Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Projekts “Pasākumi suitu kultūrtelpas stiprināšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšanai”

Biedrība Suitu kultūras mantojums īstenojusi Latvijas Nacionālā kultūras centra, Alsungas novada domes un biedrības Suitu kultūras mantojums līdzfinansētu projektu Pasākumi suitu kultūrtelpas stiprināšanas un popularizēšanas pasākumu nodrošināšanai

Pasākumu tradicionālo dūdu spēles veicināšanai suitos īstenošanas rezultātā tika apmācīti jaunie dūdu spēles interesenti, kurus mācīja viena no Baltijas valstu vadošajām ekspertēm un pasniedzējām Leanne Barbo.

Dūdu un bungu grupas Auļi vadītājs, komponists un skaņu ierakstu speciālists Kaspars Bārbals kopā ar kolēģiem no grupas Auļi iepazīstināja suitu dūdeniekus ar tautas melodiju izmantošanu mūsdienu mūzikā, deva iespēju izmēģināt spēkus jaunradē, kā arī atklāja veidus, kā veidot kopīgus priekšnesumus ar citiem tautas mūzikas instrumentiem. 29.augustā Sapņotavā notika arī Auļu mūziķu un Suitu dūdenieku saspēle un koncerts. Biedrība arī iegādājās divas dūdas no meistara Eduarda Klints. Dūdu aktivitāšu koordinators projektā Juris Lipsnis.

Attēlā: Suitu dūdenieki un Auļi pēc koncerta Sapņotavā.

Kristīnes Vasiļevskas-Stepanovas vadībā tika izdota grāmatiņa Suiti 5 -12 g. vecuma bērniem (un ne tikai bērniem) – lasīšanai, mīklu minēšanai, spēļu spēlēšanai, krāsošanai, tajā iekļauta suitu vēsture, dzīvesstāsti, fotogrāfijas utt. Grāmatiņu var iegādāties pie Kristīnes Vasiļevskas-Stepanovas (m.29555637) un Māras Rozentāles (m.29452767), kā arī Alsungas vietējās tirdzniecības vietās.

Latviešu-suitu vārdnīcas satura izstrāde un publicēšana mājas lapā www.suitunovads.lv Grigorija Rozentāla vadībā, sadarbībā ar vietējiem suitiem – dialekta zinātājiem Ilgu Leimani, Lidiju Jansoni, Mariju Steimani, Terēziju Megni un Juri Lipsni – veicinās strauji izzūdošā suitu dialekta saglabāšanu un lietošanas veicināšanu.

Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums projektā 8412 euro, Alsungas novada domes līdzfinansējums 569,66 euro. Projekta vadītāja Māra Rozentāle

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment