. Kopējais finansējums 8500 eur.

Grāmatu “Suitu leģenda” var iegādāties Suitu amatniecības un mākslas telpā “Rija”, Alsungas kultūras namā, kā arī sazinoties ar biedrības pārstāvjiem.

Erasmus+ programmas Maza mēroga sadarbības partnerību projekts ar partneriem no Zviedrijas un Somijas “Zināšanu pārnese par nemateriālo kultūras mantojumu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reğionā”, kas īstenots līdz 31.12.2023. Projekta mērķis: vairot zināšanas un izpratni par NKM un tā sociālo un kultūras nozīmi dažādu profesionāļu vidū;  stiprināt tīklu veidošanu un sadarbību un labas prakses apmaiņu starp NKM ekspertiem un organizācijām Ziemeļvalstu-Baltijas valstu tīklā. Projektā īstenota ekspertu pieredzes apmaiņas programma, kopsapulce, informatīvi pasākumi, kā arī izveidoti podkāsti jeb raidieraksti (tai skaitā ar suitu kopienas pārstāvju dalību). Biedrības finansējums projektā 11300 eur.

Projekts “Atbalsts biedrības “Suitu kultūras mantojums” darbībai 2023.gadā”,  Kuldīgas novada pašvaldības kultūras projektu konkursa finansējums. Projektā līdzfinansēti biedrības administratīvie izdevumi, īstenojot dažādas aktivitātes 2023.gadā – telpas uzturēšanas izmaksas Amatu mājā, kancelejas preces, degviela u.c. Projekta summa 500 eur.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment