Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Marriages 1773 – 1808

Ecclesiae Alschwangensis
Metrica Copulatorum

Ab Anno 1773

10. janvāris, Teņne Adam, Buļļu Pētera dēls un Deģģe Anna, Deģģe Ansa meita, liecinieki: Klungsta Jēkobs, Menģe Babba no Alswangas. 

17. janvāris, Kebre Brenc, Anša dēls no Guddiniekiem un Sniķķere Anna, no Graweriem, liecinieki: Strīķe Iernests, Wetšu Babba, atraitne, no Guddiniekiem.

17. janvāris, Podiņa Kristops, Podiņa Adama dēls un Anniņa Grieta, atraitne, liecinieki: Kaltinieka Jēkobs, Kautiņu (?) no Guddiniekiem.

24. janvāris, Dūres Andrēs, atraitnis, no Graweriem un Šalmarraja Maria, Šalmarraja Jēkoba meita, liecinieki: Buntu Jannis no Graweriem, Riwagares Mārgieta no Alswangas.

25. aprīlis, Renste Anša, atraitnis, no Bassiem un Dubbena Anna no Graweriem, liecinieki: Renste Jēkobs, Kaltinieka Kattrīn no Bassiem.

25. aprīlis, Billes Att, atraitnis, un Billes Anna, Prūšu Jāņa meita no Adzam, liecinieki: Tšīmas Mārtinš no Guddiniekiem, Jaunarraja Katte no Dūriem.

2. maijs, Būcmaņņ Žibe Bērtul, atraitnis, un Sterras Maria, Sterras Jaņņa meita, liecinieki: Menģe Matčs, Duppate Maria, visi no Alswangas.

9. maijs, Tipšes Jēkobs, Tipšes Toma dēls no Adzam un Tčīmas Ilze, atraitne, no Guddiniekiem, liecinieki: Adzu Jēkobs, Smīdre Trīne no Adzam.

9. maijs, Bullišu Toms, Bullišu Jaņņa dēls no Guddiniekiem un Kukšes Edde, atraitne, no Alswangas, liecinieki: Spulģu Toms, Andiņņa Mārgieta no Alswangas.

31. maijs, Kautiņu Adam, Kautiņu Kristopa dēls no Guddiniekiem un Pīkše Katte, Pīkšes Inta meita no Graweriem, liecinieki: Buntu Jēkobs no Guddiniekiem, Andiņņa Grieta no Alswangas.

6. jūnijs, Gulbju Jannis, Kebre Reķķa dēls un Bēņes Grieta, Bēņes Jāņa meita, liecinieki: Kebre Jēkobs, Bēņes Kattrīn, visi no Leijam.

13. jūnijs, Naglas Pēter, atraitnis, no Bassiem un Kukšes Trīne, Šniķera Jaņņa meita, liecinieki: Digaiņa Andrēs, Digaiņa Bille, no Bassiem.

24. jūnijs, Runģu Jēkob, Labdzira Buntu Brenc dēls no Guddiniekiem un Dubbena Maria, Snikera Mārtiņa meita, liecinieki: Buntu Pēter, Strēle Anna, no Guddiniekiem.

4. jūlijs, Spulģu Ans, Spulģu Jaņņa dēls un Skrīste Anna, Skrīste Jaņņa meita, liecinieki: Klūģu Toms, Skrīste Anna, visi no Alswangas.

4. jūlijs, Bāliņa Pēter, Kalnarraja Atta dēls no Alswangas un Buļļu Edde, Kārkluppes Anša meita no Guddiniekiem, liecinieki: Kalnarraja Adam no Alswangas, Wērsarraja Edde no Adzam.

22. augusts, Mauriccu Krists, Mauricca Jaņņa dēls un Muccinieka Maria, Kautiņu Pētera meita, liecinieki: Kunkul Anše, Bunte Maria, visi no Bassiem.

22. augusts, Anužu Jānis, atraitnis, un Ratnieka Anna, Adzu Pētera meita, liecinieki: Runģu Jannis, Gail Līz, visi no Blinteniem.

29. augusts, Renste Jannis, Rensta Indriķa dēls no Bassiem un Kandeŗa Anna, Kandeŗa Jēkoba meita no Guddiniekiem, liecinieki: Mauriccu Adam, Wetšu Trīne no Bassiem.

5. septembris, Būcmaņņu Mattīs, Būcmaņņa Ansa dēls un Dunduŗu Katte, atraitne, liecinieki: Būcmaņņu Miķķelis, Dekšnieka Maria, visi no Alswangas.

5. septembris, Anniņe Jānis, Anniņa Jurra dēls un Dekšņu Anna, atraitne, Wetšu Jēkobs, Tčīmas Ilze, visi no Guddiniekiem.

19. septembris, Raušu Bērtule, Raušu Mārtina dēls no Guddiniekiem un Kīšu Ortija, Muižarraja Krista meita no Graweriem, Weccwaggars Anše no Graweriem, Kandera Anna no Guddiniekiem.

19. septembris, Runģu Mārtinš, Runģu Anšas dēls un Swelmes Anna, Swelmes Jāņa meita, liecinieki: Kunkul Jānis, Swelmes Maria, visi no Guddiniekiem.

19. septembris, Latše Toms, Latše Jēkoba dēls un Kalnarraja Mārgieta, Kalnarraja Krista meita, liecinieki: Spulgi Toms, Teņņe Anna, visi no Alswangas.

26. septembris, Dauģe Jēkobs, Dauģe Ansa dēls un Weccwagares Edde, Weccwagares Jaņņa meita, liecinieki: Dauģe Kristops, Pulpju Ķērste, visi no Leijam.

26. septembris, Kandeŗa Iernests, Kandeŗa Jēkoba dēls un Klūģu Grieta, Klūģu Toma meita, liecinieki: Striķe Iernests, Klūģu Mārgieta, visi no Guddiniekiem.

3. oktobris, Ante Janne, Ante Jēkoba dēls un Kanninieka Grieta, Kulpju Inta meita no Graweriem, liecinieki: Kautiņu Toms, Žogarraja Čappa no Guddiniekiem.

10. oktobris, Sniķķera Kristops, Sniķķera Ansa dēls no Graweriem un Tšukste Grieta, Tšukste Jurra meita no Alswangas, liecinieki: Kaibute Anna no Graweriem, Latše Jēkobs no Alswangas.

31. oktobris, Andiņņa Krists, Dižgaļļa Bērtmeija dēls un Andiņņa Mārgieta, Andiņņa Ansa meita, liecinieki: Dižgaļļa Jurris, Liezona Grieta, visi no Alswangas.

7. novembris, Krodzinieka Jannis, Krodzinieka Jēkoba dēls no Peewicken un Kalleja Maria, Kalleja Jēkoba meita no Leijam, liecinieki: Klungsta Anna no BaznicKunga Ļaudim, Latše Ans no Leijam.

7. novembris, Strēle Jorens, Strēle Klawa dēls no Peewicken un Bruwera Anna, Bruweŗa Bērtuļa meita no Leijam, liecinieki: Pilles Krists no Alswangas, Laugalla Gēde no BaznicKunga Ļaudim.

7. novembris, Riwagares Pēter, Annužu Toma dēls un Gulbju Maria, Pūŗu Ērmaņņa meita, liecinieki: Buriņņu Grieta, Dreimaņņa Anša, visi no Alswangas.

7. novembris, Andiņņu Pawal, Andiņņu Krista dēls un Škille Bille, Zwaguļa Andreja meita, liecinieki: Būcmaņņu Katte, Škītužu Andres, visi no Alswangas.

7. novembris, Bāliņu Brenc, atraitnis, un Straute Maddale, atraitne, liecinieki: Bāliņu Katte, Spulģu Toms, visi no Alswangas.

Annus 1774.

10. (?) janvāris, Rubeklu Andres, atraitnis, no Dūriem un Runģu Ilze, Pinkas Andreje meita no Guddiniekiem, liecinieki: Sprīstike Līze no Blinteniem, Bumbule Kurts (?) no Dūriem.

24. aprīlis, Dekšnieka Anša, atraitnis, no Alswangas un Buntu Līze, Šniķeŗa Jaņņa meita no Graweriem, liecinieki: Menģe Matčs no Alswangas, Buntu Trīne no Graweriem.

24. aprīlis, Dižgaļa Brenc, atraitnis, un Kulbuļu Maddala, atraitne, liecinieki: Menģe Mārtiņš, Kulbuļu Kērste, visi no Alswangas.

1. maijs, Katlāpja Pawel, atraitnis, no Blinteniem un Drigula Trīne, Kanninieka Mārtiņa meita no Graweriem, liecinieki: Teņņe Brencis no Alswangas, Buntu Maria no Guddiniekiem.

8. maijs, Swelme Andres, Strīķe Pawila dēls no Guddiniekiem un Kandeŗa Ortija, Pīkšes (?) Jēkoba meita no Graweriem, liecinieki: Strēle Jannis no Guddiniekiem, Dabbara Ilze no Adzam.

15. maijs, Bungarraja Andres, Lubba Jāņa dēls un Bieranža Kattrīn, Bieranža Anšas meita, liecinieki: Dreimaņņa Edde, Bungarraja Anša, visi no Alswangas.

15. maijs, Runģu Jannis, atraitnis, no Guddiniekiem un Muižarraja Grieta, Muižarraja Maules meita no Blinteniem, liecinieki: Saltwalka Ans no Adzam, Muižarraja Katte no Blinteniem.

5. jūnijs, Būcmaņņa Žibje Bērtul, atraitnis, no Alswangas un Lipšņu Katte, Lipšņu Adama meita no Graweriem, liecinieki: Menģe Jēkobs no Alswangas, Ulmu Luša no Guddiniekiem.

5. jūnijs, Klūģu Jannis, Klūģu Inta dēls un Stiernas Kērste, Jurraša meita, liecinieki: Pīšle Jannis, Spulģu Trīne, visi no Alswangas.

5. jūnijs, Annužu Ans, atraitnis, un Būcmaņņu Anna, Sterras Bērtmeja meita, liecinieki: Annužu Jorens, Spulgu Anna, visi no Alswangas.

12. jūnijs, Jaunarraja Krists, Jaunarraja Miķķeļa dēls un Pulpju Babba, Pulpju Ansa meita, liecinieki: … Brenc, Trullu Babba, no Leijam.

12. jūnijs, Treide Jurris, atraitnis, un Bumbuļu Trīne, Bumbuļu Korta meita, liecinieki: Žibje Adam, Kauliņu Ilze, no Dūriem.

19. jūnijs, Kandre Jānis, Kandre Kristopa dēls no Graweriem un Kandre Jēkaba meita (vārds nav minēts) no Guddiniekiem, liecinieki: Illes Kristops no Adzam, Kandre Griete no Guddiniekiem.

19. jūnijs, Dagaļa Brenc, Šnikkeŗu Jāņa dēls un Dagaļu Griete, Dagaļu Kristopa meita, abi no Leijam, liecinieki: Skrīstu Adams, Strīke Griete, abi no Guddiniekiem.

26. jūnijs, Šwiķķu Mārtiņš, atraitnis, un Šwiķķu Kērste, Jaunarraja Jāņa meita, liecinieki: Atšuku Jannis, Padubju Bille, visi no Alswangas.

26. jūnijs, Zvierbuļu Ans, Kalna Kebre Kristopa dēls un Dīgaiņe Ortija, Renste Anšas meita, liecinieki: Zvierbuļu Krists, Dīgaiņe Bille, visi no Guddiniekiem.

26. jūnijs, Riwagares Miķķelis, Linkuļa Adama dēls un Riwagares Ilze, Šwiķķu Jēkoba meita, liecinieki: Dižkārtes Jannis, Riwagares Mārgieta, visi no Alswangas.

3. jūlijs, Grawju Jānis, Lātše Klawa dēls un Wamžes Babba, Jākas Jēkoba meita, liecinieki: Wamžes Mārtiņš, Jakas Babba, visi no Leijam.

3. jūlijs, Sprīstiķe Ans, Pilķe Mārtiņa dēls no Blinteniem un Deģģe Maria, atraitne, no Alswangas, liecinieki: Klungsta Jēkobs, Jatiniece Anna, abi no Alswangas.

21. augusts, Strīķe Krists, Strīķe Pētera dēls un Brujatta Anna, Brujatta Jāņa meita, liecinieki: Škille Jannis, Dekšņu Anna, visi no Alswangas.

28. augusts, Kārkluppes Jānis, Kārkluppes Bērtuļa dēls un Tipšu Trīne, Tipšu Toma meita, liecinieki: Wērsarraja Krists, Tipšu Ortija, visi no Adzam.

4. septembris, Pintu Jēkobs, Riwagares Andreja dēls un Šīļu Katte, atraitne, liecinieki: Menģe Jēkobs, Pļawasarga Trīne, visi no Alswangas.

11. septembris, Truļļu Jannis, vecpuisis, no Alswangas un Šniķķere Trīne, Šniķķere Ansa meita no Graweriem, liecinieki: Klūģu Toms no Alswangas, Zarriņa Edde no Graweriem.

11. septembris, Bāliņu Adams, Tčimas Anšas dēls no Blinteniem un Kukšes Edde, Kukšes Jurra meita no Graweriem, liecinieki: Šwelmes Andrēs no Guddiniekiem, Kukšes Ilze no Graweriem.

11. septembris, Jaunarraja Jānis, Jaunarraja Krštopa dēls un Jaunarraja Grieta, Treide Toma meita, liecinieki: Jaunarraja Pēter, Bumbuļu Anna, visi no Dūriem.

11. septembris, Leizariņņa Andres, Leizariņņa Anšas dēls no Graweriem un Kulbuļu Babba, Kulbuļu Jāņa meita no Alswangas, liecinieki: Strenceļa Jannis, Menģe Babba, no Alswangas.

19. septembris, Šwiķķu Pēters, Šwiķķu Ansa dēls no Alswangas un Kulpju Grieta, Kulpju Andreja meita no Graweriem, liecinieki: Šwiķķu Krists, Andiņņa Mārgieta, no Alswangas.

25. septembris, Leišu Pēter, Leišu Inta dēls un Bāliņu Trīne, Šniķķeŗa Jēkoba meita, liecinieki: Bāliņu Grieta, Jaunarraja Jēkobs, visi no Blinteniem.

9. oktobris, Warkaļļa Jannis, Warkaļļa Dawida dēls no BaznicKunga Ļaudim un Būcmaņņa Trīne, Būcmaņņa Andreja meita, liecinieki: Pīšļu Jannis, Būcmaņņu Maria, visi no Alswangas.

9. oktobris, Gatšiņņu Anša, Billes Kristopa dēls no Blinteniem un Leiploču Līze, Zwaguļa Andreja meita no Alswangas, liecinieki: Kaibutu Mārtiņš no Graweriem, Škille Grieta no Alswangas.

9. oktobris, Būcmaņņu Toms, Būcmaņņu Anša dēls no Alswangas un Wetšu Grieta, Wetšu Andreja meita, liecinieki: Spulģu Toms no Alswangas, Buntu Maria no Guddiniekiem.

16. oktobris, Dekšņu Jānis, Dekšņu Krista dēls un Strauta Anna, Strauta Adama meita, liecinieki: Raušu Bērtuls, Dekšņu Anna, visi no Blinteniem.

23. oktobris, Anduļu Ans, Šniķķeŗa Indriķa dēls un Jaunarraja Katte, liecinieki: Leišu Jānis, Jaunarraja Edde, visi no Blinteniem.

20. novembris, Pērkoņa Jurris, Pērkoņa Toma dēls un Škītužu Ilze, Žoharraja Jāņa meita, liecinieki: Pletšu Jannis, Škītužu Trīne, visi no Alswangas.

20. novembris, Kalna Kebre Andrejs, Krimalas Anša dēls un Kaniepe Wērpja Kērste, Anduļa Jaņņa meita, liecinieki: Pletšu Ortja, Zariņņa Andreis, visi no Guddiniekiem.

Annus 1775.

8. janvāris, Runģu Brenc, Witšu Brenča dēls un Katlāpja Edde, Katlāpja Andreja meita, liecinieki: Katlāpja Jannis, Witšu Līze, no Guddiniekiem.

5. februāris, Leizarriņa Krištops, atraitnis, no Graweriem un Tipšu Ilze, Wērsarraja Krista meita no Adzam, liecinieki: Buntu Jēkobs no Guddiniekiem, Dimmas Katte no Adzam.

30. aprīlis, Podiņu Adam, Podiņu Josepa dēls un Žogarraja Kattrin, Žogarraja Anšas meita, liecinieki: Podiņu Kristops, Katlāpja Madde, visi no Guddiniekiem.

14. maijs, Anduļu Krists, atraitnis, no Bassiem un Žibju Mārgiet, atraitne, no Jaunas Muižas, liecinieki: Žibju Jēkobs, Žibju Edde no Jaunas Muižas.

14. maijs, Jannišu Anša, Kalnarraja Atta dēls un Pidilta Babbe, atraitne, liecinieki: Krimalas Ans, Duppata Anna, no Alswangas.

5. jūnijs, Bieranža Mattīs, Bieranža Anšas dēls un Muižarraja Iewa, atraitne, no Blinteniem, liecinieki: Dreimaņņa Anša no Alswangas, Runģu Grieta no Jaunas Muižas.

5. jūnijs, Kebre Iewalds, kalps (famulum) no Guddiniekiem, Smīdre Katte no Graweriem, liecinieki: Wetšu Jēkobs no Guddiniekiem, Smīdre Ortija no Graweriem.

11. jūnijs, Kandeŗa Jannis, Lūžņa Inta dēls no Graweriem un Žibju Katte, Lintiņu Lūķa meita no Alswangas, liecinieki: Šnikeŗa Maria no Graweriem, Pūŗu Jānis no Adzam.

18. jūnijs, Kanninieka Kristops, Kanninieka Inta dēls un Leizarriņa Maria, Leizarriņa Kristopa meita, liecinieki: Buntu Inta, Buntu Maria, visi no Graweriem.

25. jūnijs, Strauta Adam, atraitnis, un Runģu Grieta, liecinieki: Strauta Līze, Sniķera Ans, visi no Blinteniem.

25. jūnijs, Swelmu Ans, atraitnis, un Zarriņa Babba, atraitne, liecinieki: Buntu Jēkobs, Kukšes Edde, no Guddiniekiem.

6. jūlijs, Honoratum Dominum Gottlieb Samuele Hagen Scriba Hoffzenbergensem un Honorata Virgine Elisabeth Lukowiczin, liecinieki: Illustri Adm Rdo Dno Josepho Bartsch Commendano Goldingensi, Clmo Adm Rdo Dno Andrea Lingnau Vicario Alschwangen Sponsus et Sponsa de Alschwangen.

27. augusts, Gēle Jānis, atraitnis, un Putkulu Tāle, Muccinieka Jurra meita, liecinieki: Pletšu David, Pūŗu Tāle, visi no Alswangas.

3. septembris, Putkul Jēkobs, Šwiķķe Jāņa dēls un Dižkartes Līze, Dižkartes
Anša meita no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Klungsta Jēkobs, Dižkartes Katte, no Alswangas.

3. septembris, Kaiķe Jannis, atraitnis, un Dauģe Trīne, Dauģe Anša meita, liecinieki: Dauģe Kristops, Kubles Trīne, no Leijam.

3. septembris, Kulpju Jēkobs, atraitnis, no Graweriem un Pantu Grieta no Alswangas, liecinieki: Andiņņa Ans, Menģe Babba, visi no Alswangas.

3. septembris, Naglas Anša, atraitnis, un Remešu Babba, Pērkona Adama meita, liecinieki: Weccwagares Anša, Remešu Maria, visi no Graweriem.

3. septembris, Dekšnieku Jānis, Dekšnieku Mārtiņa dēls no Blinteniem un Duppata Ortija, Andiņa Jāņa meita no Alswangas, liecinieki: Deģģe Ans, Waggares Līze, no Alswangas.

10. septembris, Naglas Brenc, Naglas Pawila dēls un Kunkuļu Katte, Kunkuļu Adama meita, liecinieki: Gaiļu Matčs, Kaltinieka Kattrin, visi no Bassiem.

10. septembris, Šmīdre Adam, Zwierbuļa Jurra dēls un Renste Grieta, Renste Indriķa meita, liecinieki: Kunkuļu Miķķelis, Kunkuļu Ilze, visi no Bassiem.

17. septembris, Strīķe Jēkobs, Strīķe Anšas dēls un Leišu Grieta, Leiše Inta meita no Blinteniem, liecinieki: Šniķķeŗa Mārtiņš no Graweriem, Leišu Mārgieta no Blinteniem.

17. septembris, Pidilta Mārtiņš, Pidilta Arnika dēls un Šluses Trīne, Kukšes Andreja meita, liecinieki: Padubja Jannis, Honorata Maria Lovisa Kneiphoffin, visi no Alswangas.

17. septembris, Klinģe Jānis, Būcmaņņu Anšas dēls un Linkuļu Kērste, Linkuļa Jorena meita, liecinieki: Klinģe Andres, Sterras Maria, visi no Alswangas.

17. septembris, Kānes Jannis, Kānes Adama dēls no Alswangas un Ante Čappa, Ante Jēkoba meita, liecinieki: Deģe Ans no Alswangas, Šmīdre Ortija no Graweriem.

17. septembris, Šwelmes Jannis, Šwelmes Anša dēls no Guddiniekiem un Kulbuļu Grieta, Kulbuļu Adama meita no Alswangas, liecinieki: Naglas Pawal no Bassiem, Karkluppes Maria no Dūriem.

17. septembris, Škietinieka Jannis, Škietinieka Krištopa dēls no Jamaiken un Pūŗu Anna, Pūŗu Jēkoba meita no Adzām, liecinieki: Pērkoņa Andres no Jamaiken, Dagala Trīne no Dūriem.

15. oktobris, Buļļu Andrejs, Weccwagares Anšas dēls no Guddiniekiem un Šterras Trīne, Šterras Bērtula meita no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Weccwagares Anša no Graweriem, Prūšu Katte no Dūriem.

15. oktobris, Zarriņa Anša, atraitnis, no Graweriem un Tšutšes Grieta, Tšutšes Brenča meita no Adzam, liecinieki: Spulģu Toms no Alswangas, Dimmas Grieta no Adzam.

23. oktobris, Honoratum Joannem Christophorum Gährtner Textorem onundum ex Bohemia un Concordia Frikkin ex Curlandia onundam, liecinieki: Christiano Puchert Filio Molitoris Alschwangensis, Anna Barbara, Jacobi Huff Textoris, Conforte de Alschwangen.

Anno 1776.

28. aprīlis, Apes Jannis, atraitnis, un Truļļu Babba, atraitne, liecinieki: Bruweŗu Bērtul, Kubles Kattrīn, no Leijam.

23. jūnijs, Gaišumu Krišts, Kulbuļu Adama dēls no Dūriem un Strēļa Anna, Strēļa Krišta meita no Guddiniekiem, liecinieki: Šwelmes Jannis no Guddiniekiem, Kīšu Anna no Graweriem.

30. jūnijs, Wamže Šander, Jakas Adama dēls un Riwinieka Babba, Riwinieka Jēkoba meita, liecinieki: Kriķe Jēkobs, Kriķe Ortija, no Leijam.

30. jūnijs, Muccinieka Krišts, atraitnis, un Kaltinieka Anna, Kaltinieka Pētera meita, liecinieki: Mauricu Krists, Kaltinieka Katte, visi no Bassiem.

7. jūlijs, Kaltinieka Adam, Naraiša Anša dēls un Štempele Ortija, Štempeļa Inta meita no Bassiem, liecinieki: Štrīķe Pawal, Jēres Madde no Guddiniekiem.

18. augusts, Dauģe Brenc, Dauģe Reķķa dēls un Kaiķe Maria, Kaiķe Jaņņa meita, liecinieki: Dauģe Babba, Graju Didrikis, visi no Leijam.

1. septembris, Jān Grawje Raccejis, atraitnis, un Laugalle Kattrīn, liecinieki: Klinģe Andrejs, Duppata Anna, no Alswangas.

1. septembris, Dunduŗa Andrejs, Dunduŗa Bērtuļa dēls un Truļļu Katte, Truļļu Bērtuļa meita, liecinieki: Dunduŗa Inta, Kīšu Luša, visi no Alswangas.

1. septembris, Cērpe Andrejs, Cērpa Pētera dēls no Adzam un Zarriņa Līze, Zarriņa Brenča meita no Graweriem, liecinieki: Tšutšes Brencis no Adzam, Klūģu Līze no Alswangas.

15. septembris, Klappaŗa Indrikis, Štrēļa Jorena dēls no Pewicken un Aizgrāwja Edde, Jākas Jēkaba meita no Leijam, liecinieki: Strēļa Pēteris no Pewicken, Jākas Līze no Leijam.

15. septembris, Škītužu Mārtiņš, Zwaguļa Andreja dēls un Zwaguļa Grieta, atraitne, liecinieki: Kulbuļu Jān, Šummatas Maria, no Alswangas.

22. septembris, Leizariņa Ans, atraitnis, un Kulpju Maria, atraitne, no Graweriem, liecinieki: Lipšņu Andrejs no Graweriem, Kukšes Edde no Alswangas.

29. septembris, Wetšu Anša, Kebre Kristopa dēls un Reine Maria, Reine Mārtiņa meita, liecinieki: Wetšu Jēkobs, Kebre Edde, visi no Guddiniekiem.

6. oktobris, Padubja Bērtul, svešinieks, un Padubja Anna, liecinieki: Padubja Jēkobs, Pantu Kattrīn, visi no Alswangas.

6. oktobris, Andiņa Ans, atraitnis, un Būcmaņu Žibja Grieta, Būcmaņa Anšas meita, liecinieki: Andiņa Adam, Kulbuļu Kattrīn, visi no Alswangas.

13. oktobris, Gatšes Jānis, Gatšes Krištopa dēls un Upleija Maria, Meiŗa Lūļa meita no Blinteniem, liecinieki: Remešu Andrejs no Graweriem, Kandeŗa Mārgieta no Guddiniekiem.

13. oktobris, Kauliņu Šalms, Kauliņa Bērtmeja dēls no Dūriem un Anduļa Ortija, Anduļa Krišta meita no Bassiem, liecinieki: Bumbuļu Jēkobs no Dūriem, Sterras Katte no Alswangas.

13. oktobris, Treide Inte, atraitnis, no Dūriem un Bulkas Līze, Bulkas Pēteŗa meita no Guddiniekiem, liecinieki: Bumbuļa Anša no Dūriem, Bulkas Grieta no Guddiniekiem.

10. novembris, Sterras Adam, atraitnis, un Warkaļļa Maddale, atraitne no BaznicKung Ļaudim, liecinieki: Pūŗu Anša no Alswangas, Pinkas Katte no Adzam.

24. novembris, Pidilta Brenc, Summatas Jāņa dēls no Alswangas un Gaišumu Kattrīn, kalpone, no Dūram, liecinieki: Teņņu Brencis, Rudumu Kērste, visi no Alswangas.

Anno 1777.

9. februāris, Dekšņu Brencis, atraitnis, un Bāliņu Grieta, Naudiņa Šalma meita, liecinieki: Bāliņa Jēkobs, Strauta Edde, visi no Alswangas.

9. februāris, Ante Jēkob, atraitnis, no Graweriem un Dekšnieka Luša, atraitne, no Blinteniem, liecinieki: Teņņe Jēkobs no Alswangas, Bieranža Iewa no Blinteniem.

20. aprīlis, Linkuļa Jēkob Waggarum Osolensems un Ozola Muižes Grieta, Linkuļa Jorena meita, atraitne, liecinieki: Linkuļa Andrejs, Linkuļa Babba, visi no Alswangas.

20. aprīlis, Dūres David, atraitnis, un Gaišumu Madde, liecinieki: Buntu Inta, Buntu Trīne, visi no Graweriem.

27. aprīlis, Snikera Jēkobs, Kaniepe Wērpe Adama dēls un Dūres Maria, atraitne, liecinieki: Bulkas Kristops, Bāliņu Grieta, visi no Guddiniekiem.

11. maijs, Kānes Adam, mežušārga atraitnis, un Šīles Ilze, atraitne, liecinieki: Linkuļa Jorens, Pletšu Babba, visi no Alswangas.

25. maijs, Gaiļu Andrejs, Strujes Inta dēls un Gaiļu Katte, atraitne, liecinieki: Gaiļu Ats, Struijes Kērste, no Bassiem.

1. jūnijs, Šlūžes Andrejs, Dreimaņa Anšas dēls un Kukšes Katte, Kukšes Andreja meita, liecinieki: Andiņņu Adams, Dundura Margieta, visi no Alswangas.

8. jūnijs, Billes Mārtinš, Billes Krišta dēls un Dāgaļa Trīne, Dāgaļa Krištopa meita no Dūriem, liecinieki: Prūšu Pēter, Dāgaļa Grieta, arī no Dūriem.

15. jūnijs, Runģu Pawal, Runģa Jēkoba dēls no Jaunas Muižas un Jēres Madde, atraitne no Guddiniekiem, liecinieki: Strēle Brenc, Strīķe Anna, abi no Guddiniekiem.

29. jūnijs, Andiņu Andrejs, Andiņa Krišta dēls un Klungsta Anna, atraitne no Alswangas, liecinieki: Bambales Mārtiņš no Leijam, Drigulla Katte no Graweriem.

20. jūlijs, Joannem Berendt ex Schippenveil onundum un Magdalena Eisenbergerin Silesis onundum, liecinieki: Andrea Kidek, Friderico Joanne Huff de Adsen.

17. augusts, Gaišuma Krišts, Jenkas Jāņa dēls un Gaišuma Iewa no Dūriem, liecinieki: Naglas Pawals no Bassiem, Teņņe Katte no Alswangas, Copulati vero no Dūriem.

24. augusts, Kiņķu Pēteris, atraitnis, no Alswangas un Rožu Šwelmes Katrīn, atraitne, no Guddiniekiem, liecinieki: Kiņķu Jēkobs no Alswangas, Leišu Trīne no Blinteniem.

31. augusts, Leizariņa Andrejs, Kandeŗa Indrika dēls un Leizariņa Grieta, Naglas Jēkoba meita, liecinieki: Snikeŗa Jānis, Buntu Trīne, visi no Graweriem.

14. septembris, Jenkas Andrejs, Jenkas Jēkoba dēls no Guddiniekiem un Dubbena Ilze, Kukšes Mārtiņa meita no Graweriem, liecinieki: Anniņa (?) Adam, Strēle Anna, abi no Guddiniekiem.

14. septembris, Gulbju Inta, Pērkona Toma dēls no Alswangas un Kriķe Anna, Kriķe Klāwa meita no Leijam, liecinieki: Pērkoņa Anša no Alswangas, Kriķe Trīne no Leijam.

14. septembris, Klūģu Krists, Kukšu Andreja dēls un Pletšu Katte, Pletšu Brenča meita, liecinieki: Kānes Jānis, Pletšu Grieta, visi no Alswangas.

21. septembris, Joannes Strimpt Tabernatoris Adsensis Famulum un Ortija liberos homines, liecinieki: Joannes Berendt terra fossor de Adsen, Dūpata Anna no Alswangas.

21. septembris, Pūce Krists, Pūces Jēkoba dēls no Jatalen un Dižgalla Madde, Dižgalla Pētera meita no Alswangas, liecinieki: Naglas Pāwils no Bassiem, Apsnieka Iewa no Jatalen.

28. septembris, Kaibas Pēteris, Meira Lūļa dēls no Guddiniekiem un Kaltinieka Anna, Kaltinieka Adama meita no Bassiem, liecinieki: Wetšu Jēkobs, Kebre Trīne no Guddiniekiem.

28. septembris, Kunkuļu Pēteris, Kunkuļa Juŗŗa dēls no Guddiniekiem un Naglas Čappa, Naglas Adama meita no Bassiem, liecinieki: Runģu Jēkobs, Runģu Grieta no Guddiniekiem.

5. oktobris, Kaniepe Wērpe Jannis, Kaniepe Wērpe Brenča dēls no Guddiniekiem un Dreimaņa Edde, atraitne, liecinieki: Wetšu Matčs no Guddiniekiem, Riwagares Kērste no Alswangas.

5. oktobris, Pidakšes Bērtul, Pidakšes Mārtina dēls un Pūŗu Katte, Pūŗu Jāņa meita no Adzam, liecinieki: Billes Toms no Adzam, Gatwes Līze no Jamaiken.

5. oktobris, Škile Krists, Škiļa Anšas dēls un Andiņa Grieta, Andiņa Anša meita, liecinieki: Šwiķķu Krists, Liezona Grieta, visi no Alswangas.

12. oktobris, Pintes Anša, Riwnieka Adama dēls un Pintes Līze, Dekšnieka Jaņņa meita no Alswangas, liecinieki: Klungsta Jānis no Alswangas, Wecwagares Grieta no Leijam.

12. oktobris, Rože Šwelme Jānis, Muižarraja Krista dēls un Šwelmes Grieta, Leijzariņa Andreja meita no Graweriem, liecinieki: Kandeŗa Anša, Anniņa Marence no Guddiniekiem.

12. oktobris, Dārdedže Jānis, Dārdedže Klāwa dēls no Leijam un Riwagares Katte, Riwagares Andreja meita no Alswangas, liecinieki: Truļļu Mārtiņš no Leijam, Sterras Edde no Alswangas.

19. oktobris, Kebre Jannis, Kunstera Jēkoba dēls no Guddiniekiem un Annužu Maria, Sterras Kristopa meita no Alswangas, liecinieki: Swelmes Jēkobs, Zarriņa Mārgieta no Guddiniekiem.

19. oktobris, Bruwera Jānis, Strīke Krišta dēls un Bruwera Edde, Bruwera Bērtula meita, liecinieki: Usiņu Jannis, Ales Anna, Oes de Felixberg praeter ultima que est de Pewiken.

26. oktobris, Jaunarraja Pawal, Muižarraja Jorena dēls un Jaunarraja Babba, Zarriņa Mārtiņa meita, liecinieki: Strēle Brencis, Muižarraja Līze, visi no Guddiniekiem.

26. oktobris, Leiploču Mattīs, Leiploču Adama dēls un Kalnarraja Katte, Krimalas Anša meita, liecinieki: Būcmaņu Bērtuls, Zwagula Babba, visi no Alswangas.

26. oktobris, Pīkšes Pēteris, Leizariņa Andreja dēls no Graweriem un Klungsta Mārgieta, Klungsta Inta meita no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Pīkše Pēter no Graweriem, Klungsta Grieta Mater familias no BaznicKunga Ļaudim.

2. novembris, Padubja Toms, Padubja Jaņņa dēls un Pīšle Grieta, atraitne, no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Duppata Toms, Sterras Anna, visi no Alswangas.

2. novembris, Poļu Mārtinš, Strauta Anšas dēls no Blinteniem un Pīkšes Katte, Sniķera Jēkoba meita no Graweriem, liecinieki: Menģe Jannis no Alswangas, Leišu Trīne no Blinteniem.

2. novembris, Šniķera Jēkobs, Kulpju Inta dēls un Šniķera Maria, Šniķera Andreja meita, liecinieki: Buntu Anša, Buntu Trīne, visi no Graweriem.

9. novembris, Duppata Jannis, Duppata Matisa dēls un Pūŗu Katte, Pūŗu Indrika meita, liecinieki: Skrīste Jannis, Pūŗu Anna, visi no Alswangas.

9. novembris, Šalmarraja Andrejs, Šalmarraja Jēkoba dēls un Šalmarraja Trīne, Naglas Jēkoba meita, liecinieki: Riwagares Jānis, Klinge Katte, visi no Alswangas.

16. novembris, Jaunarraja Bērtuls, Apes Jaņņa dēls un Ķikutes Edde, atraitne, liecinieki: Truļļu Jānis, Dauģu Trīne, visi no Leijam.

Anno 1778.

15. februāris, Zarriņa Jurris un Zarriņa Mārgieta, liecinieki: Strēle Brencis, Strēle Maria, visi no Guddiniekiem.

15. februāris, Katlāpja Andrejs, Runģa Jēkoba dēls un Katlāpja Bille, atraitne, liecinieki: Runģu Jānis, Lūžņu Ilze, visi no Guddiniekiem.

1. marts, Anduļa Adams, atraitnis, un Naglas Babba, Zwierbuļa Jurra meita no Bassiem, liecinieki: Naraiša Andrejs no Bassiem, Pilķu Maddale no Dūriem.

8. jūnijs, Bieranža Jurris, Bieranža Anšas dēls no Alswangas un Ulmu Katrīn, atraitne, no Blinteniem, liecinieki: Buntu Pēteris no Guddiniekiem, Kīše Anna no Graweriem.

14. jūnijs, Šmīdres Andrejs, atraitnis, un Mauricu Madde, Mauricu Jaņņa meita, liecinieki: Kunkuļu Jēkobs, Kunkuļu Trīne, visi no Bassiem.

14. jūnijs, Kubles Klāw, Kubles Mārka dēls no Leijam un Zallameža Bille, Zallameža Jaņņa meita no Alswangas, liecinieki: Kalleja Jēkobs, Lātše Edde no Leijam.

21. jūnijs, Ķioupja Pēter, Ķoupja Jaņņa dēls no Tigven un Ustupja Ķērste, Dižgalla Pētera meita no Alswangas, liecinieki: Ustupju Anna no Alswangas, Saldinieka Jēkob de Tigven.

16. augusts, Mauricu Jēkobs, Mauricu Jāņa dēls no Bassiem un Rattinieka Grieta, Kārkluppes Inta meita no Blinteniem, liecinieki: Mauric Jannis, Billes Katte no Adzam.

1. septembris, Honestum Joannem Jacobum Meyer onundum ex Curlandia Arcularium de Territorio Kunden un Honoratam Mariam Sibillam Sawitajowskin de Taberna Gudenecensi, liecinieki: Josepho Sawitajowski Tabernatore ex (nevar salasīt), Anna Benigna Froschin Arculari Uxore ex Kunden.

13. septembris, Pūŗu Jānis, Pūŗu Jaņņa dēls no Adzam un Lātšu Orša, Lātšu Reķķa meita no Leijam, liecinieki: Tipšu Bērtul no Adzam, Lātšu Līze no Leijam.

20. septembris, Dekšnieka Pēteris, Šwiķķu Jāņa dēls un Kukšes Trīne, atraitne, liecinieki: Menģa Jannis no Alswangas, Treide Līze no Dūriem.

20. septembris, Naglas Brenc, atraitnis, no Bassiem un Būcmaņu Margieta, Būcmaņu Anšas meita no Alswangas, liecinieki: Digaiņa Krists no Bassiem, Būcmaņu Čappe no Alswangas.

20. septembris, Bērše Jannis no Lipaiku Basnickunga Laudim un Dekšņu Madde, Udru Pawila meita no Blinteniem, liecinieki: Dadzina Martinš no Lipaiken, Udru Grieta no Bassiem.

3.oktobris, Jakas Adam, Strīķe Krista dēls un Nikkas Maddale, Nikkas Lūļa meita, liecinieki: Aizgraja Ats, Nikas Bille, visi no Leijam.

3. oktobris, Stiernas Tom, Stiernas Lūļa dēls un Šīle Maria, Šīles Anša meita, liecinieki: Škille Jannis, Plawasarga Trīne, visi no Alswangas.

3. oktobris, Anniņa Andrejs, Anniņa Adama dēls un Strīķe Anna, Strīķe Iernesta meita, liecinieki: Wetšu Jēkobs, Buntu Katte, visi no Guddiniekiem.

11. oktobris, Kautiņu Krist, Kautiņa Kristopa dēls no Guddiniekiem un Leiplotšu Anna, Leiplotšu Anšas meita no Alswangas, liecinieki: Kautiņu Adams no Guddiniekiem, Kinķe Gēde no Alswangas.

11. oktobris, Asuppes Matčs, Strautes Anšas dēls un Asuppes Anna, Ulmu Ērmaņņa meita, liecinieki: Zundes Kristops, Strauta Grieta, visi no Blinteniem.

18. oktobris, Pūŗu Mattīs, Pūŗu Anšas dēls un Pūŗu Anna, Jakas Pēteŗa meita, liecinieki: Šummata Jānis, Jākas Ortija no Leijam, pārējie no Alswangas.

18. oktobris, Kulbuļu Toms, Šterres Anšas dēls un Štrīķe Babba, Štrīķe Pēteŗa meita, liecinieki: Pērkoni Anša, Andiņa Ilze, visi no Alswangas.

18. oktobris, Kundziņu Davids, Kalleja Ulrika dēls no Almajen un Teņņe Babba, Pāže Brenča meita no Alswangas, liecinieki: Pauŗa Indrikis no Almajen, Kriķķu Orte no Alswangas.

25. oktobris, Slūzes Brenc, Žibje Adama dēls un Būcmaņņu Katte, atraitne, liecinieki: Andiņu Krišts, Šīle Mārgieta, visi no Alswangas.

25. oktobris, Rudumu Krists, Kauliņa Davida dēls un Kānes Edde no Alswangas, liecinieki: Snikeŗa Kristops no Guddiniekiem, Leizariņņa Babba no Graweriem.

25. oktobris, Sterras Salms, Sterras Bērtmeja dēls un Sterras Mārgieta, Sterras Adama meita, liecinieki: Annužu Jorens, Strīķe Anna, visi no Alswangas.

25. oktobris, Žibje Andrejs, Žibje Adama dēls un Podiņu Grieta, Dagala Korta meita, liecinieki: Strīķe Jēkobs no Guddiniekiem, Prūšu Tija no Dūriem, Sperasus et Spensa vero de Neühoff.

25. oktobris, Spulģu Krists, Būcmaņņu Anšas dēls no Alswangas un Buntu Anna, Lintiņu Lūķa meita no Graweriem, liecinieki: Lipšnu Andrejs, Kukšes Maria, abi no Graweriem.

25. oktobris, Dižkārtes Jorens, Liezona Josepa dēls no BasnicKunga Ļaudim un Dižgalles Iewa, Menģe Jēkoba meita, liecinieki: Dižkārtes Jannis, Annužu Ilze, visi no Alswangas.

1. novembris, Laugala Mārtiņš, Liezona Antona dēls no BasnicKunga Ļaudim un Leizariņa Iewa, Snikeŗa Kristopa meita no Graweriem, liecinieki: Pidilta Adam no Alswangas, Lūžņa Ilze no Adzam.

1. novembris, Wilplotšu Andrejs, Kunkulu Jaņņa dēls un Bieranža Babba, Dekšņu Anšas meita, liecinieki: Strēle Adams, Kārkluppes Maria, no Guddiniekiem.

8. novembris, Menģe Jānis, Menģa Inta dēls un Putkules Iewa, Dekšņu Jaņņa meita, liecinieki: Menģe Matčs, Dunduŗu Mārgieta, visi no Alswangas.

15. novembris, Kulbulu Anša, Kulbulu Jāņa dēls un Annužu Ilze, Annuža Adama meita, liecinieki: Būcmaņu Anša, Annužu Ilze, visi no Alswangas.

22. novembris, Škietinieka Miķķelis, Škietinieka Fricca puisi no Jamaiken un Pūŗu Katte no Adzam, liecinieki: Jurris Pitkewitz de Jamaiken, Cērpa Anna no Adzam.

Anno 1779.

24. janvāris, Ūdru Jurris, Kaltinieka Bērtmeija dēls un Ūdru Grieta, atraitne, liecinieki: Struijes Miķķelis, Jaunarraja Ilze, visi no Bassiem.

7. februāris, Summata Lūkis, atraitnis, un Brujata Edde, atraitne, liecinieki: Sterras Sīmanis, Škitužu Trīne, visi no Alswangas.

14. februāris, Dreimaņņa Anša, Kulbuļu Adama dēls un Pantu Katrīn, atraitne, liecinieki: Pantu Mattīs, Šīle Mārgieta, visi no Alswangas.

14. februāris, Dzeņņe Mārtiņš, Dzeņņa Ērmaņņa dēls no Klosteŗo Ļaudim un Dimmas Katte, Dimmas Jaņņa meita no Adzam, liecinieki: Suņņišu Anna de Jamaiken un Dimmas Jēkobs no Adzam.

16. maijs, Ante Lūle, Anta Jēkoba dēls no Graweriem un Zarriņņa Mārgieta, Zarriņņa Anšas meita no Guddiniekiem, liecinieki: Wetšu Jēkobs, Muižarraja Katte no Guddiniekiem.

16. maijs, Illes Inga, Jaunarraja Anšas dēls un Illes Babba, Dabbara Andreja meita, liecinieki: Illes Kristops, Illes Ilze, visi no Graweriem.

16. maijs, Petrum Michalski Sartorem Acatholicum un Weccpilles Līze, atraitne, Catholicam, liecinieki: Runģu Jānis no Guddiniekiem, Bāliņu Anna no Turlau.

16. maijs, Rožu Swelme Jānis, Jenkas Jaņņa dēls un Asuppe Anna, atraitne, liecinieki: Gatšes Jānis, Andiņņu Marence, visi no Blinteniem.

16. maijs, Klungsta Miķķelis, atraitnis, no BasnicKunga Ļaudim un Dreimaņņa Grieta Arcis Alschwange, liecinieki: Truļļu Miķķelis no Alswangas, Kriķe Edde no Leijam.

20. jūnijs, Dagala Mārtinš, atraitnis, no Dūriem, un Andiņa Kattrīn, Ķelķa Joreņa meita no Alswangas, liecinieki: Rubekla Jēkobs no Dūriem, Rudduma Gēda no Alswangas.

27. jūnijs, Buķķu Adam, atraitnis, no Alswangas un Dagala Trīne, atraitne, no Dūriem, liecinieki: Runģu Mikkelis no Jaunas Muižas, Pilķe Madde no Dūriem.

4. jūlijs, Prīgele Krists, Šautera Briedika dēls no Marren un Strīķe Luša, Strīķe Toma meita no Blinteniem, liecinieki: Marras Jannis, Mautču Maria no Marren.

11. jūlijs, Warkala Pēter, Dižkārtes Stenslawa dēls un Warkala Edde, Šille Jāņa meita no BasnicKunga Ļaudim, liecinieki: Būcmaņu Mattīs no Alswangas, Wērsarraja Edde no Adzam.

18. jūlijs, Bēņes Miķķelis, Bēņes Brenča dēls un Kubles Mārka Mārgieta, liecinieki: Dauģa Miķķelis, Kubles Trīne, visi no Leijam.

18. jūlijs, Pintes Krists, atraitnis, no BasnicKunga Ļaudim un Padubja Kērste, Jaunarraja Jāņa meita, liecinieki: Padubja Bille, Teņņe Jēkobs, visi no Alwangas.

25. jūlijs, Kalnarraja Pēter, Kalnarraja Adama dēls no Alswangas un Tewiņu Maria, atraitne, no Bassiem, liecinieki: Lātšu Andrejs no Alswangas, Naglas Trīne no Graweriem.

25. jūlijs, Šīle Inta, atraitnis, no Alswangas un Muižarraja Ķērste, Kanninieka Mārtiņa meita no Blinteniem, liecinieki: Menģe Matčs no Alswangas, Buntu Kērste no Graweriem.

25. jūlijs, Šwelmes Pēter, Šwelmes Anšas dēls un Anniņa Mārgieta, Anniņa Adama meita, liecinieki: Kaniepe Wērpe Brenc, Wetšu Mārgieta, visi no Guddiniekiem.

1. augusts, Dižgalla Toms, Dižgalla Pēteŗa dēls un Andiņa Kērste, Andiņa Jēkoba meita, liecinieki: Dreimaņa Maria, Spulģu Toms, visi no Alswangas.

8. augusts, Tewiņu Brenc, Tewiņu Toma dēls un Muccinieka Grieta, Zwierbuļu Jurra meita, liecinieki: Muccinieka Adam, Smīdru Grieta, visi no Bassiem.

15. augusts, Weccwagares Anša, Weccwagares Jaņņa dēls un Kalleja Katte, Kalleja Jēkoba meita, liecinieki: Weccwagares Ērmanis, Riwinieka Katte, visi no Leijam.

15. augusts, Šwelmes Jēkobs, Runģa Jurra dēls no Guddiniekiem un Tewiņu Bille, Tewiņu Toma meita no Bassiem, liecinieki: Buļļu Šanders no Guddiniekiem, Tewiņu Ilze no Bassiem.

22. augusts, Gŗawes Reķķis, Gŗawes Jorena dēls un Gŗawes Katrīn, Grawju Brenča meita, liecinieki: Wamže Jānis, Grawju Maria, visi no Leijam.

5. septembris, Lātšu Jēkobs, Lātšu Reķķa dēls un Wamžes Ilze, Wamža Mārtiņa meita, liecinieki: Kalleja Jēkobs, Gulbju Ilze, visi no Leijam.

5. septembris, Gaiļu Ats, Gaiļu Matča dēls no Bassiem un Kanninieka Kērste, Kanninieka Inta meita, liecinieki: Šmīdre Andrejs no Bassiem, Kanninieka Maria no Graweriem.

5. septembris, Leizariņa Adam, Leizariņa Anšas dēls no Graweriem un Riwagares Maria, Plawašarga Toma meita no Alswangas, liecinieki: Leizariņa Kristops no Graweriem, Buntu Maria no Guddiniekiem.

12. septembris, Ante Adam, Ante Jēkoba dēls no Graweriem un Gatšes Edde, Gatšes Kristopa meita no Blinteniem, liecinieki: Ante Jannis no Graweriem, Kalnarraja Edde no Alswangas.

19. septembris, Pantu Spricis, Juraša padēls un Sterras Ilze, atraitne, liecinieki: Menģe Miķķelis, Riwagares Kērste, visi no Alswangas.

19. septembris, Weccwagara Jēkobs, Dubbena Andreja dēls no Graweriem un Kukšes Katte, atraitne, no Alswangas, liecinieki: Buntu Jannis no Graweriem, Teņņe Katte no Alswangas.

19. septembris, BasnicKunga Muiža Miķķelis, Šille Jāņa dēls un Kauliņa Iewa, Kauliņa Bērtmeja meita no Dūriem, liecinieki: Plāņu Andrejs no Kewalen, Bumbuļu Tija no Dūriem.

19. septembris, Kārklupes Pēter, Kārklupes Andreja dēls no Dūriem un Būriņa Mārgieta, Būriņa Bērtula meita no Alswangas, liecinieki: Strencela Anša, Menģe Grieta, abi no Alswangas.

19. septembris, Dekšņu Jānis, Dekšņu Kristopa dēls no Adzam un Zarriņa Anna, Zarriņa Brentša meita no Graweriem, liecinieki: Illes Kristops, Zarriņa Anna, abi no Graweriem.

26. septembris, Menģe Andrejs, Menģa Jēkoba dēls un Andiņa Maria, Andiņa Aša meita, liecinieki: Žibje Andrejs, Andiņa Mārgieta, visi no Alswangas.

26. septembris, Kukšes Jēkobs, Kukšes Andreja dēls un Menģe Grieta, Šīļe Jāņa meita, liecinieki: Dundura Andrejs, Sluzes Madde, visi no Alswangas.

26. septembris, Riwagares Jannis, Riwagares Adama dēls un Klungsta Katte, Klungsta Jēkoba meita, liecinieki: Skrīste Jannis, Skītužu Trīne, visi no Alswangas.

3. oktobris, Drigula Tom, Zarriņa Juŗŗa dēls no Graweriem un Špulģe Anna, atraitne, no Alswangas, liecinieki: Buntu Anša no Guddiniekiem, Nikkas Bille no Leijam.

3. oktobris, Kinķe Jēkobs, Kinķe Pētera dēls no Alswangas un Kebre Anna, Kebre Andreja meita no Guddiniekiem, liecinieki: Kinķe Andrejs no Alswangas, Štrēle Anna no Guddiniekiem.

3. oktobris, Pīkše Miķķelis, Pīkše Inta dēls no Graweriem un Spulģe Maria, Špulģa Toma meita no Alswangas, liecinieki: Kautiņu Adams no Guddiniekiem, Špulģu Anna no Alswangas.

3. oktobris, Tipše Krists, Tipše Toma dēls un Pūŗu Trīne, Cērpa Juŗŗa meita, liecinieki: Tipšes Bērtul, Billes Anna, visi no Adzam.

3. oktobris, Čimas Mārtiņš, Bulkas Jāņa dēls no Guddiniekiem un Annužu Katte, Annužu Jāņa meita no Blinteniem, liecinieki: Čimas Jēkobs no Guddiniekiem, Buntu Iewa no Graweriem.

3. oktobris, Annužu Šalm, Annužu Adama dēls un Kulbuļu Grieta, Kulbuta Jāņa meita, liecinieki: Kulbuļu Anša no Alswangas, Dimmas Grieta no Adzam.

3. oktobris, Katlāpja Jēkobs, Katlāpja Toma dēls no Jaunas Muižas un Kinķe Līze, Kinķe Pētera meita no Alswangas, liecinieki: Strīķe Adams no Guddiniekiem, Kinķe Gēda no Alswangas.

3. oktobris, Teņņe Jurris, Zaļļameža Jaņņa dēls no Alswangas un Bumbuļa Maria, Treide Toma meita no Dūram, liecinieki: Pinnes Andrejs no BaznīcKunga ļaudīm, Bumbuļu Grieta no Dūram.

3. oktobris, Upleija Iernests, Bulliša Jaņņa dēls un Rauše Kērste, Rauša Mārtiņa meita, liecinieki: Muižarraja Jēkobs, Raušu Ortija, visi no Guddiniekiem.

3. oktobris, Struijes Adams, Struijes Indriķa dēls un Kaltinieka Ilze, Kaltinieka Pawila meita, liecinieki: Kunkuļu Miķķelis, Smīdre Maria, visi no Bassiem.

3. oktobris, Naglas Iernests, Naglas Adama dēls un Kunkuļu Anna, Kunkuļu Adama meita, liecinieki: Naglas Brenc, Kunkulu Ilze, visi no Bassiem.

10. oktobris, Klinģe Jēkobs, Klinģe Brentča dēls no Alswangas un Kulpju Maria, Kulpja Andreja meita no Graweriem, liecinieki: Klinģe Andrejs no Alswangas, Buntu Trīne no Graweriem.

10. oktobris, Mautču Mārtiņš, Mautča Ērmaņa dēls de Marren un Katlāpja Līze, Kauliņa Jāņa meita no Blinteniem, liecinieki: Kukšes Jannis no Alswangas, Wetšu Līze no Guddiniekiem.

17. oktobris, Leiplotšu Adam, Leiplotšu Anšas dēls no Alswangas un Buntu Babba, Meiŗa Lūla meita no Guddiniekiem, liecinieki: Putkulu Matčs no Alswangas, Strēle Anna no Guddiniekiem.

17. oktobris, Šwiķķu Adam, Šwiķķa Anšas dēls un Škille Anna, Annuža Jaņņa meita, liecinieki: Šwiķķu Krists, Kulbuļu Anna, visi no Alswangas.

31. oktobris, Billes Jurris, Billes Jēkoba dēls no Adzam un Šwelmes Grieta, Šwelmes Anšas meita no Guddiniekiem, liecinieki: Pūŗu Jēkobs no Adzam, Tēwiņu Ilze no Bassiem.

7. novembris, Kalnarraja Jēkobs, Kalnarraja Krista dēls un Leiplotšu Katte, atraitne, liecinieki: Lātše Tom, Škille Grieta, visi no Alswangas.

14. novembris, Pidakše Ans no Adzam, atraitnis, un Asgrawe Kattrīn, atraitne, no Leijam, liecinieki: Dabbura Jānis no Adzam, Asgrawe Adams no Leijam.

Anno 1780.

16. janvāris, Aisgraja Ats, Aisgraja Adama dēls un Kaiķe Anna, Kaiķe Jaņņa meita, liecinieki: Wecwagares Ērmanis, Dauģa Babba, visi no Leijam.

6. februāris, Kalnarraja Andrejs, atraitnis, no Alswangas un Pidakšes Ortija, Treide Jēkoba meita no Adzam, liecinieki: Bāliņa Kristops no Alswangas, Leizariņa Babba no Graweriem.

6. februāris, Straute Ērmanis, atraitnis, un Dekšnieka Maddale, Bāliņa Kristopa meita, liecinieki: Strauta Jēkobs, Annužu Grieta, visi no Blinteniem.

23. aprīlis, Snikeŗa Ans, atraitnis, no Graweriem un Witšu Tāle, Kaibuta Reķķa meita no Adzam, liecinieki: Zarriņa Jannis no Graweriem, Strauta Līze no Blinteniem.

7. maijs, Zarriņa Kristops, atraitnis, un Drigula Anna, Kautiņa Krista meita no Graweriem, liecinieki: Kārkluppes Maria no Dūram, Raušu Jurris no Guddiniekiem.

7. maijs, Kunkuļu Andrejs, Kunkuļa Jaņņa dēls un Jenkas Katte, Pūŗu Inta meita, liecinieki: Buntu Pēteris, Jenkas Ilze, visi no Guddiniekiem.

7. maijs, Annužu Jānis, Pāžu Brentča dēls un Kunduŗa Anna, atraitne, liecinieki: Annužu Jorens, Riwagares Līze, visi no Alswangas.

15. maijs, Anduļu Jānis, Pūŗu Inta dēls no Bassiem un Pidakšes Luša, liecinieki: Anduļu Kristops no Bassiem, Kaibutu Katte no Graweriem.

21. maijs, Dabbara Andrejs, atraitnis, no Adzam un Pidilta Ortija, atraitne no Alswangas, liecinieki: Pūŗu Inta no Adzam, Kebre Luša no Guddiniekiem.

4. jūnijs, Gatšes Kristops, atraitnis, no Graweriem un Dagala Kērste, atraitne no Dūram, liecinieki: Remešu Andrejs no Graweriem, Kanninieka Anna no Graweriem.

11. jūnijs, Dauģe Jānis, Dauģa Anšas dēls no Leijam un Dārdedžu Anna, Dārdedža Kļawa meita no Alswangas, liecinieki: Leijas Waggara Toms no Leijam, Riwagares Mārgieta no Alswangas.

18. jūnijs, Tipše Pēter, Tipšes Toma dēls no Adzam un Škitužu Bille, Škituža Jaņņa meita no Alswangas, liecinieki: Tipšu Bērtuls no Adzam, Riwagares Mārgieta no Alswangas.

25. jūnijs, Ķriķu Jannis, Ķriķu Klawa dēls un Jakas Katte, Jakas Jēkoba meita , liecinieki: Ķriķu Ans, Jakas Ortija, visi no Leijam.

25. jūnijs, Laugala Ans, atraitnis, no BaznicKunga Ļaudim un Tewiņu Bille, atraitne, no Bassiem, liecinieki: Pīšļu Jannis no BaznicKunga Ļaudim, Leijas Grieta no Bassiem.

2. jūlijs, Špulģu Pēteris, atraitnis, un Gulbju Katte, Leiplotšu Adama meita no Alswangas, liecinieki: Pīkše Miķķelis no Graweriem, Struijes Grieta no Bassiem.

9. Kanninieka Jannis, atraitnis, no Graweriem un Weccwaggares Bille, Pulpju Klawa meita no Leijam, liecinieki: Zwagula Miķķelis no Alswangas, Jakas Babba no Leijam.

23. jūlijs, Dardedža Krists, Dārdedža Klawa dēls un Kriķe Babba, Pulpja Toma meita, liecinieki: Truļļu Mārtiņš, Kebre Ortija, visi no Leijam.

30. jūlijs, Dižkārte Jānis, Liezona Antona dēls no BaznicKunga Ļaudim un Pletšu Anna, atraitne, no Alswangas, liecinieki: Kānes Adam no Alswangas, Jakas Trīne no Leijam.

30. jūlijs, Jātinieka Miķķelis, Bullišu Jāņa dēls no Balandiem un Gatšes Babba, Gatšes Kristopa meita no Graweriem, liecinieki: Dabbara Jānis no Adzam, Žibju Grieta no Guddiniekiem.

13. augusts, Pletšu Dawid, atraitnis, un Būcmaņņa Iewa, Dunduŗa Bērtula meita, liecinieki: Kānes Jannis, Lātše Mārgieta, visi no Alswangas.

20. augusts, Klūģu Jannis, atraitnis, un Ruddumu Bille, Rudduma Inta meita no Alswangas, liecinieki: Zarriņa Brenc no Graweriem, Duppata Maria no Alswangas.

27. augusts, Dunduŗa Krists, Dunduŗa Bērtula dēls no Alswangas un Remešu Ortija, Kaltinieka Adama meita no Graweriem, liecinieki: Dunduŗa Andrejs no Adzam, Strīķe Ortija no Guddiniekiem.

4. septembris, Witkupu Brenc, Witkupa Toma dēls Lutheranum Hasputes BaznicKunga Puisi un Kaltinieka Trīne, Kaltinieka Jaņņa meita no Bassiem, liecinieki: Dzennušu Jēkos no Klostero Ļaudim un Kaltinieka Kērste no Bassiem.

10. septembris, Pīšļu Jēkobs, Sterras Bērtula dēls no BaznicKunga Ļaudim un Stiernas Anna, Stiernas Lūļa meita no Alswangas, liecinieki: Runģa Jannis no Jaunas Muižas, Pūŗu Grieta no Alswangas.

17. septembris, Tšutšu Jēkobs, Tšutšu Brenča dēls no Adzam un Zarriņa Maria, Zarriņa Jaņņa meita no Graweriem, liecinieki: Prūšu Pēter no Dūram, Zarriņa Grieta no Graweriem.

1. oktobris, Strēle Andrejs, atraitnis, no Jaunas Muižas un Gaišuma Maria no Dūram, liecinieki: Strēle Krists no Jaunas Muižas, Gaišuma Trīne no Dūram.

8. oktobris, Brujatta Pēteris, Brujatta Jaņņa dēls no Alswangas un Dekšnieka Grieta, Dabbara Andreja meita no Adzam, liecinieki: Šwiķķa Pēter no Alswangas, Dekšņu Tija no Adzam.

8. oktobris, Lātše Jannis, Lātše Jēkoba dēls no Alswangas un Naglas Babba, Naglas Toma meita no Graweriem, liecinieki: Dižgalla Jurris no Alswangas, Naglas Babba no Graweriem.

8. oktobris, Kaltinieka Matčs, Kaltinieka Bērtmeja dēls un Šmīdre Grieta, Kaltinieka Iernesta meita, liecinieki: Ūdru Jurris, Šmīdru Maria, visi no Bassiem.

15. oktobris, Bāliņa Jēkobs, Kinķe Brentša dēls no Alswangas un Billes Mārgieta, Billes Atta meita no Adzam, liecinieki: Reina Anša no Guddiniekiem, Billes Grieta no Adzam.

15. oktobris, Stiernas Anša, Stiernas Lūļa dēls un Strencela Kattrīn, Būcmaņa Anšiņa meita, liecinieki: Annužu Salms, Kulbuļu Kattrīn, visi no Alswangas.

15. oktobris, Stempela Andrejs, Stempela Inta dēls no Bassiem un Kunkula Čappa, atraitne, no Jaunas Muižas, liecinieki: Christophoro Sigismundo Zamburski Tabernatore Birsensi, Runģu Grieta no Guddiniekiem.

15. oktobris, Kaibutu Bērtul, Billes Kristopa dēls un Meire Anna, Kautiņa Pētera meita, liecinieki: Gatšes Anša, Kebre Anna, visi no Graweriem.

15. oktobris, Riwagares Andrejs, Riwagares Jaņņa dēls un Sterras Babba, Sterras Sīmaņa meita, liecinieki: Riwagares Jānis, Plawasārga Maria, visi no Alswangas.

22. oktobris, Tilte Kristians acatholico de Almahlen un Bieranža Babba puella no Blinteniem, liecinieki: Pawila Kristops no Almalen, Strauta Grieta no Blinteniem.

29. oktobris, Zarriņa Jān, Dabbara Anšas dēls un Zarriņa Čappa, Zarriņa Andreja meita, liecinieki: Tšimas Jēkobs, Dekšnu Katte, visi no Guddiniekiem.

29. oktobris, Kandera Iernests, Zwierbulas Krista dēls un Zwierbula Līze, Jurra meita, līgavainis no Jaunas Muižas, līgava no Bassiem, liecinieki: Kandeŗa Jannis no Jaunas Muižas, Leijas Babba no Bassiem.

5. novembris, Podiņu Jannis, Kauliņa Willuma dēls no Jaunas Muižas un Bulkas Luša, Kebre Anšas meita no Blinteniem, liecinieki: Kandera Anša no Guddiniekiem, Kebre Luša no Blinteniem.

19. novembris, Laure Jenkowskis un Magdleen Rimkewiczowna, liecinieki: Pidilta Adam, Honorata Virgine Julianna Blendinin Fabri ferrari filia, Oes de Alschwangen.

Anno 1781.

21. janvāris, Bēņa Brenc, atraitnis, un Dauģe Trīne, atraitne, liecinieki: Menģe Jēkobs no Alswangas, Ķikute Edde, visi no Leijam.

4. februāris, Kazluppe Adam, Kazluppe Jaņņa dēls Acatholicum de Marren un Bulkas Katte, atraitne, no Guddiniekiem, liecinieki: Pīkel Ans de Marren, Kulpja Maria no
Graweriem.

11. februāris, Strencela Sīmanis, atraitnis, un Brujata Grieta, atraitne, liecinieki: Strencela Anša, Strīķe Bille, visi no Alswangas.

13. maijs, Naraiša Jānis, Naraiša Toma dēls un Rudduma Līze, Rudduma Inta meita, liecinieki: Riwagares Jānis, Salmarraja Līze, visi no Alswangas.

27. maijs, Kalnarraja Jannis, Kalnarraja Krista dēls un Kalnarraja Anna, Zwaguļa Andreja meita, liecinieki: Lātše Toms, Riwagares Mārgieta, visi no Alswangas.

3. jūnijs, Šwelmes Andrejs, Pilķe Mārtiņa dēls un Šwelmes Maria, atraitne, liecinieki: Runģu Jannis, Swelmes Grieta, visi no Guddiniekiem.

4. jūnijs, Bāliņa Krists, Kīša Anšas dēls no Blinteniem un Anta Grieta, atraitne, liecinieki: Andiņa Pawals no Alswangas, Ulmu Luša no Blinteniem.

10. jūnijs, Podiņu Andrejs, Podiņa Adama dēls no Jaunas Muižas un Zērpe Līze, atraitne no Adzam, liecinieki: Žibju Kristops no Guddiniekiem, Zarriņa Trīne no Graweriem.

17. jūnijs, Graša Indrikis, atraitnis, no Almahlen un Stiernas Kērste, Paža Brentča meita no Alswangas, liecinieki: Sproģa Jānis no Almahlen, Kriķe Ortija no Leijam.

17. jūnijs, Wēwere Miķķelis, atraitnis, no Marren un Gaišumu Ortija, atraitne, no Dūram, liecinieki: Šautru Kristops no Marren, Katlāpja Edde no Guddiniekiem.

24. jūnijs, Dīgaiņe Matčs, Zwierbuļa Jurra dēls no Bassiem un Kandeŗa Anna, atraitne, no Jaunas Muižas, liecinieki: Gaiļu Atts no Bassiem, Strīķe Grieta no Guddiniekiem.

31. jūnijs, Prūšu Anša, Bulkas Jāņa dēls no Dūram un Rožu Šwelme Grieta, Rožu Šwelme Iernesta meita no Guddiniekiem, liecinieki: Billes Toms no Adzam, Struijes Grieta no Bassiem.

22. jūlijs, Struijes Mattīs, Lintiņa Lūka dēls no Bassiem un Strēle Trīne, Strēļa Juŗŗa meita, liecinieki: Buntu Pēteris, Wetšu Trīne, visi no Guddeniekiem, līgavainis no Bassiem.

29. jūlijs, Struijes Toms, Žibja Jēkoba dēls un Struijes Ķērste, Muccinieka Anšas meita, liecinieki: Naglas (?) Anša no Graweriem, Kalna Ilze no Marren, līgavainis un līgava no Bassiem.

29. jūlijs, Šautra Anšam, Ķakites Jaņņa dēls no Marren Acatholicum un Dūres Čappa, Dūres Kristopa meita no Graweriem, liecinieki: Meštera Dawids no Marren, Runģu Čappa no Jaunas Muižas.

7. augusts, Tšutšes Pēter, Cērpa Juŗŗa dēls un Dabbara Edde, Dabbara Jāņa meita, liecinieki: Tipšu Krists, Wērsarraja Tija, visi no Adzam.

7. augusts, Gullu Jānis, Gullu Ērmaņa dēls no Jaunas Muižas un Prūšu Babba, Kauliņa Dawida meita, liecinieki: Kunkulu (?) Mikkelis no Bassiem, Slūzes Edde no Alswangas.

7. augusts, Sterras Šīmanis, Patris familias atraitnis, un Škītuža Maria, Škītuža Andreja meita no Alswangas, liecinieki: Leizariņa Adams no Graweriem, Šīle Maddale no Alswangas.

12. augusts, Truļļu Ans, Truļļa Klāwa dēls un Kriķe Edde, Kriķe Miķķeļa meita, liecinieki: Pulpju Ans, Kriķe Trīne, visi no Leijam.

19. augusts, Jannis Sawickis un Spulģe Luša, liecinieki: Pūŗu Matīs, Duppata Anna, visi no Alswangas.

19. augusts, Škille Ans, Kalnarraja Arnika dēls un Gēle Trīne, Gēla Jēkoba meita, liecinieki: Dižgala Jānis, Dižgala Gēda, visi no Alswangas.

19. augusts, Joannes Josephus Mey textore, atraitnis, Catholicum habitantem in aula Felixberg un Anna Maria Gertrude Dedlau, atraitne, Acatholica ex territorio Marren, liecinieki: Joanne Christophoro Gettner un Lovisa Huffin Textoribus habitantibus in aula Felixberg.

16. septembris, Jacobus Zurkowski Sartore, atraitnis, ac liberum hominem un Anna Pasckiewiczowna quoq liberam Ancillam, liecinieki: Michaele Zurkowski un Maria Monkiewiczowna, Oes de Alschwangen.

23. septembris, Pīkšes Krists, Dabbara Andreja dēls no Adzam un Kukšes Edde, atraitne, no Alswangas, liecinieki: Catharina Monkiewiczowa de Bassen, Dūres Waggaris Toms.

7. oktobris, Wamžes Jannis, Wamže Mārtiņa dēls un Riwinieka Grieta, Riwinieka Anšas meita, liecinieki: Wamže Jēkobs, Apes Grieta, visi no Leijam.

14. oktobris, Anniņa Anša, Anniņa Adama dēls un Jaunarraja Mārgieta, Kulbulu Adama meita, liecinieki: Anniņa Andrejs, Šwelmes Grieta, visi no Guddiniekiem.

14. oktobris, Kānes Jēkobs, Kānes Adama dēls un Klungsta Grieta, Dižgala Bērtmeja meita, liecinieki: Pletše Jēkobs, Slūzes Edde, visi no Alswangas.

14. oktobris, Andiņa Indrikis, Panta Juŗŗa dēls un Andiņa Katte, Andiņa Anšas meita, liecinieki: Kulpju Jēkobs no Graweriem, Andiņa Katte no Alswangas.

14. oktobris, Driguļa Andrejs, Driguļa Pawila dēls no Graweriem un Tšutšes Ilze, Tšutšes Brenča meita no Adzam, liecinieki: Pūŗu Andrejs no Alswangas, Zarriņa Grieta no Graweriem.

14. oktobris, Straute Anša, Šniķķeŗa Reķķa dēls un Bieranža Līze, Ulmu Ērmaņa meita, liecinieki: Straute Jēkobs, Dekšņu Anna, visi no Blinteniem.

21. oktobris, Dagala Toms, Jaunarraja Juŗŗa dēls no Dūram un Pidakšes Ilze, Prūšu Jēkoba meita no Adzam, liecinieki: Jēres Jannis no Guddiniekiem, Remešu Maria no Graweriem.

21. oktobris, Riwagares Jannis, Šwiķķa Jāņa dēls un Riwagares Līze, Annuža Jaņņa meita, liecinieki: Putkules Jēkobs, Dekšņu Ortija, visi no Alswangas.

21. oktobris, Strīķe Adams, Strīķe Anšas dēls no Guddiniekiem un Anta Anna, atraitne, no Blinteniem, liecinieki: Strīķe Jēkobs no Guddiniekiem, Antu Edde no Blinteniem.

21. oktobris, Žibju Pawals, Naglas Adama dēls no Jaunas Muižas un Kebre Ortija, Stempela Brenča meita no Guddiniekiem, liecinieki: Reina Anša no Guddiniekiem, Stempela Mārgieta no Bassiem.

27. oktobris, Laugala Ans, atraitnis, no BaznicKunga Ļaudim un Bumbulu Katte, Bumbula Korta meita no Dūram, liecinieki: Pinnes Andrejs, Pīšle Anna, abi no BaznicKunga Ļaudim.

4. novembris, Klūģu Jorens, Pūŗu Krištopa dēls un Kundura Katte, Klungšta Šīmaņa meita, liecinieki: Pērkoņa Anša, Zallameža Anna, visi no Alswangas.

4. novembris, Witšu Jannis, Witšu Jēkoba dēls no Adzam un Gaiļu Katte, Gaiļa Matša meita no Bassiem, liecinieki: Kunkuļa Andrejs no Guddiniekiem, Gaiļu Ķērste no Bassiem.

Anno 1782.

8. janvāris, Honoratus Otto Joanne Vogt Acatholicus Oeconomus in Zunzen un Honorata Virgine Sophia Magdalena Uszezewiczowna Catholic ex Strandhoff, liecinieki: Friderico Sorgewitz, Honorata Virgine Juliana Lukowicin.

21. aprīlis, Kukšes Brenc, atraitnis, no Guddiniekiem un Sniķeŗa Tāle, atraitne, no Graweriem, liecinieki: Meža šarga Fricis de Edwalen, Annužu Grieta no Blinteniem.

20. maijs, Truļļa Miķķelis, atraitnis, no Ozola Muižas, un Žibje Edde, Strēla Adama meita no Jaunas Muižas, liecinieki: Podiņu Andrejs, Žibju Grieta, abi no Jaunas Muižas.

20. maijs, Kīše Jannis, atraitnis, no Blinteniem un Kunkuļu Grieta, Jaunarraja Annuža meita no Jaunas Muižas, liecinieki: Lipšņu Andrejs no Graweriem, Strauta Grieta no Blinteniem.

26. maijs, Kalleja Pēteris, Riwinieka Jēkoba dēls un Grawes Kattrīn, atraitne, liecinieki: Kriķe Rekis, Kriķe Edde, visi no Leijam.

2. jūnijs, Jēkobs Szyszniewizis Sartore liberum hominem de Edwahlen un Reģģu Maria, atraitne, quoq liberam, Pūstera Jorens de Reggen, Duppata Anna no Alswangas.

16. jūnijs, Laugala Mārtiņš, atraitnis, un Pīšle Anna, atraitne, liecinieki: Pinnes Andrejs, Warkala Trīne, visi no BaznicKunga Ļaudim.

16. jūnijs, Kānes Bieranžs, Kānes Adama dēls un Deģģa Maria, atraitne, liecinieki: Kānes Jānis, Dreimaņa Edde, visi no Alswangas.

23. jūnijs, Lātše Jannis, atraitnis, un Sterras Līze, Klinģe Tomiņa meita, liecinieki: Strencela Jēkobs, Pīkšes Anna, visi no Alswangas.

26. jūnijs, Prenobile ac Honoratus Dominus Daniele Gottlob Hain Ducale Chyrurgus Alschwangense Secta Calviniana profitente oriundum Steninio un Honorata Virgine Lukowitzin filiam Honorati domini Josephi Lukowitz Oeconomi Gelboviensis, liecinieki: Honorato Dno Friderico Casimiro Stein Oeconomo Alschwangensi, Honorato Dno Reinholdo Eichholtz Scriba Alschwange, Honorata Domina Christina Amalia Fleischerin Oeconomi Uxore Grawerensi un Honorata Virgine Catharina Bidderin quoq ex Arce Alschwangensi.

30. jūnijs, Brujata Šīmanis, atraitnis, un Pinnes Ķērste, atraitne, liecinieks: Pinnes Andrejs no BaznicKunga Ļaudim.

30. jūnijs, Bieranža Mattīs, atraitnis, no Blinteniem un Dreimaņņa Trīne, Brujatta Juŗŗa meita no Alswangas, liecinieki: Muižarraja Jēkobs no Blinteniem, Jenkas Ilze no Jaunas Muižas.

30. jūnijs, Strēle Adam, atraitnis, un Kandeŗa Mārgieta, atraitne, no Jaunas Muižas, liecinieki: Būcmaņņu Anša, Zwagula Grieta no Alswangas.

21. jūlijs, Blintena Waggara Pēter, atraitnis, un Stempela Katte, Kaltinieka Pētera meita, liecinieki: Bašu Waggara Miķķelis, Muccinieka Anna, visi no Bassiem.

28. jūlijs, Jaunarraja Adam, Jaunarraja Pētera dēls no Dūram un Runģu Grieta, atraitne, no Jaunas Muižas, liecinieki: Bumbulu Jānis no Dūram, Kunkulu Katte no Jaunas Muižas.

28. jūlijs, Pinte Brenc, atraitnis, un Bēņes Līze, Riwinieka Jēkoba meita, liecinieki: Graju Pēteris, Nikas Babba, visi no Leijam.

28. jūlijs, Murinieka Jannis, Truļļa Brentša dēls un Menģe Līze, Menģe Inta meita, liecinieki: Lātše Jānis, Menģe Iewa, visi no Alswangas.

11. augusts, Jaunarraja Jānis, Jaunarraja Miķķeļa dēls un Brūwera Maše, Brūwera Bērtuļa meita, liecinieki: Kalleja Jānis, Bunte Trīne no Graweriem, pārējie no Leijam.

11. augusts, Pīšle Jannis un Sawitzki Ortija, Sawitzki Josepa meita, liecinieki: Tšutšes Brencis no Adzam, Prūšu Katte no Dūram.

11. augusts, Naglas Pawals, atraitnis, un Čappa, Zwierbula Krista meita no Bassiem, liecinieki: Runģu Jānis no Jaunas Muižas, Naglas Anna no Bassiem.

26. augusts, Kīše Anša, atraitnis, un Kebre Anna, atraitne, Kebbre Edde, Strīke Pawel, visi no Guddiniekiem.

1. septembris, Kalnarraja Jurris, Kalnarraja Adama dēls un Škitužu Anna, atraitne, liecinieki: Bāliņu Pēteris, Škitužu Trīne, visi no Alswangas.

22. septembris, Sterras Jānis, Sterras Šīmaņa dēls un Skrīsta Maria, Skrīsta Jaņņa meita, liecinieki: Špulģu Anna, Riwagares Jānis, visi no Alswangas.

22. septembris, Kīše Iernests, Zarriņa Brenča dēls un Poļu Anna, atraitne, liecinieki: Kulpju Maria, Reina Matčs, visi no Blinteniem.

6. oktobris, Saltawalka Miķķelis, Saltawalka Krišta dēls no Adzam un Šwelmes Anna, Šwelmes Anšas meita no Jaunas Muižas, liecinieki: Pūŗu Jēkobs no Adzam, Tewiņu Ilze no Bassiem.

6. oktobris, Čīmas Jēkobs, Čīmas Juŗŗa dēls no Blinteniem un Kalnarraja Anna, Kalnarraja Krišta meita no Alswangas, liecinieki: Žibju Krists no Jaunas Muižas, Lātšu Mārgieta no Alswangas.

6. oktobris, Asuppes Lūkis, Asuppes Šalma dēls un Bāliņa Trīne, Bāliņa Jaņņa meita no Blinteniem, liecinieki: Muccinieka Kristops no Bassiem, Rattinieka Grieta no Blinteniem.

13. oktobris, Kapinieka Fritz, atraitnis, Acatholicus un Kapinieka Liena, Kapinieka Fritza meita de Jamaiken, liecinieki: Almanas Mežasarga Jurris, Almanas Līze.

13. oktobris, Kunkulu Jēkobs, Kunkuļa Jaņņa dēls un Runģu Lūša, Runģa Jāņa meita, liecinieki: Buntu Pēteris, Runģu Anna, visi no Jaunas Muižas.

20. oktobris, Škille Brenc, Zwaguļa Andreja dēls un Strīķe Babba, atraitne, liecinieki: Slūzes Mattīs, Zaļļameža Anna, visi no Alswangas.

20. oktobris, Antes Adam, atraitnis, no Blinteniem un Sniķķera Katte, Žibja Indrika meita no Graweriem, liecinieki: Kandeŗa Jannis no Jaunas Muižas, Lipšņu Babba no Blinteniem.

3. novembris, Kaltinieka Pawals, Kaltinieka Bērtmeja dēls no Bassiem un Kebre Mārgieta, atraitne, liecinieki: Warkala Trīne no BaznicKunga Ļaudim, Struijes Miķķelis no Bassiem.

17. novembris, Kazluppe Kārlis, Mautšu Ērmaņa dēls no Marren un Dubbena Anna, Kauliņa Korta meita no Jaunas Muižas, liecinieki: Kazluppa Adams no Marren, Kārkluppes Tija no Dūram.

24. novembris, Runģu Bērtuls, Mauriccu Anšas dēls no Jaunas Muižas un Leišu Trīne, atraitne, liecinieki: Kukšes Krists no Alswangas, Bulkas Grieta no Jaunas Muižas.

Anno 1783.

2. februāris, Strencela Anša, atraitnis, un Kalnarraja Edde, atraitne, liecinieki: Jurris Pilles Waggaris un Špulģu Trīne, visi no Alswangas.

9. februāris, Šalmarraja Pēter un Salmarraja Trīne, atraitne, liecinieki: Šalmarraja Jorens, Naglas Babba, visi no Alswangas.

25. maijs, Cērpe Jēkobs, Wērsarraja Jurra dēls un Cērpe Mārgieta, Dagala Pētera meita, liecinieki: Tipšes Krists, Tipšes Mārgieta, visi no Adzam.

8. jūnijs, Weccwaggares Jēkobs, Weccwaggares Anšas dēls no Graweriem un Štrauta Līze, Štrauta Jēkoba meita no Blinteniem, liecinieki: Lipšņu Jēkobs, Naglas Trīne no Graweriem.

6. jūlijs, Rungišu Jānis, atraitnis, un Strēle Maria, Strēla Krista meita, liecinieki: Bulkas Krištops, Buntu Maria, visi no Jaunas Muižas.

20. jūlijs, Billes Jurris, atraitnis, no Adzam un Dagala Grieta, Dagala Andreja meita no Dūram, liecinieki: Dūres Waggara Madde, Saltawalka Ans no Adzam.

27. jūlijs, Kalleja Jannis, Kalleja Jēkoba dēls un Usiņu Babba, Usiņa Pētera meita, liecinieki: Apes Anša, Dārdedža Babba, visi no Leijam.

27. jūlijs, Bumbulu Toms, atraitnis, no Dūram un Strēle Mārgieta, atraitne, no Jaunas Muižas, liecinieki: Bumbules Jānis no Dūram, Jenkas Grieta no Jaunas Muižas.

27. jūlijs, Kaibutes Adam, atraitnis, no Jaunas Muižas un Pinkas Katte, atraitne, no Adzam, liecinieki: Pīkšes Krists no Adzam, Muccinieka Trīne no Bassiem.

3. augusts, Grawje Jēkobs, Lātša Diriķa dēls un Nikkas Bille, atraitne, liecinieki: Kriķe Reķķis, Kalleja Trīne, visi no Leijam.

31. augusts, Riwinieka Anša, Truļļa Klāwa dēls un Kalleja Maša, Kalleja Jēkoba meita, liecinieki: Grawje Ans, Bēņes Mārgieta, visi no Leijam.

31. augusts, Šmīdre Jēkobs, Šmīdre Andreja dēls un Kaltinieka Čappa, Kaltinieka Pētera meita, liecinieki: Kunkulu Miķķelis, Muccinieka Anna, visi no Bassiem.

14. septembris, Strauta Pēteris, atraitnis, no Blinteniem un Būcmaņu Maija, liecinieki: Būcmaņu Žibju Andrejs, Rudduma Babba, visi no Alswangas.

28. septembris, Zarriņa Andrejs, Zarriņa Anšas dēls un Rožu Šwelmes Iewa, Rožu Šwelmes Iernesta meita, liecinieki: Muižarraja Adams, Anniņa Anna, visi no Guddiniekiem.

28. septembris, Buntu Adam, Dekšnieka Toma dēls no Graweriem un Lipšņu Ilze, Muccinieka Jukkuma meita no Blinteniem, liecinieki: Reina Anša no Guddiniekiem Lipšņu Babba no Graweriem.

28. septembris, Kriķe Mārtiņš, Kriķe Gierta dēls un Apes Babba, Kaiķe Jaņņa meita, liecinieki: Kriķe Reķķis, Dauģa Babba, visi no Leijam.

28. septembris, Jaunarraja Adam, atraitnis, no Dūram un Remesu Anna, Gaišumas Willuma meita no Graweriem, liecinieki: Kaibutu Mārtiņš no Jaunas Muižas, Remesu Maria no Graweriem.

28. septembris, Pantu Ans, atraitnis, un Būriņu Mārgieta, liecinieki: Klinģe Andrejs, Menģe Grieta, visi no Alswangas.

28. septembris, Pūŗu Jēkobs, Pūŗu Indrika dēls no Alswangas un Kulpju Līze, Kulpja Andreja meita no Graweriem, liecinieki: Pūŗu Matčs no Alswangas, Jēres Anna no Bassiem.

28. septembris, Gaišuma Adam, Jenkas Jēkoba dēls un Kauliņu Katte, Kauliņu Bērtmeja meita, liecinieki: Gaišumu Pēteris, visi no Dūram, Laugalla Iewa no BaznicKunga Ļaudim.

5. oktobris, Sterras Anša, Sterras Bērtula dēls no BaznicKunga Ļaudim un Drigula Anna, Drigula Pawila meita no Graweriem, liecinieki: Strencela Anna, Summata Maria, no Alswangas.

5. oktobris, Sniķķera Anša, Būcmaņu Indrika dēls no Graweriem un Dekšnieka Katte, Dekšnieka Jaņņa meita no Alswangas, liecinieki: Būcmaņņu Jēkobs no Alswangas, Dīgaiņa Bille no Bassiem.

5. oktobris, Kauliņa Jurris, Dagala Anšas dēls un Kārkluppes Babba, Kārkluppes Anšas meita no Dūram, liecinieki: Kukšes Jurris no Alswangas, Billes Maria no Adzam.

12. oktobris, Liezona Kārlis, Liezona Jāņa dēls un Sterras Ķēršte, Laugala Krišta meita no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Menģe Andrejs, Ustupju Anna, abi no Alswangas.

19. oktobris, Ustupju Mattīs, Ustupja Arnika dēls un Būcmaņņu Anna, Būcmaņa Andreja meita no Alswangas, liecinieki: Dūres Waggara Toms, Warkala Trīne no BaznicKunga Ļaudim.

19. oktobris, Witkupu Brenc, Witkupja Mārtiņa dēls no Klosteŗo Ļaudim de Hasenpoth un Tipšes Madde, Tipšes Toma meita no Adzam, liecinieki: Dekšņu Krišts, Dekšņu Tija, abi no Adzam.

19. oktobris, Billes Jānis, Billes Atta dēls no Adzam un Dagala Ilze, Dagala Juŗŗa meita no Leijam, liecinieki: Pūŗu Jānis no Adzam, Jēres Grieta no Guddiniekiem.

19. oktobris, Kānes Anša, atraitnis, un Zwaguļa Kēršte, Zwagula Andreja meita, liecinieki: Menģu Andrejs, Sprīstika Grieta, visi no Alswangas.

26. oktobris, Menģe Miķķelis, atraitnis, un Bāliņu Ortija, atraitne, liecinieki: Menģe Andrejs, Menģe Maria, visi no Alswangas.

2. novembris, Pinkas Adam, Pinkas Jāņa dēls no Adzam un Treide Anna, Bumbula Korta meita no Dūram, liecinieki: Treide Iewa no Dūram, Muccinieka Mārtiņš no Bassiem.

9. novembris, Zaļļameža Jannis, atraitnis, un Sterras Maria, atraitne no Alswangas, liecinieki: Ales Kārlis de Peewicken, Laugala Iewa no BaznicKunga Ļaudim.

9. novembris, Truļu Brenc, atraitnis, un Gulbju Edde, Jakas Jēkoba meita, liecinieki: Grawja Miķķelis, Riwenieka Babba, visi no Leijam.

16. novembris, Menģe Jannis Pinkas Adama dēls un Šalmarraja Līze, atraitne, liecinieki: Škille Jannis, Strencele Ilze, visi no Alswangas.

16. novembris, Kulbulu Jēkobs, atraitnis, un Wetšu Līze, atraitne, no Jaunas Muižas, liecinieki: Bāliņu Pēteris no Alswangas, Leizariņa Ilze no Graweriem.

23. novembris, Gulbju Jannis, Pērkona Toma dēls un Zaļļameža Bille, atraitne, liecinieki: Klungsta Trīne, Pērkona Anša, visi no Alswangas.

Annus 1784.

11. janvāris, Strauta Jān, atraitnis, no Blinteniem un Būcmaņu Žibje Katte, Strauta Anšas meita no Alswangas, liecinieki: Klinģe Andrejs no Alswangas, Poļu Ortija no Graweriem.

18. janvāris, Brujata Šīmanis, atraitnis, no Alswangas un Annužu Anna, atraitne no Blinteniem, liecinieki: Riwagares Jānis no Alswangas, Annužu Ilze no Blinteniem.

25. janvāris, Menģe Jannis, atraitnis, un Šīļa Trīne, Škītuža Andreja meita, liecinieki: Zaļļameža Jannis, Škītuža Trīne, visi no Alswangas.

25. janvāris, Kebre Mārtiņš, atraitnis, no Guddiniekiem un Kebre Maria, atraitne, no Leijam, liecinieki: Wetšu Jēkobs no Guddiniekiem, Kebre Anna no Leijam.

1. februāris, Gulles Jānis, atraitnis, no Jaunas Muižas un Grawju Mārgieta, atraitne, no Leijam, liecinieki: Kunduŗu Jorens no Alswangas, Kriķu Babba no Leijam.

15. februāris, Būcmaņu Miķķelis, atraitnis, un Truļļu Anna, Pintes Krišta meita, liecinieki: Teņņe Jēkobs, Teņņe Katte, visi no Alswangas.

2. maijs, Būcmaņu Bērtul, atraitnis, no Alswangas un Jakas Kattrīn, Jakas Jaņņa meita no Leijam, liecinieki: Pilles Waggare Jurris no Alswangas, Kriķe Katte no Leijam.

30. maijs, Bambales Jānis, Kriķe Jaņņa dēls un Jakas Līze, Jakas Klāwa meita, liecinieki: Wamžes Mārtiņš, Riwinieka Babba, visi no Leijam.

30. maijs, Bulkas Bērtul, Pruša Jāņa dēls no Blinteniem un Runģu Katte, Runģa Janna meita no Jaunas Muižas, liecinieki: Billes Toms no Adzam, Buntu Katte no Guddiniekiem.

1. jūnijs, Dunduŗa Krists, atraitnis, un Lātše Līze, atraitne, liecinieki: Dekšnieku Andrejs, Dekšnieka Katte, visi no Alswangas.

20. jūnijs, Bēņe Gierts, Bambales Adama dēls un Kubles Kattrīn, Lātša Jaņņa meita, liecinieki: Kriķe Jēkobs, Kubles Kattrīn, visi no Leijam.

20. jūnijs, Brūnu Anša, atraitnis, un Kulpju Maria, atraitne, liecinieki: Drigula Pawel, Kulpju Grieta, visi no Graweriem.

27. jūnijs, Runģu Miķķelis, atraitnis, no Jaunas Muižas un Bāliņa Maria, Kauliņa Davida meita no Blinteniem, liecinieki: Dures Waggara Toms no Dūram, Bulkas Grieta no Blinteniem.

4. jūlijs, Dižgala Matčs, Dižgala Juŗŗa dēls un Dižgala Babba, Pletša Jēkoba meita, liecinieki: Menģe Matčs, Klūģa Līze, visi no Alswangas.

12. jūlijs, Honoratus Michaele Carolus Sorgewitz Textore Catholicus de Hasenpoth un Honorata Virgine Eva Elisabetha Gregerin de Alschwangen Acatholica, liecinieki: Fridericus Sorgewitz et Honorata Virgo Charlota Hagen.

18. jūlijs, Lēza Adam, atraitnis, no Birsen un Šwelmes Trīne, Kulpju Anšas meita no Jaunas Muižas, liecinieki: Kalna Jurris de Birsen, Dubbena Katte no Jaunas Muižas.

25. jūlijs, Zittiņu Ulrikis, atraitnis, no Almahlen un Lipšņu Babba, Kaibutes Reķķa meita no Graweriem, liecinieki: Robežu (?) Indrikis no Almahlen, Rattinieka Grieta no Blinteniem.

29. augusts, Pletša Mārtin, atraitnis, un Skriweŗa Anna, atraitne, liecinieki: Kandeŗa Jorens, Andiņa Ilze, visi no Alswangas.

12. septembris, Pīšle Jān, Sterras Bērtula dēls no BaznicKunga Ļaudim un Pīkšes Grieta, atraitne, no Graweriem, liecinieki: Menģe Matčs no Alswangas, Kautiņu Katte no Blinteniem.

12. septembris, Lātša Pēteris, Lātša Reķķa dēls un Gŗawe Babba, Gŗawja Jorena meita, liecinieki: Škītužu Andrejs, Nikkas Babba, visi no Leijam.

12. septembris, Apes Jorens, Kaiķe Jaņņa dēls un Riwinieka Anna, Riwinieka Anšas meita, liecinieki: Apes Krists, Bambales Anna, visi no Leijam.

26. septembris, Kaltinieka Brenc, Kaltinieka Matča dēls un Tewiņa Ortija, Tewiņa Toma meita, liecinieki: Kaltinieka Pēter, Tewiņu Grieta, visi no Bassiem.

26. septembris, Kaltinieka Jēkobs, Kaltinieka Pawila dēls un Dīgaiņa Grieta, Muccinieka Anšas meita, liecinieki: Struijes Ants, Struijes Ķērsta, visi no Bassiem.

3. oktobris, Cērpa Kārlis, Cērpa Pētera dēls no Adzam un Strencela Trīne, Strencela Jaņņa meita no Alswangas, liecinieki: Pūŗu Jēkobs no Adzam, Buntu Trīne no Graweriem.

17. oktobris, Kunduŗa Kristops, atraitnis, un Būcmaņu Gēda, Kinķe Adama meita, liecinieki: Ustupju Anna, Kunduŗa Jorens, visi no Alswangas.

24. oktobris, Klungsta Jannis, Klungsta Jēkoba dēls no Alswangas un Pīkše Mārgieta, Pīkšas Inta meita, liecinieki: Linku Andrejs no Alswangas, Kautiņu Anna no Blinteniem.

24. oktobris, Prūšu Toms, Prūšu Pētera dēls no Dūram un Bambales Līze, Bambales Mārtiņa meita no Leijam, liecinieki: Tšutšes Jēkobs no Adzam, Jakas Līze no Leijam.

24. oktobris, Kaibutu Jānis, Kaibutes Mārtiņa dēls no Jaunas Muižas un Truļļa Grieta, Žibja Adama meita no Alswangas, liecinieki: Bumbulu Jannis no Dūram, Truļļu Edde no Alswangas.

24. oktobris, Pidakšes Mārtiņš, Kārkluppes Inta dēls un Dekšnu Anna, Cērpa Juŗŗa meita, liecinieki: Pūŗu Bērtuls, Saltawalka Anna, visi no Adzam.

24. oktobris, Reina Jēkobs, Reina Mārtiņa dēls no Guddiniekiem un Pūŗu Madde, Pūŗa Inta meita no Adzam, liecinieki: Reina Anša no Guddiniekiem, Leizariņa Ilze no Graweriem.

24. oktobris, Menģe Indrikis, Menģe Jēkoba dēls no Alswangas un Drigula Ilze, atraitne, no Graweriem, liecinieki: Menģe Matčs no Alswangas, Tšutše Maria no Adzam.

24. oktobris, Sprīstiķa Jannis, Sprīstiķa Jēkoba dēls no Graweriem un Kaniepewērpe Mārgieta, Dubbena Anšas meita no Guddiniekiem, liecinieki: Annužu Toms no Blinteniem, Kaniepewērpe Madde no Guddiniekiem.

31. oktobris, Rožu Šwelmes Jannis, Kulbula Adama dēls un Kebre Ilze, Kebre Jāņa meita, liecinieki: Strēle Krists no Guddiniekiem, Gulbju Ilze no Leijam.

31. oktobris, Dabbara Krists, atraitnis, no Adzam un Naglas Kattrīn, atraitne, no Graweriem, liecinieki: Kaibutes Adam no Jaunas Muižas, Weccwaggares Līze no Graweriem.

31. oktobris, Tšukšta Jēkobs, Annuža Jaņņa dēls un Pinnes Anna, atraitne, no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Būcmaņa Bērtul, Warkala Trīne, visi no Alswangas.

14. novembris, Šwiķķe Adam, atraitnis, un Laugala Grieta, atraitne, no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Dreimaņa Anša, Škille Katte, visi no Alswangas.

21. novembris, Kalleja Walts, Kalleja Miķķeļa dēls Catholicum de Almahlen un Teņņe Maria, Teņņe Brentša meita no Alswangas, liecinieki: Michael Krohnlack de Almahlen, Dimmas Grieta no Adzam.

Anno 1785.

23. janvāris, Šniķķeŗa Adam, Šniķķeŗa Andreja dēls un Zarriņa Trīne, Kulpja Intes meita, liecinieki: Leizariņa Adam, Zarriņa Trīne, visi no Graweriem.

17. aprīlis, Sluzes Miķķelis, atraitnis, no Alswangas un Kubles Katrīn, atraitne, no Leijam, liecinieki: Brujata Pēteris no Alswangas, Aisgrawju Babba no Leijam.

15. maijs, Kunkula Jēkobs, Naraiša Brenča dēls un Muccinieka Grieta, Muccinieka Mārtiņa meita, liecinieki: Muccinieka Katrīn, Šwelmes Andrejs no Jaunas Muižas, pārējie no Bassiem.

5. jūnijs, Billes Jēkobs, Billes Toma dēls no Adzam un Runģu Grieta, atraitne, no Jaunas Muižas, liecinieki: Sunnišu Jēkobs de Jamaiken, Naraiša Čappa no Bassiem.

19. jūnijs, Ķelķe Miķķelis, Ķelķe Jorena dēls un Summata Līze, Jakas Jēkoba meita, liecinieki: Sluzes Miķķelis, Andiņa Grieta, visi no Alswangas.

26. jūnijs, Billes Brenc, Billes Toma dēls un Kulbula Katte, Kulbula Jaņņa meita no Alswangas, liecinieki: Tšutše Jēkobs no Adzam, Salmarraja Līze no Alswangas.

10. jūlijs, Pletšu Jannis, atraitnis, un Warkala Babba, Liezona Antona meita no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Pletšu Jānis no Alswangas, Pinnes Trīne no BaznicKunga Ļaudim.

10. jūlijs, Kanninieka Inta, atraitne, no Graweriem un Naglas Čappa, atraitne, no Bassiem, liecinieki: Rattinieka Inta no Graweriem, Bāliņa Kērste no Alswangas.

10. jūlijs, Strauta Brenc, atraitnis, un Ulmu Kērste, Leišu Andreja meita no Blinteniem, liecinieki: Zwagula Miķķelis no Alswangas, Bieranža Grieta no Blinteniem.

10. jūlijs, Tipšu Adam, Tipša Toma dēls no Adzam un Aizuppe Grieta, atraitne, no Blinteniem, liecinieki: Tipšu Bērtul no Adzam, Pīkšes Mārgieta no Graweriem.

17. jūlijs, Dauģe Jēkobs, atraitnis, un Kriķe Bille, Usiņu Jaņņa meita, liecinieki: Aisgrawja Grieta, Dauģa Jānis, visi no Leijam.

11. septembris, Honoratus Thomas Stein Grodnaoriundu un Elisabeta Petkewicz, liecinieki: Honorato Dno Joanne Stein Scriba Arcense un Honorata Virgine Catharina Bidderin, Oes de Alschwangen.

9. oktobris, Dubbena Jannis, Dubbena Andreja dēls no Jaunas Muižas un Naglas Grieta, Naglas Pawila meita no Bassiem, liecinieki: Jenkas Adam no Jaunas Muižas, Tewiņa Ilze no Bassiem.

16. oktobris, Dagala Pēter, Bulkas Jāņa dēls un Kauliņa Trīne, Kauliņa Gierta meita, liecinieki: Treide Iewa, Bumbulu Jānis, visi no Dūram.

23. oktobris, Bāliņa Inta, Muccinieka Mārtiņa dēls no Blinteniem un Kukšes Mārgieta, Kukšes Andreja meita no Alswangas, liecinieki: Dunduŗa Inta, Dunduŗa Mārgieta no Alswangas.

23. oktobris, Gatšiņu Šalms, Rattinieka Adama dēls no Graweriem un Rubekla Tija, Rubekla Pētera meita no Dūram, liecinieki: Kaibas Jurris no Guddiniekiem, Andiņu Maria no Alswangas.

1. novembris, Jaunarraja Toms, Jaunarraja Adama dēls un Zarriņa Madde, Zarriņa Pētera meita no Guddiniekiem, liecinieki: Kaniepewērpe Brenc no Jaunas Muižas, Ante Mārgieta no Blinteniem.

6. novembris, Škituzu Toms, Dagala Krišta dēls no Alswangas un Kīšu Luša, Kīša Jaņņa meita no Blinteniem, liecinieki: Bieranža Luša no Blinteniem, Škituzu Andrejs no Alswangas.

20. novembris, Gaišumu Pēteris, atraitnis, no Dūram un Jēres Grieta, Strauta Anšas meita no Guddiniekiem, liecinieki: Kārkluppes Jānis no Dūram, Jēres Ķēršte no Guddiniekiem.

Anno 1786.

8. janvāris, Katlāpja Jannis, atraitnis, un Žibju Katte, Jēres Toma meita no Jaunas Muižas, liecinieki: Skrēja Maria de Jamaiken, Mestera Dawids de Apricken.

8. janvāris, Udru Adam, Udru Pawila dēls un Wetšu Grieta, Wetšu Jēkoba meita no Guddieniekiem, liecinieki: Muccinieka Jēkobs no Bassiem, Remešu Maria no Graweriem.

12. februāris, Dekšnieka Jānis, Kārklupes Inta dēls no Blinteniem un Buļļu Maria, atraitne, no Guddiniekiem, liecinieki: Dabbara Jānis no Adzam, Remešu Maria no Graweriem.

26. februāris, Annužu Jānis, atraitnis, un Dekšnieka Bille, Sterras Anšas meita, liecinieki: Pūŗu Mattīs, Annužu Ilze, visi no Alswangas.

21. maijs, Žibju Miķķelis, Strauta Jēkoba dēls no Jaunas Muižas un Jēres Čappa, atraitne, no Guddiniekiem, liecinieki: Andiņa Miķķelis, Annužu Ilze, abi no Alswangas.

28. maijs, Zarriņa Andrejs, atraitnis, no Guddiniekiem un Digaiņa Trīne, atraitne, no Bassiem, liecinieki: Kautiņa Adam no Blinteniem, Digaiņa Bille no Bassiem.

5. jūnijs, Kriķe Jēkobs, atraitnis, no Leijam un Pletšu Babba, atraitne no Alswangas, liecinieki: Kriķe Mārtiņš no Leijam, Dižkārtes Anna no BaznicKunga Ļaudim.

11. jūnijs, Biggas Pawil, atraitnis, no Bassiem un Kandeŗa Čappa, Drigula Jaņņa meita no Jaunas Muižas, liecinieki: Kandeŗa Jannis no Jaunas Muižas, Gaišuma Trīne no Dūram.

18. jūnijs, Kaibutu Mārtiņš, atraitnis, no Jaunas Muižas un Bumbulu Iewa, Treida Toma meita, liecinieki: Bumbulu Jānis, Bumbulu Grieta, visi no Dūram.

23. jūlijs, Liezona Dawid, Liezona Jaņņa dēls no BaznicKunga Ļaudim un Riwaggares Babba, Krubulas (?) Jaņņa meita, liecinieki: Liezona Kārlis no BaznicKunga Ļaudim un Gēle Anna no Alswangas.

24. septembris, Raušu Toms, Kaniepewērpe Jēkoba dēls un Raušu Ilze, Biggas Jēkoba meita, liecinieki: Raušu Bērtul, Annužu Ilze, visi no Guddiniekiem.

8. oktobris, Kalleja Jannis, Truļļa Klawa dēls un Wamžes Ortija, Wamžes Mārtiņa meita, liecinieki: Lātše Ans, Bēņes Ilze, visi no Leijam.

5. novembris, Andiņa Andrejs, atraitnis, un Kandeŗa Babba, atraitne, no Jaunas Muižas, liecinieki: Andiņa Indrikis no Alswangas, Kandeŗa Grieta no Jaunas Muižas.

26. novembris, Ustupju Matčs, Špulga Mattiša dēls no Alswangas un Pīšļu Babba, atraitne, no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Pūŗu Mattīs no Alswangas, Runģu Grieta no Jaunas Muižas.

26. novembris, Kulbuļu Adam, Kulbuta Jaņņa dēls no Alswangas un Liezona Ķēršte, atraitne, no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Būcmaņu Matīs no Alswangas, Apes Anna no Leijam. Hi duo scilicet Ustupju Matčs et Kulbulu Adam per commutationem ex Arce Alschwangensi asquisiti sunt.

Anno 1787.

14. janvāris, Štalla Puiši Pēteris, Muižarraja Anšas dēls un Tiesneša Grieta, atraitne, Ambo ex Arce Alschwangensi, liecinieki: Waggara Miķkelis no Leijam, Jurraša Frohne no Alswangas.

28. janvāris, Buntu Jēkobs, atraitnis, no Graweriem un Dūres Madde, atraitne, no Dūram, liecinieki: Ķempju Ortija de Ollenburg un Dūres Anša no Dūram.

4. februāris, Andiņa Jānis, Andiņa Jēkoba dēls un Andiņa Babba, atraitne, liecinieki: Annužu Šalms, Andiņa Ortija, visi no Alswangas.

18. februāris, Joannes Majewski, atraitnis, Goldinga un Mariano Sibilla Monkiewiczowna de Territorio Graweren, liecinieki: Christophoro Sienkiewicz Goldinga, Maria Monkiewiczin ans (?) Paulinshoff.

29. aprīlis, Strīķe Bērtul, Strīķe Pētera dēls un Riwaggares Babba, atraitne, liecinieki: Škille Jannis, Sterras Maria, visi no Alswangas.

6. maijs, Pūŗu Jēkob, atraitnis, un Dimmas Madde, atraitne, liecinieki: Tipšes Krišts, Tšutše Maria, visi no Adzam.

27. maijs, Strīķe Bērtuls, Štrīķe Pētera dēls un Riwaggares Babba, atraitne, liecinieki: Sterras Jānis, Riwaggares Ķērste, visi no Alswangas.

27. maijs, Gulbju Jēkobs, atraitnis, un Kebre Katrīn, Kebre Reķķa meita, liecinieki: Dārdedža Krists, Kriķe Ortija, visi no Leijam.

27. maijs, Pērkone Jēkobs, Pintes Brenča dēls un Tčukste Līze, Tčukste Jurra meita, liecinieki: Andiņu Jēkobs, Tčukste Mārgieta, visi no Alswangas.

3. jūnijs, Dunduŗa Anša, atraitnis, no Ozola Muižas un Strauta Madde, atraitne, no Blinteniem, liecinieki: Bāliņa Pēteris no Alswangas, Rattinieka Grieta no Blinteniem.

17. jūnijs, Muižarraja Jurris, Muižarraja Pētera dēls no Blinteniem un Kukšes Grieta, Kukšes Jaņņa meita no Guddiniekiem, liecinieki: Muižarraja Adam no Blinteniem, Sniķķera Grieta no Graweriem.

1. jūlijs, Wērsarraja Adam, Wērsarraja Andreja dēls un Billes Katte, atraitne, liecinieki: Wērsarraja Krists, Wērsarraja Maria, visi no Adzam.

15. jūlijs, Gulbju Klāw, Pulpju Andreja dēls un Dārdedžes Edde, Dārdedže Klāwa meita, liecinieki: Jakas Jannis, Dārdedža Babba, visi no Leijam.

22. jūlijs, Muižarraja Pēteris, Muižarraja Jēkoba dēls no Blinteniem un Kubles Katte, Kubles Anša meita no Leijam, liecinieki: Leijas Waggara Miķķelis no Leijam, Apes Anna quoq de Felixberg.

22. jūlijs, Witšu Pēteris, Witšu Jēkoba dēls un Wēršarraja Maria, atraitne, liecinieki: Pūŗu Jānis, Wersarraja Katte, visi no Adzam.

12. augusts, Bambales Mārtiņš, atraitnis, no Leijam un Šwiķķu Trīne, Šwiķķu Jāņa meita, liecinieki: Klunksta Andres, Teņņe Katte, visi no Alswangas.

19. augusts, Aisgrawe Ats, atraitnis, un Kaiķe Katrīn, Nikas Jaņņa meita, liecinieki: Bēņe Miķķelis, Apes Babba, visi no Leijam.

26. augusts, Jaunarraja Adam, Jaunarraja Adama dēls un Zarriņa Maria, Zarriņa Pētera meita, liecinieki: Antu Mārgieta, Jaunarraja Jānis, visi no Guddiniekiem.

26. augusts, Dārdedže Andrejs, Dārdedža Klāwa dēls un Jaunarraja Grieta, Jakas Jēkoba meita, liecinieki: Leijas Waggara Miķķelis, Kriķu Babba, visi no Leijam.

9. septembris, Kebre Pēteris, Katlāpja Pawila dēls un Pīkšes Maria, atraitne, no Graweriem, liecinieki: Kebre Indrikis no Guddiniekiem, Pīkšes Maria no Graweriem.

9. septembris, Kebre Mārtiņš, Kebre Reķķa dēls un Bēņes Ķērste, Bruwera Bērtula meita, liecinieki: Kebre Jannis, Pulpju Ķērste, visi no Leijam.

16. septembris, Zarriņa Bērtul, Cērpa Andreja dēls no Graweriem un Menģe Edde, Dekšnieka Jaņņa meita, liecinieki: Būriņu Bērtul, Dunduŗa Mārgieta, visi no Alswangas.

16. septembris, Škille Jannis, Lātša Šīmaņa dēls un Pante Madde, Andiņa Anšas meita, liecinieki: Riwaggares Bērtul, Andiņa Mārgieta, visi no Alswangas.

23. septembris, Kārkluppes Andres, Bulkas Jēkoba dēls no Dūram un Zaļļameža Babba, Zaļļameža Jaņņa meita, liecinieki: Strēle Iernests no Guddiniekiem, Dziedataja Katte no Alswangas.

23. septembris, Menģe Anša, Lātše Jēkoba dēls un Brujata Mārgieta, Brujata Pētera meita, liecinieki: Šalmarraja Jannis, Skriste Trīne, visi no Alswangas.

23. septembris, Podiņu Jannis, Tčimas Anšas dēls no Jaunas Muižas un Tipšes Trīne, Muccinieka Jukkuma meita, liecinieki: Podiņu Andres, Muccinieka Grieta.

23. septembris, Riwaggares Anša, Riwaggares Jaņņa dēls un Stiernas Tāle, Stiernas Lūle meita, liecinieki: Klinģe Andres, Stiernas Katrīn, visi no Alswangas.

23. septembris, Andiņa Adam, Andiņa Krista dēls un Annužu Trīne, Annuža Adama meita, liecinieki: Andiņa Pawal, Škītuzu Trīne, visi no Alswangas.

23. septembris, Lipšne Jānis, Naglas Jēkoba dēls un Dekšne Līze, Buļļa Toma meita, liecinieki: Lipšņa Andres, Dubbena Grieta, visi no Blinteniem.

30. septembris, Treide Bērtuls, Treide Inta dēls no Dūram un Bulkas Trīne, Bulkas Kristopa meita no Blinteniem, liecinieki: Runģe Trīn, Bumbules Anšs.

30. septembris, Runģu Brenc, Billes Brenča dēls un Līze, atraitni, no Jaunas Muižas, liecinieki: Jankes Ilze, Sniķķere Jān no Klostru Ļaudim.

7. oktobris, Strēle Mattīs, atraitnis, no Guddiniekiem, Klunksta Trīne, Klunksta Jēkoba meita no Alswangas, liecinieki: Būcmaņu Krists, Ozola Waggara Līze no Alswangas.

