Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

2020. gadā biedrības īstenotie projekti un pasākumi

Īstenots Latvijas Nacionālā kultūras centra līdzfinansēts projekts Biedrības Suitu kultūras mantojums aktivitātes suitu kultūras saglabāšanai un stiprināšanai 2020.g. ar dažādām aktivitātēm suitu kultūras vērtību saglabāšanai un popularizēšanai:

Pasākumu tradicionālo dūdu spēles veicināšanai suitos: apmācības, divu dūdu iegāde, meistarklases un saspēle ar dūdu un bungu grupu Auļi;

Izdota grāmatiņa Suiti, kas paredzēta 5-12 g. vecuma bērniem; tās saturs saistīts ar suitu kultūrtelpu, līdz ar to bērniem saistošā veidā paplašinātas viņu un bērnu vecāku zināšanas par suitu kultūru un veicināta viņu piederības sajūta un lokālpatriotisms;

Suitu cirks grāmatiņā “Suiti”

Latviešu-suitu vārdnīcas satura izstrāde un publicēšana mājas lapā www.suitunovads.lv, kas veicina strauji izzūdošā suitu dialekta saglabāšanu un lietošanas veicināšanu.

Kopējais LNKC finansējums projektam 8412 euro.

Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansēts projekts Suitu amatniecības veicināšanas aktivitātes, kurā tika organizētas ādas apstrādes, tautastērpa detaļas kranča izgatavošanas un pērlīšu adīšanas nodarbības; VKKF finansējums projektam 720 euro;

Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansēts projekts Alsungas etnogrāfiskā ansambļa “Suitu sievas” tautastērpu papildināšana, kurā ansambļa dalībniecēm tiks iegādātas vairākas, suitu amatnieku izgatavotas, tautastērpa detaļas; VKKF finansējums projektam 2000 euro;

Īstenots projekts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Alsungas novada domes finansiālu atbalstu, kā arī pašu dalībnieku daļēju pašfinansējumu Otrā Latvijas dūdu darbnīca un trešais Latvijas dūdenieku saiets suitos. Projektā tika organizētas četras dūdu izgatavošanas mācību darbnīcas, kurās septiņi dalībnieki izgatavoja sev dūdas. Sarīkots Trešais Latvijas dūdenieku saiets suitos, kurā piedalījās 20 dūdenieku. Notikuši divi publiski dūdu bezmaksas koncerti Alsungā, ko noskatījās apmēram 150 apmeklētāju. Biedrība Suitu kultūras mantojums ieguvusi dūdu izgatavošanas metodikas rokasgrāmatu, ko izstrādāja pasniedzējs Uldis Austriņš. Kopējā projekta summa 2850 euro, tai skaitā 350 euro Alsungas novada domes līdzfinansējums.

2020.gada decembrī tiks uzsākta Erasmus+ programmas Stratēģisko partnerību projekta īstenošana ar partneriem no Īrijas, Spānijas, Zviedrijas un Slovākijas One voice-many stories; storytelling as a vehicle for social inclusion and active citizenship; biedrības finansējums projektā 21980 euro (Eiropas Komisijas finansējums).

Eiropas Savienības fondu darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība Nr.8.3.4.0/16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai projekts Suitu jaunieši var!, kurš tika uzsākts 2019. – 2020.gadā, taču dēļ Covid-19 tika pabeigts 2021.gadā. Projekta kopējais finansējums 4600 euro.

Suitu suvenīru izgatavošana, popularizēšana un tirdzniecība ar mērķi popularizēt suitu kultūru un veicināt suitu lokālpatriotismu.

Sadarbība ar suitu etnogrāfiskajiem ansambļiem un folkloras kopām Suitu sievas, Suitu vīri un Suitu dūdenieki pasākuma Skolas soma un citu priekšnesumu organizēšanā.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment