Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Suitu dūdenieki

Par kopas aizsākumu uzskatāms 2013. gada 22. janvāris, kad Alsungas Sv.Miķeļa Romas katoļu draudzes prāvests Andris Vasiļevskis uz Alsungu atveda pirmās dūdas. Instrumentu, ko darinājis Eduards Klints, patstāvīgi sāka apgūt Aleta Lipsne. Pirmo publisko uzstāšanos Suitu dūdenieki piedzīvoja 2014. gada 27. jūnijā, Starptautiskajā burdona festivālā Alsungā.

2014. gadā Etniskās kultūras centrs (EKC) Suiti (vad. Dace Martinova) par LEADER projekta naudu iegādājās divus E. Klinta darinātus instrumentus, bet pēc tam vēl vienu. Tā paša gada oktobrī ar Valsts kultūrkapitāla fonda Kurzemes kultūras projektu konkursa atbalstu un EKC Suiti gādību Alsungā sākās dūdu spēles meistarklases, ko vadīja Latvijā pazīstamais tautas mūzikas instrumentu darinātājs Eduards Klints. Šajās meistarklasēs dūdu spēles prasmi sāka apgūt arī Māris Laizāns un Juris Lipsnis, nedaudz vēlāk viņiem pievienojās Anta Puķīte un Santis Vanags.

Meistarklases E.Klinta vadībā notika arī 2015. gada rudenī un 2016. gada pavasarī. 2015. gadā Suitu dūdeniekiem pievienojās Inta Puķīte, 2016. gada sākumā – Pauls Leimanis, gada beigās – Juris Krafts (bungas). Kopš 2018. gada sākuma kopā spēlē Ronalds Veiss, bet 2019. gada otrajā pusē par dūdenieci kļuva Inga Šēna-Laizāne. Tādējādi šobrīd Suitu dūdeniekos jau ir astoņi dūdu spēlētāji: kopas vadītājs Juris Lipsnis, Aleta Lipsne, Santis Vanags, Pauls Leimanis, māsas Inta un Anta Puķītes, Ronalds Veiss un Inga Šēna-Laizāne, turklāt mēģinājumos atsācis piedalīties arī Māris Laizāns. Folkloras kopā ir divi bundzenieki – Juris Krafts un Māra Rozentāle (abi jau izmēģinājuši arī dūdu spēli).

Suitu dūdenieki jau kopš pirmsākumiem ir ļoti aktīvi koncertdarbībā. Viņi uzstājušies starptautiskā folkloras festivāla Baltica 2015 ieskaņas koncertā Kuldīgā un koncertos Cēsīs un Rīgā, Kurzemes Dziesmu svētkos Kuldīgā, starptautiskā folkloras festivāla Baltica 2016 izskaņas koncertā uz Origo Summer Stage skatuves Rīgā, pasaules latviešu ģimeņu saietā 3×3 Pelčos un citos pasākumos. Lielākie notikumi kopas darbībā līdz šim – 2016. gadā dalība XXII Starptautiskajā dūdu festivālā Strakonicē (Čehija), kur koncertēts kopā ar draugiem no folkloras kopas Abra, kā arī iesaistīšanās Armanda un Andras Alkšņu roksāgā Atkal Kursā un Mākslas un mūzikas festivāla Bildes 2017 veterānu koncertā. 2017. gada sākumā suitu dūdenieki Juris Lipsnis un Santis Vanags piedalījās Pirmajā latviešu tradicionālo dūdu darbnīcā Drabešos, kur meistara Ulda Austriņa vadībā apguva šī instrumenta izgatavošanas prasmi.

2018. gadā Suitu dūdenieki bija pārstāvēti Starptautiskās dūdu organizācijas konferencē Maljorkā (Spānija), Starptautiskajā danču naktī Ģikšos, starptautiskajā dūdu reģionu festivālā Dudarski Rej Baltkrievijā, piedalījās XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos, Starptautiskā folkloras festivāla Baltica 2018 koncertos Rīgā (pie Brīvības pieminekļa tika nospēlētas atklāšanas fanfaras) un Jūrkalnē, Baltica Danču naktī Cēsīs, starptautiskajā festivālā 3E jeb Eko, Etno, Eho Kuldīgā, pārrobežu festivālā Heritage Road Trip 2018 Sangastē un Obinitsā (Igaunija), etnogrāfiskajā izrādē Suitu kāzas, kas notika Alsungā un Rīgā, koncertēja arī Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņā.

gadā Suitu dūdenieki piedalījās Jāņu koncertā Kalnciema tirgū, ieskandināja Jāņus Dzegužkalnā, dūdas spēlētas arī izstādē Balttour un daudzos citos pasākumos. Jūlijā Suitu dūdenieki piedalījās Starptautiskajā folkloras festivālā Kaustinen Somijā, kurp devās kopā ar VPDK Suiti.