7. oktobris, Gaile Matčs, Pīkšes Jāņa dēls un Gaile Līze, Gaile Matča meita, liecinieki: Witše Jannis no Adzam, Gaile Līze no Bassiem.

7. oktobris, Rattinieka Krištops, Biggas Jēkoba dēls un Rattinieka Katte, Bāliņa Jāņa meita no Blinteniem, liecinieki: Šwelmes Andres no Jaunas Muižas, Škille Katte no Alswangas.

7. oktobris, Linkula Mārtiņš, Linkula Jorena dēls un Menģe Anna, Menģe Matča meita, liecinieki: Linkula Andres, Cērpa Anna, visi no Alswangas.

7. oktobris, Pērkona Miķķelis, Pērkona Anšas dēls un Būcmaņu Žibje Līze, Riwaggares Attina meita, liecinieki: Riwaggares Bērtul, Graweŗu Madde, visi no Alswangas.

13. oktobris, Šmīdre Jānis, Šmīdre Jaņņa dēls un Gulles Anna, Šīle Juŗŗa meita, liecinieki: Kaibutes Jānis, Muižarraja Anna, visi no Jaunas Muižas.

13. oktobris, Leizariņa Andres, Leizariņa Krištopa dēls un Wecwaggares Anna, Wecwaggares Anšas meita, liecinieki: Leizariņa Andres, Remešu Maria, visi no Graweriem.

21. oktobris, Poļu Pēteris, Strauta Jēkoba dēls no Graweriem un Labdzira Buntu Maria, Labdzira Pētera meita no Blinteniem, liecinieki: Dārdedže Andres no Leijam, Remešu Maria no Graweriem.

21. oktobris, Buntu Andres, Jēres Matča dēls no Blinteniem un Kulbulu Anna, Kulbula Anšas meita no Alswangas, liecinieki: Remešu Andres no Graweriem, Lipšņu Babba no Guddiniekiem.

28. oktobris, Ustupju Jānis, Kinķa Brenča dēls no Alswangas un Zwierbula Babba, Zwierbula Krista meita no Bassiem, liecinieki: Buntu Adams no Graweriem, Zwierbulas Babba no Bassiem.

28. oktobris, Teņņe Jēkobs, Teņņa Krista dēls un Klūģu Līze, Būrina Matča meita, liecinieki: Ustupju Mattīs, Klūģu Mārgieta, visi no Alswangas.

11. novembris, Wersarraja Miķķelis, Leišu Federa dēls un Wērsarraja Katte, Pidakšes Juŗŗa meita, liecinieki: Wersarraja Krists, Wērsarraja Maria, visi no Adzam.

11. novembris, Pletšu Jēkobs, Pletša Dawida dēls no Alswangas un Kauliņa Katte, atraitne, no Dūram, liecinieki: Pletše Jēkobs, Lauksarga Tāle, visi no Alswangas.

11. novembris, Kauliņa Mārtiņš, Kauliņa Bērtmeja dēls no Dūram un Pletše Trīne, Pletša Jēkoba meita no Alswangas, liecinieki: Sniķķera Jēkobs no Dūram, Pūŗu Luša no Alswangas.

11. novembris, Linkula Brenc, Linkula Jorena dēls un Linkula Anna, Andiņa Jāņa meita, liecinieki: Linkula Andres, Andiņa Mārgieta, visi no Alswangas.

11. novembris, Truļa Jēkobs, atraitnis, no Alswangas un Rožu Šwelmes Babba, atraitne, no Guddiniekiem, liecinieki: Bulkas Kristops, Bulkas Grieta, abi no Blinteniem.

18. novembris, Šniķķera Šalms, Kulpja Andreja dēls un Šniķķera Edde, atraitne, liecinieki: Pūŗu Jēkobs no Alswangas, Šniķķera Grieta, visi no Graweriem.

25. novembris, Klūģa Pēteris, Riwaggares Andreja dēls no Alswangas un Klunksta Anna, Klunksta Inta meita no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Pūŗu Mattīs no Alswangas, Zarriņa Grieta no Graweriem.

Anno 1788.

27. janvāris, Tšutše Brenc, atraitnis, un Pīkšes Anna, Pīkšes Jāņa meita no Adzam, liecinieki: Prūšu Tom, Bumbulu Grieta, abi no Dūram.

6. aprīlis, Andrea Petkewicz, Jannis Petkewicz Textore liberi hominis dēls un Kāpinieka Liene, atraitne, liecinieki: Georgio Petkewicz, Līze Petkewiczowa, Oes de Jamaicken.

27. aprīlis, Kanninieka Inta, atraitnis, un Šniķķera Maria, atraitne, liecinieki: Weccwaggares Jēkobs, Lipšņu Babba, visi no Graweriem.

4. maijs, Michaele Zurkowski, atraitnis, un Christina Sawitzka Ancilla, liecinieki: Anton Urbanowicz un Dna Sibilla Meyerin, Oes de Alschwangen.

25. maijs, Pīkšes Miķķelis, atraitnis, un Buļļu Maria, Buļļa Juŗŗa meita no Guddiniekiem, liecinieki: Remešu Maria no Graweriem, Pīšle Jannis no BaznicKunga Ļaudim.

8. jūnijs, Leišu Jānis, Leišu Jaņņa dēls no Guddiniekiem un Teņņe Tāle, Cērpa Andreja meita no Alswangas, liecinieki: Rattinieka Kristops no Blinteniem, Rubekla Katrīn no Dūram.

15. jūnijs, Wilplotšu Jannis, Dunduŗa Juŗŗa dēls no Blinteniem un Kandera Trīne, atraitne, no Jaunas Muižas, liecinieki: Strēle Krists no Guddiniekiem, Kandeŗa Grieta no Jaunas Muižas.

29. jūnijs, Šaules Kalna Anton un Šaules Kalna Anna de Jamaiken, liecinieki: Gattwas Jānis, Lappiņu Mārtiņš.

20. jūlijs, Bāliņa Jēkobs, Dauģa Andreja dēls no Alswangas un Nikkas Madde, Nikkas Andreja meita no Leijam, liecinieki: Andiņa Indrikis no Alswangas, Kriķe Ortija no Leijam.

7. septembris, Strēla Krišts, atraitnis, un Kaibas Grieta, Kaibas Juŗŗa meita, liecinieki: Runģu Jānis, Jenkas Līze, visi no Jaunas Muižas.

15. septembris, Brujata Ans, Brujata Jaņņa dēls un Sterras Trīne, Sterras Jāņa meita, liecinieki: Strīķe Krists, Riwaggares Babba, visi no Alswangas.

15. septembris, Kaltinieka Jēkobs, Kaltinieka Matča dēls un Kaltinieka Madde, Kaltinieka Pawila meita, liecinieki: Kaltinieka Jēkobs, Kaltinieka Grieta, visi no Bassiem.

15. septembris, Grawes Brenc, Grawes Adama dēls un Kriķe Maddale, Dārdedža Toma meita, liecinieki: Kriķe Jēkobs, Dārdedža Babba, visi no Leijam.

21. septembris, Leizariņa Jēkobs, Sniķķeŗa Adama dēls un Brūnu Grieta, Saltawalka Jaņņa meita, liecinieki: Gattšes Miķķelis, Gatšes Babba, visi no Graweriem.

21. septembris, Renste Anša, Renste Indrika dēls un Kaltinieka Līze, Andules Anšas meita, liecinieki: Andules Pawilis, Kaltinieka Anna, visi no Bassiem.

21. septembris, Strīķe Miķķelis, Bēņes Reķķa dēls un Škille Mārgiet, Dreimaņa Anšas meita, liecinieki: Annužu Jorens, Riwaggares Mārgieta, visi no Alswangas.

12. oktobris, Gulles Miķķelis, Riwaggares Atta dēls un Gulles Maria, atraitne, no Jaunas Muižas, liecinieki: Dīgaiņa Andres no Bassiem, Skrīste Ortija no Alswangas.

12. oktobris, Remeše Jēkobs, Pīkšes Toma dēls no Graweriem un Bāliņa Edde, Lātša Šīmaņa meita no Blinteniem, liecinieki: Dubbena Jannis no Jaunas Muižas, Škītuza Maria no Alswangas.

12. oktobris, Kaltinieka Adam, Kaltinieka Adama dēls un Struijes Trīne, Struijes Jāņa meita, liecinieki: Kebre Indrikis no Guddiniekiem, Struijes Tija, visi no Bassiem.

19. oktobris, Dreimaņa Ans, Buka Adama dēls un Dreimaņa Babba, Kaiķe Matča meita, liecinieki: Sterras Šalms, Dreimaņa Grieta, visi no Alswangas.

19. oktobris, Buntu Andres, Bunta Jaņņa dēls no Dūram un Pūŗu Katte, Pūŗa Jēkoba meita, liecinieki: Leizariņa Andres no Graweriem, Sterras Anna no BaznicKunga Ļaudim.

26. oktobris, Kulbula Anša, atraitnis, no Alswangas un Lipšņu Čappa, atraitne no Blinteniem, liecinieki: Leizarriņa Andres, Lipšņu Babba no Graweriem.

26. oktobris, Muccinieka Krištops, Muccinieka Krista dēls no Bassiem un Kandeŗa Katte, Kandeŗa Jēkoba meita no Jaunas Muižas, liecinieki: Naraiše Andres no Bassiem, Wetša Anna no Guddiniekiem.

2. novembris, Kīše Adam, Jaunarraja Wiļļuma dēls no Blinteniem un Pīkšes Anna, Šniķķeŗa Jaņņa meita no Graweriem, liecinieki: Kīše Jannis no Graweriem, Sterras Luša no Alswangas.

2. novembris, Gotfrid Praefectus Silvae Alschwangensis famulum Mitavia oriundum un Usiņu Iewa, Usiņu Jaņņa meita,
Subditis Felixbergensibus, liecinieki: Joseps BaznicKunga Muižu puisis un Usiņu Ortija no Leijam.

9. novembris, Kalna Kebre Pēteris, atraitnis, un Reina Tāle, Reina Mārtiņa meita, liecinieki: Reina Jēkobs hi omnes de Gudeneeken un Bāliņu Katrīn no Alswangas. 

Anno 1789.

11. janvāris, Zwagula Miķķelis, atraitnis, un Būcmaņa Katte, Zarriņa Mārtiņa meita, liecinieki: Waggares Gertrud un Waggara Gedards, visi no Alswangas.

18. janvāris, Šwelmes Miķķelis, Remešu Bērtula dēls un Šwelmes Griete, atraitne, no Jaunas Muižas, liecinieki: Struijes Miķķelis no Bašsiem, Witšu Mari no Adzam.

1. februāris, Muižarraja Jēkob, atraitnis, no Blinteniem un Kinķe Ilze, Annuža Jaņņa meita no Ozolu Muižas, liecinieki: Škile Katte no Alswangas, Muižarraja Jānis no Blinteniem.

8. februāris, Riwaggares Šander, Stiernas Anšas dēls un Riwaggares Babba, atraitne, no Alswangas, liecinieki: Jakas Šander, Jakas Līze no Leijam.

15. februāris, Kunkulu Jannis, atraitnis, un Šwelmes Anna, Šwelmes Jēkoba meita, liecinieki: Buntu Pēteris, Podiņa Luša, visi no Jaunas Muižas.

22. februāris, Stempele Inta, atraitnis, no Bassiem un Pidakšes Katte, atraitne, no Adzam, liecinieki: Kunkulu Miķķelis no Bassiem, Šwelmes Maria no Jaunas Muižas.

22. februāris, Strīķe Anša, atraitnis, un Putkules Trīne, Skrīste Jaņņa meita, liecinieki: Strīķe Krists, Sterras Maria, visi no Alswangas.

3. maijs, Andiņa Joseps, atraitnis, no Alswangas un Kaiķe Maddale, atraitne, no Leijam, liecinieki: Andiņa Pāwelis no Alswangas, Pantu Ilze.

10. maijs, Runģu Adam, atraitnis, un Jenkas Babba, Jenkas Jēkoba meita no Jaunas Muižas, liecinieki: Witše Krists, Cērpe Mārgieta, abi no Adzam.

17. maijs, Tewiņu Jēkobs, atraitnis, un Kautiņu Anna, atraitne, liecinieki: Kaltinieka Jēkobs, Šmīdre Katte, visi no Bassiem.

24. maijs, Andules Anša, atraitnis, un Kaltinieka Līze, atraitne, no Bassiem, liecinieki: Strēle Iernests no Guddiniekiem, Kaltinieka Anna no Bassiem.

1. jūnijs, Jakas Miķķelis, atraitnis, un Nikkas Grieta, Nikkas Andreja meita, liecinieki: Apes Ērmannis, Kebru Grieta, visi no Leijam.

1. jūnijs, Trullu Andrejs, Skrīstes Brenča dēls no Alswangas un Jakas Orše, Jakas Jaņņa meita no Leijam, liecinieki: Dūres Anša no Dūram, Bruweŗa Orše no Leijam.

14. jūnijs, Nikkas Klāw, Nikkas Andreja dēls un Apes Babbe, Bŗuwera Krista meita no Leijam, liecinieki: Jākes Miķķelis, Apse Anna.

14. jūnijs, Katlāpja Jekobs, Katlāpja Jāņa dēls un Katlāpja Edde, Pulpja Reķķa meita no Jaunas Muižas, liecinieki: Jaunāraja Krist, Driggule Anna.

21. jūnijs, Pīkšes Brenc, Šniķķera Jaņņa dēls no Graweriem un Ulmu Līze, atraitne, no Blinteniem, liecinieki: Pīšļe Jānis no BaznicKunga Ļaudim, Remešu Maria no Graweriem.

19. jūlijs, Kaltinieka Matčs, atraitnis, no Bassiem un Runģa Mārgieta, Dagala Krista meita no Jaunas Muižas, liecinieki: Kunkulu Miķķelis no Bassiem, Annužu Grieta no Alswangas.

16. augusts, Šniķķeŗa Kristops, atraitnis, un Brūnu Anna, atraitne, liecinieki: Kulpju Šalms, Sniķķeŗa Trīne, visi no Graweriem.

30. augusts, Mauriccu Jānis, Rensta Kristopa dēls un Struijes Katte, Maurica Anšas meita, liecinieki: Mauricu Jēkobs, Mauricu Trīne, visi no Bassiem.

30. augusts, Bulkas Jēkobs, atraitnis, no Blinteniem un Zaļļameža Maria no Alswangas, liecinieki: Dagala Andres no Dūram, Būcmaņa Ilze no Alswangas.

6. septembris, Ūdru Jurris, Jēres Andreja dēls un Ūdru Katte, Pidakšes Ādama meita no Bassiem, liecinieki: Swelmes Andres, Kaibutte Griet.

6. septembris, Padubju Jēkob, atraitnis, un Kalnaraja Anna, Kalnaraja Jaņņa meita no Alswangas, liecinieki: Pinnes Miķķelis, Skrīste Ortja.

13. septembris, Kniploku Jānis, Pērše Bērtmeja dēls no Dūram un Laugalla Grieta, Pinnes Miķķela meita no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Pletše Jēkobs, Škille Grieta, no Alswangas.

13. septembris, Muccinieka Mārtiņš, atraitnis, un Zwierbula Ķērste, Dekšnieka Toma meita no Bassiem, liecinieki: Gaiļu Matčs, Gaiļu Anna, arī no Bassiem.

19. septembris, Bumbulu Andreis, Treida Toma dēls un Ūsiņa Ķērste, Ūsiņa Adama meita, liecinieki: Kaibutes Mārtiņš, Pūŗu Katte.

19. septembris, Tšutšu Jēkob, Cērpa Juŗŗa dēls no Adzam un Kļuģu Mārgieta, atraitne, no Alswangas, liecinieki: Pūŗu Jēkobs no Adzam, Teņņe Katte no Alswangas.

27. septembris, Wilplotšu Kristops, Kukšes Adama dēls no Blinteniem un Bērtmeja Tija, Kukšes Adama meita no Dūram, liecinieki: Kaibutu Jānis no Jaunas Muižas, Rubeklu Kattrīn no Dūram.

27. septembris, Sterras Matčs, Sterras Andreja dēls no BaznicKunga Ļaudim un Tšutšes Iewa, Tšutšes Brenča meita no Adzam, liecinieki: Pūŗu Mattīs no Alswangas, Tšutšu Maria no Adzam.

11. oktobris, Sniķķera Antons un Klunksta Trīne, atraitne, liecinieki: Murinieka Jānis, Murinieka Līze, visi no Alswangas.

11. oktobris, Lātša Toms, Būcmaņņa Indriķa dēls un Sprīstiķa Anna, Sprīstiķa Jurra meita, liecinieki: Liezona Adams, Bumbulu Anna, visi no Alswangas.

11. oktobris, Franz Minakis (?), atraitnis, un Kleene Barba, Kleenes Antona meita no Charlottenberg, liecinieki: Wēwera Jannis, Anna Kazene, abi no Pewicken.

18. oktobris, Riwagares Sander, atraitnis, un Klinģe Anna, Riwagares Andreja meita, liecinieki: Andrēju Jānis, Stirnas Katrina, visi no Alswangas.

1. novembris, Zarriņa Pēteris, atraitnis, un Zarriņa Grieta, Kebre Adama meita no Guddiniekiem, liecinieki: Digaiņa Ortija no Bassiem, Wersarraja Krists no Adzam.

8. novembris, Warkala Jannis, atraitnis, un Warkala Iewa, Laugala Jaņņa meita abi no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Klūģu Toms, Ustupju Anna, abi no Alswangas.

Anno 1790.

10. janvāris, Škītuza Jurris, Lātše Jēkoba dēls un Kalnarraja Katte, atraitne, liecinieki: Strencela Jēkobs, Sīle Grieta, visi no Alswangas.

17. janvāris, Pinkas Andres, Pinkas Jāņa dēls no Adzam un Dāgala Grieta, atraitne, no Dūram, liecinieki: Muccinieka Mārtiņš no Bassiem, Kauliņu Trīne no Dūram.

7. februāris, Kaltinieka Jēkobs, Kaltinieka Mārtiņa dēls un Ūdru Madde, atraitne, liecinieki: Ūdru Andres, Kaltinieku Anna, visi no Bassiem.

14. februāris, Andres Petkewicz, Peewiku Meža Šārga, atraitnis, un Veronica Schlapaka, Kasimira meita de Iloiken (?), liecinieki: Huff Textor, Joannes Weide Arcularius.

25. aprīlis, Jēres Kristops, atraitnis, un Naglas Grieta, Zarriņa Wiļļuma meita, liecinieki: Narraiša Andres, Antes Mārgieta, visi no Bassiem.

16. maijs, Runģe Anša, Leizariņņa Ērmaņa dēls no Jaunas Muižas un Jaunarraja Ilze, atraitne, no Dūram, liecinieki: Naglas Anša no Graweriem, Muccinieka Grieta no Dūram.
23. maijs, Apes Jurris, Nikkas Lūļa dēls un Grawes Babba, atraitne, liecinieki: Kebre Reķķis, Jakas Līze, visi no Leijam.

23. maijs, Jaunarraja Pawals, atraitnis, no Guddiniekiem un Ustupju Maria, Ustupju Arnika meita no Alswangas, liecinieki: Zundes Tom no Guddiniekiem, Ustupja Anna no Alswangas.

4. jūnijs, Johannes Christianus Sauerbreier Murarium de Apricken un Anna Sibilla Meyerin, atraitne, ex Taberna Adsensi, liecinieki: Joanne Herrman, Catharina Kowalewska, ambo de Apriken.

6. jūnijs, Strēle Inta, Kārkluppes Anšas dēls no Jaunas Muižas un Strautes Sappia, atraitne, no Blinteniem, liecinieki: Buntu Pēteris no Guddiniekiem, Bieranža Katte no Blinteniem.

6. jūnijs, Kārkluppes Andres, atraitnis, no Dūram un Dagales Trīne, Muccinieka Adama meita no Dūram, liecinieki: Jaunarraja Mārtiņš no Dūram, Kunkula Luša no Jaunas Muižas.

20. jūnijs, Linkula Brenc, atraitnis, un Kānes Anna, Kānes Adama meita, liecinieki: Menģe Matčs, Kānes Edde, visi no Alswangas.

27. jūnijs, Stempele Iernest, atraitnis, no Bassiem un Anniņa Anna, Anniņa Adama meita no Guddiniekiem, liecinieki: Jēres Jurris no Bassiem, Anniņa Anna no Guddiniekiem.

27. jūnijs, Linkula Andres, Brujata Juŗŗa dēls un Linkula Ilze, atraitne, Leizariņa Andres no Graweriem, Pērkona Līze, visi no Alswangas.

4. jūlijs, Pante Ans, Ruduma Inta dēls un Truļļu Edde, atraitne, liecinieki: Pante Jēkobs, Kinķe Babba, visi no Alswangas.

15. augusts, Honoratus Libhardus Klolman Mitavia oriundum un Honorata Virgine Anna Catharina Monkiewizin, liecinieki: Joannes Christophorus Lenck, Honorata Virgo Geidin.

22. augusts, Sterras Ans, atraitnis, un Sterras Edde, atraitne, liecinieki: Riwaggares Andrejs, Riwaggares Babba, visi no Alswangas.

12. septembris, Runģu Šīmanis, atraitnis, no Jaunas Muižas un Pinkas Trīne, Pinkas Jāņa meita no Adzam, liecinieki: Podiņu Andrejs no Jaunas Muižas, Dāgala Grieta no Dūram.

19. septembris, Pīšļe Andrejs, Pīšļe Jaņņa dēls un Muižu Trīne, Warkala Miķķela meita, liecinieki: Wērsarraja Krists no Adzam, Liezona Ķērste no BaznicKunga Ļaudim.

19. septembris, Šalmarraja Ādam, Šalmarraja Toma dēls un Brujate Katte, Brujates Pēteŗa meita, liecinieki: Pīšļe Matčs no BaznicKunga Ļaudim, Brujates Mārgiete, visi no Alswangas.

26. septembris, Jakas Adam, Jakas Krista dēls un Riwinieka Babba, Riwinieka Anšas meita, liecinieki: Nikkas Klaw, Riwinieka Anna, visi no Leijam.

26. septembris, Dekšnieka Jānis, Dekšnieka Toma dēls un Bunte Anna, Bunte Pētera meita, liecinieki: Gaile Matčs no Bassiem, Strēle Anna, visi no Blinteniem.

26. septembris, Aisgrāwe Jorens, Aisgrawja Adama dēls un Kalleja Līze, Kalleja Jēkoba meita, liecinieki: Aisgrawja Pēteris, Lātše (?) Līze, visi no Leijam.

26. septembris, Annužu Jēkobs, Linkula Krista dēls un Annužu Anna, Annuža Adama meita, liecinieki: Annužu Joren, Annužu Grieta, visi no Alswangas.

3. oktobris, Pūŗu Adam, Pūŗu Matča dēls no Alswangas un Remešu Maria, Jēres Matča meita, liecinieki: Pūŗu Mattīs no Alswangas, Remešu Maria no Graweriem.

3. oktobris, Lipšne Jēkobs, Lipšņe Andreja dēls no Graweriem un Dīgaiņe Griet, Dīgaiņe Andreja meita no Bassiem, liecinieki: Zarriņa Andrejs no Guddiniekiem, Struijes Grieta no Bassiem.

3. oktobris, Strencele Kristops, Jurraša dēls un Lātše Anna, Lātše Jēkoba meita, liecinieki: Annužu Fricis, Lātše Mārgieta, visi no Alswangas.

10. oktobris, Casimirus Iwasczkewicz, atraitnis, un Pekka Iewa liberis hominibus, liecinieki: Jorģe Jennis, Jorģe Kattrīn, Oes de Iwanden.

10. oktobris, Bieranže Jēkobs, Renste Jēkoba dēls un Dreimaņņe Līze, Dreimaņņa Anšas meita, liecinieki: Sterras Jānis, Dreimaņa Grieta, visi no Alswangas.

10. oktobris, Pidilte Miķķelis, Pidilte Arnika dēls un Skrīste Anna, Skrīste Mattisa meita, liecinieki: Gulles Anna, Skrīste Adam, visi no Alswangas.

10. oktobris, Bulle Anša, Buļļu Juŗŗa dēls un Kebbre Madde, Kebra Indrika meita no Guddiniekiem, liecinieki: Būcmaņa Anša no Alswangas, Kandera Anna no Jaunas Muižas.

10. oktobris, Ūsine Klāws, Kebre Reķķa dēls un Ūsine Madde, Ūsiņa Pētera meita, liecinieki: Kebre Mārtiņš, Ūsiņu Ortija, visi no Leijam.

10. oktobris, Tčimes Jannis, Tčimes Juŗŗa dēls no Blinteniem un Prūše Trīne, Prūše Pētera meita no Dūram, liecinieki: Tčimas Jēkobs no Blinteniem, Prūšu Līze no Dūram.

10. oktobris, Pole Ērmannis, Poļu Jāņa dēls un Drigula Ķērste, Drigula Pawila meita, liecinieki: Drigula Anša, Drigula Anna, visi no Graweriem.

17. oktobris, Zarriņa Matčs, Zarriņa Jaņņa dēls no Graweriem un Pūŗu Babbe, Pūŗa Jēkoba meita no Adzam, liecinieki: Zarriņa Anša no Graweriem, Pīšļe Babbe no BaznicKunga Ļaudim.
17. oktobris, Upleije Inte, Upleija Toma dēls un Rože Šwelmes Anne, Rože Šwelmes Pawila meita, liecinieki: Upleijes Ērmanis, Rože Šwelmes Griete, visi no Guddiniekiem.

17. oktobris, Sniķķera Mārtiņš, Digaine Pētera dēls no Graweriem un Būcmaņe Maria, Ustupje Krišta meita no Alswangas, liecinieki: Reines Jēkobs no Guddiniekiem, Ustupje Anne no Alswangas.

24. oktobris, Rauše Jannis, Rauše Mārtiņa dēls un Runģe Čappe, Kukula Anšas meita no Guddiniekiem, liecinieki: Weccwaggares Jēkobs no Graweriem, Kaltinieka Līze no Bassiem.

24. oktobris, Kauliņe Andrejs, Kauliņa Gierta dēls no Dūram un Bambales Anne, Bambales Mārtiņa meita no Leijam, liecinieki: Prūše Līze no Dūram, Jēres Jurris no Bassiem.

24. oktobris, Biggas Ans, Biggas Pawila dēls no Bassiem un Witše Babbe, Witše Jēkoba meita no Adzam, liecinieki: Katlāpja Pawals no Jaunas Muižas, Pūŗu Orše no Adzam.

24. oktobris, Klunkste Dawid, atraitnis, no BaznicKunga Ļaudim un Poļu Edde, Poļe Adama meita no Graweriem, liecinieki: Pinnes Miķķelis no BaznicKunga Ļaudim, Poļe Anna no Graweriem.

31. oktobris, Padubje Andrejs, Krewa Pētera dēls un Liezona Griet, Dziedataja Jaņņa meita no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Pīšle Griete no BaznicKunga Ļaudim, Menģe Brenc, līgavainis un liecinieks no Alswangas.

31. oktobris, Muižarraja Jannis, atraitnis, no Blinteniem un Dižgalle Trīne, atraitne, no Alswangas, liecinieki: Muižarraja Jēkobs, Menge Kērste no Alswangas.

7. novembris, Šaltawalka Miķķelis, atraitnis, no Adzam un Pīšle Anna, Pīšle Jaņņa meita no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Dabbara Pēteris no Adzam, Sterras Anna no BaznicKunga Ļaudim.

14. novembris, Kukšes Jannis, atraitnis, no Guddiniekiem un Muižarraja Maria, Muižarraja Šīmaņa meita no Blinteniem, liecinieki: Kaibutes Jannis no Jaunas Muižas, Šniķķera Anna no Graweriem.

21. novembris, Pauliņu Adam, Andiņa Matisa dēls un Padubje Katte, atraitne, liecinieki: Klinģe Jēkobs, Remešu Maria.

Anno 1791.

16. janvāris, Pinkas Ādam, atraitnis, no Adzam un Naglas Anna, atraitne, no Bassiem, liecinieki: Pidakšes Jannis no Adzam, Dagala Grieta no Dūram.

16. janvāris, Lūžņe Anša, Kauliņa Bērtmeja dēls no Adzam un Gēle Maria Praefecti Alschwangensis Silvae famulam, liecinieki: Laugala Miķķelis no BaznicKunga Ļaudim, Riwaggares Ķērste no Alswangas.

23. janvāris, Kīše Andrejs, Kīše Kristopa dēls no Blinteniem un Poļe Anna, Poļu Jāņa meita no Graweriem, liecinieki: Kaibutes Jānis no Jaunas Muižas, Poļu Ķērste no Graweriem.

30. janvāris, Šwiķķe Andrejs, Andiņa Anšas dēls un Šwiķķe Grieta, atraitne, liecinieki: Brujates Pēter, Pīšļe Trīne, visi no Alswangas.

20. februāris, Kebre Jēkobs, atraitnis, un Lātše Ķērste, liecinieki: Kriķe Reķķis, Bēņes Katrīn, visi no Leijam.

27. februāris, Kinķe Andrejs, atraitnis, un Teņņe Katte, liecinieki: Bāliņa Pēteris, Padubje Griet, visi no Alswangas.

15. maijs, Škille Jurris, atraitnis, un Škille Katte, atraitne, liecinieki: Riwaggares Bērtul, Riwaggares Babbe, visi no Alswangas.

22. maijs, Stiernes Krists, Stiernes Lūļa dēls un Bumbules Babb, Bumbuļa Anšas meita, liecinieki: Stiernes Anša, Bumbules Griet, visi no Dūram.

28. maijs, Teņņe Jēkobs, atraitnis, no Ozolu Muižas un Jēres Mārgieta, Šalmarraja Pētera meita no Alswangas, liecinieki: Teņņe Jānis no Ozolu Muižas, Rubekla Katrīn no Dūram.

5. jūnijs, Gaiļe Adam, atraitnis, un Struijes Luše, Kaltinieka Iernesta meita, liecinieki: Šmīdre Madde, Kunkulu Miķķelis, visi no Bassiem.

12. jūnijs, Muccinieka Mārtiņš, atraitnis, un Kaltinieka Ortija, Kaltinieka Iernesta meita, liecinieki: Muccinieka Andrejs, Reinu Madde, visi no Bassiem.

12. jūnijs, Tčīmas (vārds nav minēts), atraitnis, de Birsen un Kaltinieka Ortija, Naglas Adama meita no Bassiem, liecinieki: Štrēle Šīmanis de Birsen, Kaltinieka Ķērste no Bassiem.

12. jūnijs, Kulbulu Lūkis, atraitnis, un Biggas Čappe, atraitne, no Bassiem, liecinieki: Škītuzu Trīne, Kulbulu Jēkobs, visi no Alswangas.

19. jūnijs, Naraiše Krists, Naraiše Inta dēls no Bassiem un Dunduru Madde, Dundura Inta meita no Ozolu Muižas, liecinieki: Muccinieka Krists no Bassiem, Slūzes Madde no Balandiem.

19. jūnijs, Andiņa Mārtiņš, Linkula Anšas dēls un Šwiķķe Anna, atraitne, liecinieki: Menģe Mārtiņš, Kānes Lize, visi no Alswangas.

3. jūlijs, Riwaggares Šīmanis, Truļļu Inte dēls un Slūzes Madde, atraitne, liecinieki: Zarriņa Edde no Guddiniekiem, Sterras Pēteris, visi no Alswangas.

17. jūlijs, Šwiķķe Jānis, Šwiķķe Krišta dēls un Riwaggares Bille, Panta Anšas meita, liecinieki: Strencele Jēkobs, Riwaggares Tāle, visi no Alswangas.

24. jūlijs, Kandeŗa Ans, Dekšnieka Juŗŗa dēls un Šwelmes Griet, atraitne, liecinieki: Kandeŗa Jannis, Zundes Anna, visi no Jaunas Muižas.

30. jūlijs, Runģe Iernests, Jenkas Jāņa dēls no Jaunas Muižas un Dekšnieka Katte, Dekšnieka Pētera meita no Adzam, liecinieki: Kandere Iernests no Jaunas Muižas, Dabbara Edde no Adzam.

6. augusts, Balandes Waggare Jēkobs, Dekšnieka Toma dēls un Būcmaņe Anne, Būcmaņņe Miķķela meita no Alswangas, liecinieki: Jaunarraja Tom no Guddiniekiem, Tewiņe Anne no Bassiem.

4. septembris, Zarriņa Jannis, atraitnis, no Graweriem un Lipšne Babb, atraitne, no Blinteniem, liecinieki: Podiņu Andres no Jaunas Muižas, Būcmaņe Katrīn no Alswangas.

11. septembris, Būcmanne Jannis, Būcmaņa Anšas dēls un Sterras Griet, Sterras Andreja meita no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Būcmaņa Tom no Alswangas, Sterras Iew no BaznicKunga Ļaudim.

11. septembris, Kriķe Jānis, Kebre Reķķa dēls un Lātše Anne, Lātše Anšas meita, liecinieki: Kebre Mārtiņš, Gulbju Ilze, visi no Leijam.

11. septembris, Jēres Jannis, Jēres Juŗŗa dēls un Struijes Maria, wecca Antona meita no Bassiem, liecinieki: Kaltinieka Anša no Bassiem, Kārkluppes Trīne no Dūram.

11. septembris, Kubles Anša, Kubles Anšas dēls un Jakas Ortija, Jakas Jaņņa meita, liecinieki: Muižarraja Pēteris no Blinteniem, Būcmaņ Katrīn no Alswangas.

11. septembris, Būcman Tom, Būcmane Andreja dēls un Būriņu Katte, Būriņa Bērtula meita, liecinieki: Ustupju Mattīs, Padubja Trīn, visi no Alswangas.

18. septembris, Kalleja Sander, Aisgrawja Adama dēls un Kalleja Kattrīn, Kalleja Jāņa meita, liecinieki: Aisgrawja Pēter, Grawja Maša, visi no Leijam.

18. septembris, Kārkluppe Krištops, Jaunarraja Anšas dēls no Dūram un Pūre Ortija, Pūre Jāņa meita no Adzam, liecinieki: Bulkas Krištops no Blinteniem, Pūŗu Orše no Adzam.

18. septembris, Tipšes Andres, Tipšes Toma dēls un Podiņe Katte, Būmeistera Jēkoba meita no Jaunas Muižas, liecinieki: Tipšes Bērtul no Adzam, Podine Līze no Jaunas Muižas.

18. septembris, Kniplok Anšs, atraitnis, un Kaiķe Griet, Kaiķe Jaņņa meita no Leijam, liecinieki: Lūžņa Ans no Adzam, Weccwaggares Griet no Leijam.

25. septembris, Tšutšes Andres, Tšutšes Brenča dēls no Adzam un Pīšļe Anne, Pīšļe Brenča meita no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Pūru Anne no Alswangas, Zarriņa Matčs no Graweriem.

9. oktobris, Strēle Andres, Weccwaggares Jēkoba dēls no Jaunas Muižas un Wilplotše Katte, Bieranže Adama meita no Blinteniem, liecinieki: Remese Andres no Graweriem, Dreimaņņe Edde no Alswangas.

9. oktobris, Pāže Andres, Usine Adama dēls un Dauģe Anne, Dauģe Pramalta meita, liecinieki: Bambales Klāws, Dauģe Anne, visi no Leijam.

16. oktobris, Kānes Mārtiņš, Kānes Adama dēls un Kānes Anne, Sterras Anšas meita, liecinieki: Gēle Miķķelis, Perkona Bille, visi no Alswangas.

16. oktobris, Upleije Jurris, Ulmu Ērmaņa dēls un Kukšes Trīne, Kukšes Jaņņa meita no Guddiniekiem, liecinieki: Kautiņu Anša no Blinteniem, Bumbul Griet no Dūram.

16. oktobris, Muccinieka Jurris, Šwelmes Jēkoba dēls no Bassiem un Kārkluppes Trīne, Dubbena Andreja meita no Dūram, liecinieki: Šwelmes Pēter no Jaunas Muižas, Kārkluppes Trīne no Dūram.

16. oktobris, Dekšnieka Jānis, Dagala Krista dēls un Pidilte Iew, Ustupja Jāņa meita, liecinieki: Kīše Tom, Warkala Edde, visi no Alswangas.

16. oktobris, Klinģe Jēkobs, Klinge Andreja dēls un Riwaggares Iew, Riwaggares Andreja meita, liecinieki: Dūres Tom, Riwaggares Maria, visi no Alswangas.

23. oktobris, Dreimaņa Pēteris, Renšte Kristopa dēls un Škītuze Trīne, Annuža Jāņa meita, liecinieki: Dreimaņa Jēkobs, Annužu Griet, visi no Alswangas.

23. oktobris, Šwelmes Pēter, Kebre Mārtiņa dēls un Šwelmes Ilze, Jēres Andreja meita, liecinieki: Ūdru Jurris no Bassiem, Runģu Trīne no Jaunas Muižas.

6. novembris, Kebre Jānis, Kebra Anšas dēls no Guddiniekiem un Stiernes Anne, Būcmaņa Jaņņa meita no Dūram, liecinieki: Kebre Jannis no Guddiniekiem, Stiernes Katrīn no Dūram.

6. novembris, Wecckrogu Ulrikis, atraitnis, de Todaischen un Leiše Trīne, Sprīstik Andreja meita no Guddiniekiem, liecinieki: Kundziņu Jannis de Almahlen, Ustupju Anna no Alswangas.

6. novembris, Saltawalka Andres, Šaltawalka Krista dēls no Adzam un Gulles Maria, atraitne, no Jaunas Muižas, liecinieki: Saltawalka Miķķelis no Adzam, Gulles Anna no Jaunas Muižas.

13. novembris, Sterras Bērtul, Sterras Andreja dēls no BaznicKunga Ļaudim un Dimmas Griet, atraitne, no Adzam, liecinieki: Sterras Matčs no BaznicKunga Ļaudim, Sunnišu Anne de Jamaiken.

13. novembris, Šietinieka Adam, Kriķe Gierta dēls no Leijam praemissis Gbus de more solitis bannis un Dunduru Maria, Šalmarraja Pētera meita no Alswangas, liecinieki: Wamže Mārtiņš no Leijam, Gatšes Maria no Graweriem.

20. novembris, Stempele Adam, Bāliņa Krištopa dēls no Bassiem un Kīše Griet, Kautiņa Andreja meita no Blinteniem, liecinieki: Šmīdre Ortija no Jaunas Muižas, Bāliņe Pēter no Alswangas.

20. novembris, Kaniepewērpe Jānis, Katlāpja Andreja dēls no Guddiniekiem un Pletše Anne, Pletše Dawida meita no Alswangas, liecinieki: Lūķe Anne de Pewicken, Strēle Jānis no Jaunas Muižas.

20. novembris, Škietinieka Jannis, Škietinieka Jaņņa dēls de Jamaiken un Dāgale Ortije, Riwinieka Jēkoba meita no Dūram, liecinieki: Kriķe Ortije no Leijam, Krišts Petkewicis.

27. novembris, Anniņe Ans, Anniņa Adama dēls no Guddiniekiem, Bāliņ Babb, Bāliņa Jēkoba meita no Blinteniem, liecinieki: Pante Ans no Alswangas, Pīšļe Babb no BaznicKunga Ļaudim.

Anno 1792.

15. janvāris, Padubje Jēkobs, atraitnis, no Ozolu Muižas un Kanninieka Maria, atraitne, no Graweriem, liecinieki: Laugall Jān no BaznicKunga Ļaudim, Sniķķere Anne no Graweriem.

Prosentem librum Copulatorum in Visitaone Gurli productum revidimus manu Nra subsuripsimus et Sigillo Illustrissimi Lori ordnru comuniri jussimus In Fidem Datt Alschwange D 17 Februari 1792. Joannes Franc Xav Goldberger Can Cathedr Vicar in Spir & Oslis Liv Visitator Generalis (iespējams neprecīzi pārrakstīts no samērā neskaidra teksta latīņu valodā par baznīcas vizitāciju).

19. februāris, Straute Bērtul, Jaunarraja Willuma dēls un Straute Edde, Straute Jēkoba meita no Blinteniem, liecinieki: Buntu Pēteris no Guddiniekiem, Putkules Katte no Alswangas.

20. maijs, Pantu Miķķel, Annužu Jurraša dēls un Pantu Grieta, Pantu Anšas meita, liecinieki: Annužu Fric, Šwiķķu Grieta, visi no Alswangas.

27. maijs, Šummates Jānis, Štrauta Jēkoba dēls un Annužu Mārgiet, Pante Jāņa meita, liecinieki: Buntu Pēteris no Guddiniekiem, Šniķķeŗa Anna no Graweriem.

27. maijs, Pinkas Ans, Jakas Jēkoba dēls no Adzam un Kārkluppes Griet, Kārkluppes Jāņa meita no Dūram, liecinieki: Tipšes Bērtul, Tipšes Ortija no Adzam.

27. maijs, Bulkas Kristops, atraitnis, no Blinteniem un Bumbulu Ilze, Treide Toma meita no Dūram, liecinieki: Runģu Jānis no Jaunas Muižas, Bumbulu Griet no Dūram.

3. jūnijs, Muccinieka Jannis, Muccinieka Anšas dēls no Dūram un Naglas Edde, Naglas Adama meita no Graweriem, liecinieki: Bulkas Krištops no Blinteniem, Šniķķeŗa Trīne no Graweriem.

10. jūnijs, Ķeļķu Toms, Ustupja Krista dēls no Ozolu Muižas un Pūŗu Katte, atraitne, no Adzam, liecinieki: Liezon Pēter no BaznicKunga Ļaudim, Pūŗu Ortija no Adzam.

17. jūnijs, Weccwaggares Jēkobs, atraitnis, no Graweriem un Rattinieku Babba, Ķīša Kristappa meita no Blinteniem, liecinieki: Buntu Andreis, Leijzarriņu Anna.

8. jūlijs, Žibje Jēkobs, Žibje Krištopa dēls no Jaunas Muižas un Andiņe Mārgiet, Brujate Juŗŗa meita no Alswangas, liecinieki: Stutce Jēkobs no Graweriem, Bieranže Trīne no Blinteniem.

15. jūlijs, Skrīste Jannis, atraitnis, un Klungsta Mārgiet, atraitne, liecinieki: Skrīstu Miķķel, Leijzarriņu Gēda, visi no Alswangas.

22. jūlijs, Bieranža Jēkobs, Dreimaņa Jāņa dēls no Blinteniem un Leijzarriņa Trīne, Leijzarriņa Kristapa meita no Graweriem, liecinieki: Runģu Sīmanis no Jaunas Muižas, Kannenieku Mārgiet no Graweriem.

22. jūlijs, Pinkas Jēkobs, Kukšes Miķķeļa dēls no Adzam un Šwelmes Mārģiet, atraitne no Jaunas Muižas, liecinieki: Šwelmes Andreis no Jaunas Muižas, Pantu Mārgiet no Alswangas.

12. augusts, Remeše Ans, Dekšnieka Jaņņa dēls un Būcmaņņe Anne, atraitne, liecinieki: Lūžna Anše no Adzam, Ustupje Anne, visi no Alswangas.

19. augusts, Zaļļameža Jannis, atraitnis, un Pūŗu Babba, Panta Juŗŗa meita, liecinieki: Nikkas Inta no Leijam, Pūŗu Līze, visi no Alswangas.

2. septembris, Zarriņa Toms, Udra Pawila dēls un Zarriņa Līze, Zarriņa Anšas meita, liecinieki: Wetše Adam, Ante Madde, visi no Guddiniekiem.

2. septembris, Ustupju Miķķelis, Ustupju Arnika dēls un Remeše Edde, Pidilta Arnika meita, liecinieki: Padubje Jēkobs, Pidilte Mārgiet, visi no Alswangas.

9. septembris, Lātše Krists, Lātše Anšas dēls un Aisgrawje Trīne, Aisgrawje Adama meita, liecinieki: Weccwaggares Krists, Kalleja Katrīn, visi no Leijam.

16. septembris, Riwaggares Ans, Riwaggares Andreja dēls un Būcmaņe Trīne, Dundur Jāņa meita, liecinieki: Zarriņa Trīne no Guddiniekiem, Truļļu Ans, visi no Alswangas.

16. septembris, Pulpju Mārtiņš, Pulpja Jaņņa dēls un Riwinieka Trīne, Riwinieka Anšas meita, liecinieki: Pulpju Mārtiņš, Bruwer Babbe, visi no Leijam.

16. septembris, Rattinieka Pawal, Zarriņa Adama dēls no Blinteniem un Zarriņa Edde, Andiņa Jāņa meita no Guddiniekiem, liecinieki: Strīķe Pawal no Guddiniekiem, Lātše Mārgiet no Alswangas.

16. septembris, Buntu Jannis, atraitnis, no Dūram un Leizariņa Griete, Kaibas Pawila meita no Graweriem, liecinieki: Šniķķera Mārtiņš no Graweriem, Zarrina Maria no Guddiniekiem.

22. septembris, Klunksta Krists, Klunksta Jēkoba dēls un Brujate Maria, Brujata Pētera meita, liecinieki: Klunksta Jannis, Brujate Mārgiet, visi no Alswangas.

22. septembris, Dekšnu Jēkobs, Jaunarraja Adama dēls un Dekšņu Griete, Dekšnu Adama meita, liecinieki: Ante Adam, Runģu Griete, visi no Blinteniem.