Gada nogalē Suitu dūdenieku vadītājs Juris Lipsnis Helsinkos piedalījās starptautiskā konferencē Forgotten BagpipesThe Latvian Dudas, kur sniedza arī nelielu priekšnesumu Sibeliusa mākslas akadēmijā. Suitu dūdenieku spēlētais Apaļais Mēness iekļauts mūzikas izlasē Sviests VIII.

Pēc Suitu dūdenieku iniciatīvas aizsākta kāda Latvijas mēroga tradīcija: 2018. gada maija nogalē Suitu dūdenieki kopā ar biedrību Suitu kultūras mantojums Alsungā sarīkoja 1. Latvijas dūdenieku saietu suitos, kurā piedalījās 16 dūdenieku un 4 bundzenieki. 2019. gada maijā notika Otrais Latvijas dūdenieku saiets suitos, bet 2020. gadā Alsungā sarīkota Otrā latviešu tradicionālo dūdu darbnīca, kas 16. maijā noslēgsies ar Trešo Latvijas dūdenieku saietu suitos. Dūdu darbnīcā instrumentus Ulda Austriņa vadībā darina ne tikai interesenti no citām Latvijas vietām, bet arī alsundznieki Daiga Kalniņa, Māris Laizāns un Andris Stepanovs, kuri plāno piedalīties arī saietā. Informācija internetā: www.facebook.com/suitu.dudenieki.

No dūdu vēstures Suitu novadā

Senākā informācija par suitu dūdeniekiem ir no 19.gadsimta vidus – Jurjānu Andrejs Rakstos min, ka 1860. gada vasarā, Krievijas troņmantniekam Aleksandram II apmeklējot Liepāju, viņam sevišķā mūzikas paviljonā uzstājušies suiti, pie kam 7 pūtuši uz dūdām un 8 – uz āža ragiem.

19. gadsimta beigās dūdas Latvijā gandrīz vairs nekur neskanēja, un tikai Suitu novadā 20. gadsimta pirmajā pusē bija sastopami pēdējie īstie dūdenieki. Pēteris Šeflers no Alšvangas (dzimis Alšvangā 1861. gada 9. augustā, miris 1945. gada martā). P.Šeflera Četrpāru dancis ieskaņots 20. gs. 30. gados iznākušā skaņuplatē, bet dūdošana nofilmēta 1935. gada spēlfilmā Dzimtene sauc jeb Kāzas Alšvangā.

Jānis Ceinis no Jūrkalnes (saukts par Dūdenieku Jāni, dzimis ap 1880. gadu, miris 1929. gada 5. martā). Iespējams, dūdas spēlējis arī J.Ceiņa dēls Kristaps (saukts par Dūdenieku Krišu).

Jānis Veckungs no Gudeniekiem.

Dūdas spēlējuši arī citi suitu muzikanti:

Nikolajs Heņķis, koklētājs, vijolnieks, ermoņiku spēlētājs, klarnetists, dūdenieks, kokļu meistars un audējs. Dzimis Alšvangā 1866. gadā, miris 1934. gadā.

Jānis Poriķis, N.Heņķa skolnieks, koklētājs un kokļu meistars, kā arī dūdenieks. 1939. gadā muzicējis Stokholmā (Zviedrija), viņa kokle un dūdas glabājas Stokholmas Karaliskajā muzejā. Dzimis Alšvangā 1909. gada 2. augustā, miris Rīgā 1992. gadā.

Pēteris Korāts, koklētājs, dūdinieks, taures un āžraga pūtējs, kokļu meistars, kā arī tautas paražu un tautasdziesmu teicējs. Dzimis Alšvangā 1871. gada 20. decembrī, miris Durbē 1957. gada 15. septembrī.

Attēlā – Pēteris Šeflers un Nikolajs Heņķis

Garais dancis Suitu dūdenieku izpildījumā: https://youtu.be/SVjxk1Gaxb8

Kontakti: Juris Lipsnis, m.+371 26151541, e-pasts: jurissuits@gmail.com

Facebook: Suitu dūdenieki