22. septembris, Apes Jēkobs, Apes Krista dēls un Grawes Anne, Jakas Jēkoba meita, liecinieki: Paže Adam, Dārdedže Griete, visi no Leijam.

30. septembris, Bambales Krists, Aisgrawja Adama dēls un Bambales Babbe, Bambales Mārtiņa meita, liecinieki: Linkule Babbe no Alswangas, Nikkas Klāws, visi no Leijam.

30. septembris, Grawes Brencis, Riwinieka Jēkoba dēls un Grawju Ķērste, Grawja Reķķa meita, liecinieki: Kebre Mārtiņš, Grawju Edde, visi no Leijam.

30. septembris, Strēle Anša, Strēle Jurra dēls no Guddiniekiem un Škille Griete, Andiņa Krista meita no Alswangas, liecinieki: Strēle Krists no Guddiniekiem, Škille Griet no Alswangas.

7. oktobris, Muižu Joseps, Šille Jāņa dēls un Muižu Mārgiet, Laugaļa Andreja meita, liecinieki: Dižkārtes Andres, Sterras Anna, visi no BaznicKunga Ļaudim.

7. oktobris, Teņņe Jannis, Andiņa Matisa dēls un Šniķķera Katte, Bāliņa Jaņņa meita, liecinieki: Teņņe Jannis, Sterras Luša, visi no Alswangas.

7. oktobris, Kriķe Jannis, Riwinieka Brenča dēls un Jaunarraja Trīne, Kebre Reķķa meita, liecinieki: Wamže Jannis, Gulbju Katrīn, visi no Leijam.

7. oktobris, Dimmas Bērtule, Billes Brenča dēls un Dabbara Katte, Dabbara Juŗŗa meita, liecinieki: Tipše Bērtul, Witšu Trīne, visi no Adzam.

7. oktobris, Tčukste Ans, Dreimaņņa Jāņa dēls no Alswangas un Šwelmes Madde, Šwelmes Jēkoba meita, liecinieki: Menģe Brencis no Alswangas, Šwelmes Maria no Jaunas Muižas.

14. oktobris, Kukšes Krists, Skrodera Juŗŗa dēls un Kukšes Griete, Kukšes Jēkoba meita no Alswangas, liecinieki: Bulkas Kristops no Blinteniem, Strēle Griet no Guddiniekiem.

14. oktobris, Linkule Jēkobs, Linkula Andreja dēls un Menģe Katrīn, Menģe Matča meita, liecinieki: Klunksta Jannis, Menģe Anne, visi no Alswangas.

14. oktobris, Kaiķe Jēkobs, Kaiķe Anšas dēls un Bruwera Līze, Bruwera Krista meita, liecinieki: Kaiķe Krištops, Bēņes Trīne, visi no Leijam.

21. oktobris, Klunksta Ans, atraitnis, no BaznicKunga Ļaudim un Riwaggares Maria, Riwaggares Brenča meita, liecinieki: Riwaggares Bērtul, Strīķe Anne, visi no Alswangas.

21. oktobris, Truļļu Krištops, Truļļa Miķķeļa dēls un Sterras Griet, Sterras Šīmaņa meita, liecinieki: Strīke Joseps no Guddiniekiem, Sterras Maria, visi no Alswangas.

21. oktobris, Kaltinieka Brenc, atraitnis, no Bassiem un Pinkas Babbe, Pinkas Jāņa meita no Adzam, liecinieki: Šmīdre Jēkobs no Bassiem, Pinkas Anne no Adzam.

21. oktobris, Ustupju Jannis, Kubles Jēkoba dēls un Dunduru Trīne, Žibje Adama meita, liecinieki: Kubles Pēteris no Leijam, Kaibutes Griet no Jaunas Muižas, līgavainis un līgava no Alswangas.

21. oktobris, Naglas Adam, Naglas Krista dēls no Bassiem un Muižarraja Griet, Muižarraja Jēkoba meita, liecinieki: Muižarraja Adam, Muižarraja Trīne, visi no Blinteniem.

28. oktobris, Brunu Jēkobs, atraitnis, no Graweriem un Kārkluppes Griet, Kārkluppes Anšas meita no Dūram, liecinieki: Leizariņa Andres no Graweriem, Šalmarraja Līze no Alswangas.

4. novembris, Jātnieka Inta, Jaunarraja Pētera dēls un Digaiņe Līze, Digaiņa Andreja meita no Bassiem, Contractum, liecinieki: Jaunarraja Martiņš, Karkluppes Trīne, visi no Bassiem.

25. novembris, Būcmaņu Andres, Dundure Jāņa dēls no Alswangas un Kan… Griet, atraitne, no Jaunas Muižas, liecinieki: Dekšne Andres no Alswangas, Zarriņa Griet no Graweriem.

Anno 1793.

10. februāris, Pidakšes Andres, atraitnis, no Adzam un Kniploke Ilze, atraitne, no Dūram, liecinieki: Cērpe Kārlis, Dabbara Anne no Adzam.

10. februāris, Annužu Fritz, atraitnis, un Paulines Maria, Andiņa Jāņa meita, liecinieki: Pērkone Kristops, Andiņa Mārgiet, visi no Alswangas.

28. aprīlis, Miķķelis Zurkowski, atraitnis, un Strimpe Ortija, atraitne, liecinieki: Cērpe Kārlis, Čagala Ķērste de Reggen, pārējie no Adzam.

5. maijs, Rudumu Jēkobs, atraitnis, un Šwelmes Agata no Jaunas Muižas, liecinieki: Kānes Jēkobs no Alswangas, Stiernes Maria no Jaunas Muižas.

19. maijs, Pidilte Adams, atraitnis, un Warkalle Katte, atraitne, no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Liezone Ķērste, Dekšne Andres, visi no Alswangas.

19. maijs, Kautiņe Ans, Pidakšes Adama dēls no Blinteniem un Kandere Anne, atraitne, no Jaunas Muižas, liecinieki: Muccinieka Katte no Bassiem, Truļļu Brenc no Alswangas.

16. jūnijs, Henricus Freimann Arcularius Lutheranus un Catharina Szuszykowska, Georgu Szuszyk, liecinieki: Jacobus Zurkowski, Warkala Grieta.

23. jūnijs, Gulles Ans, Zaļļameža Jāņa dēls un Tipšes Madde, Tipšes Bērtula meita, liecinieki: Tipšes Andres, Tipšes Līze, visi no Adzam.

23. jūnijs, Dubbene Krists, Gulles Ērmana dēls un Dubbena Anne, atraitne, liecinieki: Naraiše Andres no Bassiem, Strēle Griet no Jaunas Muižas.

30. jūnijs, Katlāpja Pawal, Katlāpja Jaņņa dēls no Jaunas Muižas un Jakas Maria, Grāwja Reķķa meita, liecinieki: Biggas Ans no Bassiem, Kriķe Trīne no Leijam.

30. jūnijs, Kāpinieka Jēkob, Weccwaggares Pridrika dēls de Jamaiken un Andine Trīne, Andiņa Jēkoba meita, liecinieki: Škietinieka Jannis de Jamaiken, Škītuze Trīne no Alswangas.

21. jūlijs, Struijes Andres, Struijes Ante dēls un Tewiņe Griet, Tewiņa Jēkoba meita no Bassiem, liecinieki: Kunkule Miķķelis no Bassiem, Gatšes Griet no Graweriem.

21. jūlijs, Weccwaggares Inte, atraitnis, un Šniķķere Griet, Gatšes Willuma meita, liecinieki: Buntu Andres, Tewiņa Griet, visi no Graweriem.

18. augusts, Beķķera Pēteris, Beķķera Adama dēls un Weccwaggares Griet, Weccwaggares Anšas meita, liecinieki: Remeše Andres, Remeše Maria, visi no Graweriem.

25. augusts, Bulkas Jānis, Bulkas Kristopa dēls un Kunkulu Iew, Kunkula Jēkoba meita, liecinieki: Treide Bērtul no Dūram, Kunkulu Luše, visi no Jaunas Muižas.

8. septembris, Kaiķe Kristops, Kaiķe Anšas dēls un Kubles Ķērste, Kubles Jēkoba meita, liecinieki: Kaiķe Jēkobs, Muižarraja Katte no Blinteniem, pārējie no Leijam.

15. septembris, Linkule Miķķelis, atraitnis, un Stempele Līze, Annuža Jurra meita no Bassiem, liecinieki: Kunkule Jēkobs no Bassiem, Stiernes Maria no Dūram.

22. septembris, Kaibutes Ans, Kaibutes Mārtiņa dēls no Jaunas Muižas un Upleijes Luše, Upleijes Toma meita no Guddiniekiem, liecinieki: Jaunarraja Mārtiņš no Dūram, Upleije Anne no Guddiniekiem.

22. septembris, Deksne Jānis, Pūŗe Krista dēls no Adzam un Jaunarraja Trīne, Jaunarraja Pētera meita no Dūram, liecinieki: Truļļu Brenc no Alswangas, Bumbulu Griet no Dūram.

22. septembris, Buntu Jēkobs, Buntu Jaņņa dēls no Dūram un Summates Anna, Summates Jāņa meita no Alswangas, liecinieki: Leizariņa Andres no Dūram, Škille Griet no Alswangas.

22. septembris, Klūģu Jānis, Sterras Indrika dēls un Teņņe Maria, Teņņe Jaņņa meita, liecinieki: Sterras Jānis, Teņņe Katte, visi no Alswangas.

22. septembris, Renste Adam, Kaltinieka Mārtiņa dēls no Bassiem un Šwelmes Trīne, Šniķķera Jaņņa meita no Graweriem, liecinieki: Gatšes Miķķelis no Graweriem, Renste Katte no Bassiem.

29. septembris, Laugale Jurris, Dižkārtes Stenslowa dēls no BaznicKunga Ļaudim un Ķelķe Madde, Ķelķe Jorena meita no Alswangas, liecinieki: Liezona Pēter no BaznicKunga Ļaudim, Billes Katte no Adzam.

29. septembris, Annužu Pēter, Menģe Jaņņa dēls un Žibje Mārgiet, Žibje Bērtula meita, liecinieki: Andine Pawal, Zarrine Babbe, visi no Alswangas.

29. septembris, Kalna Kebre Miķķelis, Kalna Kebre Indrika dēls un Zarriņe Katte, Dīgaine Krista meita no Guddiniekiem, liecinieki: Mauricce Adam no Bassiem, Gulles Anne no Jaunas Muižas.

29. septembris, Škītuzu Pēteris, Škītuzu Jāņa dēls un Putkules Madde, Putkules Matče meita, liecinieki: Andiņe Jān, Brujate Madde, visi no Alswangas.

29. septembris, Šniķķere Bērtul, Šniķķere Mārtiņa dēls un Poļu Līze, Poļe Jāņa meita, liecinieki: Rauše Bērtul, Šniķķere Anne, visi no Graweriem.

29. septembris, Pulpje Krists, Kebre Reķķa dēls un Dārdedže Griet, Dārdedže Klawa meita, liecinieki: Dardedže Krists, Riwinieka Griet, visi no Leijam.

29. septembris, Kubles Pēter, Kubles Jēkoba dēls un Aisgrawe Trīne Bruweŗa Bērtuļa meita, liecinieki: Būcmane Jannis no Alswangas, Jaunarraja Maše, visi no Leijam.

6. oktobris, Menģe Krists, Panta Anšas dēls un Šwiķķe Griet, Šwiķķe Krista meita, liecinieki: Liezon Pēter no BaznicKunga Ļaudim, Šwiķķe Bille, visi no Alswangas.

6. oktobris, Kniploke Jēkob, Jaunarraja Matše dēls un Kānes Anna, Pidilte Jēkoba meita, liecinieki: Prūšu Tom no Dūram, Kānes Luše, visi no Alswangas.

6. oktobris, Balandas Waggare Anša, Pūŗu Matše dēls un Strencele Trīne, Strencele Jēkoba meita, liecinieki: Klūģe Tom, Kārkluppes Trīne no Dūram, pārējie no Alswangas.

6. oktobris, Runģe Jānis, Runģe Brenče dēls no Jaunas Muižas un Muccinieka Ilze, Muccinieka Mārtiņa meita, liecinieki: Naraiše Andres, Muccinieka Katte, visi no Bassiem.

6. oktobris, Ustupje Krists, Menģe Brenča dēls un Būcmaņe Katte, Būcmaņe Andreja meita, liecinieki: Dunduru Krists, Būcmaņe Katrīn, visi no Alswangas.

20. oktobris, Labdzire Buntu Andres, Strīķe Pawila dēls un Labdzire Buntu Līze, Labdzire Buntu Pētera meita, liecinieki: Podine Līze no Jaunas Muižas, Kebre Jannis, visi no Guddiniekiem.

20. oktobris, Treide Jannis, Treide Inte dēls un Drigule Līze, Drigule Pawila meita, liecinieki: Gaišume Pēter no Dūram, Pole Ķērste no Graweriem.

27. oktobris, Šmīdre Jurris, Katlāpa Mārtiņa dēls un Šmīdre Mārgiete, Šmīdre Indriķa meita, liecinieki: Dubbena Krists, Kautine Katte, visi no Jaunas Muižas.

27. oktobris, Šīle Jēkobs, Šīle Anšas dēls un Šalmarraja Līze, Pīkšes Jēkoba meita, liecinieki: Brīdaka Jānis de Edwalen, Šalmarraja Līze, visi no Alswangas.

27. oktobris, Sterras Ans, Sterres Šīmaņa dēls un Padubje Katte, Sterras Jaņņa meita, liecinieki: Riwaggares Bērtul, Menģe Ķērste, visi no Alswangas.

10. novembris, Pinkas Jēkobs, Pidakšes Andreja dēls no Adzam un Podine Ķērste, Pole Krista meita no Jaunas Muižas, liecinieki: Dabara Pēteris no Adzam, Treide Trīne no Dūram.

10. novembris, Kalna Šētas Iewalds, atraitnis, de Zerenden un Buntu Maria, atraitne, no Dūram, liecinieki: Joste Kalna Jannis de Birsen, Zarrine Līze no Guddiniekiem.

Anno 1794.

19. janvāris, Skrodere Jānis de Dsehrwen un Annužu Anna, Biggas Pawila meita no Bassiem, liecinieki: Elzinge Pawal de Dsehrwen, Gulles Anne no Jaunas Muižas.

25. janvāris, Šwelmes Brenc, atraitnis, no Jaunas Muižas, Pintes Čappe, atraitne, no Adzam, liecinieki: Kaibutu Jānis, Kaibutes Luše no Guddiniekiem.

25. janvāris, Stempele Anša, Katlāpja Krista dēls un Jēres Griet, atraitne, liecinieki: Jēres Jurris, Katlāpja Anna, visi no Bassiem.

11. maijs, Gatšes Jēkob, atraitnis, un Šniķķere Anna, atraitne, no Graweriem, liecinieki: Kinķe Jurris, Kinķe Katte, no Alswangas.

18. maijs, Straute Andres, atraitnis, no Blinteniem un Truļļu Gēde, atraitne no Alswangas, liecinieki: Reine Inte no Guddiniekiem, Billes Katrīn no Adzam.

18. maijs, Mucciniek Pawel, Jēres Jaņņa dēls un Mucciniek Anna, Šniķķere Jaņņa meita, liecinieki: Mucciniek Andres, Mucciniek Katte, visi no Bassiem.

8. jūnijs, Annužu Pēteris, Annuže Miķķeļa dēls un Andiņe Katte, Linkula Anšas meita, liecinieki: Gēle Miķķelis, Sterras Mārgiet, visi no Alswangas.

8. jūnijs, Stiernes Inte, Kukšes Jaņņa dēls un Šniķķere Čappe, Šniķķera Andreja meita, liecinieki: Dundure Inte, Buntu Katte, visi no Graweriem.

8. jūnijs, Škītuzu Toms, atraitnis, un Bāliņe Katte, Kulbule Jēkoba meita, liecinieki: Būcmane Miķķelis, Dziedataja Katte, visi no Alswangas.

8. jūnijs, Bieranže Miķķelis, Pūŗu Willuma dēls un Dagala Griet, Billes Juŗŗa meita, liecinieki: Pūŗu Jānis, Pidakšes Katrīn, visi no Adzam.

9. jūnijs, Padubje Jannis, atraitnis, no Alswangas un Sterras Iew, atraitne, no BaznicKunga Ļaudim, liecinieki: Pīšļe Matčs no BaznicKunga Ļaudim, Tšutše Anna no Adzam.

15. jūnijs, Zallameža Jannis, atraitnis, un Dauģe Bille, atraitne, liecinieki: Wamže Mārtiņš, Kriķe Trīne, visi no Leijam.

15. jūnijs, Muccinieka Bērtul, Muccinieka Anšas dēls un Kulpje Maria, Šniķķera Jēkoba meita no Graweriem, liecinieki: Pinkas Jurris no Adzam, Pidilte Mārgiet no Alswangas.

29. jūnijs, Stiernas Anše, atraitnis, un Mucciniek Edde, atraitne, no Dūram, liecinieki: Buntu Jannis no Dūram, Sterras Anne no BaznicKunga Ļaudim.

6. jūlijs, Bieranž Jēkob, atraitnis, un Ante Anna, Naglas Jaņņa meita, liecinieki: Ante Mārgiet, Muižarraj Jēkobs, visi no Blinteniem.

6. jūlijs, Riwaggar Andres, atraitnis, un Meire Trīne, Annuž Adama meita no Jaunas Muižas, liecinieki: Trulle Ans, Sterras Katte, visi no Alswangas.

13. jūlijs, Šmīdre Brencis, atraitnis, un Billes Katte, Kunkul Anšes meita, liecinieki: Šmīdre Jēkobs, Kaltinieka Līze, visi no Bassiem.

20. jūlijs, Andiņņ Brenc, atraitnis, un Kundur Madde, Kunduŗa Krištopa meita, liecinieki: Andiņa Indrikis, S… (nevar salasīt) Madde, visi no Alswangas.

27. jūlijs, Annuž Jānis, Pletše Jaņņa dēls un Andiņe Katte, Andiņe Pawila meita, liecinieki: Annuž Šalm, Kautin Katte, visi no Alswangas.

24. augusts, Dabbar Pēter, Dabbara Jaņņa dēls no Adzam un Šmīdre Griet, Šmīdre Brenča meita no Bassiem, liecinieki: Dabbar Pēter no Adzam, Šmīdre Madde no Bassiem.

14. septembris, Riwiniek Adam, Riwinieka Anšes dēls un Dauģe Trīne, Dauģe Kristopa meita, liecinieki: Pāže Adam, Dauģe Trīne, visi no Leijam.

14. septembris, Struijes Pēter, Struijes Jaņņa dēls no Bassiem un Bulkas Trīne, Kinķe Jēkoba meita no Blinteniem, liecinieki: Gaišum Pēter, Treide Trīne no Dūram.

14. septembris, Rauše Adam, Zarriņa Pētera dēls un Jaunarraj Griet, Jaunarraja Adama meita, liecinieki: Jaunarraj Tom, Kander Griet, visi no Guddiniekiem.

18. septembris, Joannes Reinholtz un Justina Bernewitzin, liecinieki: Joanne (?) Sorgewitzin un Elisabeth Sorgewitzin.

21. septembris, Tewiņe Jannis, Tewiņa Jēkoba dēls un Maurice Līze, Dabbara Intes meita, liecinieki: Maurice Jēkobs, Maurice Griet, visi no Bassiem.

21. septembris, Jēres Pēteris, Wetša Toma dēls no Guddiniekiem un Kulbule Anna, Witše Pētera meita no Alswangas, liecinieki: Reine Inte no Guddiniekiem, Kārkluppes Mārgiet no Dūram.

21. septembris, Dauģe Šandars, Dauģe Pramalta dēls un Nikkas Ķērste, Nikkas Andreja meita, liecinieki: Dauģe Jānis, Jakas Līze, visi no Leijam.

21. septembris, Kārkluppes Klāw, Jakas Jēkoba dēls no Dūram un Kulpje Mārgiet, Būmeistera Jēkoba meita no Graweriem, liecinieki: Kārkluppes Ans no Dūram, Kulpje Griet no Graweriem.

21. septembris, Strēle Iernests, Strēle Juŗŗa dēls un Rauše Ilze, Rauše Bērtula meita, liecinieki: Strēle Anša, Buntu Katte, visi no Guddiniekiem.

21. septembris, Kunkul Bērtul, Kunkula Jaņņa dēls un Rungiše Babe, Rungiša Brenča meita no Jaunas Muižas, liecinieki: Mucciniek Kristops, Naglas Ortija no Bassiem.

21. septembris, Brūne Jēkobs, Saltawalka Jaņņa dēls no Graweriem un Wilploče Katte, Andiņa Adama meita no Blinteniem, liecinieki: Kulpje Jēkobs no Graweriem, Kautiņe Katte no Blinteniem.

28. septembris, Bašu Waggare Adam, atraitnis, un Mauricce Babbe, Rattinieka Adama meita no Bassiem, liecinieki: Kunkul Miķķelis no Bassiem, Gatšes Babbe no Graweriem.

28. septembris, Drigul Bērtul, Drigula Pawila dēls no Graweriem un Menģe Trīne, Menģe Matča meita, liecinieki: Drigul Anše no Graweriem, Warkal Iewe no BaznicKunga Ļaudim.

28. septembris, Kauliņ Krists, Kauliņa Gierta dēls no Dūram un Billes Iew, Billes Toma meita no Adzam, liecinieki: Kauliņ Andres no Dūram, Billes Katte no Adzam.

5. oktobris, Katlāpj Adam, Meira Lūļa dēls no Jaunas Muižas un Rattiniek Luše, Deksnieka Šalma meita no Blinteniem, liecinieki: Andiņa Jānis no Alswangas, Ulme Luše no Blinteniem.

5. oktobris, Runģe Miķķelis, Sprīstike Jaņņa dēls no Guddiniekiem, Teņņe Līze, Menģe Jaņņa meita, liecinieki: Ustupj Mattīs no Alswangas, Pauline Līze.

5. oktobris, Padubj Jēkob, atraitnis, no Alswangas un Muižarraj Anne, Deksnieka Kristopa meita no Blinteniem, liecinieki: Teņņe Jēkobs no Alswangas, Jēres Čappe no Bassiem.

12. oktobris, Pidakšes Pēter, Dabbar Intes dēls un Dabbar Madde, Muccinieka Krista meita no Adzam, liecinieki: Pidakš Tom no Adzam, Runģe Madde no Jaunas Muižas.

19. oktobris, Šniķķer Jannis, Šniķķera Jaņņa dēls no Graweriem un Padubj Anna, Padubj Jēkoba meita no Ozolu Muižas, liecinieki: Tenne Jannis no Ozolu Muižas, Naglas Babbe no Graweriem.

Anno 1795.